Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Eco-Mediu Luni 19 August 2019 - 1028 vizitatori azi
Strategii si politici publice la Ministerul Apelor si Padurilor - Bistrita, 04 mai 2019.

Aplicarea submasurii 15.1 silvomediu, - Promovarea unei legi pentru gospodarirea sustenabila a padurilor, - Promovarea unei ordonante privind reglementarea activitatii departamentului paduri si a garzilor forestiere

Aplicarea submasurii 15.1 silvomediu

Submasura 15.1 "Plati pentru angajamente de silvomediu" a avut ca scop reducerea numarului de interventii silvotehnice in padure si promovarea tehnologiilor de exploatare a lemnului cu impact redus asupra solului (silvicultura cu impact redus), prin promovarea de angajamente voluntare care depasesc cerintele obligatorii relevante prevazute in cadrul legislatiei nationale in domeniul gestionarii padurilor.

Submasura 15.1 este incadrata la domeniile de interventie 4A Refacerea, conservarea si dezvoltarea biodiversitatii, inclusiv in zonele Natura 2000, in zonele care se confrunta cu constrangeri naturale sau cu alte constrangeri specifice si in cadrul activitatilor agricole de mare valoare naturala, precum si a starii peisajelor europene (DI 4A) si 4B Prevenirea eroziunii solului si ameliorarea gestionarii solului (DI 4B), contribuind la atingerea obiectivelor Uniunii Europene de dezvoltare rurala aferente acestor domenii de interventie.

Pachetul 1 - Non-interventie in arborete - asigurarea de zone de liniste

Pachetul 2 - Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rarituri(Pachetul 2 poate fi aplicat doar cu Pachetul 1)

Valorile platilor compensatorii acordate sunt urmatoarele:

a) 38 € pe an si pe hectar pentru suprafata angajata in cadrul Pachetului 1;

b) 137 € pe an si pe hectar pentru suprafata anuala pentru care se solicita sprijin in cadrul Pachetului 2.

Sprijinul acordat in cadrul celor doua pachete este de tip compensatoriu si este acordat anual, ca suma fixa pe unitatea de suprafata (hectar) si reprezinta o compensatie pentru pierderile de venit si costurile suplimentare suportate de detinatorii de terenuri forestiere care incheie angajamente voluntare pe o perioada de 5 ani.

Pachetului 1 se refera la volumul de lemn aferent produselor de igiena care nu se recolteaza pe o perioada de cinci ani in zona de liniste si patru ani in restul suprafetei angajate aferente u.a.-lor pe care sunt planificate lucrari de rarituri, taieri de regenerare si taieri de igiena, precum si cel aferent produselor rezultate din taieri de conservare pe o perioada de cinci ani pe toata suprafata angajata planificata cu astfel de lucrari.

Pachetului 2 sunt compensate costurile suplimentare generate de utilizarea atelajelor in detrimentul mijloacelor mecanizate pentru efectuarea lucrarilor de rarituri.

Masurile suplimentare de conservare a biodiversitatii promovate prin submasura 15.1 vor contribui, totodata, la atingerea obiectivelor zonelor Natura 2000 care se vor suprapune cu zonele aflate sub angajament (cca. 38.6% din suprafata FFN este inclusa in reteaua de arii protejate Natura 2000).


Beneficiarii schemei pot fi:

a) Unitatile administrativ-teritoriale care au in proprietate publica sau privata terenuriforestiere,

b) Persoanele fizice si juridice care au in proprietate privata terenuri forestiere,

c) Asociatii ale beneficiarilor precizati la lit. a) si b), constituite in conformitate cu art.92 din Codul silvic adoptat prin Legea nr.46/2008 cu modificarile si completarile ulterioare si functioneaza in conformitate cu dispozitiile Ordonantei de Guvern nr.26/2000 cu privire la Asociatii si Fundatii.


