Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Economie-Finante Luni 06 Iulie 2020 - 6974 vizitatori azi
MODIFICARI ALE FAPTELOR CARE SE INSCRIU IN CAZIERUL FISCAL. Formular 170 "Declaratia de inventar".

Directia Generala a Finantelor Publice Bistrita-Nasaud informeaza contribuabilii ca, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 791/08.11.2011 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 1078/26.10.2011 privind modificarea anexei la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 31/2003.

                In acest act normativ sunt prevazute in Anexa, faptele care se inscriu in cazierul fiscal al contribuabililor, grupate pe litere de la A-P, pe tipuri de infractiuni potrivit legislatiei specifice, avand urmatoarea structura:codul faptei, descrierea faptei, actul normativ care prevede fapta, actul normativ care prevede sanctiunea, sanctiunea prevazuta de lege.

Faptele, in numar de 116, sunt grupate in 16 categorii, astfel:

A. fapte care constituie infractiuni potrivit Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale;

B. fapte care constituie infractiuni potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

C. fapte care constituie infractiuni potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare;

D. fapte care constituie infractiuni potrivit Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

E. fapte care constituie infractiuni potrivit Legii nr. 86/2006 privind Codul Vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare;

F. fapte care constituie infractiuni potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

G. fapte care constituie infractiuni potrivit Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare;

H. fapte care constituie infractiuni potrivit Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;

I. fapte care constituie infractiuni potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare;

J. fapte care constituie infractiuni potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

K. fapte care constituie infractiuni potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea reformei in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

L. alte fapte care constituie infractiuni in domeniul financiar, vamal si care privesc disciplina financiara;

M. fapte care constituie contraventii potrivit Legii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

N. fapte care constituie contraventii potrivit Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

O. fapte care constituie contraventii in regimul produselor accizabile, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

P. fapte care constituie contraventii la regimul produselor accizabile, potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

De retinut! Faptele prevazute la litera O, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica pana la 1 ianuarie 2012. Incepand cu 1 ianuarie 2012, vor intra in vigoare faptele prevazute la litera P, potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Baza legala: Hotararea Guvernului nr. 1078/26.10.2011 privind modificarea anexei la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 31/2003.

 p. Director executiv,

Ec. Cicioc Dorina

 

 

 

 

Formular 170 "Declaratia de inventar"

 Directia Generala a Finantelor Publice Bistrita- Nasaud informeaza contribuabilii ca, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 794/09.11.2011, a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.395/2011 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 170 "Declaratie inventar privind contributiile trimestriale datorate pentru medicamentele suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii, aflate in sold la 1 octombrie 2011 si neachitate ".

Prevederile prezentului act normativ au fost date in aplicarea art. 9 alin. (7) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii.

In articolul de mai jos, prezentam principalele obligatii privind formularul 170 care revin contribuabililor.

 

 Obligatie. Formularului 170 "Declaratie inventar privind contributiile trimestriale datorate pentru medicamentele suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii, aflate in sold la 1 octombrie 2011 si neachitate" se completeaza si se depune de urmatoarele categorii de contribuabili:

- detinatorii autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor;

- persoanele juridice care au realizat incasari din comercializarea, in Romania, a medicamentelor, ca urmare a obtinerii dreptului de comercializare direct de la detinatorul autorizatiei de punere pe piata a medicamentelor, respectiv de la persoana care a primit de la detinatorul autorizatiei de punere pe piata, direct sau indirect, dreptul de a transmite catre terti dreptul de comercializare a medicamentelor in Romania.

Formularul se utilizeaza pentru declararea contributiei trimestriale pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate, aflata in sold la 1 octombrie 2011 si neachitata pana la data depunerii declaratiei-inventar.

 Completare si depunere

Formularul 170 se completeaza cu ajutorul programului de asistenta, care poate fi descarcat de pe websiteul ANAF, de la adresa www.anaf.ro, categoria Programe utile, subcategoria Declaratii fiscale, sau poate fi distribuit, la cerere, de catre unitatile fiscale. Formularul editat, semnat si stampilat, conform legii, va fi insotit de formatul electronic al acestuia.

Declaratia-inventar se depune la organul fiscal in a carui evidenta fiscala contribuabilul este inregistrat ca platitor de impozite, taxe si contributii pana la 25 noiembrie 2011.

Atentie! Nedepunerea declaratiei-inventar pana la 25 noiembrie a.c. constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 la 5.000 lei.

   p. Director executiv,

Ec. Cicioc Dorina

 

0 comentarii2849 vizualizări15 noiembrie 2011
rss 2.0
rss 2.0