Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Economie-Finante Sambata 04 Iulie 2020 - 8874 vizitatori azi
DECLARAREA SI PLATA IMPOZITULUI PE PROFIT PENTRU ANUL 2011. Noutati privind persoanele nerezidente.

 Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Bistrita-Nasaud, reaminteste contribuabililor platitori de impozit pe profit, ca Declaratia anuala de impozit pe profit pentru anul 2011 se depune de toti contribuabilii, la organul fiscal competent, pana la data de 25 martie 2012, cu exceptia contribuabililor prevazuti la art. 34 alin. (5) lit. a) si b) din Codul fiscal care au depus declaratia anuala de impozit pe profit pentru anul 2011 pana la data de 25 februarie 2012.

In acest sens, contribuabilii care au optat pentru definitivarea inchiderii exercitiului financiar 2011 pana la data de 25 februarie 2012, fara a depune formularul 100 pentru impozitul pe profit pentru trimestrul IV al anului 2011 potrivit prevederilor

Persoanele juridice care, in cursul anului fiscal, se dizolva cu lichidare, potrivit legii, au obligatia sa depuna declaratia anuala de impozit pe profit si sa plateasca impozitul pana la data depunerii situatiilor financiare la organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

    Persoanele juridice care, in cursul anului fiscal, se dizolva fara lichidare au obligatia sa depuna declaratia anuala de impozit pe profit si sa plateasca impozitul pana la inchiderea perioadei impozabile.

 Baza legala:

             - Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, (MO nr. 927/23.12.2003);

- art. II din Ordonanta Guvernului nr. 2/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala (MO  nr. 71/30.01.2012);

- Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 155/2012 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa (MO nr. 119/16.02.2012).

 

   p.DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. CICIOC DORINA SANDA

 

 

 

 

Directia Generala a Finantelor Publice Bistrita - Nasaud informeaza contribuabilii, ca incepand cu 1 ianuarie 2012 au fost aduse modificari tratamentului fiscal, aplicat in Romania, persoanelor nerezidente, modificari care vizeaza in principal urmatoarele aspecte:

 Obligatii privind inregistrarea contractelor incheiate cu nerezidenti 

            Persoanele juridice romane, persoanele fizice rezidente, precum si sediile permanente din Romania apartinand persoanelor juridice straine beneficiare ale unor prestari de servicii de natura:

   -  activitatilor de lucrari de constructii, montaj, supraveghere

   - consultanta, asistenta tehnica si orice alte activitati, executate de persoane juridice straine sau fizice nerezidente pe teritoriul Romaniei, au obligatia sa inregistreze contractele incheiate cu acesti parteneri la organele fiscale competente.

Stabilirea rezidentei fiscale in Romania a persoanelor fizice nerezidente 

Persoanele fizice care sosesc in Romania au obligatia completarii si prezentarii organului fiscal a formularului "Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la sosirea in Romania",  in termen de 30 de zile de la implinirea a 183 de zile de prezenta in Romania, in vederea stabilirii de catre organul fiscal a  statutului de persoana rezidenta sau nerezidenta in Romania, statut care este apoi comunicat conform  Notificarii privind indeplinirea conditiilor de rezidenta fiscala.

Atentie! Pe parcursul anului 2012 au obligatia completarii formularului "Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la sosirea in Romania", si persoanele fizice care au sosit in Romania dupa 1 ianuarie 2009 si care continua sa fie prezente in Romania si dupa 1 ianuarie 2012.

Persoanele fizice nerezidente, care au avut obligatia completarii formularului  ?Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la sosirea in Romania?, precum si persoanele fizice rezidente in Romania, care pleaca din Romania si declara ca vor avea o sedere in strainatate mai mare de 183 de zile intr-un an calendaristic, au obligatia completarii si prezentari la organul fiscal a unui "Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la plecarea din Romania? cu 30 de zile inainte de  plecare.

Principalele elemente care vor fi luate in considerare pentru stabilirea rezidentei fiscale in Romania a unei persoane fizice care soseste in Romania sunt urmatoarele:

    a) domiciliul in Romania;

    b) locuinta permanenta din Romania a persoanei fizice, locuinta care poate fi in proprietate sau inchiriata, dar care ramane oricand la dispozitia acestuia si a familiei sale;

    c) centrul intereselor vitale amplasat in Romania;

    d) persoana fizica este prezenta in Romania pentru o perioada sau mai multe perioade ce depasesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, care se incheie in anul calendaristic vizat.

Exceptie: persoanelor fizice care dovedesc ca sunt rezidente ai unor state cu care Romania are incheiate conventii de evitare a dublei impuneri, le sunt aplicabile prevederile conventiilor.
Atestarea rezidentei intr-un stat cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri, se dovedeste cu ajutorul urmatoarelor documente: 

 - certificat de rezidenta emis de catre autoritatea fiscala competenta din statul strain sau,
            - alt document eliberat de catre o alta autoritate decat cea fiscala, care are atributii in domeniul certificarii rezidentei conform legislatiei interne a acelui stat.

     Acest certificat/document este valabil pentru anul/anii pentru care este emis.

  Stabilirea perioadei si a veniturilor impozabile

Persoanele fizice nerezidente, in cursul anului calendaristic in care indeplinesc conditiile de rezidenta, sunt supuse impozitului numai pentru veniturile obtinute din Romania. Incepand cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic urmator anului in care acestia devin rezidenti in Romania (fata de al patrulea an potrivit prevederilor anterioare), vor fi supuse impozitului pe venit pentru veniturile obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei

Atentie! O persoana este considerata rezident sau nerezident pentru intregul an calendaristic, nefiind permisa schimbarea rezidentei pe parcursul anului calendaristic.

Persoana fizica rezidenta romana, cu domiciliul in Romania, care dovedeste schimbarea rezidentei intr-un stat cu care Romania nu are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri, este obligata in continuare la plata impozitului pe veniturile obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei, pentru anul calendaristic in care are loc schimbarea rezidentei, precum si in urmatorii 3 ani calendaristici.

 

Scutiri privind impozitul

Incepand cu 01 ian.2012 sunt scutite de impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti :

- veniturile obtinute din tranzactiile cu instrumente financiare derivate utilizate pentru realizarea operatiunilor de administrare a riscurilor asociate obligatiilor de natura datoriei publice guvernamentale;

- veniturile obtinute de persoane fizice nerezidente ca urmare a participarii in alt stat la un joc de noroc, ale carui fonduri de castiguri provin si din Romania.

 Baza legala:

- Ordonanta de Guvern nr. 30/31.08.2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal (MO nr. 627/02.09.2011);

- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 125/27.12.2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal (MO nr. 938/30.12.2011);

- Ordinul ministrului finantelor publice nr.74/2012  pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenta fiscala in Romania a persoanelor fizice (Monitorul Oficial nr. 73 din 30 ianuarie 2012).

 

 

p. Director executiv,

Ec. Cicioc Dorina Sanda

2 commentarii3290 vizualizări16 martie 2012
rss 2.0
rss 2.0