Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Economie-Finante Luni 10 August 2020 - 14368 vizitatori azi
In atentia contribuabililor cu datorii restante catre bugetul general consolidat.

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bistrita-Nasaud face cunoscut contribuabililor cu datorii restante catre bugetul general consolidat. Potrivit prevederilor O.U.G. nr.44/2015  privind acordarea unor facilitati fiscale, organul fiscal competent acorda urmatoarele facilitati fiscale:

            1.Anularea obligatiilor de plata  accesorii aferente obligatiilor de plata principale catre bugetul general consolidat, administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, denumita in continuare organ fiscal central,  restante la 30 septembrie 2015, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

             a) toate obligatiile de plata principale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, administrate de organul fiscal central, se sting prin orice modalitate prevazuta de lege pana la data de 31 martie 2016, inclusiv;

             b) o cota de 45,8% din dobanzile aferente obligatiilor de plata prevazute la lit. a) stabilite prin decizii comunicate pana la data stingerii obligatiilor de plata principale se stinge prin orice modalitate prevazuta de lege pana la data de 30 iunie 2016, inclusiv;

             c) este stinsa prin orice modalitate prevazuta de lege o cota de 45,8% din dobanzile datorate pana la data stingerii obligatiilor de plata principale prevazute la lit. a) si stabilite prin decizii comunicate dupa aceasta data, pana la termenul de plata prevazut de Codul de procedura fiscala,  cu modificarile si completarile ulterioare, sau pana la un alt termen prevazut de lege;

            d) sunt stinse prin orice modalitate prevazuta de lege toate obligatiile de plata principale administrate de organul fiscal central cu termene de plata cuprinse intre data de 1 octombrie 2015 si 31 martie 2016, inclusiv, pana la data depunerii cererii de anulare a  accesoriilor;

           e) contribuabilul sa aiba depuse toate declaratiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor. Aceasta conditie se considera indeplinita si in cazul in care, pentru perioadele in care nu s-au depus declaratii fiscale, obligatiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de catre organul fiscal central;

          f) contribuabilul depune cererea de anulare a accesoriilor dupa indeplinirea conditiilor prevazute la lit. a), b), d) si e), dar nu mai tarziu de 30 iunie 2016, inclusiv, sub sanctiunea decaderii.

 

            2.Anularea obligatiilor de plata accesorii aferente diferentelor de obligatii de plata declarate suplimentar de contribuabili prin declaratie rectificativa prin care se corecteaza obligatiile de plata principale cu scadente anterioare datei de 30 septembrie 2015, inclusiv, administrate de organul fiscal central,  daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

            a) declaratia rectificativa este depusa incepand cu data de 1 octombrie 2015 pana la data de 31 martie 2016, inclusiv;

            b) toate obligatiile de plata principale individualizate in declaratia rectificativa se sting prin orice modalitate prevazuta de lege pana la 31 martie 2016, inclusiv;

            c) o cota de 45,8% din dobanzile aferente obligatiilor de plata declarate suplimentar stabilite prin decizii comunicate pana la data stingerii obligatiilor de plata principale , se stinge prin orice modalitate prevazuta de lege pana la data de 30 iunie 2016, inclusiv;

          d) este stinsa prin orice modalitate prevazuta de lege o cota de 45,8% din dobanzile datorate pana la data stingerii obligatiilor de plata principale si stabilite prin decizii comunicate dupa aceasta data, pana la termenul de plata prevazut  de Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, sau pana la un alt termen prevazut de lege;

            e) sunt stinse prin orice modalitate prevazuta de lege toate obligatiile de plata principale administrate de organul fiscal central cu termene de plata cuprinse intre data de 1 octombrie 2015 si 31 martie 2016, inclusiv, pana la data depunerii cererii de anulare  a accesoriilor;

          f) contribuabilul sa aiba depuse toate declaratiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor. Aceasta conditie se considera indeplinita si in cazul in care, pentru perioadele in care nu s-au depus declaratii fiscale, obligatiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de catre organul fiscal central;

          g) contribuabilul depune cererea de anulare a accesoriilor dupa indeplinirea conditiilor cumulativ, pana la data de 30 iunie 2016, inclusiv, sub sanctiunea decaderii

            3.Anularea obligatiilor de plata accesorii aferente obligatiilor de plata principale cu termene de plata pana la 30 septembrie 2015,  inclusiv si stinse pana la aceasta data, administrate de organul fiscal central, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

            a) penalitatile de intarziere si dobanzile ce pot forma obiectul anularii sunt datorate si nestinse la 30 septembrie 2015, inclusiv;

            b) o cota de 45,8% din dobanzile aferente obligatiilor de plata principale cu termene de plata anterioare datei de 30 septembrie 2015 si stinse pana la aceasta data se stinge prin orice modalitate prevazuta de lege pana la data de 31 martie 2016, inclusiv.

           c)contribuabilul depune cererea de anulare a accesoriilor dupa indeplinirea conditiilor cumulativ, pana la data de 30 iunie 2016, inclusiv, sub sanctiunea decaderii.

