Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Economie-Finante Luni 06 Iulie 2020 - 7220 vizitatori azi
Taxa pentru emisii poluante provenite de la autovehicule. Rezidenta fiscala. Plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor.

 Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Bistrita Nasaud informeaza ca, potrivit prevederilor Legii nr. 9/2012, contribuabilii persoane fizice sau persoane juridice au obligatia sa plateasca taxa pentru emisii poluante provenite de la autovehicule, pentru autovehiculele din categoriile M1, M2, M3, N1, N2, N3, asa cum sunt definite in Reglementarile privind omologarea de tip si eliberarea cartii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea de tip a produselor utilizate la acestea, aprobate prin Ordinul ministrului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei nr. 211/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

             Obligatie

            Taxa pentru emisii poluante provenite de la autovehicule se plateste la:

- inscrierea in evidentele autoritatii competente, a dobandirii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul de catre primul proprietar din Romania;

- repunerea in circulatie a unui autovehicul  dupa incetarea unei exceptari  sau scutiri prevazute de Legea nr. 9/2012;

 - reintroducerea in parcul auto national a unui autovehicul, in cazul in care la momentul scoaterii sale din parcul auto national i s-a restituit proprietarului platitor valoarea reziduala a taxei;

- prima transcriere a dreptului de proprietate, in Romania, asupra unui autovehicul rulat si pentru care nu a fost achitata taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, conform Legii nr. 571/2003, sau taxa pe poluare prevazuta de Ordonanta de Urgenta Guvernului nr. 50/2008; 

             Documentatie

            In vederea calcularii taxei de catre autoritatea fiscala, contribuabilii trebuie sa prezinte, in copie si in original, urmatoarele documente:

- cerere, (model tip) aprobata prin Ordinul presedintelui ANAF nr. 28/2012;

- cartea de identitate a vehiculului;

- documente care atesta dobandirea autovehiculului pentru care se solicita plata taxei de catre contribuabil;

- in cazul autovehiculelor rulate achizitionate din alte state, un document din care sa rezulte data primei inmatriculari a acestora si, dupa caz, declaratia pe propria raspundere, precum si rezultatul expertizei tehnice efectuate de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" ori rezultatul evaluarii individuale efectuate pentru deprecieri.

 In cazul autovehiculelor care fac obiectul contractelor de leasing, in locul cartii de identitate a vehiculului, va fi prezentat un document care sa contina elementele necesare calculului taxei de catre organul fiscal. Cererea se depune in format electronic, insotita de documentul mentionat mai sus.

             Plata

            Taxa se achita in lei de contribuabili, prin virament sau in numerar, la unitatile Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal la care acestia sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe sau isi au domiciliul fiscal, in contul 51.16.10.09 "Disponibil din taxe pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule", codificat cu codul de identificare fiscala a contribuabililor persoane fizice sau juridice.

p. Director executiv,

Ec. Cicioc Dorina Sanda.

 

 

 

Noutati privind  rezidenta fiscala in Romania a persoanelor fizice si unele obligatii referitoare la contractele incheiate  cu nerezidentii

Directia Generala a Finantelor Publice a judetului Bistrita-Nasaud informeaza contribuabilii ca, incepand cu 1 ianuarie  2012, persoanele fizice rezidente, beneficiare ale unor prestari de servicii de natura:

   -  activitatilor de lucrari de constructii, montaj, supraveghere, consultanta, asistenta tehnica si orice alte activitati, executate de persoane juridice straine sau fizice nerezidente pe teritoriul Romaniei, au obligatia sa inregistreze contractele incheiate cu acesti parteneri la organele fiscale competente. Potrivit prevederilor legale in acest sens, valabile pana la 31.12.2011, numai persoanele juridice romane aveau obligatia inregistrarii acestor contracte la organele fiscale.

              De asemenea, persoanele fizice nerezidente care indeplinesc conditiile de rezidenta prevazute la art. 7 alin. (1) pct. 23 lit. b) sau c), din Codul fiscal, respectiv:

    b) au centrul intereselor vitale amplasat in Romania;

    c) sunt prezente in Romania pentru o perioada sau mai multe perioade ce depasesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, care se incheie in anul calendaristic vizat, vor fi supuse impozitului pe venit pentru veniturile obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei, incepand cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic urmator anului in care acestia devin rezidenti in Romania,  fata de al patrulea an, potrivit prevederilor legale valabile pana la 31.12.2011.

