Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Economie-Finante Sambata 04 Iulie 2020 - 10866 vizitatori azi
Optiunea de impozitare pe veniturile microintreprinderilor. Obligatiile declarative cu termen 25 ianuarie 2012.

Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Bistrita Nasaud informeaza contribuabilii persoane juridice romane care la 31 decembrie 2011 indeplinesc conditiile de a fi microintreprinderi ca, pana la 31 ianuarie 2012 inclusiv, pot opta pentru plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor incepand cu anul 2012, daca nu au mai fost platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor, potrivit prevederilor legale in vigoare.

Atentie! Conditia de a "nu mai fi fost platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor" se refera la statutul reglementat de Titlul IV indice 1 din Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicabil incepand cu 1 ianuarie 2011, fara a lua in considerare statutul de microintreprindere detinut potrivit legislatiei in vigoare pana la 31 decembrie 2009.

Optiunea este definitiva pentru anul fiscal respectiv.

Persoanele juridice romane platitoare de impozit pe profit comunica organelor fiscale teritoriale optiunea pentru plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor prin depunerea formularului 010 "Declaratie de inregistrare fiscala/de mentiuni pentru persoane juridice, asociatii familiale si asociatii fara personalitate juridica".

Microintreprinderile nu vor mai aplica acest sistem de impunere incepand cu anul fiscal urmator anului in care nu mai indeplinesc una dintre conditiile prevazute la art. 112 indice 1 din Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv:

- realizeaza venituri, altele decat cele din activitati desfasurate in domeniul bancar, in domeniile asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital, in domeniile jocurilor de noroc, consultantei si managementului;

- au de la 1 pana la 9 salariati inclusiv;

- au realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei al 100.000 euro;

- capitalul social al acestora este detinut de persoane, altele decat statul si autoritatile locale.

In cazul in care, in cursul anului fiscal, una dintre conditiile referitoare la numarul de salariati sau detinerea capitalului social de alte persoane decat statul si autoritatile locale nu mai este indeplinita, microintreprinderea are obligatia de a pastra pentru anul fiscal respectiv sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor, fara posibilitatea de a beneficia pentru perioada urmatoare de acest sistem de impozitare, chiar daca ulterior indeplineste conditiile de microintreprindere.

In situatia in care, in cursul anului fiscal, conditia referitoare la realizarea de venituri sub echivalentul in lei al plafonului 100.000 euro nu mai este indeplinita, microintreprinderea datoreaza impozit pe profit incepand cu trimestrul in care s-a depasit limita.

Microintreprinderile care in cursul unui trimestru al anului fiscal incep sa realizeze venituri din activitati desfasurate in domeniul bancar, in domeniile asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital, in domeniile jocurilor de noroc, consultantei si managementului, datoreaza impozit pe profit incepand cu trimestrul respectiv.

Entitatile care au fost platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor in anul 2011 pot schimba sistemul de impunere devenind platitoare de impozit pe profit incepand cu anul fiscal urmator. Optiunea se exercita pana la 31 ianuarie 2012.

Baza legala: Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927/23.12.2003; Hotararea Guvernului Romaniei, nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 112/06.02.2004.   

 p. Director executiv,

Ec. Cicioc Dorina Sanda


 

 

 

Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Bistrita Nasaud reaminteste contribuabililor ca obligatiile declarative cu termen 25 ianuarie 2012 sunt urmatoarele:

 • Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat, formular 100, cu termen lunar si trimestrial pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii decembrie, trimestrului IV 2011;
 • Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, formular 112, cu termen lunar, trimestrial pentru obligatiile aferente lunii decembrie si trimestrului IV 2011;
 • Decontul de taxa pe valoarea adaugata, formular 300, cu termen lunar, trimestrial, semestrial, anual pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii decembrie, trimestrului IV 2011, semestrului II 2011, dupa caz;
 • Decontul special de TVA, formular 301;
 • Declaratia privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania, formular 224;
 • Declaratia recapitulativa privind livrarile/ achizitiile/ prestarile intracomunitare, formular 390 VIES pentru obligatiile de declarare aferente operatiunilor desfasurate in luna decembrie 2011;
 • Declaratia privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor, formular 104, pentru asocierile fara personalitate juridica constituite intre contribuabili pentru trimestrul IV 2011;
 • Declaratie informativa privind livrarile, prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national, in semestrul II 2011, formular 394;
 • Declaratie informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, pentru semestrul II 2011, pentru notarii publici, formular 208;
 • Declaratie privind stabilirea impozitului reprezentand plata anticipata trimestriala in contul impozitului pe castigul net anual impozabil pentru castigurile obtinute din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise pentru trimestrul IV 2011, formular 225;
 • Declaratie privind cifra de afaceri in cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscala este trimestrul calendaristic si care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in anul precedent, formular 094;
 • Declaratie privind comunicarea proratei provizorii care va fi utilizata in anul 2012 de catre platitorii de TVA.

