Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Economie-Finante Miercuri 15 Iulie 2020 - 15994 vizitatori azi
RAPORT DE ACTIVITATE PE PRIMELE 3 LUNI ALE ANULUI 2015 AL AJFP B-N.

Structura organizatorica-Administratia Judeteana a Finantelor Publice  Bistrita-Nasaud are in componenta urmatoarea structura organizatorica:

Activitate de Colectare;

Activitate de Colectare Contribuabili Mijlocii;

Activitate de Inspectie Fiscala;

Activitate de Inspectie fiscala contribuabili mijlocii;

Activitate de Trezorerie ;

2 servicii independente: Juridic; Tehnologia informatiei;

1 birou independent:  Comunicare si servicii interne;

5 compartimente: CEDIAFI; Monitorizare; Cazier fiscal;Informatii fiscale; Contabilitatea creantelor bugetare;

3 servicii  fiscale orasenesti subordonate

 

Contribuabili administrati

La nivelul judetului erau inregistrati  la data de 31.12.2014 un numar total de 26.543 contribuabili (1052 inscrisi in lista contribuabililor inactivi) , din care 14.470 persoane juridice, 11.696 persoane fizice si 377 institutii publice. La sfarsitul trimestrului I 2015 erau inregistrati  un numar total de 26.579 contribuabili (1371 inscrisi in lista contribuabililor inactivi), din care 14.532 persoane juridice, 11.696 persoane fizice si 377 institutii publice.

 

REALIZAREA INDICATORILOR DE PERFORMANTA PE PRIMELE 3 LUNI ALE ANULUI  2015

 1) Principalele venituri bugetare realizate pe total si pe bugete in primele 3 luni ale anului 2015 si comparativ cu veniturile realizate in perioada similara a anului 2014:

                                                                                                                                    - LEI -

VENITURI

Realizari

3 luni 2015

Realizari

3 luni 2014

%

Total BGC, administrat de ANAF

189.254.340

166.108.128

113,93

Buget de stat (exclusiv incasarile in vama), din care:

93.184.886

72.577.011

128,39

- impozit pe profit

10.767.384

8.432.942

127,68

- impozit pe venit

37.493.016

33.175.666

113,01

- TVA

28.816.474

15.589.873

184,84

- accize (exclusiv incasarile in vama)

1.293.434

1.163.891

111,13

- rest venituri (exclusiv incasarile in vama)

14.814.578

14.214.639

104,22

Bugetul Fondului National Unic de Asigurari de Sanatate

29.507.924

26.076.149

113,16

Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat

64.296.195

65.483.736

98,19

Bugetul Asigurarilor pentru Somaj

2.265.335

1.971.232

114,92

 

Veniturile incasate in primele 3 luni ale anului 2015 la bugetul general consolidat sunt, comparativ cu perioada similara a anului 2014, cu 14,92 % mai mari.

 La bugetul de stat, incasarile au crescut cu 28,39 %.

 

 

 

Comparativ cu anul 2013 in anul 2014 s-a incasat la bugetul general consolidat cu 6,90% mai mult:

 

2013

2014

%

0

1

2

3=2/1*100

Total venituri Buget de Stat d.c.

271.279.476

298.968.323

110,21

     - impozit profit

35.517.044

40.938.687

115,26

     - impozit venit

125.453.186

131.770.492

105,04

     - TVA

64.015.767

62.831.846

98,15

     - accize

8.110.696

5.011.078

61,78

     - rest venituri

38.182.783

58.416.219

152,99

BUGET ASIG.SOC.STAT - CAS

266.902.941

276.257.223

103,50

BUGET.FD.NAT.UNIC ASIG.SOC.SANATATE - CASS

104.344.319

111.675.720

107,03

BUGET ASIG. SOMAJ

8.089.460

8.617.432

106,53

BUGET GENERAL CONSOLIDAT

650.616.196

695.518.698

106,90

 

Recuperarea creantelor bugetare datorate bugetului general consolidat prin aplicarea modalitatilor de executare silita:

             In primele 3 luni ale anului 2015 s-a inceput executarea silita la :

                        - persoane fizice    -     pentru creante in suma de        2.793.836 lei;

                        - persoane juridice -     pentru creante in suma de       36.013.298 lei.

             Sumele realizate la bugetul general consolidat din executare silita au fost de 24.968.018 lei din care :

                        - persoane fizice                   -    1.277.185 lei

                        - persoane juridice    -              23.690.833 lei

 Sume realizate la bugetul general consolidat din aplicarea masurilor de executare  silita din:

                - Somatii                                                                                     -  15.010.057 lei

                - Popriri asupra disponibilitatilor din conturi bancare               -  7.380.724 lei

                - Popriri pe venituri (la terti)                                                        -      820.105 lei

              - Prin plati efectuate de debitori dupa aplicarea sechestrelor,  -   1.757.132 lei

                        popririlor.

