Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Economie-Finante Duminica 05 Iulie 2020 - 11024 vizitatori azi
Impozitul pe profit pentru anul 2011. Completarea si depunerea formularului 230 .

Referitor la termenul de depunere a Declaratiei privind impozitul pe profit pentru anul 2011, Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Bistrita Nasaud va informeaza: Potrivit art. II din Ordonanta Guvernului nr. 2/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, declaratia anuala de impozit pe profit pentru anul 2011 se depune de toti contribuabilii, la organul fiscal competent, pana la data de 25 martie 2012, cu exceptia contribuabililor prevazuti la art. 34 alin (5) lit. a) si b) din Codul fiscal care depun declaratia anuala de impozit pe profit pentru anul 2011 pana la data de 25 februarie 2012.

                 Prin urmare, avand in vedere faptul ca, prevederile mai sus mentionate, modifica doar termenul de depunere al declaratiei anuale de impozit pe profit:

 contribuabilii care au optat pentru definitivarea inchiderii exercitiului financiar 2011 pana la data de 25 februarie 2012, potrivit prevederilor art. 34 alin (11) din Codul fiscal, in vigoare pana la 31 decembrie 2011, depun declaratia anuala de impozit pe profit pentru anul 2011 pana la data de 25 martie 2012, fara a avea obligatia de a depune formularul 100 pentru impozitul pe profit pentru trimestrul IV al anului 2011;

contribuabilii care au declarat pentru trimestrul IV 2011 o suma egala cu impozitul calculat si evidentiat pentru trimestrul III al aceluiasi an fiscal, vor efectua declararea si plata finala a impozitului pe profit pentru anul fiscal 2011 pana la 25 martie 2012.

 p. Director executiv,

Ec. Cicioc Dorina Sanda

 

 

 

Directia Generala a Finantelor Publice Bistrita Nasaud informeaza ca potrivit prevederilor legale in vigoare la data prezentei, contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii, pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii, unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii, prin completarea si depunerea formularului 230 - "Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual si deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea in sistem colectiv pentru domeniul locativ, reglementat prin OPANAF nr.52/2012.

De asemenea, contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume, reprezentand pana la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil, castigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare, in cazul societatilor inchise, castigul net anual din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, si orice alte operatiuni de acest gen, pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii, unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii, prin completarea si depunerea formularului 200 - "Declaratie privind veniturile realizate din Romania", reglementat prin OPANAF nr.52/2012.

Pentru veniturile aferente anului 2011, termenul de depunere al formularelor mentionate este data de 25 mai 2012, inclusiv.

Formularul 200 se poate depune si on-line, daca contribuabilul dispune de un certificat digital calificat, obtinut conform prevederilor legale, sau a imputernicit o persoana care detine acest certificat.

Formularele 200 si 230 se pot obtine de la sediul unitatilor fiscale sau descarcate de pe site-ul ANAF - pagina de asistenta contribuabili/toate formularele.

In legatura cu procedura completarii si depunerii formularelor pentru exercitarea optiunii de virare a 2% din impozitul anual datorat, precizam urmatoarele:

Potrivit prevederilor art.17 coroborate cu cele ale art.18 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, contribuabilul este subiect al raportului juridic fiscal, care, isi poate indeplini obligatiile fiscale si printr-un imputernicit, desemnat potrivit legii.

De asemenea, conform prevederilor Instructiunilor de completare a formularelor, aprobate prin OMFP nr. 52/2012, cererile 230, se depun direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata. Page 2 of 2 www.anaf.ro

Informatii detaliate se pot obtine la:

- birourile pentru asistenta contribuabililor din cadrul directiei generala finantelor publice;

- accesand pagina de Internet, www.anaf.ro.

 

p. Director executiv,

Ec. Cicioc Dorina Sanda

2 commentarii2548 vizualizări10 februarie 2012
rss 2.0
rss 2.0