 
              p. Director executiv, 

               Ec. Cicioc Dorina Sanda

 

 

 

 

Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Bistrita Nasaud informeaza contribuabilii beneficiari ai proiectelor finantate prin programe operationale ca, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 33, a fost publicat Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 33/2012 pentru aprobarea Procedurii de certificare a declaratiei privind nedeductibilitatea taxei pe valoarea adaugata (TVA) aferenta cheltuielilor cuprinse in cererea de rambursare, precum si a modelului si continutului formularului "Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferenta cheltuielilor cuprinse in cererea de rambursare".

            Prezentam in sinteza principalele prevederi ale actului normativ.

 

            Procedura

            Procedura stabilita prin actul normativ mentionat se aplica persoanelor care solicita autoritatii de management a programelor operationale finantate din instrumente structurale in cadrul obiectivului convergenta, rambursarea cheltuielilor eligibile, reprezentand taxa pe valoarea adaugata nedeductibila, efectuate de beneficiari in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, numai pentru proiectele depuse dupa data de 1 ianuarie 2012.

            In vederea rambursarii cheltuielilor eligibile mentionate beneficiarii au obligatia depunerii, ca anexa a fiecarei cereri de rambursare, a unei declaratii pe propria raspundere privind nedeductibilitatea taxei pe valoarea adaugata aferenta cheltuielilor cuprinse in cererea de rambursare, certificata de organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data depunerii acesteia de catre beneficiar.

            Organul fiscal competent din subordinea ANAF, este organul fiscal in a carui evidenta fiscala solicitantul este inregistrat ca platitor de impozite si taxe.

 

            Depunerea declaratiei privind nedeductibilitatea TVA

            Pentru certificarea declaratiei pe propria raspundere privind nedeductibilitatea taxei pe valoarea adaugata, solicitantul depune la organul fiscal competent, inainte de depunerea cererii de rambursare la autoritatatea de management, Declaratia privind nedeductibilitatea TVA aferenta cheltuielilor cuprinse in cererea de rambursare.

            Declaratia se completeaza cu ajutorul programului de asistenta, pus la dispozitia contribuabililor gratuit de unitatile fiscale sau care poate fi descarcat de pe website-ul Ministerului Finantelor Publice, portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

            Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal competent sau prin posta, cu confirmare de primire, pe suport electronic insotit de formularul editat de persoana impozabila, semnat si stampilat in trei exemplare, din care, dupa certificare, un exemplar se depune la autoritatea de management si un exemplar ramane la solicitant.

 

 

 

Certificarea declaratiei privind nedeductibilitatea TVA

            In vederea certificarii declaratiei, organul fiscal va verifica in Registrul contribuabililor, daca solicitantul are calitatea de persoana inregistrata in scopuri de TVA potrivit art. 153 din Codul Fiscal, in perioada in care au fost efectuate toate achizitiile ale caror facturi sunt inscrise in declaratie.

            In situatia in care, solicitantul nu are calitatea de persoana inregistrata in scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul Fiscal in intreaga perioada la care se refera facturile inscrise in declaratie, organul fiscal emite, de indata, Certificatul privind nedeductibilitatea TVA aferenta cheltuielilor cuprinse in cererea de rambursare, pentru toate facturile inscrise in declaratie.

            In situatia in care, unele facturi inscrise in declaratie au fost emise in perioade in care solicitantul a avut calitatea de persoana inregistrata in scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul Fiscal, organul fiscal transmite declaratia, organului de inspectie fiscala competent.

            In urma constatarilor ca urmare a cercetarii la fata locului inscrise intr-un proces verbal, organul de inspectie fiscala emite certificatul privind nedeductibilitatea TVA aferenta cheltuielilor cuprinse in cererea de rambursare. In certificat se inscriu numai facturile pentru care taxa este nedeductibila, potrivit legii, sau nu se inscrie nicio factura pentru situatia in care taxa aferenta tuturor facturilor este deductibila.

             Important! Organul fiscal emitent nu raspunde de realitatea si eligibilitatea taxei pe valoarea adaugata aferenta operatiunilor din facturile inscrise in Certificatul privind nedeductibilitatea TVA aferenta cheltuielilor cuprinse in cererea de rambursare.

           p. Director executiv,

Ec. Cicioc Dorina Sanda

2 commentarii2947 vizualizări19 ianuarie 2012
rss 2.0
rss 2.0