Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Economie-Finante Luni 06 Iulie 2020 - 13430 vizitatori azi
Raport asupra activitatii desfasurate in anul 2015 de Administratia Judeteana a Finantelor Publice B-N.

Raport asupra activitatii desfasurate in anul 2015 de Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bistrita-Nasaud. Administratia Judeteana a Finantelor Publice a judetului Bistrita-Nasaud are in componenta urmatoarea structura organizatorica:

 -  Colectare; -  Colectare contribuabili mijlocii; -  Inspectie Fiscala;-   Inspectie Fiscala contribuabili mijlocii  -  Trezorerie;  -  servicii si birouri independente: -  3 servicii fiscale orasenesti;

 

   Structura personalului

Numar total al personalului angajat in cadrul Administratiei Judetene a Finantelor Publice Bistrita  Nasaud - aparat propriu, cat si in cadrul unitatilor fiscale subordonate, la data de 31 decembrie 2015  era de 319 salariati.

 

NUMAR TOTAL CONTRIBUABILI ADMINISTRATI

 

TOTAL

Diferenta

 

2015

2014

2015- 2014

% 2015/2014

Persoane juridice

14.710

14.467

243

101,68 %

Persoane fizice pe Cod fiscal

11.571

11.699

-128

98,91 %

Persoane fizice pe CNP

67.762

73.310

-5.548

92,43 %

TOTAL

94.043 

99.476 

-5.433

94,54 %

 

 

 

 

 

 

 

Numarul contribuabililor administrati in anul 2015 a scazut 5,46% fata ce anul 2014.

Din totalul persoanelor juridice la 31.12.2015 -  3.196 sunt contribuabili inactivi

                                                    31.12.2014 -  2.939 sunt contribuabili inactivi.

 

 

SITUATIA INCASARILOR COMPARATIV 2014 - 2015

- MII LEI -

 

TOTAL

 

2015

2014

%

2015/2014

TOTAL

783.650 

695.519 

112,67 %

 

 

 

 

 

 

SITUATIA COMPARATIVA PROGRAM  2015 - 2014

 

 

TOTAL

Diferenta

 

2015

2014

2015-2014

Mii lei

% 2015/2014

Program incasari BGC

762.410

722.580

39.830

105,51 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUATIA COMPARATIVA DETALIATA A REALIZARILOR BUGETULUI DE STAT 2015 - 2014

 

 

Total, din care

 

 

2015

- MII LEI -

2014

- MII LEI -

% 2015/2014

Total venituri din care :

375.032

298.968

125,44 %

- impozit profit

53.467

40.939

130,60 %

- impozit venit

154.369

131.770

117,15 %

- TVA d.c. :

101.592

62.832

161,69 %

       - colectat

199.081

164.617

120,94 %

       - restituit

99.850

104.305

95,73 %

       - majorari

2.361

2.520

93,69 %

- accize

2.328

5.011

46,46 %

- alte venituri

63.276

58.416

108,32 %

 

Din tabelul prezentat se poate observa ca veniturile incasate la Bugetul de Stat - exclusiv vama, in anul 2015 sunt mai mari cu 25,44 % decat veniturile incasate in anul 2014.

Analizand incasarile pe principalele impozite ale bugetului de stat se observa o crestere de 30,60 % la impozitul pe profit, de 17,15 % la impozitul pe venit, de 61,69 % la TVA,  iar la restul veniturilor incasate s-a realizat o crestere de 8,32 %.

Incasarile la accize s-au diminuat cu 53,54 %, fiind influentate de restituirile efective acestea fiind cu 4.471 mii lei mai mari in 2015 fata de 2014.

