Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Eco-Mediu Sambata 04 Aprilie 2020 - 10512 vizitatori azi
Comunicat de presa privind aplicarea Statutului personalului silvic.

In contextul: - solicitarii publice din data de 21 ianuarie 2020, formulata deMinisterul Mediului, Apelor si Padurilor, cu referire lapunerea in aplicare, de indata a prevederilor Legii nr.234/2019 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic;

-  constientizarii asezarii ierarhice a Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva,ca regie autonoma de interes national  aflata sub autoritatea statului, prin autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura; 

- imprejurarii potrivit careia, Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva  este supusa prevederilorOrdonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, respectand astfel principiile de functionare a unei regii autonome, 

                                          Consiliul de Administratie si conducerea executiva a Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, prin directorul general Gheorghe MIHAILESCU,incunostiinteaza respectuos pe aceasta cale, urmatoarele: 

 

1.Conducerea executiva a Romsilva permanent a manifestat o conduita de respect pentru tot personalul silvic si mai ales a padurarilor - acestia din urma reprezentand in mod practic si concret, celula de baza a Corpului silvic din perspectiva asigurarii pazei si integritatii fondului forestier national. 

Atitudinea conducerii Romsilva s-a manifestat intotdeauna cu buna credinta si printr-o totala disponibilitate la necesitatile si neajunsurile actuale ale tuturor categoriilor de personal silvic - materializandu-se prin respectarea legislatiei in vigoare si acordarea tuturor drepturilor prevazute de Contractul colectiv de munca (C.C.M), prin identificarea de resurse financiare si prevederea lor in  bugetulde venituri si cheltuieli aferent anului 2019. 

Concret in  anul 2019, Consiliul de Administratie si conducerea Romsilva au fost alaturi de familiile tuturor silvicultorilor agresati sau ucisi in timpul exercitarii atributiilor de serviciu, acordand incepand din luna noiembrie 2019 sprijin financiar celor 3 copii minori ai padurarului ucis in Judetul Maramures (cate un salariu minim pe economie, in cuantum brut, pana la definitivarea studiilor pentru fiecare copil).

http://www.rosilva.ro/comunicate_de_presa/regia_nationala_a_padurilor_romsilva_asigura_intreg_

sprijinul_financiar_familiei_padurarului_directiei_silvice_maramures_decedat_in_timpul_exercitarii_

atributiilor_de_serviciu__p_560.htm

 

2. Din perspectiva aplicarii si respectarii prevederilor Legii nr.234/2019, act normativ care modifica si completeaza OUG nr.59/2000 privind Statutul personalului silvic, in vigoare din data de 16.12.2019, Consiliul de Administratie si conducerea Regiei mentioneaza:

? Actul normativ in discutie isi are aplicabilitate pentru toate categoriile de personal silvic,indiferent de locul/institutia/unitatea/organizatiain care-si desfasoaraactivitatea (potrivit art.2 din Legea nr.234/2019), sianume:

 • autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura si de vanatoare, precum si in structurile teritoriale de specialitate ale acesteia; 
 • structurile administratorilor fondului forestier proprietate publica a statului si bazele experimentale; 
 • ocoalele silvice de regim; 
  • structurile silvice de rang superior prevazute la art. 13 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
  • structurile de gestionare a faunei cinegetice; 
  • administratiile ariilor naturale protejate; 
  • forurile stiintifice, institutele/unitatile de cercetare stiintifica, inginerie si dezvoltare tehnologica in silvicultura; 
  •  unitatile/institutiile de invatamant care scolarizeaza in domeniul silvicultura; 
  • organizatiile si asociatiile sindicale si profesionale din domeniul silvicultura; 
  • unitatile de management al proiectului/unitatile de implementare a proiectului aferente domeniului silvicultura, indiferent de sursa/programul de finantare; 
  •  persoanele juridice de drept public care au in proprietate fond forestier; 
  •  persoanele juridice si fizice atestate/autorizate, in conditiile legii, sa desfasoare activitati si/sau sa presteze servicii in domeniul silvicultura; 
  • organizatiile nonguvernamentale care au in obiectul de activitate conservarea si dezvoltarea fondului forestier national si/sau a fondului cinegetic national; 
  •  unitatile si subunitatile din structurile administratorului fondului forestier proprietate publica a statului care gestioneaza activitatile de crestere, exploatare si ameliorare a cabalinelor de rasa din patrimoniul statului. 

