Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Economie-Finante Luni 06 Iulie 2020 - 6540 vizitatori azi
RAPORT DE ACTIVITATE PE SEMESTRUL I 2017 AL A.J.F.P. B-N.

CAPITOLUL I - Informatii generale despre judetul Bistrita-Nasaud. Asezare geografica. Judetul Bistrita-Nasaud este situat in partea de nord a Romaniei, intre paralelele 46°47’ si 47°37’ latitudine nordica si intre meridianele 23°37’ si 25°36’ longitudine estica, fiind incadrat de judetele: Maramures - in nord, Suceava - in est, Mures - in sud si Cluj - in vest.

 Suprafata. Suprafata judetului Bistrita-Nasaud masoara 5355 kmp si inglobeaza zona de contact a Carpatilor Orientali cu Podisul Transilvaniei, respectiv bazinul superior al Somesului Mare cu afluentii sai, precum si o mica portiune din bazinul mijlociu al Muresului.

 Indicatori demografici. La data de 31 decembrie 2011 populatia totala a judetului Bistrita-Nasaud a fost de 277.900 locuitori. Din totalul populatiei, 35,77% locuieste in mediul urban si 64,23% in mediul rural.

Organizare administrativa. Administrativ,  judetului Bistrita-Nasaud are in componenta: un municipiu, 3 orase si 58 de comune.

Resedinta judetului este municipiul Bistrita, cu o populatie de 70493 locuitori  la 31 decembrie 2011, a carei prima atestare documentara este datata din anul 1264, fiind un vechi burg german si un valoros centru istoric.

Alte centre urbane importante ale judetului sunt: Beclean (10.403 locuitori),  Nasaud (9.077 locuitori) si Sangeorz-Bai (9.413 locuitori) - o statiune balneoclimaterica pentru afectiuni gastrice cu renumite izvoare de ape minerale curative.

 

CAPITOLUL II - Prezentarea Administratiei Judetene a Finantelor Publice Bistrita-Nasaud

         Conducerea institutiei

Sef administratie - d-nul PARASCA CONSTANTIN CRISTIAN 

 Sef administratie adj-colectare- d-nul  ILIESIU LEON MARIUS

 Sef administratie adj-inspectie fiscala -d-nul NEGREA MARIUS AURELIAN

 

Servicii fiscale orasenesti arondate: 

 • Serviciul fiscal orasenesc Beclean - d-nul TOTH IOAN
 • Serviciul fiscal orasenesc Nasaud - d-na DANESCU SANDA
 • Serviciul fiscal orasenesc Singeorz- Bai - d-nul LUPSAN MITROFAN

           

Structura organizatorica. In temeiul dispozitiilor Ordinului nr. 875/2014 al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al directiilor generale regionale ale finantelor publice, cu modificarile ulterioare; Ordinului nr. 2752 /31.10.2015 al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, privind aprobarea structurii organizatorice a directiilor generale regionale ale finantelor publice si a structurilor din cadrul acestora, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Structura organizatorica teritoriala la 30.06.2017 este redata mai jos:

  Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bistrita Nasaud

   Str. 1 Decembrie nr. 6-8, telefon 0263-210661; 0263-210624;                                                                     fax 0263-216880

 

Serviciul Fiscal Orasenesc Beclean

Str.Trandafirilor nr.2A; telefon 0263-340820; fax 0263-342803

 

Serviciul Fiscal Orasenesc Nasaud

Piata Unirii, Nr.3A; telefon/fax  0263-361249

 

Serviciul Fiscal Orasenesc Singeorz Bai

Str. Izvoarelor, Nr.2; telefon 0263-370683; fax- 0263-371591

 

 Numar total contribuabili administrati

 1.Numar total contribuabili administrati, la data de 30.06.2017:   86.477, din care:

    a) contribuabili  persoane juridice administrati pe baza de cod fiscal - 15.476  

( 17,90 %), din care:

- activi ...............11.057

- inactivi fiscal ......4.419

b) persoane fizice cu CUI  - 12.030 ( 13,91 %)

c) contribuabili inregistrati pe baza de CNP  - 58.971 ( 68,19%)

 

2. Numar contribuabili administrati pe administratii fiscale

- AJFP - Bistrita - Nasaud.......................... 49.085

- Serviciul Fiscal  Orasenesc Beclean …………. 13.049    

- Serviciul Fiscal  Orasenesc Nasaud............12.950

- Serviciul Fiscal  Orasenesc Singeorz - Bai...11.393

                  TOTAL                                    86.477        

Contribuabilii administrati de organele fiscale in baza Codului Numeric Personal, care nu au obligatia obtinerii certificatului de inregistrare fiscala pentru desfasurarea urmatoarelor activitati: chirii, conventii civile, contract de agent, drepturi de proprietate intelectuala. 