 

 

SITUATIA INCASARILOR COMPARATIV IANUARIE 2015 - 2016

                                                                             - mii lei -

 

IANUARIE

2016

IANUARIE 2015

% 2016/2015

Buget de stat  (exclusiv incasari in vama)

43.620

37.456

116,46 %

Bugetul Fondului National Unic de Asigurari de Sanatate

11.841

9.918

119,39 %

Bugetul asigurarilor sociale de stat

23.299

19.538

119,25 %

Bugetul asigurarilor pentru somaj

957

787

121,60 %

TOTAL

79.717 

67.699 

117,75 %

 

 

 

 

 

 

 

Veniturile incasate in luna ianuarie 2016 la bugetul general consolidat sunt comparativ cu luna ianuarie 2015 cu 17,75% mai mari, in suma absoluta cu 12.018 mii lei mai mult.  La bugetul de stat se observa o  crestere cu 16,46 % comparativ cu aceeasi luna a anului trecut, incasandu-se cu 6.164 mii lei mai mult.

Incasarile la bugetele asigurarilor sociale comparativ cu  anul precedent au crescut cu 19,39% la bugetul Fondului National Unic de Asigurari de Sanatate, cu  21,60% la bugetul asigurarilor pentru somaj, iar la bugetul asigurarilor sociale de stat incasarile au crescut cu 19,25 %.

 

 

Inspectie fiscala 

I. In vederea cresterii eficientei activitatii de inspectie fiscala, atat pentru combaterea evaziunii fiscale cat si pentru prevenirea acesteia, dar si pentru impulsionarea colectarii la bugetul consolidat al statului a sumelor declarate de catre contribuabili, s - au continuat actiunile de colaborare dintre structura de inspectie fiscala si cea de administrare fiscala, in sensul identificarii contribuabililor care se sustrag de la depunerea declaratiilor fiscale si declararea corecta a impozitelor si taxelor datorate bugetului consolidat al statului, si ulterior de la plata la termen si in cuantumurile legale a acestora.

Au fost efectuate verificari ale contribuabililor, prioritatile fiind:

                      a)  inspectiile fiscale in vederea solutionarii deconturilor cu suma negativa de T.V.A. cu optiune de rambursare;

b) identificarea si combaterea fraudelor privind taxa pe valoarea adaugata;

                      c) inspectii fiscale, din proprie initiativa, la contribuabilii persoane juridice sau fizice, potrivit competentelor, pentru verificarea legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale, corectitudinii si exactitatii indeplinirii sarcinilor in legatura cu stabilirea obligatiilor fiscale de catre contribuabil / platitor, respectarii prevederilor legislatiei fiscale si contabile, verificarea sau stabilirea, dupa caz, a bazelor de impozitare si a situatiilor de fapt aferente, stabilirea diferentelor de obligatii fiscale principale;  

d) monitorizarea colectarii veniturilor la bugetul consolidat al statului;

                      e) controale inopinate, incrucisate si cercetari la fata locului la agentii economici din raza de activitate, pentru:

          - verificarea faptica si documentara, in principal, ca urmare a unor informatii cu privire la existenta unor fapte de incalcare a legislatiei fiscale;

          - verificarea documentelor si operatiunilor impozabile ale unui contribuabil platitor, in corelatie cu cele detinute de persoana sau entitatea supusa unui control fiscal ( controale incrucisate );

- verificarea unor elemente ale bazei de impozitare sau cu privire la situatia fiscala faptica, precum si constatarea, analizarea si evaluarea unui risc fiscal specific;

-  verificarea contribuabililor care renunta la optiunea de rambursare;

-  verificarea contribuabililor, aflati in administrarea A.J.F.P. Bistrita - Nasaud, care, conform prevederilor legale, indeplinesc conditiile pentru declararea ca inactivi / reactivare;

-  solutionarea cererilor de restituire de accize incadrate in categoria de risc fiscal mare.  

 

 

 

II. Evolutia principalilor indicatori de performanta pentru Activitatea de Inspectie Fiscala

( anul 2014 comparativ cu 2015 )- mii lei 

Nr.

Crt.

               Denumirea indicatorilor

     2014

      2015

Realizat %       2015/2014

0

1

        2

         3

4 = 3/2 x100

1.

Nr. Actiuni de inspectie realizate

       1.396

     1.360

97,42

2.

