Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Economie-Finante Luni 06 Iulie 2020 - 7434 vizitatori azi
Modificari ale Codului Fiscal: impozit pe venit.

 Directia Generala a Finantelor Publice Bistrita - Nasaud  informeaza ca, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 938/30.12.2011, a fost publicata Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 125/27.12.2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

In articolul de mai jos, prezentam in sinteza principalele modificari aduse de acest act normativ regimului fiscal aplicat impozitului pe venit.

1. Sunt considerate venituri neimpozabile veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma deseurilor prin centrele de colectare in vederea dezmembrarii, care fac obiectul Programelor nationale finantate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice.

2. Contribuabilii organizati ca Persoana Fizica Autorizata (PFA), Intreprindere Individuala (II), Intreprindere Familiala (IF) beneficiaza la calculul impozitului pe venit de o cheltuiala deductibila in procent de 50% din combustibil pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier de persoane, cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului.

3. S-a introdus obligatia completarii Registrului Jurnal de incasari si plati pentru partea de incasari, de catre contribuabilii care desfasoara activitati independente pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit.

4. S-a introdus obligativitatea determinarii venitului net anual in sistem real de catre contribuabilii impusi la norma de venit pentru veniturile din activitati: independente, agricole si cei care realizeaza venituri banesti din agricultura din valorificarea produselor vandute catre unitati specializate pentru colectare, unitati de procesare industriala sau catre alte unitati pentru utilizare ca atare carora li se retine la sursa 2%, care in anul fiscal anterior au inregistrat un venit brut mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 100.000 euro. Astfel, contribuabilii au obligatia sa completeze si sa depuna formularul 220 "Declaratie privind venitul estimat" pana la data de 31 ianuarie inclusiv. Atentie! Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului in lei al sumei de 100.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Nationala a Romaniei la sfarsitul anului fiscal.

5. Incepand cu 1.01.2012, platitorii persoane juridice sau alte entitati care conduc evidenta contabila au obligatia sa calculeze, sa retina si sa vireze la bugetul statului, impozit prin retinere la sursa sub forma platilor anticipate pentru urmatoarele categorii de venituri obtinute din: drepturi de proprietate intelectuala; activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului Civil precum si a contractelor de agent; activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara; obtinute de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica platitoare de impozit pe venit microintreprindere. Calculul impozitului se face prin aplicarea cotei de 10% la venitul brut din care se deduc contributiile sociale obligatorii. Pentru veniturile obtinute de persoana fizica din asociere, calculul impozitului se face prin aplicarea cotei de 3% la veniturile ce revin acesteia.

6. In categoria veniturilor din inchirieri se incadreaza:

- veniturile obtinute din inchirierea camerelor situate in locuinte proprietate personala in scop turistic, cu capacitate de cazare intre 1si 5 camere inclusiv pentru care impozitul se determina la norma de venit. Contribuabilii au posibilitatea sa opteze pentru determinarea venitului net in sistem real prin depunerea formularului 220 pana la 31 ianuarie inclusiv sau in 15 zile pentru cei care se infiinteaza in cursul anului. Pentru formularele 220 depuse in lunile noiembrie si decembrie nu se stabilesc plati anticipate, contribuabilii urmand sa depuna formularul 200 "Declaratie privind veniturile realizate din Romania" pana la 25 mai a anului urmator de realizare a venitului, iar impozitul va fi platit conform Deciziei de impunere anuala.

- veniturile obtinute din inchirierea camerelor situate in locuinte proprietate personala in scop turistic, cu capacitate de cazare mai mare de 5 camere, pentru care determinarea venitului net se face in sistem real, de la data depasirii numarului de camere si pana la sfarsitul anului respectiv. In acest caz, contribuabilii instiinteaza unitatea fiscala in termen de 15 zile de la producerea evenimentului prin depunerea formularului 220 si optiunea pentru sistemul real.

De retinut! Impozitul anual datorat este in cota de 16% si se vireaza la bugetul de stat in doua transe egale: 50% pana la 25 iulie inclusiv si 50% pana la 25 noiembrie inclusiv indiferent daca contribuabilii determina venitul net la norma sau in sistem real.

Formularul 200 se depune pentru contribuabilii care au depus declaratii estimative in lunile noiembrie si decembrie.

7. Contribuabilii care desfasoara venituri din activitati agricole pentru care venitul net se determina la norma sau in sistem real vor efectua platile anticipate la urmatoarele termene: 50% pana la 25 septembrie inclusiv si 50% pana la 25 noiembrie inclusiv.

8. Se modifica termenul de plata de la 15 la 25 a ultimei luni din fiecare trimestru pentru contribuabilii care obtin venituri din activitati independente (comerciale, profesii libere, prestari de servicii), cedarea folosintei bunurilor.

