Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Economie-Finante Duminica 25 Iulie 2021 - 14587
Anularea penalitatilor de intarziere.

Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Bistrita Nasaud reaminteste contribuabililor interesati ca, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 30/2011 si Ordinului ministrului Finantelor Publice nr. 2.604/2011, pentru obligatiile fiscale restante la 31 august 2011, mai sunt doar cateva zile pentru a beneficia de anularea penalitatilor de intarziere si a componentei de penalitate reprezentand 50% din majorarile de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale restante la data de 31 august 2011 daca obligatiile principale si dobanzile aferente acestora se sting prin plata voluntara sau compensare pana la 31 decembrie 2011.

Pentru obligatiile fiscale accesorii aferente obligatiilor fiscale principale restante la

data de 31 august 2011 se acorda urmatoarele facilitati:

            - anularea penalitatilor de intarziere, precum si anularea unei cote de 50% din majorarile de intarziere aferente acestor obligatii fiscale principale, daca obligatiile principale si dobanzile aferente acestora, administrate/stabilite de fiecare dintre organele competente sunt stinse prin plata sau compensare pana la data de 31 decembrie 2011;

            - reducerea cu 50% a penalitatilor de intarziere, precum si reducerea cu 50% a unei cote de 50% din majorarile de intarziere aferente acestor obligatii fiscale principale, daca obligatiile principale si dobanzile aferente acestora, administrate/stabilite de fiecare dintre organele competente sunt stinse prin plata sau compensare pana la data de 30 iunie 2012.

     -pentru dobanzile datorate pana la data stingerii si stabilite prin decizii comunicate dupa aceasta data, conditia se considera indeplinita daca dobanzile se sting pana la termenul de plata prevazut la art. 111 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Prin obligatii fiscale principale restante la 31 august 2011 se intelege:

            - obligatii fiscale care sunt individualizate in declaratiile fiscale ale contribuabilului depuse pana la data de 31 august 2011 si/sau decizii de impunere emise si comunicate contribuabilului pana la aceasta data, pentru obligatiile administrate de ANAF;

            - obligatii fiscale individualizate in inscrisuri care constituie titlu de creanta comunicate contribuabilului pana la 31 august 2011, pentru obligatiile fiscale stabilite de directiile de specialitate din cadrul MFP.

Prin obligatii fiscale principale se intelege si sumele reprezentand amenzi exigibile, de orice fel, cu exceptia celor pentru care este suspendata executarea actului prin care s-a aplicat amenda. Amenzile sunt exigibile la data comunicarii actului de individualizare a amenzii, in cazul amenzilor stabilite de organele fiscale din cadrul ANAF sau la data primirii titlurilor executorii, in cazul amenzilor stabilite de alte institutii si transmise ANAF in vederea executarii.

Prin dobanzi aferente obligatiilor principale se intelege si cota de 50% din majorarile de intarziere reprezentand componenta de dobanda a acestora.

Atentie! Majorarile de intarziere pentru care se acorda facilitatile fiscale (anulare sau reducere) sunt cele datorate pentru perioada 1 ianuarie 2006 - 30 iunie 2010.

Important! Facilitatile fiscale nu se acorda pentru obligatiile fiscale stinse prin poprire sau prin sume incasate din valorificarea bunurilor sechestrate.

Baza legala: 1. Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind codul de procedura fiscala republicat (M.O. nr. 513 din 31 iulie 2007), cu modificarile si completarile ulterioare;

2. Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale (M.O. nr. 627 din 2 sept. 2011);

3. Ordinului ministrului Finantelor Publice nr. 2.604/2011, privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea  Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale(M.O. nr. 707 din 6 oct. 2011).

 

 p. Director executiv,

Ec. Cicioc Dorina Sanda

0 comentarii2744 vizualizări28 decembrie 2011
rss 2.0
rss 2.0