Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Economie-Finante Miercuri 24 Februarie 2021 - 20634 vizitatori azi
Noi modificari si completari privind Codul Fiscal.

Directia Generala a Finantelor Publice Bistrita-Nasaud,  informeaza contribuabilii ca  a fost publicata in  Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr. 384/07.06.2012, Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 24/2012 prin care se aduc o serie de modificari si completari Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal. Principalele modificari propuse, vizeaza urmatoarele: 

Impozitul pe profit

Sfera de aplicare a prevederilor care limiteaza dreptul de deducere la 50% a cheltuielilor privind combustibilul se extinde si asupra altor cheltuieli (cum ar fi: servicii de reparatii, intretinere, piese de schimb, etc.) aferente vehiculelor rutiere motorizate utilizate de contribuabili, cu o masa totala maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kg sau care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, aflate in proprietatea sau in folosinta contribuabilului. Deducerea limitata a acestor cheltuieli nu se aplica in cazul in care vehiculele respective sunt utilizate exclusiv in scopul desfasurarii activitatii economice a contribuabilului.

Exceptie fac de la aceasta, cazurile in care contribuabilii utilizeaza vehiculele in situatiile de mai jos:

- vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgenta, servicii de paza si

protectie si servicii de curierat;

- vehiculele utilizate de agentii de vanzari si de achizitii;

- vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv

pentru serviciile de taximetrie;

- vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plata, inclusiv pentru

inchirierea catre alte persoane sau pentru instruire de catre scolile de soferi;

- vehiculele utilizate ca marfuri in scop comercial.

Cheltuielile care intra sub incidenta acestor prevederi nu includ cheltuielile

privind amortizarea.

Vor fi deductibile cheltuielile cu provizioanele/ajustarile pentru deprecierea creantelor preluate de la institutiile de credit in vederea recuperarii acestora, in limita diferentei intre valoarea creantei preluate prin cesionare si suma de achitat cedentului, pentru creantele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

- sunt cesionate si inregistrate in contabilitatea cesionarului dupa data de

1 iulie 2012 inclusiv;

- sunt transferate de o persoana sau datorate de o persoana care nu este

afiliata contribuabilului cesionar;

- au fost incluse in veniturile impozabile ale contribuabilului cesionar."

 

Impozitul pe venit

Referitor la  limitarea deductibilitatii cu 50% a cheltuielilor aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv in scopul desfasurarii activitatii , fata de prevederile actuale aplicabile numai in cazul cheltuielilor privind combustibilul, limitarea s-a extins si asupra celorlalte cheltuieli aferente acestora, astfel: 

La stabilirea venitului net anual din activitati independente, determinat pe baza contabilitatii in partida simpla, nu sunt cheltuieli deductibile 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv in scopul desfasurarii activitatii si a caror masa totala maxima autorizata nu depaseste 3.500 kg si nu au mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, aflate in proprietate sau in folosinta. Aceste cheltuieli sunt integral deductibile pentru situatiile in care vehiculele respective se inscriu in oricare dintre urmatoarele categorii:

- vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgenta, servicii de paza si protectie si servicii de curierat;

- vehiculele utilizate de agentii de vanzari si de achizitii;

- vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;

- vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plata, inclusiv pentru inchirierea catre alte persoane sau pentru instruire pentru scolile de soferi;

- vehiculele utilizate ca marfuri in scop comercial.

Cheltuielile care intra sub incidenta acestor prevederi nu includ cheltuielile privind amortizarea.

Incepand cu 1 ianuarie 2013, la stabilirea venitului din investitii, castigul net anual/pierderea neta anuala din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, se determina ca diferenta intre castigurile si pierderile inregistrate in cursul anului respectiv. Castigul net anual/pierderea neta anuala se determina de catre contribuabil, pe baza declaratiei privind venitul realizat, declaratie ce se depune de catre contribuabil pana la 25 mai inclusiv a anului urmator celui in care a realizat venitul.      

Pentru castigurile/pierderile din transferurile titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, realizate incepand cu 1 ianuarie 2013 inclusiv, nu se efectueaza plati anticipate in cursul anului fiscal, in contul impozitului anual datorat

S-a eliminat astfel incepand cu 1 ianuarie 2013,  obligatia contribuabilului de a determina si declara trimestrial castigul net/ pierderea neta din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, precum si de a calcula si vira impozitul reprezentand plata anticipata trimestriala in contul impozitului pe castigul net anual impozabil, pe baza declaratiei de impunere trimestriala.

