Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Economie-Finante Marti 07 Iulie 2020 - 9770 vizitatori azi
Impozitului pe constructii. Declaratie privind veniturile din activitati agricole.

Administratia Finantelor Publice Bistrita-Nasaud reaminteste contribuabililor, ca   26 mai 2014 este termenul de declarare a impozitului pe constructii reglementat de Titlul IX3  din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si de plata a primei transe - 50% din valoarea impozitului datorat.

                         Impozitul pe constructii se datoreaza de catre:

            - persoanele juridice romane, cu exceptia institutiilor publice, institutelor nationale de cercetare-dezvoltare, asociatiilor, fundatiilor si a celorlalte persoane juridice fara scop patrimonial, potrivit legilor de organizare si functionare;

            - persoanele juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent in Romania;

            - persoanele juridice cu sediu social in Romania infiintate potrivit legislatiei europene.

            In cazul operatiunilor de leasing financiar, calitatea de contribuabil o are utilizatorul, iar in cadrul operatiunilor de leasing operational, calitatea de contribuabil o are locatorul.

            Impozitul pe constructii se calculeaza prin aplicarea unei cote de 1,5% asupra valorii constructiilor existente in patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior, evidentiata contabil in soldul debitor al conturilor corespunzatoare,   din care se scade:

            - valoarea cladirilor, inclusiv valoarea lucrarilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru cladirile inchiriate, luate in concesiune, aflate in administrare ori in folosinta, pentru care se datoreaza impozit pe cladiri,   de catre contribuabil sau proprietar, dupa caz;

            - valoarea lucrarilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru constructiile, aflate sau care urmeaza sa fie trecute in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale;

            - valoarea constructiilor din subgrupa 1.2.9. "Terase pe arabil, plantatii pomicole si viticole" din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificarile ulterioare.

            Impozitul pe constructii reprezinta cheltuiala deductibila la stabilirea profitului impozabil.

                         Declararea si plata impozitului

            -  prin formularul 100 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat" sect. II "Impozite, taxe si alte obligatii care nu se platesc din contul unic", rd.55 (precizam ca, persoanele juridice mentionate mai sus au avut si obligatia de a actualiza informatiile din vectorul fiscal cu privire la impozitul pe constructii prin completarea si depunerea la organul fiscal competent a formularului 010)

            - termen - pana la data de 25 mai, inclusiv, a anului pentru care se datoreaza impozitul, pentru anul 2014 termenul este 26 mai a.c.

            -  plata  de face in doua rate egale, pana la datele de 25 mai (pentru anul 2014 - 26 mai) si 25 septembrie, inclusiv.

            Contribuabilii care inceteaza sa existe in cursul anului, au obligatia de a declara si plati impozitul pe constructii pana la data incheierii perioadei din an in care persoana juridica a existat. Contribuabilii nou-infiintati datoreaza impozitul pe constructii incepand cu anul fiscal urmator.

             Baza legala:  

- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, Titlul IX3 Art. 29633 si 29636;

- OPANAF nr. 1950/2012 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa, publicat in MO nr. 887/2013, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

.

 

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bistrita Nasaud informeaza contribuabilii  ca pana la data de 26 mai 2014 au obligatia de a depune formularul 221 "Declaratie privind veniturile din activitati agricole impuse pe baza de norme de venit" contribuabilii care obtin venituri  din activitati agricole pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit, provenind din:
-cultivarea produselor agricole vegetale; 
- exploatarea plantatiilor viticole, pomicole, arbustilor fructiferi si altele asemenea;
- cresterea si exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animala, in stare naturala; 
              Impozitarea veniturilor se face pe baza de norme de venit pentru urmatoarele suprafete destinate productiei agricole vegetale/capete de animale /familii de albine care depasesc limitele prevazute mai jos:

 

Produse vegetale

Suprafata

Cereale

pana la 2 ha

Plante oleaginoase

pana la 2 ha

Cartof

pana la 2 ha

Sfecla de zahar

pana la 2 ha

Tutun

pana la 1 ha

Hamei pe rod

pana la 2 ha

Legume in camp

pana la 0,5 ha

Legume in spatii protejate

pana la 0,2 ha

Leguminoase pentru boabe

pana la 1,5 ha

Pomi pe rod

pana la 1,5 ha

Vie pe rod

pana la 1 ha

Arbusti fructiferi

pana la 1 ha

Flori si plante ornamentale

pana la 0,3 ha

 

 

 

Animale

 

Nr. de capete/

Nr. de familii de albine

Vaci

pana la 2

Bivolite

pana la 2

Oi

pana la 50

Capre

pana la 25

Porci pentru ingrasat

pana la 6

Albine

pana la 75 de familii

Pasari de curte

pana la 100

 

 

            Contribuabilii care realizeaza venituri din cultivarea produselor vegetale de pe suprafete mai mici sau detin animale sau pasari mai putine decat cele prevazute in tabel nu au obligatii declarative.
           Impozitul ce trebuie platit reprezinta 16% din norma de venit  pentru fiecare ha sau cap de animal.
Termen de depunere
            Formularul 221 se depune pana luni 26 mai 2014 la unitatea fiscala de domiciliu a contribuabilului.
Important! Contribuabilii/Asocierile fara personalitate juridica care detin suprafete destinate productiei agricole vegetale/animale in localitati diferite vor completa la sectiunea III "Date pentru stabilirea venitului impozabil" din formularul 221 cate un tabel pentru fiecare localitate cu datele referitoare la activitatea desfasurata. In situatia in care tabelele de la sectiunea III "Date pentru stabilirea venitului impozabil" din formular nu sunt suficiente pentru declararea datelor referitoare la toate localitatile pe raza carora se desfasoara o activitate agricola (contribuabilul/asocierea fara personalitate juridica detine suprafete destinate productiei agricole vegetale/animale in mai mult de 4 localitati), contribuabilii/asocierile fara personalitate juridica completeaza si formularul "Anexa nr. .... la Declaratia privind veniturile din activitati agricole impuse pe baza de norme de venit", care se ataseaza la declaratie.

Termene de plata
           Plata impozitului catre bugetul de stat se face in doua rate egale, de 50%, pana la 25 octombrie inclusiv, respectiv 15 decembrie inclusiv. Impozitul este final si nu se recalculeaza de organul fiscal.

 

SEF ADMINISTRATIE,

 PARASCA CONSTANTIN CRISTIAN

                                           

        INTOCMIT,

       BIRIS MARIA.

 

.


Foto - arhiva Marius Chiuzan.

 

 

0 comentarii2436 vizualizări21 mai 2014
rss 2.0
rss 2.0