Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Economie-Finante Marti 07 Iulie 2020 - 9814 vizitatori azi
Formularul 200.

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bistrita Nasaud informeaza contribuabilii - persoane fizice ca au obligatia sa completeze si sa depuna la Fisc formularul 200 - "Declaratie privind veniturile realizate din Romania", pana la data de 26 mai 2014, pentru veniturile realizate in anul 2013.

            Declaratia se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care au realizat, in mod individual sau intr-o forma de asociere, venituri in bani si/sau in natura din Romania, provenind din:

 1. Activitati independente:

-   venituri comerciale 

venituri din profesii libere

venituri din drepturi de proprietate intelectuala    

2. Cedarea folosintei bunurilor;

3. Activitati agricole pentru care venitul net se stabileste in sistem real:

- contribuabilii care au realizat venituri din activitati agricole in sistem real incepand cu 1 ianuarie 2013 si pentru care, incepand cu data de 1 februarie 2013, se impun pe baza normelor de venit, declara distinct, in formular, venitul net anual realizat intre 1 ianuarie 2013 si 1 februarie 2013.

- venituri din activitatile agricole pentru care nu s-au stabilit norme de venit, si care fac parte din categoriile:

a) cultivarea produselor agricole vegetale;

b) exploatarea plantatiilor viticole, pomicole, arbustilor fructiferi si altele asemenea;

c) cresterea si exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animala, in stare naturala.

4. Silvicultura si piscicultura; 

5. Transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise;

6. Operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni de acest gen.


Nu au obligatia depunerii formularului 200, persoanele fizice care au realizat urmatoarele categorii de venituri:

 a) venituri nete determinate pe baza de norme de venit, cu exceptia contribuabililor care au depus declaratii privind venitul estimat/ norma de venit in luna decembrie si pentru care nu s-au stabilit plati anticipate, conform legii;

b) venituri din activitati independente, a caror impunere este finala potrivit prevederilor art. 52^1 din Codul fiscal;

c) venituri din cedarea folosintei bunurilor sub forma de arenda, a caror impunere este finala potrivit prevederilor art. 62 alin. (2^1) din Codul fiscal;;

d) venituri din cedarea folosintei bunurilor prevazute la art. 63 alin. (2) din Codul fiscal,  a caror impunere este finala, cu exceptia contribuabililor care au depus declaratii privind venitul estimat/norma de venit in luna decembrie si pentru care nu s-au stabilit plati anticipate, conform legii;

e) venituri sub forma de salarii si venituri asimilate salariilor, pentru care informatiile sunt cuprinse in declaratia privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit sau declaratii lunare, depuse de contribuabilii prevazuti la art. 60 din Codul fiscal;

f) venituri din investitii, cu exceptia celor prevazute la pct.5 si 6,  precum si venituri din premii si din jocuri de noroc, a caror impunere este finala;

g) venituri din pensii;

h) veniturile din activitati agricole a caror impunere este finala, potrivit prevederilor art. 74 alin. (1) din Codul fiscal;

i) venituri din transferul proprietatilor imobiliare;

j) venituri din alte surse.

            Persoanele care au realizat venituri din mai multe surse sau categorii de venit pentru care exista obligatia depunerii declaratiei, vor completa in mod corespunzator numarul de surse sau categorii de venituri realizate, capitolele II "Date privind veniturile realizate, pe surse si categorii de venit, in formularul - "Anexa nr... la Declaratia privind veniturile realizate din Romania", care se ataseaza la declaratia privind veniturile realizate.

            Formularul se completeaza de catre contribuabili sau de catre imputernicitii acestora, potrivit legii.

Formularul se depune, impreuna cu anexele completate, daca este cazul, in format hartie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire precum si on-line, in situatia in care contribuabilii dispun de un certificat digital calificat, conform prevederilor legale.


ATENTIE !  Depunerea formularului 200-"Declaratie privind veniturile realizate din Romania", dupa data de 26 mai 2014, se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 50 si 500 lei.

 

 SEF ADMINISTRATIE,

PARASCA CONSTANTIN CRISTIAN

                                             INTOCMIT,

                                            BIRIS MARIA.

Foto - arhiva Marius Chiuzan.

 

0 comentarii2331 vizualizări12 mai 2014
rss 2.0
rss 2.0