Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Economie-Finante Sambata 11 Iulie 2020 - 7124 vizitatori azi
RAPORT DE PERFORMANTA PE ANUL 2016 AL ADMINISTRATIEI JUDETENE A FINANTELOR PUBLICE B-N.

Management pe baza de obiective de performanta. A. Obiective generale stabilite pe anul 2016. Realizarea veniturilor bugetului general consolidat prin imbunatatirea continua a conformarii voluntare a contribuabililor in declararea si plata acestora, cunoasterea si aplicarea corecta si unitara a legislatiei fiscale;

  •  Cresterea eficientei si dinamicii colectarii veniturilor bugetului general consolidat;
  • Combaterea evaziunii si fraudei fiscale precum si a oricaror alte forme de evitare a declararii si platii fiscale.

        B.  Realizarea indicatorilor de performanta pe anul 2016      

1 Principalele venituri bugetare realizate pe total si pe bugete, in anul 2016 si comparativ cu realizarile anului 2015

 Tabel nr. 2.Venituri bugetare realizate la Bugetul general consolidat in anul 2016 comparativ cu anul 2015

                                                                                                       - lei -  

Venituri

Total incasari din care:

Anul 2016

2016 / 2015 (%)

Total buget general consolidat

692.800.288

88,41 %

Buget de stat (exclusiv incasarile in vama)

331.233.359

88,32 %

Bugetul Fondului National Unic de Asigurari de Sanatate

120.393.974

96,36 %

Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat

231.856.640

84,66 %

Bugetul Asigurarilor pentru Somaj

9.316.315

95,08 %

 

 

PROGRAM 2016

- LEI -

REALIZARI 2016

-  LEI -

%

Total buget general consolidat

662.360.000

692.800.288

104,60 %

Buget de stat (exclusiv incasarile in vama)

326.650.000

331.233.359

101,40 %

Bugetul Fondului National Unic de Asigurari de Sanatate

112.770.000

120.393.974

106,76 %

Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat

214.360.000

231.856.640

108,16%

Bugetul Asigurarilor pentru Somaj

8.580.000

9.316.315

108,58%

*Nota - Sumele includ programul si incasarile Contrib.Mijlocii din luna ianuarie 2016

 

Programul de incasari stabilit de ANAF pe bugete se prezinta astfel :

  • Programul de incasari la Bugetul Fondului National Unic de Asigurari de Sanatate a fost depasit cu 6,76%, dar incasarile au fost cu 3,64% mai mici fata de anul 2015;
  • Programul de incasari la Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat a fost depasit cu 8,16%, dar incasarile au fost cu 15,34% mai mici decat cele din anul 2015;
  • Programul de incasari la Bugetul Asigurarilor pentru Somaj a fost depasit cu 8,58%, dar incasarile au fost cu 4,92% mai mici decat incasarile anului 2015;
  • Programul de incasari la Bugetul de Stat a fost depasit cu 1,40 %, dar incasarile au fost cu 11,68% mai mici decat cele din anul 2015.

Astfel putem constata ca programul de incasari stabilit de ANAF pe total Buget General Consolidat pentru anul 2016 a fost depasit in procent de 4,60 %. Volumul total al incasarilor in anul 2016 a fost mai mic decat cel din anul 2015 cu 11,59% acesta fiind influentat de migrarea contribuabililor mijlocii la inceputul lunii februarie 2016.

 

2. Principalele venituri ale bugetului de stat pe impozite realizate in anul 2016 comparativ cu anul 2015

Tabel nr.3 Principalele venituri incasate la bugetul de stat pe impozite in anul 2016

 

Venituri

Total incasari, din care:

2016

- LEI -

2016/2015

(%)

Total venituri la bugetul de stat (exclusiv incasarile in vama), din care

331.233.359

88,32 %

- impozit pe profit

43.600.217

81,55 %

- impozit pe venit

146.466.371

94,88 %

- TVA (exclusiv incasarile in vama)

84.366.671

83,04 %

- accize (exclusiv incasarile in vama)

-7.732.855

               -

- rest venituri (exclusiv incasarile in vama)

64.532.956

101,99 %

 

 

 

 

PROGRAM

2016

 

REALIZARI 2016

%

Total venituri la bugetul de stat (exclusiv incasarile in vama), din care

326.650.000

331.233.359

101,40 %

- impozit pe profit

47.040.000

43.600.217

92,69 %

- impozit pe venit

125.340.000

146.466.371

116,86 %

- TVA (exclusiv incasarile in vama)

115.570.000

84.366.671

73,00 %

- accize (exclusiv incasarile in vama)

1.170.000

-7.732.855

-

- rest venituri (exclusiv incasarile in vama)

37.530.000

64.532.955

171,95 %

 

In structura bugetului de stat, scaderea cea mai mare s-a inregistrat la capitolul accize, venituri care  s-au diminuat de la 2.327.411 lei in anul 2015 la - 7.732.855 lei, in anul 2016.

