Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Economie-Finante Duminica 05 Iulie 2020 - 8866 vizitatori azi
In atentia contribuabililor care desfasoara activitati agricole impuse pe baza de norme de venit.

Administratia Judeteana a Finantelor Publice a Judetului Bistrita-Nasaud  informeaza persoanele fizice care  desfasoara activitati agricole  impuse pe baza de norme de venit, ca in Monitorul Oficial nr.474 din 24 iunie 2016 a fost publicat OPANAF nr. 1863/2016 din 21 iunie 2016 pentru aprobarea Procedurii de reducere a normei de venit, in cazul activitatilor agricole si pentru aprobarea unor formulare, care prevede urmatoarele:

            Pentru veniturile realizate incepand cu 1 ianuarie 2016

            Persoanele fizice care desfasoara activitati agricole, individual sau intr-o forma de asociere, beneficiaza de reducerea normei de venit, proportional cu pierderea inregistrata, in cadrul anului fiscal curent, ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale, precum inghetul, grindina, poleiul, ploaia abundenta, seceta si inundatiile, precum si a epizootiilor, daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:

            a) venitul net se stabileste pe baza de norme de venit;

            b) pierderea afecteaza peste 30% din suprafetele destinate productiei agricole vegetale sau din animalele detinute, pe fiecare categorie de produse vegetale sau categorie de animale, prevazuta la art. 105 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din cadrul unei unitati administrativ-teritoriale;

            c) persoana fizica/asocierea fara personalitate juridica a depus formularul 221 "Declaratie privind veniturile din activitati agricole impuse pe baza de norme de venit". In declaratie, contribuabilii inscriu suprafetele destinate productiei agricole vegetale si efectivele de animale, fara a se lua in considerare pierderea inregistrata, ca urmare a evenimentelor prevazute la art. 106 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

            Constatarea pagubelor si evaluarea pierderilor se fac, la cererea persoanelor fizice/asocierilor fara personalitate juridica, de o comisie numita prin ordin al prefectului judetului/ municipiului Bucuresti, in conformitate cu dispozitiile art. 106 alin. (6) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

            "Cererea pentru constatarea pagubelor si evaluarea pierderilor produse de calamitatile naturale in cazul culturilor agricole/efectivelor de animale" se depune de persoana fizica/asocierea fara personalitate juridica la unitatea administrativ-teritoriala pe raza careia s-a intamplat evenimentul, in cel mai scurt timp de la data producerii acestuia, in cazul distrugerii ori vatamarii culturilor agricole, plantatiilor ori a rodului viilor, plantatiilor pomicole, de hamei si de arbusti fructiferi, pieirii animalelor, pasarilor si familiilor de albine. In cazul pagubelor care privesc efective de animale, pasari sau familii de albine, la cerere se anexeaza si certificatul sanitar-veterinar eliberat de medicul veterinar de libera practica imputernicit, in care se precizeaza ca pieirea s-a datorat efectelor produse de evenimentele prevazute la art. 106 alin. (5) Codul fiscal. Cererea se depune pentru toate suprafetele afectate si animalele pierite, detinute pe raza unei unitati administrativ-teritoriale.

            Pentru a solicita reducerea venitului anual, persoana fizica/asocierea fara personalitate juridica depune la organul fiscal central competent, potrivit legii, formularul "Cerere privind reducerea venitului anual din activitati agricole, stabilit pe baza de norme de venit", prevazut in anexa  la ordin.

            Cererea privind reducerea venitului anual din activitati agricole, stabilit pe baza de norme de venit, se depune pe perioada de prescriptie a dreptului de stabilire a impozitului pe veniturile agricole, aferent anului pentru care s-au inregistrat pierderile, se vor avea in vedere conditiile mentionate mai sus, iar la aceasta se anexeaza procesul-verbal/procesele-verbale de constatare si evaluare a pagubelor, din care rezulta pierderea inregistrata, pe categorii de produse vegetale/categorii de animale si pe localitati.

            In situatia in care activitatea agricola se desfasoara in cadrul unei asocieri fara personalitate juridica, cererea privind reducerea venitului anual din activitati agricole, stabilit pe baza de norme de venit, insotita de documentele justificative, se depune la organul fiscal central la care asocierea este inregistrata in evidenta fiscala.

             Organul fiscal calculeaza/recalculeaza venitul net anual, impozitul pe venitul din activitati agricole si emite formularul 260 "Decizie de impunere privind platile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contributii de asigurari sociale de sanatate/contributii de asigurari sociale", cod 14.13.02.13./3a.

            In situatia recalcularii venitului din activitati agricole, organul fiscal modifica decizia anterioara. In aceasta situatie, decizia de impunere cuprinde atat sumele stabilite anterior, cat si sumele rezultate in urma reducerii venitului anual din activitati agricole, stabilit pe baza de norme de venit. Decizia de impunere se comunica contribuabilului, potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

            Cererea privind reducerea venitului anual din activitati agricole, stabilit pe baza de norme de venit, se solutioneaza in termenul prevazut la art. 77 din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv in termen de 45 de zile de la inregistrare.

 

Baza legala:

- Legea nr. 227 / 2015(*actualizata*) privind Codul  fiscal

- ORDIN presedinte ANAF nr. 1863/2016 din 21 iunie 2016 pentru aprobarea Procedurii de reducere a normei de venit, in cazul activitatilor agricole si pentru aprobarea unor formulare, publicat in MO nr. 474/2016.

           

.

Parasca C-tin Cristian - Sef administratie

0 comentarii2821 vizualizări28 iunie 2016
rss 2.0
rss 2.0