 

            4.Anularea obligatiilor de plata accesorii aferente obligatiilor de plata principale administrate de organul fiscal central, cu termene de plata pana la 30 septembrie 2015, inclusiv, si individualizate in decizii de impunere emise urmare unei inspectii fiscale in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta , daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

            a) toate diferentele de obligatii de plata principale individualizate in decizia de impunere sunt stinse prin orice modalitate prevazuta de lege pana la termenul de plata prevazut la art. 111 alin. (2) din Codul de procedura fiscala;

            b) o cota de 45,8% din dobanzile aferente obligatiilor prevazute la lit. a) este stinsa prin orice modalitate prevazuta de lege pana la termenul de plata prevazut la art. 111 alin. (2) din Codul de procedura fiscala;

    c) cererea de anulare a accesoriilor se depune in termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere, sub sanctiunea decaderii.

            Prevederile art. 4 alin. (1) din O.U.G. nr.44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale sunt aplicabile in mod corespunzator si pentru penalitatile de intarziere, precum si pentru o cota de 54,2% din dobanzi, aferente obligatiilor de plata principale administrate de organul fiscal central, cu termene de plata pana la 30 septembrie 2015, inclusiv, si individualizate in decizii de impunere, emise ca urmare a unei inspectii fiscale, si comunicate in perioada cuprinsa intre 1 octombrie 2015 si data intrarii in vigoare a O.U.G.nr. 44/2015 (21.10.2015) . In acest caz, conditia prevazuta la art. 4 alin. (1) lit.a) din O.U.G. nr. 44/2015 se considera indeplinita si daca aceste diferente de obligatii de plata principale sunt achitate in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a Legii nr.4/2016 (16.01.2016)"

            Categoriile de obligatii de plata accesorii care, potrivit legii, pot face obiectul  facilitatilor fiscale  sunt urmatoarele:

             a) penalitatile de intarziere;

             b) o cota de 54,2% din dobanzi;

             c) o cota de 77,1% din majorarile de intarziere datorate de contribuabili pana la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 39/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 46/2011.

Pentru a-si exprima intentia de a beneficia de anularea obligatiilor de plata accesorii potrivit ordonantei de urgenta, contribuabilii  depun o notificare la registratura organului fiscal competent sau prin  posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

 In baza notificarii, organul fiscal competent emite si comunica, contribuabilului , decizia de amanare la plata a obligatiilor de plata accesorii, iar  institutiilor de credit la care debitorul are deschise conturile bancare si/sau tertilor popriti care detin/datoreaza sume de bani debitorului — adresa de sistare temporara, totala sau partiala, a executarii silite prin poprire.

Odata cu emiterea actelor prevazute  mai sus , pentru obligatiile de plata accesoriIi care fac obiectul amanarii la plata:

a) nu incepe sau se suspenda, dupa caz, procedura de executare silita;

b)nu se efectueaza stingerea pana la data solutionarii cererii de anulare a accesoriilor sau pana la data de 30 iunie 2016 inclusiv, in cazul in care nu se depune aceasta cerere.

            Pentru contribuabilii  care au infiintate sedii secundare inregistrate fiscal, potrivit legii, facilitatile prevazute de O.U.G. nr.44/2015 se acorda atat pentru obligatiile de plata datorate de acestia, cat si pentru cele ale sediilor sale secundare si se analizeaza raportat la totalul obligatiilor contribuabilului si a sediilor sale secundare.

            Contribuabilii care la data de 30 septembrie 2015 beneficiaza de esalonarea la plata a obligatiilor fiscale potrivit O.U.G. nr.29/2011, aprobata prin Legea nr. 15/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cei care obtin esalonarea in perioada cuprinsa intre 1 octombrie 2015 si 31 martie 2016 pot beneficia de anularea unei cote de 54,2% din dobanda esalonata la plata si nestinsa la 30 septembrie 2015, inclusiv, daca esalonarea la plata se finalizeaza pana la 31 martie 2016. In acest caz, cota de 54,2% din dobanda achitata odata cu plata ratei de esalonare se restituie potrivit Codului de procedura fiscala.

             Anularea obligatiilor de plata accesorii se solicita de catre contribuabili, inclusiv de catre cei care au notificat organul fiscal , in baza unei cereri de anulare a accesoriilor depuse la registratura organului fiscal competent sau comunicate prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, fara anexarea altor inscrisuri. Cererea poate fi depusa dupa indeplinirea conditiilor de acordare a anularii, astfel cum acestea sunt prevazute de ordonanta de urgenta , iar termenul de depunere a cererii este de 30 iunie 2016 in cazul facilitatilor prevazute la pct. 1-3. In cazul facilitatilor prevazute la pct. 4 cererea de anulare a accesoriilor se depune in termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere.

            Pentru a beneficia de anularea obligatiilor fiscale accesorii , contribuabilii care se afla in procedura de executare silita trebuie sa notifice organul fiscal competent."                 

                                               

 

Tintean Ioan                                         Biris Maria

Sef Administratie                    Biroul Comunicare si Servicii Interne

 

 

 

0 comentarii3444 vizualizări27 martie 2016
[ Închide secţiunea de comentarii ]

Nu există comentarii

Adaugă un comentariu

rss 2.0
rss 2.0