Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Economie-Finante Miercuri 24 Aprilie 2019 - 3970 vizitatori azi
Precizari cu privire la depunerea formularul 230.

Ministerul Finantelor Publice si ANAF fac precizari privind procedura depunerii formularului 230 - "Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii si din pensii" poate fi depusa la organul fiscal competent prin urmatoarele modalitati:

-    formularul 230, pe suport hartie, semnat de contribuabil, prin posta sau poate fi depus direct la registratura organului fiscal.

-    Formularul 230 poate fi transmis si prin mijloace electronice sau sisteme electronice de transmitere la distanta, respectiv in baza unui certificat calificat sau prin serviciul "Spatiul privat virtual"

-    In situatia in care formularul 230 este semnat de imputernicitul contribuabilului atunci imputernicitul trebuie sa depuna la organul fiscal si actul de imputernicire.

In situatia in care contribuabilul a optat pentru transmiterea formularului 230 prin intermediul unei alte persoane, respectiv entitatea nonprofit/unitatea de cult beneficiara a sumei, atunci aceasta din urma centralizeaza cererile primite de la contribuabil si le depune, pe raspunderea sa sub sanctiunea privind falsul in declaratii si uz de fals, direct sau prin posta, la organul fiscal competent pentru administrarea creantelor fiscale ale contribuabilului, pe baza unui borderou de predare primire care contine:

a)    datele de identificare a entitatii nonprofit/unitatea de cult;

b)    datele de identificare ale contribuabililor;

c)     date de identificare ale reprezentantului legal sau ale imputernicitului entitatii nonprofit/unitatii de cult care depune borderoul.

Organul fiscal va notifica contribuabilii cu privire la optiunea exercitata prin formularul 230, astfel incat acestia sa cunoasca faptul ca se da curs cererii de directionare a cotei de 2%.

Persoana fizica poate anunta organul fiscal competent inscris intr-un termen de 30 de zile faptul ca nu si-a exercitat respectiva optiune, suma nu va fi transferata entitatii nonprofit/unitatea de cult pana la clarificarea situatiei.


 

                     Parasca Constantin Cristian                                                   

                              Sef administratie.

0 comentarii3759 vizualizări05 martie 2018
rss 2.0
rss 2.0