Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Economie-Finante Duminica 12 Iulie 2020 - 16830 vizitatori azi
Precizari ANAF cu privire la stabilirea rezidentei fiscale si declararea veniturilor din strainatate.

In urma articolelor aparute in mass-media si pe reteaua de socializare Facebook cu privire la "Stabilirea rezidentei fiscale a persoanelor fizice la plecarea/sosirea din/in Romania si obligatiile fiscale ale persoanelor fizice care realizeaza venituri din strainatate, ANAF precizeaza urmatoarele:

I. Referitor la obligatia de depunere a chestionarelor privind stabilirea rezidentei fiscale

            Reamintim contribuabililor ca persoanele fizice care pleaca din tara pentru o perioada sau mai multe perioade de sedere in strainatate care depasesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, au obligatia completarii si depunerii formularului "Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la plecarea din Romania".

            De asemenea, persoanele fizice sosite in Romania care au o sedere in statul roman pe o perioada sau mai multe perioade care depasesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive au obligatia completarii formularului "Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la sosirea in Romania".

            Obligatia depunerii Chestionarelor pentru stabilirea rezidentei fiscale atat la plecarea din Romania cat si la sosirea in Romania este reglementata de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenta in Romania a persoanelor fizice.

            Urmare depunerii chestionarelor, organul fiscal analizeaza situatia concreta a persoanei fizice, luand in considerare prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri sau prevederile Codului fiscal, dupa caz, precum si documentatia prezentata de contribuabili in vederea stabilirii rezidentei fiscale. In ceea ce priveste documentele justificative, mentionam ca, organul fiscal poate solicita si alte documente pe care le considera relevante pentru stabilirea rezidentei fiscale. Referitor la documentele justificative precizam ca acestea trebuie depuse in limba romana, avand in vedere ca limba oficiala in administratia fiscala din Romania este limba romana, astfel ca orice document sau inscris care se prezinta Agentiei fiscale trebuie sa fie insotite de traduceri in limba romana certificate de traducatori autorizati.

            In vederea informarii contribuabililor care au obligatia depunerii acestui chestionar si nu numai, Agentia Nationala de Administrare Fiscala a publicat pe site-ul propriu Ghidul privind rezidenta fiscala a persoanelor fizice, ghid ce este accesibil si in prezent in sectiunea "Asistenta contribuabili" rubrica "Ghiduri curente" si care poate fi accesat la urmatorul link:

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Ghid_StabilireaRezidenteiFiscale_Editie2017.pdf

            Avand in vedere necesitatea informarii contribuabililor cu privire la obligatia de depunere a chestionarelor si a stabilirii rezidentei fiscale, Agentia a organizat  9 sesiuni de indrumare si asistenta prin intermediul paginii de Facebook, care au avut ca impact  390.905 utilizatori ai acestei retele sociale. Sesiunile au fost organizate dupa cum urmeaza:

- 03 august 2016;

- 31 mai 2017;

- 07 iunie 2017;

- 20 septembrie 2017;

- 27 septembrie 2017;

- 01 noiembrie 2017;

- 13 decembrie 2017;

- 10 ianuarie 2018;

- 05 septembrie 2018;

- 21 noiembrie 2018.

            De asemenea, intrebarile si raspunsurile din cadrul sesiunilor au fost prelucrate si publicate pe site-ul Agentiei, intr-o sectiune special destinata, astfel incat si ulterior desfasurarii acestor sesiuni, contribuabilii sa poata beneficia in continuare de informatiile oferite de reprezentantii institutiei. Sesiunile organizate sub forma de intrebari si raspunsuri se regasesc in sectiunea "Asistenta contribuabili", rubrica "Intrebari si raspunsuri pe Facebook" si pot fi vizualizate prin accesarea urmatorului link:

https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/asistenta_contribuabili/persoane_fizice/ro_anaf_asistcontr_pf_facebook/

            Organizarea sesiunilor prin intermediul paginii de Facebook a avut si are ca  obiective informarea in mod corespunzator a contribuabililor, inclusiv a acelora care se afla in strainatate si evitarea dezinformarii acestora. Sesiunile organizate pe pagina de Facebook au fost distribuite de-a lungul timpului de diverse consulate si misiuni diplomatice, astfel incat sa fie informati cat mai multi contribuabili cu privire la obligatia de depunere a acestor chestionare.

II. Referitor la declararea veniturilor din strainatate

            Informam contribuabilii ca Agentia Nationala de Administrare Fiscala realizeaza schimb reciproc de informatii cu diverse state.

            Schimbul automat de informatii cu Statele Membre ale Uniunii Europene, se realizeaza in baza Directivei 2011/16/UE privind cooperarea administrativa in domeniul fiscal, transpusa in legislatia nationala in Legea 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 291 prevazand sfera de aplicare si conditiile schimbului automat obligatoriu de informatii.

            In ceea ce priveste schimbul automat dintre Romania si statele Non-EU, acesta se realizeaza in baza Conventiilor pentru evitarea dublei impuneri, pentru prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitul pe venit si pe capital care se incheie cu fiecare jurisdictie in parte.

            Avand in vedere cele mai sus mentionate, invitam contribuabilii care primesc solicitari de a se prezenta la organele fiscale de a da curs acestora si de a clarifica aspectele ce le sunt comunicate, pentru a evita dubla impunere si a stabili statul care are dreptul de impunere a veniturilor realizate, conform prevederilor conventiilor de evitare a dublei impuneri si a Codului fiscal.

            In situatia in care organul fiscal solicita prezentarea de documente justificative, indrumam contribuabilii sa prezinte documentele solicitate iar in cazul in care acestea sunt emise intr-o alta limba, acestea sa fie insotite de traduceri in limba romana certificate de traducatori autorizati, astfel cum legislatia prevede. In cazul neprezentarii contribuabililor la organul fiscal, pentru clarificarea situatiei fiscale proprie, organele fiscale au obligatia de a intreprinde in continuare demersurile prevazute de legislatia fiscala, in vederea impunerii veniturilor comunicate ca urmare a realizarii schimbului international de informatii.

            Informatii suplimentare pot fi obtinute prin accesarea site-ului www.anaf.ro, sectiunea "Asistenta contribuabili" sau prin apelarea telefonica a Call-center-ului Agentei, la numarul de telefon +4031.403.91.60. De asemenea, contribuabilii se pot prezenta la sediile unitatilor fiscale, structurile de asistenta pentru contribuabili.

 

               Constantin Cristian PARASCA                                               

                          Sef administratie

0 comentarii7343 vizualizări28 noiembrie 2018
rss 2.0
rss 2.0