Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Economie-Finante Sambata 11 Iulie 2020 - 18534 vizitatori azi
Noi prevederi privind operatiunile de incasari si plati in numerar.

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bistrita Nasaud informeaza contribuabilii ca in Monitorul Oficial nr. 242 din 9 aprilie 2015, a fost publicata Legea nr.70/2015, care abroga OG nr.15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare si aduce modificari si prevederi noi referitoare la operatiunile de incasari si plati in numerar. Prevederile legii vizeaza operatiunile de incasari si plati efectuate de catre: persoane juridice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, liber profesionisti, persoane fizice care desfasoara activitati in mod independent, asocieri si alte entitati cu sau fara personalitate juridica

            Noile reguli se aplica atat operatiunilor de incasari si plati in lei, cat si in valuta, efectuate pe teritoriul Romaniei. Incadrarea in noile plafoane se va efectua in functie de cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, de la data efectuarii operatiunilor de incasari sau plati.

       Astfel:

  • Incasarile in numerar de la operatorii economici prevazuti mai sus, se vor realiza in limita unui plafon zilnic de 5.000 lei de la o persoana;
  • Platile in numerar catre operatorii economici mentionati, se vor efectua in limita unui plafon zilnic de 5.000 lei/persoana, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi;
  • Platile din avansuri spre decontare se vor realiza in limita unui plafon zilnic de 5.000 lei stabilit pentru fiecare persoana care a primit avansuri spre decontare. La data acordarii avansurilor spre decontare, sumele aferente intra in calculul plafonului zilnic prevazut.
  • Operatiunile de incasari in numerar efectuate de operatorii economici mentionati, de la persoane fizice, reprezentand cesiuni de creante, primiri de imprumuturi sau alte finantari, precum si contravaloarea unor livrari de bunuri sau a unor prestari de servicii se efectueaza in limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoana.
  • Operatiunile de plati in numerar efectuate catre persoane fizice, reprezentand contravaloarea unor achizitii de bunuri sau a unor prestari de servicii, dividende, cesiuni de creante sau alte drepturi si restituiri de imprumuturi sau alte finantari se efectueaza cu incadrarea in plafonul zilnic de 10.000 lei catre o persoana.
  • Operatiunile de incasari si plati in numerar intre persoanele fizice, efectuate ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra unor bunuri sau drepturi, a prestarii de servicii, precum si cele reprezentand acordarea/restituirea de imprumuturi, se pot efectua in limita unui plafon zilnic de 50.000 lei/tranzactie.
  • Sunt interzise incasarile si platile fragmentate in numerar, pentru tranzactiile a caror valoare depaseste plafonul prevazut.
  • Nerespectarea plafoanelor stabilite pentru incasarile si platile in numerar se va sanctiona cu amenda de 10% din suma incasata/platita care depaseste plafonul stabilit pentru fiecare tip de operatiune, dar nu mai putin de 100 de lei.
  • Noile prevederi, intra in vigoare in termen de 30 zile de la publicarea legii in MO, respectiv de la 9 mai 2015 si  nu se vor aplica contractelor incheiate inainte de 9 mai.

 Baza legala: - Legea nr.70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata, publicata in MO nr. 242/9.04.2015.

Parasca Constantin Cristian,

Sef Administratie.

 

.

 

    30 aprilie, termen pentru depunerea situatiilor financiare anuale, de catre persoanele juridice fara scop patrimonial

              Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bistrita Nasaud reaminteste contribuabililor, ca potrivit prevederilor Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr.65/2015, termenul de depunere a situatiilor financiare anuale ale persoanelor juridice fara scop patrimonial la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, este de 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar, respectiv pana joi, 30 aprilie 2015.

Persoanele juridice fara scop patrimonial intocmesc situatii financiare anuale la 31 decembrie compuse din bilant si contul rezultatului exercitiului in conformitate cu reglementarile contabile pentru persoanele fara scop patrimonial, aprobate prin OMFP nr. 1969/2007.

Situatiile financiare anuale se intocmesc cu ajutorul programului de asistenta elaborat de MFP care contine formularistica necesara si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta.

            Programul de asistenta este pus la dispozitia entitatilor gratuit de MFP si poate fi procurat direct de la unitatile fiscale teritoriale sau poate fi descarcat de pe portalul MFP, de la adresa www.mfinante.ro.

Situatiile financiare anuale se depun in format hartie si in format electronic la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, sau numai in forma electronica pe portalul www.e-guvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica extinsa.

Important! Formatul electronic al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale simplificate, generat prin programele de asistenta, consta intr-un fisier .pdf avand atasat un fisier .xml si un fisier cu extensia .zip. Fisierul cu extensia .zip va contine documentele cerute de lege scanate alb-negru, lizibil si cu o rezolutie care sa permita incadrarea in limita a 10 MB a fisierului PDF la care este atasat fisierul.

 Baza legala: - OMFP nr.65/2015, publicat in MO nr.69/27.01.2015  privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice

 Parasca Constantin Cristian,

Sef Administratie

 

 

.