Pentru a fi eligibili in cadrul schemei, beneficiarii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) sa fie proprietarii suprafetelor de teren forestier localizate pe teritoriul Romaniei pentru care se solicita sprijin in cadrul schemei.

b) sa se angajeze ca mentin angajamentul de silvomediu pentru o perioada de 5 ani, de la data semnarii acestuia;

c) sa se angajeze ca respecta cerintele specifice pachetelor de silvomediu pentru care aplica; Asumarea angajamentului se face prin depunerea cererii de sprijin si a documentelor anexate acesteia.

d) sa detina contract de administrare sau prestari servicii silvice cu un ocol silvic autorizat pentru suprafetele de teren forestier pentru care se solicita sprijin in cadrul schemei;

e) sa participe in cadrul angajamentului cu toata suprafata de teren forestier detinuta de acesta intr-o unitate de productie si/sau protectie

Solicitantii, depun, in vederea analizarii si avizarii, dosarul tehnic la GF - cu urmatoarele documente:

1. Un extras din amenajamentul silvic, sub forma tabelara, avizat de catre ocolul silvic care asigura administrarea sau prestarea de servicii silvice (up, u.a., suprafete, volume de extras ...)

2. Copii ale paginilor din amenajamentul silvic in vigoare, certificate de ocolul silvic care administreaza sau presteaza servicii silvice pentru suprafata angajata, care cuprind urmatoarele informatii aferente suprafetelor

3. Hartile amenajistice pentru fiecare UP, cu figurarea in mod distinct (culori diferite) a unui contur general al u.a.-rilor ce fac obiectul angajamentului, figurarea conturului general al suprafetei zonei de liniste compacta si a u.a. propuse pentru a fi parcurse cu lucrari de rarituri cu atelaje in cadrul Pachetului 2, in copie, pe hartie;

4. Un suport optic (CD), in 2 exemplare, care trebuie sa cuprinda format electronic shape (extensia .shp), cate un fisier cu conturul general al suprafetei pentru care se solicita sprijin, si, distinct, alt fisier cu conturul zonei de liniste si altul cu conturul fiecarei u.a. propuse pentru a fi parcurse cu lucrari de rarituri cu atelaje in cadrul Pachetului 2 toate in proiectie Stereo 70

5. Copia ordinului de aprobare al amenajamentului/elor sau, in lipsa acestuia, copia procesulului verbal al conferintei a II-a de amenajare sau, in lipsa acestora, copii privind desfasurarea Conferintei 1 si copii ale Procesului verbal de receptie datate din ultimul an de aplicare a amenajamentului anterior.

6. Adeverinta de la ocolul silvic care administreaza sau presteaza servicii silvice pentru suprafata angajata din care rezulta ca intre solicitant si Ocolulul Silvic exista incheiat contract de administrare sau prestari servicii privind terenul forestier pentru care se solicita sprijin conform informatiilor cuprinse in dosarul tehnic.

7. Copii dupa documentele doveditoare ale dreptului de proprietate asupra terenului forestier. In cazul instrainarii unei parti din proprietate, care a fost inclusa in amenajamentul silvic, se va face dovada acestei instrainarii prin documente doveditoare.

8. Tabel privind suprafata neeligibila inclusa in amenajamentul silvic (u.a.-urile incadrate in categoria functionala T1 si cele cu alte categorii de folosinta decat "paduri", mai putin terenurile destinate impaduririi).

 

 

Promovarea unei legi pentru gospodarirea sustenabila a padurilor VALOARE superioara prin economie circulara si bioeconomie

- recreere

- energie

- lemn pentru constructii

- lemn pentru industrii

- echilibru climatic

- fixare carbon

- produse bio

Promovarea unei legi pentru gospodarirea sustenabila a padurilor Gospodarirea sustenabila a padurilor si exploatarea rationala a resursei de lemn se realizeaza prin:

a) mentinerea integritatii fondului forestier;

b) limitarea taierilor de masa lemnoasa, astfel incat acestea sa se incadreze strict in posibilitatea de crestere a padurilor, stabilita prin amenajamentele silvice elaborate potrivit reglementarilor in vigoare;

c) cresterea ponderii padurilor in zonele cu climat mai putin favorabil;

d) evitarea dezgolirii solului prin taieri, pentru asigurarea permanentei padurilor si a functiilor de protectie si productie ale acestora;

e) aplicarea de tehnologii de recoltare si colectare a lemnului, care sa nu afecteze echilibrul ecologic;

f) prevenirea proceselor de degradare a padurilor si solurilor forestiere, care pot conduce la uscarea prematura a arborilor pe picior;

h) impadurirea tuturor suprafetelor neregenerate din fondul forestier;

i) reintroducerea in circuitul economic, prin impadurire, a terenurilor excesiv degradate, inapte pentru folosinte agricole prin mecanisme de finantare pe suprafata;

j) paza padurilor si protectia acestora in vederea prevenirii si combaterii bolilor si daunatorilor, incendiilor, distrugerilor si degradarilor.

