Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Economie-Finante Duminica 09 August 2020 - 28662 vizitatori azi
Dosarul preturilor de transfer. Lista debitorilor care inregistreaza obligatii fiscale restante.

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bistrita - Nasaud informeaza contribuabilii ca  in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 74/02.02.2016  a fost publicat OPANAF nr. 422/2016 prin care se stabilesc conditiile intocmirii dosarului preturilor de transfer in cazul desfasurarii de tranzactii intre persoane afiliate. Ordinul este dat in aplicarea art. 108 (2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, prin care se precizeaza urmatoarele:

 La solicitarea organului fiscal central competent contribuabilul/platitorul are obligatia de a prezenta dosarul preturilor de transfer.

Cuantumul tranzactiilor pentru care contribuabilul/platitorul are obligatia intocmirii dosarului preturilor de transfer, termenele pentru intocmirea acestuia, continutul dosarului preturilor de transfer, precum si conditiile in care se solicita au fost aprobate prin OPANAF nr.422/2016.

Potrivit ordinului mentionat mai sus, au obligatia sa intocmeasca dosarul preturilor de transfer, pana la termenul legal de depunere a declaratiei de impozit pe profit, pentru fiecare an, urmatorii contribuabili:

A) marii contribuabili daca depasesc urmatoarele praguri de semnificatie:

a)         200.000 euro, in cazul dobanzilor incasate/platite pentru serviciile financiare;

b)         250.000 euro, in cazul tranzactiilor privind prestarile de servicii primite/prestate;

c)         350.000 euro, in cazul tranzactiilor privind achizitii/vanzari de bunuri corporale sau necorporale.

Termenul de depunere a dosarului in acest caz este de 10 zile calendaristice de la data solicitarii, dar nu mai mult de 10 zile de la expirarea termenului stabilit pentru intocmire.

B) marii contribuabili (altii decat cei de mai sus), contribuabilii mijlocii si mici numai la solicitarea organului fiscal, in cadrul unei actiuni de inspectie fiscala daca depasesc urmatoarele praguri de semnificatie:

a)         50.000 euro, in cazul dobanzilor incasate/platite pentru serviciile financiare;

b)         50.000 euro, in cazul tranzactiilor privind prestarile de servicii primite/prestate;

c)         100.000 euro, in cazul tranzactiilor privind achizitii/vanzari de bunuri corporale sau necorporale.

Termenul pentru prezentarea dosarului preturilor de transfer in acest caz este stabilit prin formularul de solicitare si va fi cuprins intre 30 si 60 de zile calendaristice, cu posibilitatea prelungirii o singura data, la solicitarea scrisa a contribuabililor/platitorilor, cu o perioada de cel mult 30 de zile calendaristice.

Contribuabilii/Platitorii care desfasoara tranzactii cu persoane afiliate cu valoarea totala anuala, calculata prin insumarea valorii tranzactiilor efectuate  cu toate persoanele afiliate, exclusiv TVA sub oricare din pragurile de semnificatie de la lit. B) vor documenta respectarea principiului valorii de piata, in cadrul unei inspectii fiscale, conform regulilor generale prevazute de reglementarile financiar contabile si fiscale in vigoare.

 Neprezentarea, in timpul inspectiei fiscale, a dosarului preturilor de transfer, an termenele stabilite, confera organelor de inspectie fiscala dreptul de a considera ca tranzactiile au fost efectuate fara documentarea cuantumului preturilor de transfer practicate.

 Baza legala:

- Legea nr.207/2016 privind Codul de procedura fiscala.

- Ordinul Presedintelui ANAF nr.422/2016 privind cuantumul tranzactiilor, termenele pentru intocmire, continutul si conditiile de solicitare a dosarului preturilor de transfer si procedura de ajustare/ estimare a preturilor de transfer, publicat in MO nr. 74/02.02.2016.

             

Parasca Cristian C-tin,

SEF ADMINISTRATIE.

 

.

 

Organele fiscale publica lista debitorilor care inregistreaza obligatii fiscale restante.

 Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bistrita - Nasaud, informeaza contribuabilii, ca in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 78/03.02.2016, a fost publicat OPANAF nr. 558/2016 prin care se stabileste procedura de publicare a listei debitorilor care inregistreaza obligatii fiscale restante.

      Ordinul este dat in aplicarea art. 162 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala.

       In vederea descurajarii acumularii de arierate bugetare de catre contribuabili, organele fiscale centrale publica pe pagina de internet proprie a ANAF lista debitorilor care inregistreaza obligatii fiscale restante, precum si cuantumul acestor obligatii, pentru fiecare buget administrat de organele fiscale centrale.

       Lista se publica trimestrial, pana in ultima zi a primei luni din trimestrul urmator celui de raportare si cuprinde obligatiile fiscale restante, peste un anumit plafon, la sfarsitul trimestrului si neachitate la data publicarii listei;

     Inainte de publicare, obligatiile fiscale restante se notifica debitorilor;

     Nu fac obiectul publicarii obligatiile fiscale restante al caror cuantum total este sub urmatoarele plafoane:

     a)1.500 lei pentru contribuabilii mari;

     b)1.000 lei pentru contribuabilii mijlocii;

     c)500 lei pentru celelalte categorii, inclusiv pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere;

     d)100 lei in cazul debitorilor persoane fizice, altele decat cele de la  lit. c).

Organul fiscal trimite o notificare, conform modelului prevazut de ordin, pana in data de 15 a primei luni din trimestrul urmator celui de raportare, cu privire la obligatiile fiscale restante. 

In cazul in care exista neconcordante intre evidenta debitorilor si sumele cuprinse in notificari, punerea de acord asupra acestora se realizeaza in termen de 5 zile de la data notificarii, in caz contrar obligatiile fiscale restante notificate se considera recunoastere a datoriei.

In termen de 15 zile de la achitarea integrala a obligatiilor fiscale datorate, organul fiscal central opereaza, din oficiu, modificarile pentru fiecare debitor care si-a achitat aceste obligatii, in sensul eliminarii din lista.

   Baza legala:

- Legea nr.207/2016 privind Codul de procedura fiscala

- Ordinul Presedintelui ANAF nr.558 /2016, privind Procedura de publicare a listelor debitorilor care inregistreaza obligatii fiscale restante, precum si cuantumul acestor obligatii publicat in MO nr.78/03.02.2016

             

 Parasca Cristian C-tin,

SEF ADMINISTRATIE

.

 

 0 comentarii3724 vizualizări09 februarie 2016
[ Închide secţiunea de comentarii ]

Nu există comentarii

Adaugă un comentariu

rss 2.0
rss 2.0