   Incasarile la impozitul pe profit au scazut de la 53.467.409 lei cat au fost in anul 2015, la 43.600.217 lei, in anul 2016, scaderea fiind cu 18,45 %.

  La impozitul pe venit incasarile au scazut  cu 5,12%, de la 154.369.303 lei, in anul 2015, la 146.466.371 lei, in anul 2016.

 Incasarile la TVA au scazut cu  16,96%, de la 101.592.048 lei, in anul 2015, la 84.366.671 lei, in anul 2016.

La rest venituri incasarile au crescut cu 1,99%, de la 63.275.820 lei, in anul 2015, la 64.532.956 lei, in anul 2016.

In cursul anului 2016 programul de incasari la principalele impozite ale bugetului de stat a fost depasit la impozitul pe venit cu 16,86 % si la rest venituri cu 71,95%. La TVA programul de incasari  s-a realizat doar in procent de 73,00%. Restituirile efective de TVA in cursul anului precedent au fost in suma de 23.891.890 lei. De asemenea la impozitul pe profit programul de incasari s-a realizat in procent de 92,69% iar la accize realizarile sunt negative deoarece restituirile au fost mai mari decat sumele incasate.

 

3. Realizarea programului de incasari la bugetul general consolidat, pe  unitati fiscale teritoriale, in anul 2016 (mii lei)

 

Tabel nr.4 Realizarea programului de incasari la bugetul general consolidat, pe  unitati fiscale teritoriale, in anul 2016  (mii lei)

Nr. Crt.

Unitati teritoriale

Program 2016 (mii lei)

Realizat 2016

(mii lei) 1)

(%)

0

1

2

3

4=3/2 x100

1.

Contrib.Mijlocii Bistrita-Nasaud

 (doar luna ianuarie 2016)

16.413

21.155

128,89 %

2.

 AJFP Bistrita

478.607

494.029

103,22 %

3.

Serviciul Fiscal Orasenesc Beclean

56.904

61.873

108,73 %

4.

Serviciul Fiscal Orasenesc Nasaud

61.672

67.082

108,77 %

5.

Serviciul Fiscal Orasenesc Sangeorz-Bai

48.764

48.661

99,79 %

6

TOTAL AJFP Bistrita-Nasaud

662.360

692.800

104,60 %

1) inclusiv sume si cote defalcate la bugetele locale, cheltuielile deduse direct de angajator care reprezinta venituri, sumele incasate cf.preved.L.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii (taxa de viciu) si incasarile in vama ;

Gradul de realizare a programului de incasari transmis de ANAF s-a realizat in proportie de 104,60%.

Incasarile, in anul 2016, s-au diminuat comparativ cu incasarile anului 2015 cu 11,59%, in suma absoluta diminuarea fiind de 90.849.438 lei.

Pe unitati fiscale teritoriale, realizarea programului orientativ de incasari,la Bugetul general consolidat, in ordine descrescatoare, este prezentat in graficul de mai jos:

 

 

Tabel nr.5 Contributia unitatilor fiscale teritoriale la realizarea programului de incasari in anul 2016 (mii lei)        

Locul

Unitatea teritoriala

Incasari la bugetul general consolidat - 2016 (mii lei) 1)

Pondere in total incasari (%)

0

1

2

3

1

AFP municipala Bistrita

494.029

71,32

2

SFO Nasaud

67.082

9,68

3

SFO Beclean

61.873

8,93

4

SFO Sangeorz Bai

48.661

7,02

5

AFP pt. Contribuabili Mijlocii B-N (Ianuarie 2016)

21.155

3,05

Total A.J.F.P. Bistrita-Nasaud

692.800

100,00 %

         

1)     -  inclusiv sume si cote defalcate la bugetele locale  si cheltuielile deduse direct de angajator care reprezinta venituri;

 

 

                                                         Sef administratie,

                                               Parasca Constantin Cristian

 

0 comentarii7133 vizualizări22 februarie 2017
rss 2.0
rss 2.0