 

Prezentarea structurilor teritoriale subordonate

 Structurile teritoriale subordonate AJFP Bistrita-Nasaud

 Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bistrita-Nasaud are in subordine: Colectare; Inspectie Fiscala; Trezorerie; 3 servicii fiscale orasenesti (Beclean, Nasaud, Sangeorz-Bai), activitatea interna (serviciul juridic, serviciul tehnologia informatiei, compartiment creante bugetare, birou comunicare si servicii interne, birou monitorizare a colectarii veniturilor bugetare, compartimentul cazier fiscal, CEDIAFI, serviciul informatii fiscale)

 

 Tabel nr. 1.Unitatile fiscale teritoriale din judetul Bistrita-Nasaud

Nr crt

Denumirea unitatii fiscale

Sediul

Numar

Perso

nal

Nr. contrib. Arondati

Localitati arondate

0

A.J.F.P Bistrita Nasaud

Din care:

Bistrita, str.1 Decembrie,

 nr.6-8 

291

din care

86477

Localitatile din judetul Bistrita Nasaud 

1

Servicii independente

 

55

2

Activitatea de Inspectie fiscala

Bistrita, str.1 Decembrie,

 nr.6-8 

51

 

49.085

- Municipiul Bistrita, Cartierele: Viisoara, Unirea, Ghinda, Sarata, Sigmir, Slatinita, Comunele: Budacu de Jos, Cetate, Mariselu, Monor, Sieu, Sieut, Dumitrita, Sieu Magherus

Comunele: Lechinta, Budesti, Galatii Bistritei, Matei, Micestii de Campie, Milas, Silivasu de Campie, Sanmihaiu de Campie, Teaca, Urmenis 

Comunele: Prundu Bargaului, Bistrita Bargaului, Josenii Barg., Tiha Bargaului, Livezile 

3

Activitatea de Colectare

Bistrita, str.1 Decembrie,

 nr.6-8 

68

4

Activitatea de trezorerie si contabilitate publica

M.Eminescu Nr.13

48

5

Serviciul fiscal  Orasenesc Beclean

Beclean, str. Trandafirilor,  nr. 2A

28

13.049

Orasul Beclean, cartierele: Coldau, Beclenut, Figa, Rusu de Jos Comunele: Braniste, Chiochis, Chiuza, Nuseni, Sieu Odorhei, Sintereag  Uriu, Caianu Mic, Ciceu Giurgesti, Ciceu Mihaiesti, Spermezeu, Tarlisua, Petru Rares, Negrilesti 

6

Serviciul fiscal  Orasenesc Nasaud

 

Nasaud, Piata Unirii, nr. 3A

19

12.950

Orasul Nasaud, cartierele: Liviu Rebreanu, Lusca, Comunele: Nimigea, Parva, Rebra, Romuli, Rebrisoara, Runcu Salvei, Salva, Zagra, Telciu, Cosbuc, Dumitra Feldru, 

7

Serviciul fiscal  Orasenesc Sangeorz-Bai

Sangeorz-Bai, nr2,Str. Izvoarelor,

22

11.393

Orasul Sangeorz Bai, Comunele: Maieru, Rodna, Sant, Ilva Mica, Lesu, Poiana Ilvei, Magura Ilvei, Ilva Mare, Lunca Ilvei 

 

 • Structura personalului

Numar total al personalului angajat in cadrul Administratiei Judetene a Finantelor Publice Bistrita  Nasaud - aparat propriu, cat si in cadrul unitatilor fiscale subordonate, la data de 30 iunie 2017  era de 291 salariati.

