Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Economie-Finante Joi 02 Iulie 2020 - 17310 vizitatori azi
Depunerea formularelor 010 si 020. Penalitatile de intarziere se reduc cu 50% daca...

Referitor la completarea si depunerea formularului 010 "Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica",  Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Bistrita Nasaud va informeaza:Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica se completeaza si se depune de catre persoanele juridice, asocierile si alte entitati fara personalitate juridica.

Declaratia de inregistrare se completeaza cu ocazia primei inregistrari fiscale, de regula cu ocazia infiintarii, iar declaratia de mentiuni se completeaza ori de cate ori se modifica datele declarate anterior.

Declaratia se depune direct sau prin imputernicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal, la registratura organului fiscal competent sau la posta prin scrisoare recomandata, la termenele stabilite de legislatia in vigoare.

Organul fiscal competent este:

-          pentru contribuabilii care se inregistreaza direct, prin imputernicit sau reprezentant legal, organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal contribuabilul sau, in cazul depunerii declaratiei de mentiuni, organul fiscal in a carui evidenta este inregistrat;

-          pentru contribuabilii care se inregistreaza prin reprezentant fiscal, organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal.

 Formularul se completeaza in doua exemplare, inscriind cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute. Un exemplar se pastreaza de contribuabil, iar celalalt exemplar se depune la organul fiscal competent.

  p. Director executiv, Ec. Cicioc Dorina.

 

 

 

 

 

Referitor la completarea si depunerea formularului 020 "Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice romane", Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Bistrita Nasaud va informeaza:

Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru persoane fizice romane, se completeaza si se depune de catre persoanele fizice romane, altele decat persoanele fizice romane care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere.

Declaratia de inregistrare se completeaza cu ocazia primei inregistrari fiscale, de regula cu ocazia infiintarii, iar declaratia de mentiuni se completeaza ori de cate ori se modifica datele declarate anterior.

Declaratia se depune direct sau prin imputernicit/reprezentant fiscal, la registratura organului fiscal competent, sau la posta prin scrisoare recomandata, la termenele stabilite de legislatia in vigoare.

Organul fiscal competent este:

-          pentru contribuabilii care se inregistreaza direct sau prin imputernicit, organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal contribuabilul sau, in cazul depunerii declaratiei de mentiuni, organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit;

-          pentru contribuabilii care se inregistreaza prin reprezentant fiscal, organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal.

 Formularul se completeaza in doua exemplare, inscriind cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute. Un exemplar se pastreaza de contribuabil, iar celalalt exemplar se depune la organul fiscal competent. 

 
 p. Director executiv, Ec. Cicioc Dorin.

 

 

 

 

 

Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Bistrita Nasaud reaminteste ca, pentru obligatiile fiscale restante la 31 august 2011, penalitatile de intarziere se reduc cu 50% daca obligatiile principale si dobanzile aferente acestora se sting prin plata voluntara sau compensare pana la 30 iunie 2012.

            Penalitatile de intarziere la care se face referire mai sus reprezinta sanctiunea pentru plata cu intarziere a obligatiilor fiscale, respectiv suma datorata pentru neachitarea la scadenta a obligatiilor fiscale principale, potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala.

            Facilitatile fiscale mentionate se aplica pentru obligatiile fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) si pentru cele stabilite de alte directii de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice si transmise spre recuperare ANAF si se acorda, in functie de structura obligatiei, de urmatoarele autoritati:

- ANAF, prin organele fiscale competente subordonate, pentru obligatiile fiscale administrate de acestea;

- Autoritatea Nationala a Vamilor, prin organele sale subordonate, pentru obligatiile fiscale administrate de aceasta;

- directiile de specialitate din Ministerul Finantelor Publice (MFP) pentru obligatiile stabilite de acestea si transmise spre recuperare ANAF.

            Pentru obligatiile fiscale accesorii aferente obligatiilor fiscale principale restante la data de 31 august 2011 se acorda reducerea cu 50% a penalitatilor de intarziere, precum si reducerea cu 50% a unei cote de 50% din majorarile de intarziere aferente acestor obligatii fiscale principale, daca obligatiile principale si dobanzile aferente acestora, administrate/stabilite de fiecare dintre organele competente sunt stinse prin plata sau compensare pana la data de 30 iunie 2012.

            In vederea acordarii facilitatilor fiscale contribuabilii interesati pot depune o cerere prin care solicita o situatie a obligatiilor de plata exigibile, care urmeaza a fi stinse prin plata sau compensare, precum si a celor care pot face obiectul facilitatii.

            In situatia in care contribuabilii sting prin plata sau compensare toate obligatiile de plata si nu au depus la organul competent cererea prin care solicita situatia obligatiilor de plata exigibile, vor solicita acordarea facilitatii fiscale prin depunerea unei cereri la organul competent.

 
  p. Director executiv, Ec. Cicioc Dorina.

0 comentarii3164 vizualizări08 iunie 2012
rss 2.0
rss 2.0