 

 

            Stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor si contributiilor

              Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bistrita Nasaud informeaza contribuabilii ca in Monitorul Oficial nr.246 din 10 aprilie 2015 a fost publicat Ordinul presedintelui A.N.A.F nr.837/2015, prin care s-au adus modificari si completari la Ordinul A.N.A.F. nr.3392/2011 pentru aprobarea Procedurii de stabilire din oficiu a impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa .

Principalele prevederi ale Ordinelor de mai sus, sunt urmatoarele:

Pentru contribuabilii care au obligatii de declarare la termenele stabilite de lege a impozitelor si taxelor inscrise in vectorul fiscal si nu realizeaza aceasta , organul fiscal  il instiinteaza despre acest fapt in termen de 15 zile de la expirarea termenului legal de depunere a declaratiilor fiscale.

In termen de 20 de zile de la data comunicarii instiintarilor privind nedepunerea declaratiilor fiscale, organul fiscal actualizeaza Lista contribuabililor care nu si-au indeplinit obligatiile declarative, prin eliminarea celor care si-au indeplinit intre timp obligatiile declarative.

Modul de analiza a dosarului contribuabilului in vederea stabilirii din oficiu a obligatiilor fiscale difera in functie de faptul ca acesta este platitor de TVA sau neplatitor de TVA, perioada supusa analizei, documentele existente in dosarul fiscal, situatii financiar-contabile, etc.

I. Referitor la stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor si contributiilor, cu exceptia taxei pe valoarea adaugata :

             Dupa expirarea termenului de 20 de zile de la data comunicarii instiintarilor, organul fiscal verifica pentru fiecare contribuabil cuprins in lista si pentru fiecare impozit, taxa sau contributie care urmeaza a fi supus(a) impunerii din oficiu, existenta a cel putin 4 declaratii fiscale in perioada supusa analizei.

Perioada supusa analizei este o perioada anterioara de 24 de luni de la luna pentru care se efectueaza impunerea din oficiu, pentru obligatiile fiscale cu termen de declarare lunar, respectiv 36 de luni, pentru obligatiile fiscale cu termen de declarare trimestrial sau semestrial. Pentru contribuabilii la care sunt identificate cel putin 4 declaratii fiscale , procedura de impunere se realizeaza in sistem automat.

Contribuabilii la care nu au fost identificate cel putin 4 declaratii, sau suma stabilita din oficiu e zero, precum si in cazul impozitului pe profit datorat de organizatiile nonprofit si societatile care obtin venituri majoritar din cultura cerealelor si plantelor tehnice, pomicultura si viticultura, sunt cuprinsi in Lista contribuabililor care urmeaza a fi impusi din oficiu pe baza analizei documentare, iar impunerea din oficiu se efectueaza pe baza analizei documentare.

            Dupa stabilirea din oficiu a impozitelor ,se emite formularul (160) "Decizie de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele si contributiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa" si se comunica contribuabilului potrivit art.44 din O.G. nr.92/2003. In cazul in care, in termen de 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere din oficiu, contribuabilul depune declaratia fiscala privind obligatiile care au format obiectul acestei decizii, decizia de impunere din oficiu se desfiinteaza la data depunerii declaratiei fiscale, fiind aplicabile prevederile art. 47 din Codul de procedura fiscala. Prin Ordinul A.N.A.F. nr.837/2015 se precizeaza ca Decizia de impunere din oficiu se desfiinteaza si din initiativa organului fiscal, potrivit dispozitiilor art. 90 alin.(2) din Codul de procedura fiscala. Constatarile organului fiscal se mentioneaza in referatul privind impunerea din oficiu.

             II. Referitor la stabilirea din oficiu a taxei pe valoarea adaugata organul fiscal utilizeaza informatiile privind taxa pe valoarea adaugata colectata din formularul (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata", din decizia de corectare a erorilor materiale din decont, precum si informatiile din formularul (394) "Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national" cuprinse in baza de date, pe o perioada de 12 luni calendaristice anterioare perioadei supuse impunerii din oficiu, si se poate extinde analiza la 24 de luni.

In ipoteza in care, in perioada de 24 de luni supusa analizei, persoana impozabila nu a depus nici un decont de taxa pe valoarea adaugata sau despre aceasta nu se regasesc informatii in nici o declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national, analiza se extinde asupra informatiilor existente in baza de date care cuprinde declaratiile recapitulative (formularul 390 VIES) privind operatiunile intracomunitare desfasurate pe o perioada de 24 de luni calendaristice anterioare.

Dispozitiile privind actualizarea Listei contribuabililor care nu si-au indeplinit  obligatiile declarative in cazul taxei pe valoarea adaugata sunt aceleasi ca si cele aplicabile  celorlalte  impozite, taxe si contributii cuprinse in vectorul fiscal. Pe baza listei contribuabililor impusi din oficiu pentru nedepunerea deconturilor de TVA , organul fiscal emite Decizia de impunere din oficiu - formularul (160), care se comunica contribuabilului.

 
 Parasca Constantin Cristian,

Sef Administratie

.

Foto - arhiva Marius Chiuzan.

 

 

0 comentarii3535 vizualizări30 aprilie 2015
rss 2.0
rss 2.0