Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Economie-Finante Vineri 10 Iulie 2020 - 26600 vizitatori azi
Declaratia 394 se depune pana in data de 30 inclusiv a lunii urmatoare incheierii perioadei de raportare.

Administratia Judeteana a Finantelor Publice a Judetului Bistrita-Nasaud  informeaza contribuabilii in ceea ce priveste declaratia informativa  privind operatiunile efectuate pe teritoriul national - formularul 394 care se completeaza integral pentru toate operatiunile efectuate pe teritoriul national incepand  cu 1 octombrie 2016. Potrivit prevederilor Ordinului ANAF nr.3769/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, declaratia  informativa 394 se depune la organul fiscal competent pana in data de 30 inclusiv a lunii urmatoare incheierii perioadei de raportare, declarate pentru depunerea decontului (luna, trimestrul etc.), inclusiv daca in aceasta perioada nu au fost realizate operatiuni de natura celor care fac obiectul declaratiei. In cazul in care perioada de raportare este luna calendaristica, termenul de depunere a declaratiei pentru luna ianuarie este pana la data de 28, respectiv 29 februarie.

Important:  termenul limita de depunere a declaratiei informative 394 aferenta lunii octombrie 2016 pentru contribuabilii care au perioada fiscala luna calendaristica la TVA este 30 noiembrie 2016 !

Agentia Nationala de Administrare Fiscala a  publicat un Ghid informativ pentru completarea declaratiei informative 394 care cuprinde instructiuni de completare pentru fiecare cartus din declaratie, precum si precizari si exemple. Acest ghid poate fi vizualizat accesand  site-ul www.anaf.ro, domeniul: Asistenta contribuabili persoane juridice/persoane fizice, sectiunea Ghiduri curente.

             Formularul 394 "Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA" se completeaza si se depune de catre:

a) persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania conform art. 316 din Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si care sunt obligate la plata taxei conform art.307 alin. (1), (2), (6) si (7) din Codul fiscal, pentru operatiuni impozabile in Romania  si taxabile cu cota prevazuta de Codul Fiscal.

Declaratia se depune pentru orice operatiune taxabila in Romania pentru care  este emisa o factura, inclusiv pentru avansuri, precum si pentru operatiunile la care se aplica sistemul TVA la incasare.

Declaratia trebuie sa contina facturile care au fost emise in perioada de raportare, inclusiv cele care au inscrisa mentiunea "taxare inversa" sau "TVA la incasare", indiferent de data la care intervine exigibilitatea TVA.

De asemenea, in declaratie se inscriu:

    -  baza impozabila si TVA aferente facturilor emise prin autofacturare.

    - valoarea totala a bonurilor fiscale, inclusiv facturile simplificate si bonurile fiscale care indeplinesc conditiile unei facturi simplificate , indiferent daca au/nu au inscris codul de inregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului;

 b) persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania conform art. 316 din Codul Fiscal, care realizeaza in Romania achizitii de bunuri sau servicii taxabile.

 Declaratia trebuie sa contina facturile care au fost primite in perioada de raportare, inclusiv cele care au inscrisa mentiunea "taxare inversa" sau "TVA la incasare", precum si borderourile de achizitii de bunuri, filele din carnetele de comercializare a produselor din sectorul agricol in cazul achizitiilor efectuate de la persoane fizice, contracte incheiate cu persoane fizice si/sau alte documente.

De asemenea, in declaratie se inscrie valoarea totala a facturilor simplificate si a bonurilor fiscale care indeplinesc conditiile unei facturi simplificate , daca au inscris codul de inregistrare in scopuri de TVA al  beneficiarului.           

In cazul in care, dupa depunerea declaratiei, persoana impozabila constata existenta unor omisiuni/erori in datele declarate, aceasta trebuie sa depuna o noua declaratie corect completata cu operatiunile care necesita modificarea si/sau operatiunile care nu au fost declarate, declaratie care inlocuieste declaratia informativa depusa initial. Nu vor face obiectul redepunerii declaratiei, facturile primite de persoana impozabila in alta perioada de raportare fata de data emiterii acestora de catre furnizori.

Declaratia se depune in format electronic sub forma unui fisier PDF., care are atasat un fisier XML., a carui structura este disponibila pe portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala  (ANAF) www.anaf.ro, Domeniul SERVICII ONLINE, Subdomeniul Declaratii electronice,  Sectiunea Descarcare declaratii.

Declaratia informativa 394 se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanta pe portalul e-Romania sau  in format electronic, insotita de Anexa nr.1 la ordin -formularul 394, in format hartie (doar prima pagina), semnata  si  stampilata, conform legii.

 

 

 

     Parasca C-tin Cristian,                     Intocmit,

         Sef administratie                        Biris Maria

0 comentarii7462 vizualizări18 noiembrie 2016
rss 2.0
rss 2.0