 

Capitolul III - Management pe baza de obiective de performanta

 

  A.    Obiective generale stabilite pe anul 2017

 • Realizarea veniturilor bugetului general consolidat prin imbunatatirea continua a conformarii voluntare a contribuabililor in declararea si plata acestora, cunoasterea si aplicarea corecta si unitara a legislatiei fiscale;
 •  Cresterea eficientei si dinamicii colectarii veniturilor bugetului general consolidat;
 • Combaterea evaziunii si fraudei fiscale precum si a oricaror alte forme de evitare a declararii si platii fiscale.

 

  B.  Realizarea indicatorilor de performanta pe semestrul I 2017      

1 Principalele venituri bugetare realizate pe total si pe bugete, in semestrul I 2017 

Tabel nr.2  

 

PROGRAM sem I 2017

-mii lei -

REALIZARI sem I 2017

-mii lei -

%

Total buget general consolidat

311000

335832

104,44 %

Buget de stat (exclusiv incasarile in Vama)

137580

143694

109,87 %

Bugetul Fondului National Unic de Asigurari de Sanatate

55320

62704

113,34 %

Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat

113300

124487

103,06%

Bugetul Asigurarilor pentru Somaj

4800

4947

108,33%

 

 

 

2. Principalele venituri ale bugetului de stat pe impozite realizate in sem I 2017

Tabel nr.3  

 

PROGRAM

Sem. I 2017

REALIZARI Sem. I 2017

%

Total venituri la bugetul de stat (exclusiv incasarile in vama), din care

137580

143694

121,88 %

- impozit pe profit

18340

15047

82,04 %

- impozit pe venit

72090

73252

98,41 %

- TVA (exclusiv incasarile in vama)

38770

33730

87,00 %

- accize (exclusiv incasarile in vama)

490

-919

-

- rest venituri (exclusiv incasarile in vama)

7890

22585

95,75 %

 

3. Realizarea programului de incasari la bugetul general consolidat, pe  unitati fiscale teritoriale, in semestrul I 2017 (mii lei)

 

Tabel nr.4 Realizarea programului de incasari la bugetul general consolidat, pe  unitati fiscale teritoriale, in semestrul I 2017  (mii lei)

Nr. Crt.

Unitati teritoriale

Program sem.I 2017 (mii lei)

Realizat sem.I 2017

(mii lei)

(%)

0

1

2

3

4=3/2 x100

1.

  Bistrita

222.596

240.755

103,22 %

2.

Serviciul Fiscal Orasenesc Beclean

29.775

32.275

108,73 %

3.

Serviciul Fiscal Orasenesc Nasaud

34.536

36.970

108,77 %

4.

Serviciul Fiscal Orasenesc Sangeorz-Bai

24.093

25.832

99,79 %

 

TOTAL AJFP Bistrita-Nasaud

311.000

335.832

104,60 %

 

Tabel nr.5 Contributia unitatilor fiscale teritoriale la realizarea programului de incasari in semestrul I 2017  (mii lei)      

Locul

Unitatea teritoriala

Incasari la bugetul general consolidat - sem.I 2017  (mii lei)

Pondere in total incasari (%)

0

1

2

3

1

 Bistrita

240.755

71,69

2

SFO Nasaud

36.970

11,01

3

SFO Beclean

32.275

9,61

4

SFO Sangeorz Bai

25.832

7,69

Total A.J.F.P. Bistrita-Nasaud

335.832

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul IV.  REZULTATE OBTINUTE la data de 30.06.2017

 

a) Activitatea de gestiune

 • Contribuabili administrati fiscal la 30.06.2017

Tabel nr.7 Numarul contribuabililor administrati fiscal in sem.I 2017, comparativ cu sem.I.2016

Nr Crt

Numar contribuabili

Sem.I 2017

Sem.I 2016

%

2017/2016

0

Total contribuabili administrati, din care :

86.477

79.511

108,76 %

1

Numar persoane juridice

15.476

14.689

105,36 %

2

Numar persoane fizice care desfasoara activitati economice in mod independent si care exercita profesii libere

12.030

11.520

104,43 %

3

Numar contribuabili inregistrati pe baza de CNP

58.971

53.302

110,64 %

 

 • Numar contribuabili cu obligatii de declarare pentru impozitele prevazute in vectorul fiscal la data 30.06.2017