 

Analiza arieratelor

Evolutia  arieratelor certe in perioada ianuarie martie este urmatoarea:

  • La  data de 31.01.2015  arieratele erau in suma  de  39.283.588 lei;
  • La data de 28.02.2015 arieratele erau in suma de 38.821.922 lei;
  • La data de 31.03.2015 arieratele erau in suma  de 40.691.820 lei.

 

Activitatea de Inspectie fiscala

a) Nr.inspectii fiscale totale in 2014 = 1.396, din care 804 la persoane juridice si 592 la persoane fizice.

In anul 2013 au fost un numar de inspectii fiscale = 1.482, din care 954 la persoane juridice si 528 la persoane fizice.

b) Obligatii fiscale suplimentare

Sume suplimentare in 2014, total 115.092.464 lei, din care 112.211.736 lei la persoane juridice si 2.880.728 lei la persoane fizice.

 Sume suplimentare in 2013, total 78.215.221 lei, din care 72.150.826 lei la persoane juridice si 6.064.395 lei la persoane fizice.

c) Nr. amenzi aplicate / Valoare amenzi aplicate

Nr. amenzi total an 2014 este de 375 din care 183 la persoane juridice si 192 la persoane fizice.

Nr. amenzi total an 2013 este de 327 din care 155 la persoane juridice si 172 la persoane fizice.

Valoarea amenzilor aplicate in anul 2014, este in suma totala de 389.750 lei, din care 232.300 lei la persoane juridice si 157.450 lei la persoane fizice.

In anul 2013 valoarea amenzilor a fost de 407.906 lei, din care 279.306 lei la persoane juridice si 128.600 lei la persoane fizice.

   d) Numar sesizari penale / Valoare sesizari penale

Nr. total sesizari penale in anul 2014 este de 65 , in suma de 143.476.795 lei din care, 63 cu suma de 143.426.055 lei la persoane juridice si 2 cu suma de 50.740 la persoane fizice.

In anul 2013 au fost un numar de 57 sesizari, in suma de 57.155.114 lei din care 56 cu suma de 56.142.111 lei la persoane juridice si 1 cu suma de 1.013.003 la persoane fizice.

e) Numar masuri asiguratorii / Valoare masuri asiguratorii

Nr. total masuri asiguratorii in anul 2014 este de 23, in suma de 5.949.559 lei din care, 19 cu suma de 4.905.469 lei la persoane juridice si 4 cu suma de 1.044.090 la persoane fizice.

 Nr. total masuri asiguratorii in anul 2013 este de 24, in suma de 23.115.488 lei din care 19 cu suma de 20.388.170 lei la persoane juridice si 5 cu suma de 2.727.318 lei la persoane fizice.

f) Diminuarea pierderii fiscale la persoane juridice

Diminuarea pierderii fiscale in anul 2014 a fost de 19.115.773 lei, iar in anul 2013  a fost de 4.041.902 lei.

         Gradul de realizare a indicatorilor de performanta monitorizati, in primele 12 luni ale anului 2014, se prezinta astfel:

        a) La persoane juridice gradul de realizare a indicatorilor de performanta este de 164,09 %;

        b) La persoane fizice gradul de realizare a indicatorilor de performanta este de 53,03%.

Nr. inspectii fiscale totale in trimestrul I 2015 = 361, din care 199 la persoane juridice si 162 la persoane fizice,

 Obligatii fiscale suplimentare in primul trimestru al anului 2015

Sume suplimentare in trimestrul I 2015 au fost de 9.556.289 lei, din care 7.730.003 lei la persoane juridice si 1.826.286 lei la persoane fizice.

Nr. amenzi aplicate / Valoare amenzi aplicate

Nr. amenzilor in trimestrul I 2015 este de 97 din care 68 la persoane juridice si 29 la persoane fizice.

Valoarea amenzilor aplicate in trimestrul I 2015, este in suma totala de 114.100 lei, din care 96.200 lei la persoane juridice si 17.900 lei la persoane fizice.

    Numar sesizari penale / Valoare sesizari penale

Nr. total sesizari penale in trimestrul I 2015 au fost  de 21 , in suma totala de 4.866.073 lei din care, 21 cu suma de 4.866.073 lei la persoane juridice.

Numar masuri asiguratorii / Valoare masuri asiguratorii

Nr. total masuri asiguratorii in trimestrul I 2015 este de 8, in suma totala de 1.791.683 lei din care, 8 cu suma de 1.791.683 lei la persoane juridice .

Diminuarea pierderii fiscale la persoane juridice

Diminuarea pierderii fiscale pe anul 2015 este de 15.218.812 lei.

 

 

Valorificarea bunurilor confiscate:

La inceputul anului 2015, Compartimentul  valorificari bunuri al Administratia Judeteana a Finantelor Publice-Bistrita-Nasaud avea in stoc bunuri intrate in proprietatea privata a statului de valorificat in suma totala de  12.934,51 lei, la care se adauga bunurile intrate in trimestrului I, in suma de  20,796,16 lei, rezultand o  suma totala a bunurilor de valorificat de 33.730,67 lei.

0 comentarii2898 vizualizări08 aprilie 2015
rss 2.0
rss 2.0