Pentru  anul calendaristic in care indeplinesc aceste conditii, sunt supuse impozitului numai pentru veniturile obtinute din Romania.

Persoanele fizice nerezidente care au indeplinit conditiile de rezidenta mentionate anterior timp de 3 ani consecutivi, pana la 31 decembrie 2011, sau in perioada 2010-2011, respectiv in anul 2011, vor fi supuse impozitului pe venit pentru veniturile obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei, incepand cu anul 2012.

        O persoana este considerata rezidenta sau nerezidenta pentru intregul an calendaristic, nefiind permisa schimbarea rezidentei pe parcursul anului calendaristic.

 Fac exceptie de la aceste prevederi, persoanele fizice care dovedesc ca sunt rezidenti ai unor state cu care Romania are incheiate conventii de evitare a dublei impuneri, carora le sunt aplicabile prevederile conventiilor.

Rezidentii statelor cu care Romania are incheiate conventii de evitare a dublei impuneri trebuie sa isi dovedeasca rezidenta fiscala prin prezentarea platitorului de venit a certificatului de rezidenta emis de catre autoritatea fiscala competenta din statul strain, sau alt document eliberat de catre o alta autoritate decat cea fiscala, care are atributii in domeniul certificarii rezidentei conform legislatiei interne a acelui stat, tradus si legalizat de organul autorizat din Romania.

   Acest certificat/document este valabil pentru anul/anii pentru care este emis.

Persoana fizica rezidenta romana, cu domiciliul in Romania, care dovedeste schimbarea rezidentei intr-un stat cu care Romania nu are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri, este obligata in continuare la plata impozitului pe veniturile obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei, pentru anul calendaristic in care are loc schimbarea rezidentei, precum si in urmatorii 3 ani calendaristici.

Va informam totodata ca, pe websiteul Ministerului Finantelor Publice, la adresa www.mfinante.ro, categoria Transparenta decizionala, au fost publicate: Proiectul de Ordin al ministrului Finantelor Publice pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenta fiscala in Romania a persoanelor fizice, anexele si referatul de aprobare. Proiectul vizeaza crearea cadrului pentru obtinerea de date referitoare la persoanele fizice care sosesc sau parasesc teritoriul Romaniei si care solicita rezidenta fiscala in tara noastra sau solicita scoaterea din evidenta autoritatilor fiscale romane

Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice pot fi trimise la adresa: publicinfo@mfinante.ro. 

             Baza legala:             - O.G. nr. 30/2011, pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar fiscale  (MO nr. 627 din 02 septembrie 2011);

                                                     p. Director executiv,

                                                Ec. Cicioc Dorina Sanda                                                                                                                    

 

 

 

 

 

Microintreprinderile platitoare de impozit pe profit in anul 2011, pot opta pentru plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor incepand cu anul fiscal 2012, daca indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la art. 112^1  din Codul fiscal, respectiv:

-   are de la 1 pana la 9 salariati inclusiv;

-   a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei al 100.000 euro;

-   capitalul social al acesteia este detinut de persoane, altele decat statul si autoritatile locale.

-   realizeaza venituri, altele decat cele provenite din:

a)        activitati in domeniul bancar;

b)        activitati in domeniile asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital, cu exceptia persoanelor juridice care desfasoara activitati de intermediere in aceste domenii;

c)        activitati in domeniile jocurilor de noroc, consultantei si managementului;  

  Nu pot opta pentru acest sistem  de impunere persoanele juridice care au capitalul social detinut de un actionar sau asociat persoana juridica cu peste 250 de angajati.

 

Optiunea pentru plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor se poate depune pana la data de 31 ianuarie 2012 inclusiv, prin completarea si depunerea formularului 010 - "Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica".

De asemenea, pana la data de 31 ianuarie 2012 inclusiv, microintreprinderile platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor, pot opta pentru plata impozitului pe profit incepand cu anul 2012, prin completarea si depunerea formularului 010 - "Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica".

 Informatii detaliate se pot obtine la:

-   birourile pentru asistenta contribuabililor din cadrul DGFP telefonic, la  nr. 0263.210661 interior 904;

-   accesand pagina de Internet, site-ul www.anaf.ro.

.p. Director executiv,

Ec. Cicioc Dorina Sanda

0 comentarii3402 vizualizări25 ianuarie 2012
rss 2.0
rss 2.0