Se instituie catalogul unic national al masei lemnoase care se recolteaza din padurile Romaniei.

Toti proprietarii si administratorii de paduri sunt obligati sa faca publica cantitatea de masa lemnoasa pe care o exploateaza. Orice cetatean va avea posibilitatea sa vada ce se taie, cat se taie, cine taie si de unde se taie in padurile Romaniei. (loturile vor avea coordonate geografice de localizare)

Taierile rase se reduc de la 3 ha la 1 ha, iar urmatoarea tariere rasa nu se permite pana cand suprafata taiata nu este regenerata. (taierile rase se practica la padurile de molid, pin si plop).

Toti proprietarii de paduri si administratorii sunt obligati prin aceasta lege sa impadureasca toate suprafetele neregenerate din fondul forestier;

Toti proprietarii sunt obligati sa ingrijeasca padurile tinere.

Toti proprietarii si administratorii sunt obligati sa curete padurea de arbori rupti si doborati de pe vai, drumuri, paraie.

Toti proprietarii vor fi obligati sa indeparteze din paduri mai intai arborii rupti, cazuti sau doborati de vant sau de zapada si abia apoi sa taie arborii sanatosi.In vederea cresterii gradului de utilizare a lemnului si evitarea risipei se va urmari:


- interzicerea utilizarii sub forma de combustibil a lemnului care poate fi prelucrat industrial;

- cresterea valorificarii deseurilor, cracilor, varfurilor, rumegusului si a cojii;

- lemnul de foc va fi valorificat cu prioritate catre populatie.

 

 

Promovarea unei ordonante privind reglementarea activitatii departamentului paduri din cadrul Ministerului Apelor si Padurilor si a garzilor forestiere

- La nivelul fiecarui judet si al municipiului Bucuresti se organizeaza si functioneaza, in cadrul Garzilor forestiere teritoriale, Garzi forestiere judetene, fara personalitate juridica.

- Se realizeaza astfel o descentalizare a activitatii garzilor forestiere si se duce decizia catre judete cat mai aproape de contribuabil si cat mai aproape de zonele impadurite. Astfel, cererile, avizele, solicitarile vor fi mult mai la indemana contribuabililor si in acelasi timp se va intari si activitatea de control la nivel de judet.

- Prin aceasta descentralizare inspectorii din structurile centrale vor fi repartizati in judete. Structura centrala va avea rol de coordonare a structurilor judetene.

- Se infiinteaza Departamentul paduri, denumit in continuare Departament, prin reorganizarea actualei structuri de specialitate silvica din cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.

- Conducerea Departamentului este asigurata de catre un inspector general cu rang de subsecretar de stat,

- Autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura monitorizeaza, coordoneaza, verifica si controleaza activitatea Garzilor, prin Departament, in baza criteriilor de performanta care se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

- Departamentul si Garzile sunt competente sa verifice activitatea ocoalelor silvice si a operatorilor economici care desfasoara activitati in sectorul silvic si cinegetic in baza criteriilor de risc care se stabilesc prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura

- Garzile sunt conduse de cate un inspector sef.

- Functia de inspector sef se exercita in baza unui contract de management incheiat cu conducatorul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, pe o perioada de maximum 4 ani.

- Personalul Garzilor precum si cel din cadrul Departamentului este supus unei evaluari de integritate, organizate la nivelul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, care constituie cerinta specifica ocuparii posturilor din cadrul Garzilor si al Departamentului, sub sanctiunea eliberarii din functia publica sau incetarii raportului de munca, dupa caz.

 

VA MULTUMIM!

 

 

Ministrul apelor si padurilor.

     Ioan Denes.

0 comentarii1939 vizualizări05 mai 2019
rss 2.0
rss 2.0