Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Economie-Finante Vineri 10 Iulie 2020 - 27882 vizitatori azi
25 mai 2017 - termen limita pentru depunerea Declaratiei - formular 200.

Administratia Judeteana a Finantelor Publice a Judetului Bistrita-Nasaud  informeaza contribuabilii persoane fizice ca termenul de depunere a formularului 200 "Declaratie privind veniturile realizate din Romania" in anul 2016, este 25 mai 2017 inclusiv. Cine are obligatia depunerii formularului 200 " Declaratie privind veniturile realizate din Romania"?

          Au obligatia sa depuna declaratie de venit, contribuabilii care in anul 2016 au realizat:

 • Venituri din activitati independente;
 • Venituri din cedarea folosintei bunurilor;
 • Venituri din activitati agricole pentru care venitul net se stabileste in sistem real;
 • Venituri din piscicultura si silvicultura;
 • Transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise;
 • Venituri din jocuri de noroc. Declaratia se depune de catre persoanele care realizeaza venituri ca urmare a participarii la jocuri de noroc la distanta, slot -machine, lozuri si festivaluri de poker, pentru care impozitul nu se retine la sursa;
 • Alte surse, pentru care contribuabilii au obligatia depunerii declaratiei 200.

 

Cine nu are obligatia depunerii declaratiei de venit?

Nu au obligatia sa depuna declaratia de venit, contribuabilii care in anul 2016 au realizat:

 • venituri din cedarea  folosintei bunurilor pentru care chiria prevazuta in contractul incheiat intre parti este stabilita in lei si nu au optat pentru determinarea venitului net in sistem real si la sfarsitul anului anterior nu indeplinesc conditiile pentru calificarea veniturilor in categoria veniturilor din activitati independente;
 • venituri din arenda;
 • venituri din activitati independente impuse pe baza de norme de venit, cu exceptia persoanelor care au depus declaratia de venit estimat in luna decembrie si pentru care nu s-au stabilit plati anticipate;
 • venituri din activitati agricole, impuse pe baza norme de venit, a caror impunere este finala;
 • persoanele fizice nerezidente care au obtinut castiguri/pierderi din tranzactii efectuate printr-un intermediat, rezident in Romania si statul de rezidenta al persoanei fizice nerezidente nu este mentionat dreptul de impunere in Romania si respectiva persoana prezinta intermediarului certificatul de rezidenta fiscala;

 

Cum se depune formularul 200?

Declaratia de venit se depune, impreuna cu anexele completate, daca este cazul:

 • in format hartie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire;
 • prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin utilizarea serviciului de depunere declaratii on-line, existent pe portalul e-guvernare.ro;
 • on-line prin intermediul Spatiului Privat Virtual de catre persoanele fizice care sunt inregistrate;

 

Unde se depune formularul 200?

          Declaratia se depune la:

 • organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul isi are domiciliul potrivit legii sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania;
 • organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fara domiciliu fiscal in Romania, potrivit legii;

 

Nedepunerea declaratiei la termen constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50 lei la 500 lei.

 

Baza legala:

- Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 227/2015  privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

 

Parasca C-tin Cristian,

Sef administratie

. 

0 comentarii5054 vizualizări09 mai 2017
rss 2.0
rss 2.0