Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Economie-Finante Duminica 12 Iulie 2020 - 11208 vizitatori azi
Verificarea starii depunerii declaratiei unice, o etapa foarte importanta in transmiterea on-line a acestora.

 Formularul 112 "Declaratie privind obligatiile de plata contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate" se depune numai on-line, de catre toti contribuabilii, de la data de 26 iulie a.c.

                   Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajator sau entitati asimilate angajatorului, prevazute la art. 296^3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia depunerii declaratiilor prevazute la art. 1 din H.G.1397/2010,  prin mijloace electronice de transmitere la distanta, cu respectarea conditiilor prevazute in anexa nr. 8 (din H.G 1397/2010),  prin intermediul portalului e-Romania.

                  Deasemenea  potrivit prevederilor Ordinului ministrului Economiei si Finantelor nr. 858/2008 privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta, posesorii de certificate digitale calificate pot utiliza metoda de depunere on-line si pentru urmatoarele declaratii:

- Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat, formularul 100;

- Declaratie rectificativa, formularul 710;

- Declaratie privind impozitul pe profit, formularul 101;

- Decont de taxa pe valoarea adaugata, formularul 300 ;

- Decont special de taxa pe valoarea adaugata, formularul 301;

- Decont privind accizele, formularul 120;

- Decont privind impozitul la titeiul din productia interna, formularul 130;

- Declaratie privind veniturile realizate, formularul 200.

                  Etapele depunerii declaratiei 112 in sistem electronic:

1.obtinerea unui certificate calificat de semnatura electronica conform Legii 455/2001 de la unul din furnizorii acreditati.

Lista furnizorilor de certificate digitale calificate acreditati in  prezent se gaseste pe site-ul Ministerului Finantelor Publice (www.mfinante.ro)portal ANAF,rubrica ‘’Declaratii electronice", acestia fiind :

- SC CERT SIGN SRL - www.certsign.ro;

- SC DIGI SIGN SA - www.digisign.ro;

- SC TRANS SPEED SRL - www.transsped.ro.

2.instalarea programului ADOBE READER 8.2.

   Important!Cu un singur certificat se pot semna declaratii fiscale pentru mai multi contribuabili.

3.se descarca in calculatorul de pe care se transmit declaratiile documentul de confirmare de pe website-ul ANAF (www.anaf.ro), categoria Asistenta Contribuabili, modulul .Toate formularele cu explicatii,se completeaza,se transmite apoi pe e-mail la furnizorul certificatului,se primeste semnat de acesta,apoi se transmite prin portal ANAF(modulul Declaratii electronice, optiunea certificate calificate)

4.se listeaza , se semneaza olograf si se stampileaza cererea de utilizare a serviciului de depunere electronica (formularul 150).

 Atentie! Formularul 150 trebuie sa aiba numar de inregistrare acordat de site-ul ANAF.

5.se prezinta documentele la orice unitate fiscala teritoriala din subordinea ANAF, potrivit prevederilor Ordinului presedintelui ANAF nr.2568/2010(imputernicirea, actul de identitate, formularul 150).

         Documentele necesare pentru obtinerea dreptului de utilizare a certificatului digital sunt:

-documentul de identitate al titularului certificatului calificat, in original si in copie;

-documentul in original si copie, care atesta calitatea titularului certificatului calificat de reprezentant legal al contribuabilului, sau imputernicire autentificata la notariatul public  din care rezulta dreptul titularului certificatului calificat de a semna declaratiile fiscale pentru contribuabil (in situatia in care titularul certificatului calificat nu are calitatea de reprezentant legal al contribuabilului reprezentat).Aceeasi procedura se aplica si in situatia in care titularul certificatului calificat este desemnat sau imputernicit de catre mai multi contribuabili pentru semnarea declaratiilor fiscale.

6.se asteapta primirea pe e-mail a dreptului de utilizare a serviciului.

 Avertizare!Datorita unor dificultati tehnice, domeniul yahoo nu accepta e-mail-urile transmise de domeniul mfinante,va rugam ca in relatia cu Agentia Nationala de Administrare Fiscala , sa utilizati o adresa de e-mail care sa contina un alt domeniu decat yahoo si la care sa va putem transmite raspunsurile noastre.

7.descarcarea formularelor electronice.

Important!Pentru a evita situatiile in care primiti mesaje de eroare in urma prelucrarii, va rugam ca, la fiecare transmitere, sa verificati daca ati descarcat ultima versiune a formularului publicat de ANAF ,corespunzatoare perioadei de raportare pentru care se depune declaratia fiscala.

8.se completeaza formularele de declaratii.

9.se acceseaza adresa www.eguvernare.ro Depunere declaratii, declaratii ANAF (veti fi redirectionat pe portalul ANAF)

10. se transmit declaratiile.

11. se examineaza starea declaratiilor.
               Dupa depunerea acestei declaratii, se va efectua procedura care consta in vizualizarea formularului depus prin accesarea link-ului http://www.anaf.ro/StareD112, si consultarea mesajelor din recipisa.
                  In cazul in care, dupa finalizarea procedurii de vizualizare a starii Declaratiei 112, aceasta este:
      1. nevalidata, se va depune o noua Declaratie 112 initiala, corecta, care va urma aceeasi procedura privind vizualizarea starii, prin accesarea link-ului http://www.anaf.ro/StareD112.
      2. validata, dar se constata ca exista atentionari (sume eronate, angajati nedeclarati), se va depune o Declaratie 112 rectificativa, corecta, care va urma aceeasi procedura privind vizualizarea starii, prin accesarea link-ului http://www.anaf.ro/StareD112.

              Conform art.83 alin (3) din O.G.92/2003 privind Codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare  data depunerii declaratiei este data inregistrarii acesteia pe pagina de internet a organului fiscal, astfel cum rezulta din mesajul electronic de confirmare transmis ca urmare a primirii declaratiei.
                 Ca urmare a faptului ca procedura de obtinere a certificatului digital calificat necesita parcurgerea mai multor etape, Directia Generala a Finantelor Publice Bistrita-Nasaud recomanda contribuabililor sa nu amane depunerea Declaratiei 112.

 

                Baza legala: - Hotararea Guvernului nr.1397/28.12.2010 privind modelul, continutul, modalitatea de depunere si de gestionare a Declaratiei privind obligatia de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, publicata in M.O nr. .897/31.12.2010.

                         - art. 296^19 alin. (1) si alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

                         -art.83 alin.(3) din Ordonanta Guvernului nr.92 /2003 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

                                      p.Director executiv,

                                      Ec. CICIOC DORINA SANDA

2 commentarii3444 vizualizări23 august 2011
rss 2.0
rss 2.0