La data de 30.06.2017 erau inregistrati in vectorul fiscal, cu obligatii de declarare a impozitelor, un numar de:

- 1.996 de contribuabili platitori de impozit pe profit;

- 9.461 de contribuabili platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor;

- 4.467 de contribuabili platitori inregistrati in scopuri de TVA;

-      15 de contribuabili platitori de accize;

- 6.807 de contribuabili platitori a contributiei de asigurari sociale datorate de angajator;

- 6.807 de contribuabili platitori a contributiei individuale de asigurari sociale retinuta de la asigurati :

- 6.792 de contribuabili platitori a contributiei de asigurari pentru somaj datorata de angajator;

- 6.792 de contribuabili platitori a contributiei individuale de asigurari pentru somaj retinuta de la asigurati;

- 6.810 de contribuabili platitori a contributiei pentru  asigurari de sanatate datorate de angajator;

- 6.810 de contribuabili platitori a contributiei pentru  asigurari de sanatate retinuta de la asigurati;

- 6.789 contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator 

- 6.561 contributia angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale

- 6.794 contributia pentru concedii si indemnizatii de la pers juridice sau fizice

- 6.815 de contribuabili platitori de impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor;

- 32 de contribuabili platitori de redevente miniere

- 188 de contribuabili platitori de impozit pe venituri din activitati de exploatare a resurselor naturale, altele decat gazele naturale.

 

b) Activitatea de colectare a creantelor fiscale prin modalitati de executare silita 

Colectarea creantelor fiscale este una dintre activitatile importante care s-a desfasurat la nivelul fiecarui serviciu fiscal din judetul Bistrita-Nasaud. Sumele incasate, in semestrul I 2017, la Bugetul general consolidat s-au realizat atat prin conformare voluntara, cat si ca urmare a aplicarii masurilor de executare silita.

In semestrul I 2017, s-au incasat, ca urmare a aplicarii masurilor de executare silita, creante fiscale in suma de 44.927 mii lei. In totalul sumelor incasate la bugetul general consolidat (335.832 mii lei), ponderea sumelor incasate prin aplicarea masurilor de executare silita reprezinta  13,38%.

          Dupa formele de executare silita aplicate, din totalul sumelor incasate in semestrul I  2017 din executare silita se prezinta astfel :

- 49,37 % (22.179 mii lei) s-au incasat  ca urmare a comunicarii  somatiilor;

-   5,40 % (  2424 mii lei ) s-au incasat din poprirea veniturilor la terti;               

- 34,63 % (15.560 mii lei) s-au incasat din poprirea disponibilitatilor din conturile bancare ale datornicilor; 

- 0,14 % (62 mii lei) sunt sume rezultate din valorificare sechestrelor aplicate asupra bunurilor mobile;

 - 0,00 % (0 mii lei) s-au incasat din valorificarea sechestrelor aplicate asupra bunuri imobile;

  - 10,47 % (4.702 mii lei) s-au incasat din plati efectuate de debitori dupa instituirea sechestre/popriri .

         Fata de anul precedent, pentru aceeasi perioada,  semestrul I, in anul  2017  s-a inregistrat o crestere  a incasarilor din executare silita cu 0,47 % pe judet de la 44.716 mii lei la 44.927 mii lei.

 

Evolutia  arieratelor  nete

Arieratele totale recuperabile ale persoanelor fizice si juridice la nivelul judetului in anul 2017 fata de anul 2016 au inregistrat o descrestere cu 6.41%, scazand de la 127.310 mii lei la 119.148 mii lei. Descresterea cea mai mare s-a inregistrat la arieratele persoanelor juridice, care au scazut, fata de finele anului 2016 cu 10.95%.

Arieratele certe recuperabile au crescut cu 15.68% fata de finele anului 2016, ajungand astfel la nivelul de 53.153 mii lei, din care 40.141 mii lei sunt arierate certe ale persoanelor juridice, iar 13.012 mii lei reprezinta arieratele certe ale persoanelor fizice.

