Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Economie-Finante Sambata 11 Iulie 2020 - 18354 vizitatori azi
28 februarie - termenul limita pentru depunerea D 205.

Administratia Judeteana a Finantelor Publice a Judetului Bistrita-Nasaud,  informeaza contribuabilii ca 28 februarie 2017- termenul limita pentru depunerea formularului D 205. Ultima zi a lunii februarie a.c (28 inclusiv) este data limita pana la care platitorii de venituri cu regim de retinere la sursa a impozitelor au obligatia sa depuna declaratia privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit - formularul 205 -, la organul fiscal competent, pentru veniturile obtinute in anul 2016.

          Veniturile pentru care exista obligatia depunerii formularului 205 sunt cele din dividende, dobanzi, lichidarea unei persoane juridice, din premii, din jocuri de noroc cu impunere finala precum si veniturile din alte surse asa cum sunt mentionate la art. 114 respectiv art.117 din Codul fiscal.

           Formularul 205 se depune si de catre organizatorii/platitorii de venituri din jocuri de noroc sau intermediarii/societatile de administrare a investitiilor/societatile de investitii autoadministrata, pentru veniturile pentru care nu au obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe venit, potrivit titlului IV din Codul fiscal, si anume: castiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare si orice alte operatiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum si din transferul aurului financiar, definit potrivit legii si venituri din jocuri de noroc la distanta si festivaluri de poker.

          Nu au obligatia depunerii declaratiei informative - D 205, pentru veniturile declarate in formularul 112, contribuabilii care au obligatia depunerii Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate pentru fiecare beneficiar de venit.

          Ca urmare, platitorii de venituri din salarii si asimilate salariilor, din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala, din pensii, din arendare, precum si persoanele juridice platitoare de impozit pe profit/venit microintreprindere, asociate cu persoane fizice pentru care persoanele juridice au obligatia calcularii retinerii si platii impozitului datorat de persoana fizica, nu depun formularul 205.

 

.

 

30 mai 2017 - termen pentru depunerea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2016.            

           Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bistrita-Nasaud informeaza contribuabilii ca in Monitorul Oficial nr. 86 din 1 februarie 2017 a fost publicat Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 166/25.01.2017, privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare si raportarilor contabile anuale aferente exercitiului financiar 2016.

          Potrivit actului normativ mentionat, termenele de depunere a Situatiilor financiare si a raportarilor contabile anuale aferente exercitiului financiar 2016 sunt: 

          - pentru societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar, respectiv pana la 30 mai 2017; 

     - pentru celelalte persoane prevazute la art. 1 alin.(1)-(3) din Legea nr. 82/1991, republicata, 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar, respectiv pana la 2 mai 2017;

     - pentru subunitatile din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul in strainatate (cu exceptia subunitatilor deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European) 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar, respectiv, pana la 30 mai 2017;

          - pentru persoanele juridice aflate in lichidare, o raportare anuala, in termen de  90 de zile de la incheierea fiecarui an calendaristic, respectiv pana la 31 martie 2017;

          Au obligatia depunerii de raportari contabile anuale in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar si:

          - entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic. Acestea au obligatia de a intocmi raportari contabile anuale la 31 decembrie distinct de situatiile financiare anuale incheiate la data aleasa pentru acestea, cu respectarea prevederilor Legii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

          - subunitatile deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European

          Entitatile care nu au desfasurat activitate de la constituire pana la sfarsitul exercitiului financiar de raportare, vor depune o declaratie pe propria raspundere a persoanei care are obligatia gestionarii entitatii, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, respectiv pana la 1 martie 2017.

     Declaratiile de inactivitate se vor depune in format electronic. In vederea depunerii declaratiilor de inactivitate in forma electronica, avand atasata o semnatura electronica extinsa, sau numai in format hartie si in format electronic, entitatile folosesc programul de asistenta pus la dispozitie gratuit de catre Ministerul Finantelor Publice pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Situatiile financiare anuale, se intocmesc cu ajutorul programului de asistenta elaborat de MFP care contine formularistica necesara si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta.

          Programul de asistenta este pus la dispozitia entitatilor gratuit de MFP si poate fi procurat direct de la unitatile fiscale teritoriale sau poate fi descarcat de pe portalul MFP, de la adresa www.mfinante.ro.

Situatiile financiare anuale si documentele cerute de lege, se depun in format hartie si in format electronic la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, sau numai in forma electronica pe portalul www.e-guvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica extinsa. 

Important! Formatul electronic al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale simplificate, generat prin programele de asistenta, consta intr-un fisier de tip PDF avand atasat un fisier xml precum si un fisier cu extensia zip. Fisierul cu extensia zip va contine documentele cerute de lege scanate alb-negru, lizibil si cu o rezolutie care sa permita incadrarea in limita a 10 MB a fisierului PDF la care este atasat fisierul zip.

Programul de asistenta pentru raportarile contabile anuale la 31 decembrie este elaborat distinct de programul de asistenta aplicabil pentru intocmirea situatiilor financiare anuale, respectiv situatiilor financiare anuale simplificate.

 Depasirea termenului legal de depunere a situatiilor pe 2016 poate fi sanctionata, conform Legii contabilitatii nr. 82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare dupa cum urmeaza:

  • amenda de la 300 la 1.000 de lei, pentru o intarziere intre 1 si 15 zile lucratoare(adica daca documentele se depun intre 31 mai si 22 iunie 2017);
  • amenda de la 1.000 la 3.000 de lei, pentru o intarziere intre 16 si 30 de zile lucratoare (adica daca documentele se depun intre 23 iunie si 13 iulie 2017);
  • amenda de la 1.500 la 4.500 de lei, pentru o intarziere de peste 30 de zile lucratoare(adica daca documentele de depun dupa data de 13 iulie 2017).

 

Baza legala:  -  Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

                - OMFP nr.166/2017, publicat in MO nr.86/01.02.2017 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, precum si pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile

               - OMFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

Parasca C-tin Cristian,

 Sef administratie     


          Intocmit

         Biris Maria

0 comentarii6930 vizualizări10 februarie 2017
rss 2.0
rss 2.0