Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Economie-Finante Duminica 12 Iulie 2020 - 9786 vizitatori azi
Termene pentru unele obligatii fiscale.Limitarea dreptului de deducere a TVA la achizitia unor vehicule.

 Directia Generala a Finantelor Publice Bistrita -Nasaud  informeaza contribuabilii ca, pana marti, 25 octombrie a.c., trebuie sa depuna la Fisc, dupa caz, documentele precizate mai jos:

- Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat, formular 100, cu termen lunar/trimestrial pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii septembrie/trimestrului III 2011. Reglementare: OPANAF nr. 101/2008, modificat prin OPANAF nr. 73/2011;

- Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, formular 112, cu termen lunar, pentru obligatiile aferente lunii septembrie 2011. Reglementare: HGR nr. 1.397/2010;

- Decontul de taxa pe valoarea adaugata, formular 300, cu termen lunar/trimestrial/semestrial, pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii septembrie/ trimestrului III 2011. Reglementare: art. 156 indice 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; OPANAF nr. 183/2011;

- Decontul special de taxa pe valoarea adaugata, formular 301, pentru contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA, conform art. 153 indice 1 din Codul Fiscal si care au efectuat: achizitii intracomunitare in luna precedenta, achizitii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 125 indice 1 alin. (3), contribuabilii care au efectuat achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum si pentru contribuabilii neinregistrati si care nu au obligatia inregistrarii, care au efectuat achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile. Reglementare: art. 156 indice 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; OPANAF nr. 30/2011;

- Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare, formular 390 VIES, pentru obligatiile de declarare aferente operatiunilor desfasurate in luna septembrie 2011. Reglementare: art. 156 indice 4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; OPANAF nr. 76/2010 cu modificarile si completarile ulterioare.

- Declaratia privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor, formular 104, pentru asocierile fara personalitate juridica constituite intre contribuabili (persoane juridice straine cu persoane fizice nerezidente pentru activitati din Romania; persoane fizice rezidente asociate cu persoane fizice romane pentru activitati din Romania si strainatate), pentru trimestrul IIII 2011. Reglementare: OPANAF nr. 101/2008 cu modificarile si completarile ulterioare.

- Declaratia privind stabilirea impozitului reprezentand plata anticipata trimestriala in contul impozitului pe castigul net anual impozabil pentru castigurile obtinute din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, formular 225, pentru trimestrul IIII 2011. Reglementare: OPANAF nr. 2.600/2010;

- Declaratia privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania, formular 224, pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii septembrie 2011. Reglementare: OMEF nr. 2.371/2007.

 p. Director executiv,

Ec. Cicioc Dorina

 

 

Directia Generala a Finantelor Publice Bistrita-Nasaud reaminteste contribuabililor care achizitioneaza vehicule rutiere motorizate destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, ca, pana la 31 decembrie 2011, taxa pe valoarea adaugata (TVA) aferenta achizitiilor acestor vehicule, precum si taxa aferenta achizitiilor de combustibil destinat utilizarii pentru vehiculele care au aceleasi caracteristici, aflate in proprietatea sau in folosinta persoanei impozabile, este nedeductibila.

Pe aceasta tema, prezentam documentarul fiscal de mai jos.

 1.Definitie

Prin achizitie de vehicule se intelege cumpararea unui vehicul din Romania, importul sau achizitia intracomunitara a vehiculului.

2.Exceptii de la limitarea dreptului de deducere

Sunt exceptate de la limitarea dreptului de deducere urmatoarele vehicule:

- vehiculele utilizate exclusiv pentru interventie, reparatii, paza si protectie, curierat, transport de personal la si de la locul de desfasurare a activitatii, precum si vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenti de vanzari si de agenti de recrutare a fortei de munca;

Punctul 45 indice 1 din Normele metodologice date in aplicarea prevederilor art. 145 indice 1 din Codul Fiscal (CF), aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, modificata si completata, prezinta principalele caracteristici pe care trebuie sa le indeplineasca vehiculele pentru a face obiectul exceptiei amintite mai sus, si anume:

 - vehiculele utilizate exclusiv pentru reparatii si/sau interventie prezinta vehiculele care pot fi inzestrate sau nu cu echipamente tehnice specifice, ce deservesc personalul specializat in vederea repararii bunurilor, precum si cele utilizate pentru deplasarea in actiuni de interventie.

