Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Economie-Finante Joi 17 Ianuarie 2019 - 10904 vizitatori azi
16 august 2017 - termenul pentru depunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2017

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bistrita Nasaud informeaza contribuabilii ca in Monitorul Oficial nr. 463 din 21 iunie 2017 a fost publicat, OMFP nr. 895/2017 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2017 a operatorilor economici, precum si reglementarea unor aspecte contabile.

 Potrivit noului act normativ, sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2017 a operatorilor economici se aplica:

 - entitatilor carora le sunt incidente prevederile OMFP nr.1.802/2014, si care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei;

 - societatilor carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aprobate prin OMFP, nr. 2844/2016, si care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei;

subunitatilor deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European, indiferent de exercitiul financiar ales, in conditiile legii;

- operatorilor economici al caror exercitiu financiar este diferit de anul calendaristic.

Entitatile  autorizate, reglementate si supravegheate de BNR, respectiv de ASF vor depune la unitatile teritoriale ale MFP raportari contabile la 30 iunie 2017 in formatul si in termenele prevazute de reglementarile emise de BNR respectiv de ASF.

             Nota! Incadrarea in cifra de afaceri de 220.000 lei se face pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare anuale ale exercitiului financiar precedent, respectiv a balantei de verificare incheiate la finele exercitiului financiar precedent.

 

Termenul pentru depunerea la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice a  raportarilor contabile  la  30 iunie 2017  este pana  cel  tarziu  la data de        16 august 2017. 

Raportarile se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in format hartie si in format electronic (PDF cu XML atasat), sau numai in forma electronica pe portalul www.e-guvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica extinsa.

 Entitatile pot depune raportarile contabile si la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, pe suport magnetic, impreuna cu formularele listate cu ajutorul programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice, semnate, potrivit legii.

 Formatul electronic al raportarilor contabile la 30 iunie 2016, continand formularistica necesara si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta, se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice.

 Programul de asistenta este pus la dispozitia entitatilor gratuit de unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau poate fi descarcat de pe portalul Ministerului Finantelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro.

 

Important!

Nu intocmesc raportari contabile la 30 iunie 2017, entitatile care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la 30 iunie 2017, cele care in tot semestrul I al anului 2017 s-au aflat in inactivitate temporara, cele infiintate in cursul anului 2017, precum si persoanele juridice care se afla in curs de lichidare, potrivit legii.

Nedepunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2017 in conditiile prevazute de ordin se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei, conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991 a contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

               Potrivit reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, entitatile sunt incadrate in 3 categorii: microentitati, entitati mici, entitati mijlocii si mari, in functie de indeplinirea anumitor criterii de marime. Prin ordin sunt stabilite cerinte specifice de raportare contabila pentru fiecare categorie de operatori economici.

          De asemenea, prin ordin se modifica tratamentul contabil aplicabil certificatelor verzi, prevederi valabile incepand cu data de 1 aprilie 2017.

 Baza legala:  OMFP nr. 895/2017 pentru aprobarea sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2017 a operatorilor economici,precum si pentru reglementarea unor aspecte contabile, publicat in Monitorul Oficial nr. 463 din 21 iunie 2017.

 

 

Parasca Cristian C-tin,

SEF ADMINISTRATIE

 .


Foto - arhiva Marius Chiuzan.

 

0 comentarii6475 vizualizări28 iunie 2017
rss 2.0
rss 2.0