Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Economie-Finante Sambata 11 Iulie 2020 - 7464 vizitatori azi
Ref: contributia de asigurari sociale de sanatate datorata, in anul 2016, de contribuabilii - persoane fizice cu domiciliul in Romania, care obtin venituri din strainatate/Romania.

Persoanele fizice romane, cu domiciliul in Romania, care obtin venituri din strainatate sau din Romania si pentru care, potrivit legislatiei in vigoare datoreaza pentru aceste venituri, contributia de asigurari sociale de sanatate, dar care detin o asigurare pentru boala si maternitate in sistemul de securitate sociala din alt stat membru al Uniunii Europene, Spatiului Economic European si Confederatiei Elvetiene sau in statele cu care Romania are incheiate acorduri bilaterale de securitate sociala cu prevederi pentru asigurarea de boala-maternitate, in temeiul legislatiei interne a statelor respective, care produce efecte pe teritoriul Romaniei si fac dovada valabilitatii asigurarii,  nu au calitatea de contribuabili la sistemul de asigurari sociale de sanatate.

            Ca urmare pentru a nu achita si in Romania contributie  de asigurari sociale de sanatate este necesar sa faceti dovada valabilitatii asigurarii  in statul respectiv in care realizati venituri, astfel:

     - in cazul persoanelor fizice care isi desfasoara activitatea in statele membre ale Uniunii Europene, se aplica prevederile Regulamentului (CE) 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala si Regulamentului (CE) 987/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere in aplicare a Regulamentului (CE) 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala.

         - in cazul in care activitatea se desfasoara intr-un stat care nu este membru al Uniunii Europene, Spatiului Economic European si Confederatiei Elvetiene, iar intre Romania si statul in care persoana isi desfasoara activitatea exista un acord sau conventie in domeniul securitatii sociale, se vor aplica prevederile acordului sau conventiei.

Informatii detaliate se pot obtine:

a)             accesand pagina de Internet,  www.anaf.ro;

b)           la serviciille pentru contribuabili

 

 Parasca Constantin Cristian                     Biris Maria

      Sef Administratie                  irou Comunicare si Servicii Interne

0 comentarii2604 vizualizări18 decembrie 2015
rss 2.0
rss 2.0