Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Economie-Finante Duminica 12 Iulie 2020 - 8588 vizitatori azi
Fisele fiscale pentru anul 2011 se pot depune pana in 29 februarie. Regimul fiscal aplicabil activitatii de taximetrie in anul 2012.

Directia Generala a Finantelor Publice Bistrita - Nasaud informeaza ca, pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor aferente anului 2011, angajatorii au obligatia sa completeze si sa depuna fisele fiscale pana in ultima zi din luna februarie a anului 2012.

Fisele fiscale se depun la unitatea fiscala in a carei raza teritoriala contribuabilii au domiciliul fiscal sau unde sunt luati in evidenta, in format electronic, insotite de borderoul centralizator editat cu ajutorul programului de asistenta, semnat si stampilat conform legii.

Formatul electronic al formularului se obtine prin folosirea programului de asistenta pus la dispozitie de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) de la adresa:   www.anaf.ro, sectiunea Asistenta contribuabili/Programe utile

Atentie! Fisele fiscale privind impozitul pe veniturile din salarii, pentru salariatii care isi desfasoara activitatea in cadrul sediilor secundare inregistrate fiscal, potrivit legii, ca platitoare de salarii si venituri asimilate salariilor, se depun de catre contribuabilul care le-a infiintat la organul fiscal competent pentru administrarea acestuia.

Angajatorii vor edita fisele fiscale in format hartie, in doua exemplare semnate si stampilate, conform legii: unul se pastreaza de catre angajator iar celalalt se inmaneaza angajatului.

Nerespectarea de catre platitorii de salarii si venituri asimilate salariilor a obligatiilor privind completarea si pastrarea fiselor fiscale, precum si neindeplinirea obligatiilor privind transmiterea la organul fiscal competent sau la terte persoane (inclusiv angajat) a fiselor fiscale in termenul stabilit se sanctioneaza cu amenda: pentru persoanele fizice - de la 500 la 1.000 lei, iar pentru persoanele juridice - de la 1.000 la 5.000 lei.

 Important! Potrivit modificarilor aduse Codului Fiscal prin Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 angajatorii nu vor mai avea obligatia completarii si depunerii fisele fiscale. Aceasta prevedere se aplica incepand cu 1 ianuarie 2012 pentru drepturile salariale si asimilate salariilor realizate dupa aceasta data.

Angajatorii vor avea obligatia de a elibera, la cererea angajatilor, un document care sa cuprinda cel putin informatii privind: datele de identificare ale contribuabilului, venitul realizat in cursul anului, deducerile personale acordate, impozitul calculat si retinut, document care nu este un formular tipizat.

De asemenea, angajatorii vor avea obligatia de a completa si a depune o Declaratie privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul fiscal expirat.

 

Baza legala: - art. 93 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

                       - art. 219 din OG nr. 82/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

      p. Director executiv, 

Ec. Cicioc Dorina Sanda

 

 

 

In vederea aplicarii unitare a dispozitiilor art.49 si art.94 din Codul fiscal, precum si a dispozitiilor Ordinului ministrului finantelor publice nr.2875/2011 privind aprobarea Nomenclatorului activitatilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activitati desfasurate de contribuabilii care realizeaza venituri comerciale, va comunicam urmatoarele:

            Contribuabilii care desfasoara activitate de transport de persoane si de bunuri in regim de taxi si obtin venituri din activitati independente pentru care venitul net a fost determinat in sistem real in anul 2011, in conformitate cu prevederile art.69 din Legea nr.38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, cu modificarile si completarile ulterioare, au dreptul sa opteze, incepand cu anul 2012, pentru determinarea venitului net anual pe baza de norme de venit.

            Astfel, in cazul contribuabililor care au desfasurat activitate in anul 2011, optiunea se exercita prin completarea declaratiei privind venitul estimat cu informatii privind stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit si depunerea la organul fiscal competent pana la data de 31 ianuarie, inclusiv.

            In cazul in care, contribuabilii, pentru care venitul net a fost determinat in sistem real in anul 2011, nu opteaza pentru stabilirea venitului net pe baza normelor de venit, pentru anul 2012 se va mentine regimul de impozitare din anul precedent.

            Informatii suplimentare se pot obtine vizitand site-ul A.N.A.F. www.anaf.ro, telefonic la Compartimentul de asistenta a contribuabililor, la numarul de telefon: 0263-210661 interior 600 si 904.

            Baza legala: art. 49 si 94 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

             p. Director executiv, 

Ec. Cicioc Dorina Sanda

 

 

 

Comunicat de Presa privind impozitarea la norma de venit

            Directia Generala a Finantelor Publice Bistrita Nasaud informeaza contribuabilii  ca pe site-ul institutiei de pe domeniul mfinante.ro, la sectiunea "Asistenta contribuabili" rubrica "Norme de venit" au fost publicate Normele de venit pentru anul 2012. Nomenclatorul activitatilor comerciale desfasurate in mod independent pentru care venitul net se determina pe baza normelor anuale de venit este prevazut in anexa la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2875/2011, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 871 din 9 decembrie 2011, completat de prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 3022/2011.

