Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Eco-Mediu Luni 13 Iulie 2020 - 18576 vizitatori azi
ABA Somes-Tisa consulta publicul cu privire la problemele importante de gospodarire a apelor.

Administratia Bazinala de Apa (ABA) Somes-Tisa supune consultarii publice documentul "Probleme importante de gospodarire a apelor in spatiul hidrografic Somes-Tisa". Acesta a fost publicat la finele anului 2019 pe website-ul institutiei noastre, in sectiunea consultarea publicului si  poate fi consultat accesand link-ul de mai jos:

http://www.rowater.ro/dasomes/Documente/Actualizari%202019/Probleme%20importante%20de%20gospodarirea%20apelor_2019%20ABAST.pdf

Documentul identifica probleme semnificative privind poluarea apelor cu substante organice, nutrienti, substante periculoase, precum si impactul alterarilor hidromorfologice asupra calitatii apelor.

Acesta constituie o etapa in realizarea celui de-al treilea Plan de Management Bazinal. Prin contributia factorilor interesati si a publicului dorim sa realizam identificarea corecta a problemelor din domeniul gospodaririi apelor si implicit a masurilor care necesita a fi intreprinse pentru imbunatatirea starii mediului acvatic din arealul hidrografic Somes-Tisa. Procesul de consultare a publicului va dura pana la data de 22 iunie 2020.

Pentru a transmite sugestiile, propunerile si comentariile dumneavoastra va punem la dispozitie un chestionar on-line pe site-ul ABA Somes-Tisa, in sectiunea consultarea publicului. Completarea acestuia va permite transmiterea mai eficienta a comentariilor si va facilita procesul de colectare si centralizare a raspunsurilor. Totusi, daca doriti sa raspundeti prin alta modalitate, in aceeasi sectiune pe site-ul institutiei se poate descarca un chestionar, pe care il puteti completa si transmite prin posta, fax, sau la adresa de e-mail: idue@dast.rowater.ro.

Planul de Management este un instrument de planificare care identifica actiunile care trebuie intreprinse in bazinul hidrografic pentru indeplinirea obiectivelor Directivei Cadru Apa (DCA).

In acord cu cerintele DCA, cel de-al treilea Plan de Management al spatiului hidrografic Somes-Tisa se va finaliza in decembrie 2021. Acesta va stabili obiectivele tinta pentru urmatorii 6 ani si va propune masuri pentru atingerea acestora.

Consultarea publicului cu privire la Planul de Management reprezinta o oportunitate pentru oameni si organizatii de a colabora, in scopul imbunatatirii calitatii mediului acvatic, sub toate aspectele lui.

 

 

CASETA EXPLICATIVA

Directiva Cadru Apa (2000/60/CE) este unul din pilonii de baza ai legislatiei europene in domeniul calitatii apelor. Aceasta stabileste un program si un calendar, in functie de care statele membre au obligatia sa elaboreze Planuri de Management ale bazinelor hidrografice, actualizate la fiecare 6 ani (din anul 2009, cand s-a elaborat primul Plan de Management).

 

PLANUL DE MANAGEMENT AL BAZINULUI HIDROGRAFIC reprezinta instrumentul pentru implementarea Directivei Cadru Apa care are drept scop gospodarirea echilibrata a resurselor de apa precum si protectia ecosistemelor acvatice, avand ca obiective principale atingerea unei "stari bune" a apelor de suprafata si subterane, precum si prevenirea deteriorarii starii corpurilor de apa.

 

 

 

 

Compartimentul de presa al Administratiei Bazinale de Apa Somes-Tisa

 

0 comentarii1162 vizualizări28 mai 2020
rss 2.0
rss 2.0