Total sume stabilite

 115.483.812

  131.288.097

113,69

2.1. Total sume suplimentare atrase, din

care pe categorii de venituri :

    84.752.079

102.404.751

120,83

- Impozit pe profit

 

13.151.275

28.678.197

218,06

-TVA

 

40.323.835

62.487.288

154,96

- Impozit pe venit salarii

 

944.757

1.721.438

182,21

- Impozit pe dividende

391.320

810.878

207,22

- Impozit pe venit

721.329

930.604

129,01

 - Alte impozite si taxe

29.219.563

7.776.338

26,61

- Nr.amenzi aplicate

375

377

 

2.2. Amenzi aplicate

389.750

445.600

114,18

2.3. Accesorii stabilite

30.340.385

28.436.168

93,72

2.4. Confiscari efectuate

1.598

1586

99,25

3.

Nr. cazuri transmise organelor de urmarire penala pt. continuarea cercetarilor

65

80

123,08

4.

Nr. contribuabili propusi pentru a fi declarati inactivi

1

3

300

5.

Nr. deconturi negative de TVA solutionate urmare a controalelor fiscale

31

52

167,74

           

  Analizand datele din tabelul anterior concluzionam:

- In anul 2015  au fost efectuate actiuni de inspectie fiscala cu 2,58% mai putine decat in anul 2014 , in primul rand datorita scaderii numarului de solicitari privind rambursarile de T.V.A. dar si datorita faptului ca, datorita delegarilor de competenta si deplasarilor la contribuabilii din regiune,  o parte importanta a timpului afectat inspectiilor fiscale a fost risipit cu deplasarile;

- Total sume stabilite in anul 2015 a crescut fata de anul 2014 cu 13,69%, ceea ce arata cresterea calitatii actelor de inspectie fiscala;

           - Sumele suplimentare atrase constituite din obligatii principale, accesorii, amenzi si confiscari au crescut cu 20,83% in anul 2015 fata de anul 2014, ceea ce in cifre absolute se cifreaza la  102.404.751mii lei in 2015, fata de 84.752.079 mii lei in 2014.

 S-a pus un accent deosebit pe verificarea si analizarea domeniilor de activitate in care incidenta evaziunii fiscale este mai pregnanta, fiind efectuate analize de risc in conformitate cu prevederile art. 100 din O.G. nr. 92 / 2003 ® si (A) si a circularelor A.N.A.F. numerele 807329 / 10.07.2014 si 1.309 / 24.06.2015, stabilind-se, pe categorii de venituri, sume suplimentare, astfel:

a) la impozitul pe profit a crescut cu 118,06% in 2015 fata de 2014;

b) la T.V.A. a crescut cu  54,96% in anul 2015 fata de anul 2014;     

c)  la impozitul pe dividende a crescut cu 107,22%, in anul 2015 fata de anul 2014;

d) la impozitul pe venit a crescut cu 29,01%, in anul 2015 fata de anul 2014.

Au fost aplicate, in anul 2014 un numar de 377 amenzi, sensibil egal cu numarul  amenzilor aplicate in anul 2014, adica 375. Valoarea amenzilor aplicate in anul 2015, de 445.600 lei, fata de anul 2014 cand au fost in valoare de 389.750 lei, a crescut cu 14,18%.

De asemenea a crescut numarul  sesizarilor penale in anul 2015 fata de anul 2014 cu 23,08%, iar numarul masurilor asiguratorii au crescut de la 23 la 32 masuri instituite (crestere cu 39%), valoarea acestora fiind de 15.425.977 lei in anul 2015, fata de 5.949.559 lei in anul 2014

(crestere cu 159%). Numarul contribuabilii propusi pentru inactivare a crescut.

Astfel, se poate concluziona ca a crescut calitatea actelor de control in detrimentul numarului de acte incheiate.             

         .


Foto - arhiva Marius Chiuzan.

1 comentariu3185 vizualizări18 februarie 2016
rss 2.0
rss 2.0