            Ca element de noutate, incepand cu anul 2012, contribuabilii care desfasoara activitati pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit au obligatia sa intocmeasca Registrul-jurnal de incasari si plati care se va completa numai pentru  partea referitoare la incasari, potrivit OMFP 1040/2004.

            Registrul-jurnal de incasari si plati se numeroteaza si se snuruieste. Numerotarea filelor se va face in ordine crescatoare, iar dupa completarea integrala se deschide un nou registru inregistrat si parafat, care va fi numerotat in ordine crescatoare. Acest registru se parafeaza de catre organul fiscal teritorial la inceperea si la incetarea activitatii.

 IMPORTANT!  

            Contribuabilii pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit si care in anul fiscal anterior au inregistrat un venit brut anual mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 100.000 euro, incepand cu anul fiscal urmator, au urmatoarele OBLIGATII:

-          determinarea venitului net anual in sistem real conform prevederilor art. 48 din Codul fiscal;

-          sa completeze si sa depuna declaratia privind venitul estimat / norma de venit (formular 220) pana la data de 31 ianuarie inclusiv.

             Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului in lei al sumei de 100.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Nationala a Romaniei, la sfarsitul anului fiscal.

***

BAZA LEGALA:

-           art. 48, art. 49 alin.(8) si alin.(9) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, astfel cum a fost modificat prin OUG nr. 125/ 2011;

-          OMFP 1040/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea evidentei contabile in partida simpla de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

-          Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2875/2011 privind aprobarea Nomenclatorului activitatilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activitati desfasurate de contribuabilii care realizeaza venituri comerciale, cu modificarile aduse de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3022/2011.      

 

          p. Director executiv, 

Ec. Cicioc Dorina Sanda

 

 

 

 

 

Comunicat de Presa    Precizari privind scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA

          Directia Generala a Finantelor Publice Bistrita - Nasaud informeaza contribuabilii ca, prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 125/27.12.2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 938/30.12.2011, au fost aduse modificari, incepand cu 1 ianuarie 2012, procedurii de scoatere din evidenta a persoanelor inregistrate in scopuri de taxa pe valoarea adaugata (TVA) a caror cifra de afaceri nu depaseste plafonul de 35.000 euro (119.000 lei). Potrivit acestor dispozitii, persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA care, in cursul anului calendaristic precedent, nu depaseste plafonul de scutire sau plafonul determinat proportional cu perioada ramasa de la infiintare pana la finele anului, poate solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA intre data de 1 si 10 a fiecarei luni urmatoare perioadei fiscale aplicate.

Solicitarea se face prin completarea si depunerea la organul fiscal competent a formularului 096 "Declaratie de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal, care in cursul unui an calendaristic nu depasesc plafonul de scutire prevazut la art. 152 din Codul Fiscal".

Solicitarile de scoatere din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA au putut fi depuse incepand cu 1 ianuarie 2012 pana in 10 ianuarie 2012 inclusiv de catre persoanele impozabile a caror cifra de afaceri realizata la sfarsitul anului 2011 nu a depasit plafonul de scutire de 35.000 euro (119.000 lei) sau plafonul determinat proportional cu perioada scursa de la infiintarea persoanei din cursul anului 2011 pana la 31 decembrie 2011.

Pentru solicitarile de scoatere din evidenta depuse incepand cu 1 februarie 2012, conditia pentru scoaterea din evidenta se refera atat la cifra de afaceri realizata la sfarsitul anului 2011, cat si la cifra de afaceri realizata de la 1 ianuarie 2012 pana la data solicitarii scoaterii din evidenta, care sa nu depaseasca plafonul de scutire calculat proportional cu perioada scursa de la inceputul anului, fractiunea de luna considerandu-se luna calendaristica intreaga.

Pana la comunicarea deciziei de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA, persoanei impozabile ii revin toate drepturile si obligatiile persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal. In ultimul decont de taxa depus, persoanele impozabile au obligatia sa evidentieze valoarea rezultata ca urmare a efectuarii tuturor ajustarilor de taxa.

Important! Persoanele impozabile care solicita in cursul anului 2012 scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA nu au obligatia sa efectueze ajustarile de taxa corespunzatoare scoaterii din evidenta pentru bunurile/serviciile achizitionate pana la data de 30 septembrie 2011 inclusiv.

Baza legala: art. 152 Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. 

             

 p. Director executiv,

Ec. Cicioc Dorina Sanda

0 comentarii3143 vizualizări11 ianuarie 2012
rss 2.0
rss 2.0