9. Contribuabilii care realizeaza individual sau intr-o forma de asociere venituri din activitati independente, cedarea folosintei bunurilor, activitati agricole, care determina venitul net in sistem real si care obtin venituri din valorificarea prin centrele de colectare a deseurilor de metal, hartie, sticla si altele asemenea din patrimoniul afacerii datoreaza impozit in cota de 16% retinut si virat de platitorii de venituri, impozit care reprezinta plata anticipata in contul acestora.

10. S-a reglementat obligativitatea inregistrarii contractelor de arenda la organul fiscal in raza caruia sunt inregistrati contribuabilii in termen de 15 zile de la incheierea acestora, deoarece pana la data de 30.12.2011 contractele de arenda se inregistrau numai la consiliul local in raza caruia se afla bunul dat in arenda.

Venitul net din arenda se stabileste la fiecare plata prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut. Impozitul se calculeaza prin retinere la sursa de catre platitorii de venit la momentul platii venitului, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net, impozitul fiind final. Impozitul se vireaza la bugetul statului pana la 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut.

In situatia in care contribuabilii care obtin astfel de venituri opteaza pentru determinarea venitului net in sistem real, sunt obligati sa mentioneze in scris in contractul/raportul juridic incheiat aceasta optiune.

Atentie! Veniturile din arendare realizate in anul 2011 se declara in formularul 200 cu termen de depunere 25 mai 2012, plata impozitului efectuandu-se pe baza deciziei de impunere anuala. In contractele de arenda aflate in derulare la data de 1 ianuarie 2012, contribuabilii sunt obligati sa-si exercite in scris optiunea privind modalitatea de impunere aleasa, prin incheierea unui act aditional inainte de efectuarea primei plati, act aditional care sa fie inregistrat la organul fiscal in termen de 15 zile de la incheiere.

              p. Director executiv, 

Ec. Cicioc Dorina Sanda

 

 

 

 

Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Bistrita Nasaud  informeaza contribuabilii ca, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927/28.12.2011, a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) nr. 3.596/19.12.2011 privind declararea livrarilor/prestarilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de taxa pe valoarea adaugata (TVA) si pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA.

            Principalele prevederi  acestui act normativ sunt:

            Obligatie

            Formularul 394 "Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national" se completeaza si se depune de:

- persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru orice operatiune taxabila pentru care este emisa o factura, inclusiv pentru avansuri, si pentru care exigibilitatea intervine in perioada de raportare. Declaratia trebuie sa contina toate facturile care au fost emise in perioada de raportare, inclusiv cele care au inscrisa mentiunea "taxare inversa", si pentru care exigibilitatea intervine in perioada de raportare;

- persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, conform art. 153 din Legea nr. 571/2003, care realizeaza in Romania, de la persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, achizitii de bunuri sau servicii taxabile cu cota prevazuta de lege. Declaratia trebuie sa contina toate facturile care au fost primite in perioada de raportare, inclusiv cele care au inscrisa mentiunea "taxare inversa", si pentru care exigibilitatea intervine in perioada de raportare;

             Atentie! In continutul formularului sunt evidentiate distinct operatiunile de livrari sau achizitii de cereale si plante tehnice prevazute la art. 160 alin. 2), lit.(c) din Codul Fiscal pentru care se aplica taxarea inversa.

            Formularul 394 nu se depune pentru facturile emise prin autofacturare.

            Depunere

            Formularul 394 se depune la unitatea fiscala unde contribuabilul este inregistrat ca platitor de impozite si taxe pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare incheierii perioadei de raportare declarate pentru depunerea decontului (lunar, trimestrial) si numai daca in aceasta perioada au fost realizate operatiuni de natura celor care fac obiectul obligatiei de declarare.

            Declaratia se depune in format electronic sub forma unui fisier .pdf astfel:

- in format hartie semnat si stampilat insotit de suportul electronic la registratura organului fiscal sau prin posta cu confirmare de primire;

- prin mijloace electronice de transmitere la distanta, pe portalul e-Romania.

             Declaratia se completeaza si se valideaza cu ajutorul programelor de asistenta, care sunt puse gratuit la dispozitia contribuabililor de unitatile fiscale, sau pot fi descarcate de pe websiteul ANAF, de la adresa www.anaf.ro, sectiunea Asistenta contribuabili/Programe utile/Declaratii fiscale.

 

            Important! Prevederile acestui act normativ intra in vigoare la 1 februarie 2012, si se aplica pentru operatiunile efectuate incepand cu luna ianuarie 2012.

            Pentru operatiunile privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national realizate de contribuabilii inregistrati ca platitori de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal, pana la 31 decembrie 2011, completarea si declararea formularului 394 se va face in conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui ANAF nr. 702/2007.

 Baza legala: Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) nr. 3.596/19.12.2011 privind declararea livrarilor/prestarilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de taxa pe valoarea adaugata. 

          

 p. Director executiv, 

Ec. Cicioc Dorina Sanda

5 commentarii3066 vizualizări05 ianuarie 2012
rss 2.0
rss 2.0