 

c) Activitatea de servicii contribuabili si cazier fiscal

 

               1.Activitatea de servicii pentru contribuabili

          - Numar de adrese solutionate - total 107  din care:           

                                    - pe suport hartie: -    24

                                     - prin e-mail:         -    83

- Numar contribuabili asistati telefonic : 1731  

- Numar cereri de revendicare premii la "Loteria bonurilor fiscale" - 4

-Numar certificate privind stabilirea regimului TVA aferent achiziitilor intracomunitare    de autoturisme: 2100

- Numar intalniri cu contribuabilii organizate : 6, la care au participat 278 persoane;

- Numar materiale cu tematica fiscala prezentate si  transmise contribuabililor - 18

- Numar certificate de rezidenta emise - total 807, din care:

                                        - 791 pentru persoane fizice

                                        - 16    pentru persoane juridice

Incepand cu luna ianuarie 2017 a fost instalat si este functional la nivelul AJFP BN,  "Sistemul de gestionare a fluxului de persoane", prin care s-au inregistrat pana la 30.06.2017 un nr. de 1429 persoane deservite, care s-au prezentat la  ghiseele functionale din cadrul institutiei care asigura acordarea de asistenta contribuabililor.

Personalul biroului a participat la instruiri in ceea ce privesc legislatia fiscala, procedurile de lucru, termene, tinuta si comportament in relatia cu publicul.

Informatiile cu privire la toate obligatiile contribuabililor mentionate in acte normative nou aparute sunt aduse la cunostinta acestora in cadrul intalnirilor organizate precum si prin materiale intocmite si transmise pe adresele de e-mail acestora, prin  afise amplasate la sediul institutiei, comunicate in presa locala, posturi de radio-TV locale.

S-a format si actualizat permanent un grup tinta format din randul contribuabililor participanti la intalnirile de lucru organizate la sediul institutiei, avand la baza adresele de e-mail comunicate, precum si acordul acestora, privind transmiterea sistematica de materiale cuprinzand noutati din domeniul fiscal si alte informatii utile.

     In vederea cresterii gradului de conformare voluntara, au fost mediatizate serviciile oferite de ANAF si indrumarea contribuabililor spre migrarea catre mediul electronic de comunicare.  

Pentru contribuabilii din judetul Bistrita - Nasaud s-a asigurat asistenta si indrumarea directa prin intermediul Serviciilor fiscale Beclean, Nasaud, Sg. Bai.

 

       2.Activitatea de cazier fiscal

 

-au fost elaborate un numar de 720 certificate de cazier fiscal

-au fost intocmite fise de inscriere a faptelor in cazier pentru un numar de 581 contribuabili

-fise de actualizare (stergere) din cazierul fiscal 568 cazuri

 

d)    Activitatea de Inspectie fiscala

 

          In semestrul I din 2017, A.J.F.P. Bistrita Nasaud cu un personal de executie cu atributii de inspectie fiscala , conform statului de functii de 50 de persoane, respectiv cu o medie de 38 de inspectori activi, a desfasurat activitati de inspectie fiscala constand in inspectii fiscale generale, partiale, controale inopinate, incrucisate, cercetari la fata locului.

           In urma activitatii de control desfasurate au fost intocmite un numar de 1.186 acte de control din care 381 au fost incheiate ca urmare a unor actiuni de inspectie fiscala generala/ partiala,  fiind stabilite sume suplimentare in suma de 53.772.368 lei si  aplicate amenzi contraventionale in suma de 61.250 lei .

 Obiectivul nr. 1

 Efectuarea inspectiilor fiscale, avand drept scop atragerea de sume suplimentare reprezentand diferente de impozite, taxe, contributii sociale, amenzi contraventionale aplicate, valoarea bunurilor si sumelor confiscate.

 

            Tabel nr. 10.

Denumire indicator de performanta

Tinta 2017

REALIZAT sem I 2017

Grad realizare (%)

Abatere

1

2

3

4=3/2

5= 4-100%

Numar inspectii efectuate de un inspector la contribuabili persoane juridice -F11

11

5.54

50.36%

-49.64%

Numar inspectii efectuate de un inspector la contribuabili persoane fizice - F12

20

9.67

48.35%

-51.65%

Sume stabilite suplimentar pe un inspector,urmare inspectiilor fiscale la contribuabili persoane juridice -F13

3.500.000

 

1.803.158

 

51.51%

-48.49%

Sume stabilite suplimentar pe un inspector,urmare inspectiilor fiscale la contribuabili persoane fizice -F14

