Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Economie-Finante Duminica 12 Iulie 2020 - 176 vizitatori azi
17 august 2015 - termenul pentru depunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2015.

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bistrita Nasaud informeaza contribuabilii ca in Monitorul Oficial nr. 209 din 09 iulie 2015, a fost publicat, OMFP nr. 773/2015 pentru aprobarea sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2015 a operatorilor economici si pentru modificarea unor reglementari contabile. Potrivit noului act normativ, sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2015 a operatorilor economici se aplica:

 - entitatilor carora le sunt incidente prevederile OMFP nr.1.802/2014, si care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei;

 - societatilor carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr.1.286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, si care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei;

-  subunitatilor deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European, indiferent de exercitiul financiar ales, in conditiile legii;

- entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de BNR, respectiv de ASF care vor depune la unitatile teritoriale ale MFP raportari contabile la 30 iunie 2015 in formatul si in termenele prevazute de reglementarile emise de BNR respectiv de ASF.

             Nota! Incadrarea in cifra de afaceri de 220.000 lei se face pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare anuale ale exercitiului financiar precedent, respectiv a balantei de verificare incheiate la finele exercitiului financiar precedent.

 Termenul pentru depunerea la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice a  raportarilor contabile  la  30 iunie 2015,  este pana  cel  tarziu  la data de       17 august 2015.

  • Raportarile se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in format hartie si in format electronic (PDF cu XML atasat), sau numai in forma electronica pe portalul www.e-guvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica extinsa.

 Entitatile pot depune raportarile contabile si la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, pe suport magnetic, impreuna cu formularele listate cu ajutorul programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice, semnate, potrivit legii.

 Formatul electronic al raportarilor contabile la 30 iunie 2015, continand formularistica necesara si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta, se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice.

 Programul de asistenta este pus la dispozitia entitatilor gratuit de unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau poate fi descarcat de pe portalul Ministerului Finantelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro.

Important!

  • Nu intocmesc raportari contabile la 30 iunie 2015, entitatile care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la 30 iunie 2015, cele care in tot semestrul I al anului 2015 s-au aflat in inactivitate temporara, cele infiintate in cursul anului 2015, precum si persoanele juridice care se afla in curs de lichidare, potrivit legii.
  • Nedepunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2015 in conditiile prevazute de ordin se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei, conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
  • Potrivit reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, entitatile sunt incadrate in 3 categorii: microentitati, entitati mici, entitati mijlocii si mari in functie de indeplinirea anumitor criterii de marime. Prin ordin sunt stabilite cerinte specifice de raportare contabila pentru fiecare categorie de operatori economici.

            Atentie! Ordinul cuprinde si prevederi referitoare la modificarea si completarea functiunii unor conturi contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cum ar fi: 345 "Produse finite", 347 "Produse agricole", 348 "Diferente de pret la produse", 361 "Active biologice de natura stocurilor", 368 "Diferente de pret la active biologice de natura stocurilor" si 711 "Venituri aferente costurilor stocurilor de produse.

 Baza legala:  OMFP nr. 773/2015 pentru aprobarea sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2015 a operatorilor economici si pentru modificarea unor reglementari contabile publicat in Monitorul Oficial nr. 509 din 9 iulie 2015.

 

 

Parasca Cristian C-tin,

SEF ADMINISTRATIE

.


Foto - arhiva Marius Chiuzan.

0 comentarii3724 vizualizări15 iulie 2015
rss 2.0
rss 2.0