Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Economie-Finante Sambata 08 August 2020 - 19900 vizitatori azi
Directionare 2 la suta. Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata....

Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului  Bistrita Nasaud informeaza  ca, potrivit prevederilor art. 57 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii, pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii, unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii, prin completarea si depunerea formularului 230 "Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual si deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea in sistem colectiv pentru domeniul locativ".

De asemenea, contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume, reprezentand pana la 2% din impozitul datorat pe: venitul net anual din activitati independente, cedarea folosintei bunurilor, activitati agricole; castigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare, in cazul societatilor inchise; castigul net anual din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, si orice alte operatiuni de acest gen, pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii, unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii, prin completarea si depunerea formularului 200 "Declaratie privind veniturile realizate din Romania".

Pentru veniturile aferente anului 2011, termenul de depunere al formularelor mentionate este data de 25 mai 2012, inclusiv.

Formularul 200 se poate depune si on-line, daca contribuabilul dispune de un certificat digital calificat, obtinut conform prevederilor legale, sau a imputernicit o persoana care detine acest certificat.

Formularele 200 si 230 se pot obtine de la sediul unitatilor fiscale sau descarcate de pe site-ul ANAF - pagina de asistenta contribuabili/toate formularele.

Potrivit prevederilor art. 17 coroborate cu cele ale art. 18 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, contribuabilul este subiect al raportului juridic fiscal, care, isi poate indeplini obligatiile fiscale si printr-un imputernicit, desemnat potrivit legii.

De asemenea, conform prevederilor Instructiunilor de completare a formularelor, aprobate prin Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 52/2012, formularele se depun direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.

Informatii detaliate  se pot obtine de la biroul de asistenta contribuabili din cadrul directie generale a finantelor publice.

 

 p. Director executiv,

Ec. Cicioc Dorina Sanda

 

 

 

 

 

Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Bistrita Nasaud informeaza contribuabilii persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA, ca a fost publicat in MO nr.199/27.03.2012, O.p.A.N.A.F nr. 418/19.03.2012, pentru aprobarea modelului si continutului formularului (311) "Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) - e) din Codul fiscal". 

Prin dispozitiile art. I pct.5 si pct.69 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 125/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal au fost modificate si completate prevederile art.11 din Codul fiscal, precum si prevederile art.1563 din Codul fiscal, cu intrare in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 2012.

Astfel, potrivit dispozitiilor art. 11 alin. (11) si alin. (13),  contribuabilii carora li s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA din oficiu, conform prevederilor art.153 alin. (9) lit. a) - e), respectiv daca:

a) sunt declarati inactivi conform prevederilor art. 78^1 din O G nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de la data declararii ca inactivi;   

b) au intrat in inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului, potrivit legii, de la data inscrierii mentiuni privind inactivitatea temporara in registrul comertului;

c) asociatii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabila insasi au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de la data comunicarii deciziei de anulare de catre organele fiscale competente;

d) nu au depus pe parcursul unui semestru calendaristic nici un decont de taxa prevazut la art. 156^2, din Codul fiscal, dar nu sunt in situatia prevazuta la

  

lit. a) sau b), din prima zi a celei de-a doua luni urmatoare respectivului semestru calendaristic. Aceste prevederi se aplica numai in cazul persoanelor pentru care perioada fiscala este luna sau trimestrul;

e) in deconturile de taxa depuse pentru 6 luni consecutive in cursul unui semestru calendaristic, in cazul persoanelor care au perioada fiscala luna calendaristica, si pentru doua perioade fiscale consecutive in cursul unui semestru calendaristic, in cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscala trimestrul calendaristic, nu au fost evidentiate achizitii de bunuri/servicii si nici livrari de bunuri/prestari de servicii, realizate in cursul acestor perioade de raportare, din prima zi a celei de-a doua luni urmatoare respectivului semestru calendaristic; ,

nu beneficiaza de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor efectuate in perioada in care codul de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat, dar sunt supusi obligatiei de plata a TVA colectate, aferenta operatiunilor impozabile desfasurate in perioada respectiva.

           De asemenea, potrivit art.1563 alin. (10), persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat conform prevederilor art.153 alin. (9) lit. a) - e) din Codul fiscal si care desfasoara activitati economice in perioada in care nu au cod valabil de TVA, sunt obligate sa depuna o declaratie privind taxa pe valoarea adaugata de plata. 

          Noul formular, model (311) "Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) - e) din Codul fiscal", asigura suportul declarativ necesar aplicarii noilor prevederi legale, mentionate mai sus.

 

Baza legala:

- Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

- OpANAF nr. 418/19.03.2012, pentru aprobarea modelului si continutului formularului (311) "Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) - e) din Codul fiscal", publicat in MO nr.199/2012; 

 

 

             

                                                p. Director executiv,

                                                Ec. Cicioc Dorina Sanda                                                                                                                    

 

2 commentarii2891 vizualizări30 martie 2012
rss 2.0
rss 2.0