400.000

 

246.368

 

61.6%

-38.4%

Total sume suplimentare atrase pe inspector

3.500.000

1.803.158

51.51%

-48.49%

Ponderea impozitelor, taxelor si contributiilor pentru care s-a modificat baza de impunere in total impozite, taxe si contributii verificate la contribuabili persoane juridice-F15

80,00 %

97 %

121%

21.0 %

 

Din datele prezentate in tabelul de mai sus rezulta ca :

 • indicatorul F15-Ponderea impozitelor, taxelor si contributiilor pentru care s-a modificat baza de impunere in total impozite, taxe si contributii verificate la contribuabili persoane juridice, inregistreaza o depasire cu 21 % fata de tinta stabilita,
 • indicatorul Numar inspectii efectuate de un inspector la contribuabili persoane fizice -  F12, care inregistreaza o nerealizare de 1.65% fata de tinta stabilita  pentru jumatate de an.
 • Pentru Indicatorii F11, F13  si F14 tintele, raportate la semestrul I, au fost atinse.

 

Obiectivul nr. 2

Prevenirea si combaterea faptelor de evaziune fiscala

 

Indicatorii de performanta care comensureaza modul de realizare a acestui obiectiv sunt  prezentati in tabelul de mai jos.

Tabel nr. 11.

Denumire indicator de performanta

2016

Realizat 1 2017

Grad realizare 2017/2016

Abatere

1

2

3

4=3/2

5=4-100 %

Gradul de asigurare a colectarii creantelor fiscale din prisma masurilor asiguratorii dispuse de inspectia fiscala PJ

8.04

1.01

12.56%

-87.44%

Ponderea contribuabililor pentru care s-a formulat sesizare penala in total contribuabili verificati PJ

9.70

12.75

131%

+31%

Ponderea contribuabililor pentru care s-a formulat sesizare penala in total contribuabili verificati  PF

0.56

1.62

289%

+189%

Total valoare prejudiciu aferenta  sesizarilor penale formulate de IF la contribuabili PJ

62.153.766

37.285.223

60%

-40%

Total valoare prejudiciu aferenta  sesizarilor penale formulate de IF la contribuabili PJ per inspector (27)

1.883.447

1.380.934

73.32%

-26.68%

Total valoare prejudiciu aferenta  sesizarilor penale formulate de IF la contribuabili PF

63.524

91.893

144.65%

+44.65%

Total valoare prejudiciu aferenta  sesizarilor penale formulate de IF la contribuabili PF per inspector (12)

5.775

10.210

176.7%

+76.7%

 

Indicatorii enumerati mai sus nu au avut tinte stabilite pentru anul 2017, motiv pentru care am facut analiza acestora comparativ cu realizarile anului anterior ( an intreg)

          Dupa cum se poate observa din datele prezentate in tabel, la indicatorul           Ponderea contribuabililor pentru care s-a formulat sesizare penala la persoane fizice in total contribuabili verificati , care a fost cu 289% mai mare in prima jumatate a anului 2017 fata de 2016 . cresterea se observa si indicatorul valorea prejudiciului aferenta sesizarilor penale formulate oentru persoane fizice.

          La ceilalti indicatori prezentati , s-au inregistrat valori mai mici in 2017 decat in 2016, rezultand astfel abateri negative .

 

Obiectivul nr. 3

Solutionarea in termen a DNOR-urilor cu control anticipat

 

          In ceea ce priveste acest obiectiv s-a constatat ca in anul 2017 Activitatea de inspectie fiscala - A.J.F.P. Bistrita - Nasaud  a trebuit sa solutioneze cu control anticipat un numar de 77 DNOR-uri, cu suma solicitata de 7.946.345 lei.  Dintre acestea,  au fost solutionate in perioada ianuarie -iunie  2017 un numar de 68 de cereri , ceea ce reprezinta un grad de solutionare a DNOR cu control anticipat de 88.31 %, si sume aprobate la rambursare de 6.942.980 lei, ramanand in sold la sfarsitul perioadei (30.06.2017) un numar de 9 cereri cu un TVA solicitat la rambursare in suma de 1.003.365 lei. 