-vehiculele utilizate exclusiv pentru paza si protectie sunt vehiculele utilizate in vederea asigurarii sigurantei obiectivelor, bunurilor si valorilor impotriva oricaror actiuni ilicite care lezeaza dreptul de proprietate.

-vehiculele utilizate exclusiv pentru curierat reprezinta vehiculele care servesc la primirea, transportul si distribuirea scrisorilor, coletelor si pachetelor;

Vehiculele utilizate exclusiv drept care de reportaj reprezinta vehiculele rutiere special amenajate pentru a gazdui tehnica specifica pentru inregistrari audio video sau transmisii complexe video, audio.

-vehiculele destinate exclusiv utilizarii de agenti de vanzari reprezinta vehiculele utilizate in cadrul activitatii unei persoane impozabile de catre angajatii acesteia care se ocupa in principal cu prospectarea pietei, desfasurarea activitatii de merchandising, negocierea conditiilor de vanzare, derularea vanzarii bunurilor, asigurarea de servicii post-vanzare si monitorizarea clientilor.

Atentie! Se limiteaza deductibilitatea taxei la cel mult un vehicul utilizat de fiecare agent de vanzari. In aceasta categorie sunt cuprinse si vehiculele de test-drive utilizate de dealerii auto.

-vehiculele utilizate exclusiv pentru transportul personalului la si de la locul de desfasurare a activitatii reprezinta vehiculele utilizate de angajator pentru transportul angajatilor in scopul desfasurarii activitatii economice la si de la resedinta acestora/locul convenit de comun acord la sediul angajatorului sau la si de la sediul angajatorului la locul in care se desfasoara efectiv activitatea ori la si de la resedinta angajatilor/locul convenit de comun acord la locul de desfasurare a activitatii, atunci cand exista dificultati evidente de a gasi alte mijloace de transport si exista un acord colectiv intre angajator si angajati prin care angajatorul se obliga sa asigure gratuit acest transport;

-vehiculele utilizate exclusiv de agenti de recrutare a fortei de munca sunt vehiculele utilizate in cadrul activitatii agentiilor de plasare a fortei de munca de catre personalul care se ocupa in principal cu recrutarea si plasarea fortei de munca. Se limiteaza deductibilitatea taxei la cel mult un vehicul utilizat de fiecare agent de recrutare a fortei de munca.

- vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru activitatea de taxi;

- vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plata, inclusiv pentru inchirierea catre alte persoane, instruirea de catre scolile de soferi, transmiterea folosintei in cadrul unui contract de leasing financiar sau operational.

Important! Prin vehicule utilizate pentru prestarea de servicii cu plata se intelege vehiculele care contribuie in mod esential la prestarea directa a serviciilor cu plata si fara de care serviciile nu pot fi efectuate;

- vehiculele utilizate in scop comercial, respectiv in vederea revanzarii.

Atentie! Prevederile privind limitarea dreptului de deducere a taxei nu se aplica pentru avansurile care au fost achitate inainte de 1 mai 2009 pentru valoarea totala sau partiala a vehiculelor rutiere motorizate, daca livrarea acestora intervine dupa 1 mai 2009 inclusiv.

 Baza legala: -art. 145 indice 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

- pct. 45 indice 1 din Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

    p. Director executiv,

Ec. Cicioc Dorina

 

 

2 commentarii2198 vizualizări19 octombrie 2011
rss 2.0
rss 2.0