 

? Din considerente obiective - operationalizarea principalelor prevederi ale Legii nr.234/2019 - nu putea fi realizata de Consiliul de Administratie si conducerea Romsilva pana la finele anului 2019,dar au fost imediat demarate,inca din 18 decembrie  2019, toate demersurile legale, iar negocierilesunt in  desfasurare, intre conducerea Romsilva si Federatia Sindicatelor din Silvicultura.

Astfel,preocuparile reale si asumate ale conducerii Romsilva au condus  la aprobarea de catre Consiliul de Administratie in data de 18.12.2019,a comisiei de negociere si mandatareapentru negocierea actului aditional la Contractul colectiv de munca inregistrat la ITM Bucuresti la nr.168/22.05.2019 in scopul transpunerii in acesta,a prevederilor Legii nr.234/2019.  (Pct.25.2 din Hotararea C.A. nr.30/18.12.2019). http://www.rosilva.ro/files/content/bucuresti/hot30.pdf

 

In concret, anterioroperationalizarii principalelor prevederi ale Legii nr.234/2019-se justifica indeplinirea urmatoarelor obiective:

- stabilirea impactului si a sustenabilitatii economico-financiare a majorarii cu 18% a fondului de salarizare al Romsilva  in contextul mentinerii numarului existent de angajati la nivelul regiei, al unitatilor si/sau subunitatilor sale; (obiectiv realizat)

- prognozarea bugetului de venituri si cheltuieli al Romsilva pentru anul 2020 in ipoteza aplicarii dispozitiilor Legii nr.234/2019 dupa cum urmeaza:

 • pentru perioada 01.01. - 28.02.2020 mentinerea nivelului cheltuielilor cu personalul la cel actual( obligatie legala stabilita prin Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pentru anul 2020 );
 • incepand cu data aprobarii prin hotarare de guvern (H.G.) a bugetului de venituri si cheltuieli al Romsilva  recalcularea cheltuielilor cu personalul respectand majorarea salariala pentru categoria padurarilor (1.5 ori salariul  minim garantat in plata), precum si pentru toti ceilalti salariati (personal silvic sau de alta specialitate decat cea silvica);
 • incepand cu data publicariiin Monitorul Oficial al Romaniei a ordinului  conducatorului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura privind  normelor metologolice de incadrare si promovare a personalului silvic in grade profesionale si gradatii, recalcularea prin includerea si a noilor indemnizatii de grad profesional in acord cu prevederile Legii nr.234/2019;,(art.II din Statutul personalului silvic );

aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Romsilva pentru anul 2020;

- armonizarea prevederilor Contractului colectiv de munca cu valabilitate 2019-2021,  cu dispozitiile Legii nr.234/2019, cu respectarea procedurii reglementate de Legea dialogului social nr.62/2011 - procedura in curs de derulare la nivelul Romsilva

 

In contextul argumentelor logice si obiective mai sus prezentate si probate, la care se adauga si o serie de prevederi si termene legale ce se justifica a fi respectate, apreciem respectuos ca nu poate plana asupra conducerii Romsilvai niciointentie de inactiune sau management defectuos.

Mai mult decat atat, fiind vorba de utilizarea resurselor financiare (chiar si cand vorbim despre salarizarea sau dotarea personalului silvic, desigur cu respectarea reglementarilor legale in vigoare)  - este firesc, ca conducerea Romsilva sa manifeste prudenta,urmarindu-se o crestere rationala a salariilor personalului silvic, in acord cu prevederilor Statutului personalului silvic (modificat si completat), care sa fie sustenabila, pentru care sa existe resursele financiare necesare si sa nu fie o crestere care sa creeze grave dezechilibre intre personalul silvic si personalul contractul angajat de alta specializare decat silvica, in ceea ce presupune desfasurarea in conditii de normalitate si eficienta a Romsilva.

 

Conchidem, prin asigurarea respectuoasa a domnului ministru ca  in continuare respectam toate  actelor normative si termenelor legale - precum ca derulam toate  actiunile  siobligatiice cad in sarcina Consiliului de Administratie si a conducerii executive a Romsilva, primand interesul superior al intreg Corpului silvic - ca resursa umana indispensabila in ceea ce priveste apararea si asigurarea integritatii fondului forestier national.

 

 

BIROUL DE PRESA AL REGIEI NATIONALE A PADURILOR - ROMSILVA

 

0 comentarii2226 vizualizări23 ianuarie 2020
rss 2.0
rss 2.0