Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Economie-Finante Marti 07 Iulie 2020 - 11548 vizitatori azi
Ordonanta 3/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Administratia Judeteana a Finantelor Publice a Judetului Bistrita-Nasaud,  informeaza contribuabilii ca in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 584 din  21 iulie 2017 a fost publicata Legea nr. 177 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Potrivit actului normativ, principalele prevederi reglementate sunt:

     Impozitul pe profit

  • Se introduce o noua categorie de platitori de impozit pe profit, respectiv  asociatiile de proprietari constituite ca persoane juridice si asociatiile de locatari recunoscute ca asociatii de proprietari, cu exceptia celor care obtin venituri din exploatarea proprietatii comune, potrivit legii.
  • Se extinde sfera cheltuielilor deductibile cu contravaloarea alimentelor destinate consumului uman cu data limita de consum aproape de expirare, sau devenite improprii consumului uman sau animal, insa ce vor fi utilizate conform legislatiei pentru combaterea risipei alimentare.

Impozitul pe veniturile microintreprinderilor

  • Persoanele juridice romane care intra sub incidenta Legii nr. 170/2016, si care la data de 31 decembrie 2016 au realizat venituri cuprinse intre 100.001 euro - 500.000 euro, inclusiv, indeplinind si celelalte conditii prevazute la art. 47 alin. (1), sunt obligate la plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor, incepand cu luna august 2017, urmand a comunica organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului de impunere, pana la data de 25 a lunii urmatoare intrarii in vigoare a acestor prevederi, inclusiv, respectiv 25 august 2017. 
  • Pana la 25 august 2017 se calculeaza, se declara si se plateste impozitul specific unor activitati, respectiv impozitul pe profit, pentru perioada 1 ianuarie - 31 iulie. Impozitul specific unor activitati aferent acestei perioade se determina prin impartirea impozitului specific anual la 365 de zile si inmultirea cu numarul de zile aferent perioadei 1 ianuarie - 31 iulie. Impozitul pe profit se determina luand in considerare veniturile si cheltuielile inregistrate in aceasta perioada, iar rezultatul fiscal se ajusteaza corespunzator acestei perioade.

     Impozitul pe venit

  • Nu sunt impozabile serviciile medicale furnizate sub forma de abonament, suportate de angajator pentru angajatii proprii, in limita a 400 de euro pe an. 

     Taxa pe valoarea adaugata

  • Ajustarea TVA in favoarea persoanei impozabile pentru pierderile din creante ca urmare a falimentului beneficiarului sau a insolventei se poate face intr-un termen de 5 ani de la data de 01 ianuarie a anului urmator celui in care s-a pronuntat hotararea  judecatoreasca de confirmare a planului de reorganizare, respectiv hotararea judecatoreasca de inchidere a procedurii prevazuta de legislatia insolventei, sub sanctiunea decaderii.
  • In cazul in care, ulterior pronuntarii hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii prevazute de legislatia insolventei, in cazul falimentului beneficiarului, sau pronuntarii hotararii judecatoresti de confirmare a planului de reorganizare, sunt incasate sume aferente creantelor scoase din evidenta contabila, in cazul falimentului, sau sume aferente creantelor modificate sau eliminate prin planul de reorganizare, se anuleaza ajustarea efectuata, corespunzator sumelor respective, prin decontul perioadei fiscale in care acestea sunt incasate;
  • Organele fiscale competente anuleaza inregistrarea unei persoane in scopuri de TVA, daca persoana impozabila, societate cu sediul activitatii economice in Romania, infiintata in baza Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, supusa inmatricularii la registrul comertului, prezinta risc fiscal ridicat. Prin ordin al presedintelui A.N.A.F. se stabilesc criteriile pentru evaluarea riscului fiscal.

 

Baza legala:

                   Legea nr. 177 din 18 iulie 2017 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (Monitorul Oficial nr. 584 din 21 iulie 2017).

  

     Parasca C-tin Cristian                                                   

Sef administratie adj. colectare.

 

 

Foto - arhiva Marius Chiuzan.                                          

 

0 comentarii7623 vizualizări26 iulie 2017
rss 2.0
rss 2.0