 

Obiectivul nr. 4

Organizarea si efectuarea pregatirii profesionale

 

          In cursul semestrului I 2017 s-au organizat sesiuni de pregatire profesionala lunar. In cadrul acestor sedinte de pregatire, conform programului transmis, au fost prelucrate spete si proceduri de desfasurare a actiunilor de control, de inspectie fiscala la diferite tipuri de contribuabili. La solicitarea conducerii , s-au desfasurat sesiuni de pregatire profesionala suplimentar fata de programul stabilit, privind noile modificari legislative si de procedura fiscala, deontologia si etica profesionala si legislatia cu incidenta directa  asupra activitatii de inspectie fiscala.

 

e) Activitatea de informatii fiscale: Inregistrarea in scopuri de TVA si cooperarea cu administratii  fiscale din alte state

 

          In baza criteriilor care conditioneaza inregistrarea in scopuri de TVA a societatilor care sunt infiintate in baza Legii nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care sunt supuse inmatricularii la registrul comertului si care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, respectiv a procedurilor de modificare la cerere sau din oficiu a vectorului fiscal cu privire la TVA, s-au inregistrat in primul semestru al anului 2017 la nivelul judetului Bistrita-Nasaud:

 

- 234 de solicitari de inregistrare in scopuri de TVA, care au fost solutionate astfel:

 • 196 referate de aprobare/neanulare a inregistrarii in scopuri de TVA, din care:

            - 183 referate de inregistrare in scopuri de TVA

            - 13  referate de neanulare a inregistrarii in scopuri de TVA

 

 • 30 referate de respingere/anulare a inregistrarii in scopuri de TVA, din care:  

             -  29 referate de respingere a inregistrarii in scopuri de TVA

             - 1  referate de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA

 

 • 8 cereri sunt in curs de solutionare la 30/06/2017

 

f) Valorificarea bunurilor confiscate:

 

La inceputul anului 2017, Compartimentul  valorificari bunuri al Administratia Judeteana a Finantelor Publice-Bistrita-Nasaud avea in stoc bunuri intrate in proprietatea privata a statului de valorificat in suma totala de  8.609,53 lei, la care se adauga bunurile intrate in cursul semestrului I 2017 in suma de  148.890,68 lei, astfel dupa reducerea de pret cu 9.432,89 lei a unor bunuri de valorificat rezultand o  suma totala a bunurilor de valorificat de 148.067,32 lei.

Dintre acestea, au fost valorificate prin vanzare directa, consignatii, remat si licitatie publica, bunuri in valoare de 136.0250,31 lei, au fost distruse bunuri in valoare de  142,50 lei. A fost obtinut in plus la licitatie publica suma de 6.815 lei, ramanand in stoc la 30.06.17 bunuri de valorificat in suma totala de 18.714,51 lei.

 

Capitolul VI - Functii  suport

 

    1)   Activitatea juridica:

                    - Numar de dosare pe rolul instantelor, total  4.236 din care:

                    - contencios administrative:  1.923                                     

                    - cercetare, urmarire sau judecata in materie penala:          286   

                    - plangeri contraventionale:  52                  

                    - insolventa: 584                                            

                    - alte cauze: 1.391                               

          - Numar dosare solutionate 2.285 din care:                                               

                    - castigate definitiv si/sau irevocabil - 686                              

                    - pierdute definitiv si/sau irevocabil - 1.599                               

          - Numar de prezente in fata organelor de cercetare penala si in fata instantelor de judecata, in reprezentarea ANAF sau a Statului Roman: 520

           - Debitori pentru care s-a deschis procedura insolventei:

                    a) Numar cereri introductive: 7

                    b) Sume aferente cererilor introductive: 3.403.090 lei

 

2)       Activitati ale compartimentului comunicare:

           

Compartimentul de Comunicare in semestrul I 2017 a elaborat 25 comunicate de presa  in urma carora au fost monitorizate 29 articole in presa locala. Au fost inregistrate si solutionate un numar de 23 petitii conform OG nr.27/2002 si un numar de 3 solicitari in baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informatii.         

       

                               p.Sef administratie                                     

                             Parasca C-tin Cristian     

 

     INTOCMIT,

   BIRIS MARIA

 

New layer...
0 comentarii9730 vizualizări17 iulie 2017
rss 2.0
rss 2.0