Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Economie-Finante Marti 07 Iulie 2020 - 11934 vizitatori azi
16 august 2016 - termenul pentru depunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2016.

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bistrita Nasaud informeaza contribuabilii ca in Monitorul Oficial nr. 499 din 05 iulie 2016 a fost publicat, OMFP nr. 916/2016 pentru aprobarea sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2016 a operatorilor economici si pentru modificarea unor reglementari contabile. Potrivit noului act normativ, sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2016 a operatorilor economici se aplica:

 - entitatilor carora le sunt incidente prevederile OMFP nr.1.802/2014, si care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei;

 - societatilor carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr.1.286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, si care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei;

subunitatilor deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European, indiferent de exercitiul financiar ales, in conditiile legii;

- entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de BNR, respectiv de ASF care vor depune la unitatile teritoriale ale MFP raportari contabile la 30 iunie 2016 in formatul si in termenele prevazute de reglementarile emise de BNR respectiv de ASF.

             Nota! Incadrarea in cifra de afaceri de 220.000 lei se face pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare anuale ale exercitiului financiar precedent, respectiv a balantei de verificare incheiate la finele exercitiului financiar precedent.

  • Termenul pentru depunerea la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice a  raportarilor contabile  la  30 iunie 2016  este pana  cel  tarziu  la data de        16 august 2016.
  • Raportarile se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in format hartie si in format electronic (PDF cu XML atasat), sau numai in forma electronica pe portalul www.e-guvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica extinsa.

 Entitatile pot depune raportarile contabile si la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, pe suport magnetic, impreuna cu formularele listate cu ajutorul programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice, semnate, potrivit legii.

 Formatul electronic al raportarilor contabile la 30 iunie 2016, continand formularistica necesara si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta, se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice.

 Programul de asistenta este pus la dispozitia entitatilor gratuit de unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau poate fi descarcat de pe portalul Ministerului Finantelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro.

Important!

  • Nu intocmesc raportari contabile la 30 iunie 2016, entitatile care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la 30 iunie 2016, cele care in tot semestrul I al anului 2016 s-au aflat in inactivitate temporara, cele infiintate in cursul anului 2016, precum si persoanele juridice care se afla in curs de lichidare, potrivit legii.
  • Nedepunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2016 in conditiile prevazute de ordin se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei, conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991 a contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
  • Potrivit reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, entitatile sunt incadrate in 3 categorii: microentitati, entitati mici, entitati mijlocii si mari in functie de indeplinirea anumitor criterii de marime. Prin ordin sunt stabilite cerinte specifice de raportare contabila pentru fiecare categorie de operatori economici.

             Baza legala:  OMFP nr. 916/2016 pentru aprobarea sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2016 a operatorilor economici, publicat in Monitorul Oficial nr. 499 din 5 iulie 2016.

 

   Parasca Cristian C-tin,  SEF ADMINISTRATIE.

0 comentarii5355 vizualizări06 iulie 2016
rss 2.0
rss 2.0