Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Economie-Finante Duminica 12 Iulie 2020 - 8886 vizitatori azi
30 mai 2016 - termenul de depunere situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2015.

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bistrita-Nasaud informeaza contribuabilii ca in Monitorul Oficial nr. 81 din 4 februarie 2016 a fost publicat Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 123/28.01.2016, privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare si raportarilor contabile anuale aferente exercitiului financiar 2015. Potrivit actului normativ mentionat, termenele de depunere a Situatiilor financiare si a raportarilor contabile anuale aferente exercitiului financiar 2015 sunt:

            - pentru societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar, respectiv 30 mai 2016;

      - pentru celelalte persoane prevazute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, republicata, 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar, respectiv 29 aprilie 2016;

      - pentru subunitatile din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul in strainatate (cu exceptia subunitatilor deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European) 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar, respectiv 30 mai 2016;

            - pentru persoanele juridice aflate in lichidare, o raportare anuala, in termen de  90 de zile de la incheierea fiecarui an calendaristic, respectiv 30 martie 2016;

            Au obligatia depunerii de raportari contabile anuale in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar si:

            - entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic. Acestea au obligatia de a intocmi raportari contabile anuale la 31 decembrie distinct de situatiile financiare anuale incheiate la data aleasa pentru acestea, cu respectarea prevederilor Legii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

            - subunitatile deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European

            Entitatile care nu au desfasurat activitate de la constituire pana la sfarsitul exercitiului financiar de raportare, vor depune o declaratie pe propria raspundere a persoanei care are obligatia gestionarii entitatii, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, respectiv 29 februarie 2016.

      Declaratiile de inactivitate se vor depune in format electronic. In vederea depunerii declaratiilor de inactivitate in forma electronica, avand atasata o semnatura electronica extinsa, sau numai in format hartie si in format electronic, entitatile folosesc programul de asistenta pus la dispozitie gratuit de catre Ministerul Finantelor Publice pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Situatiile financiare anuale, se intocmesc cu ajutorul programului de asistenta elaborat de MFP care contine formularistica necesara si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta.

            Programul de asistenta este pus la dispozitia entitatilor gratuit de MFP si poate fi procurat direct de la unitatile fiscale teritoriale sau poate fi descarcat de pe portalul MFP, de la adresa www.mfinante.ro.

Situatiile financiare anuale si documentele cerute de lege, se depun in format hartie si in format electronic la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, sau numai in forma electronica pe portalul www.e-guvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica extinsa.

Important! Formatul electronic al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale simplificate, generat prin programele de asistenta, consta intr-un fisier de tip PDF avand atasat un fisier xml precum si un fisier cu extensia zip. Fisierul cu extensia zip va contine documentele cerute de lege scanate alb-negru, lizibil si cu o rezolutie care sa permita incadrarea in limita a 10 MB a fisierului PDF la care este atasat fisierul zip.

Programul de asistenta pentru raportarile contabile anuale la 31 decembrie este elaborat distinct de programul de asistenta aplicabil pentru intocmirea situatiilor financiare anuale, respectiv situatiilor financiare anuale simplificate.

 Baza legala:

                - Legea contabitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

                - OMFP nr.123/2016, publicat in MO nr.81/04.02.2016 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice

               - OMFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

 

Parasca Constantin Cristian,

Sef Administratie.

0 comentarii3479 vizualizări07 februarie 2016
rss 2.0
rss 2.0