Fiecare intermediar, societate de administrare a investitiilor in cazul rascumpararii de titluri de participare la fondurile deschise de investitii sau alt platitor de venit, dupa caz, pentru tranzactiile cu titlurile de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, efectuate in cursul anului fiscal, este obligat sa:

- determine castiguri/pierderea pentru fiecare tranzactie efectuata pentru contribuabil

- calculeze totalului castigurilor /pierderilor pentru tranzactiile efectuate in cursul anului pentru fiecare contribuabil;

- transmita in forma scrisa catre fiecare contribuabil informatiile privind totalul castigurilor/pierderilor, pentru tranzactiile efectuate in cursul anului, pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul expirat.

- sa depuna la organul fiscal competent declaratia informativa privind totalul castigurilor/pierderilor, pentru fiecare contribuabil, pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul expirat.

Castigul net anual impozabil precum si impozitul anual datorat de contribuabili se stabileste de organul fiscal competent, pe baza declaratiei privind venitul realizat depusa de catre contribuabil.

 

Taxa pe valoarea adaugata

Fata de prevederile actuale, sfera de aplicare a limitarii cu 50% a dreptului de deducere a TVA, se va extinde si asupra inchirierii sau leasingului si a altor cheltuieli legate de vehiculele care nu sunt utilizate exclusiv in scopul desfasurarii activitatii.

Prin notiunea de "cheltuieli legate de vehicule" se intelege cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii aferente vehiculelor aflate in proprietatea sau in folosinta persoanei impozabile.

 Limitarea dreptului de deducere a TVA nu se aplica vehiculelor din urmatoarele categorii:

- vehiculele rutiere motorizate avand o masa totala maxima autorizata care depaseste 3.500 kg sau mai mult de 9 scaune, inclusiv scaunul soferului;

- vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgenta, servicii de paza si protectie si servicii de curierat;

- vehiculele utilizate de agentii de vanzari si de achizitii;

- vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;

- vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plata, inclusiv pentru instruire de catre scolile de soferi;

- vehiculele utilizate pentru inchiriere sau a caror folosinta este transmisa in cadrul unui contract de leasing financiar ori operational;

- vehiculele utilizate ca marfuri in scop comercial.

Se modifica  incepand cu 1 iulie 2012, plafonul de scutire de taxa pentru operatiunile impozabile in Romania, de la 35.000 la 65.000 euro, la cursul de schimb comunicat de BNR la data aderarii si rotunjit la urmatoarea mie, respectiv 220.000 lei.

Dupa data de 1 iulie 2012, persoanele impozabile se vor inregistra in scopuri de TVA numai daca vor depasi plafonul de 220.000 lei pana la 31/12/2012.

Persoanele impozabile ce ar avea obligatia inregistrarii incepand cu 1 iulie 2012, ca urmare a depasirii plafonului de scutire de pana la acea data, nu se vor mai inregistra in scopuri de TVA decat daca, ulterior, vor atinge noul plafon de scutire de 220.000 lei.

Persoanele impozabile care au depasit plafonul de scutire in perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2012 si care s-au inregistrat in scopuri de TVA in acest interval, pot solicita scoaterea din evidenta si aplicarea regimului de scutire, daca pana la data solicitarii nu au realizat cifra de afaceri de 220.000 lei.

Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, anterior anului 2012 care in anul 2011 au realizat o cifra de afaceri mai mica de 119,000 lei si in perioada ianuarie - iunie 2012 o cifra de afaceri mai mica de 220.000 lei vor putea solicita scoaterea din evidenta si aplicarea regimului de scutire al TVA, incepand cu iulie 2012.

In toate cazurile este obligatorie efectuarea ajustarilor de taxa prevazute de codul fiscal, cu mentiunea ca sunt exceptate in 2012 de la ajustare, bunurile si serviciile achizitionate pana la 30/09/2011.

In cazul persoanei impozabile care are perioada fiscala luna calendaristica si care nu a depus nici un decont de taxa pentru 6 luni consecutive, dar nu este in situatia de a fi declarata inactiva sau nu a intrat in inactivitate temporara, inscrisa in Registrul comertului, organele fiscale competente anuleaza inregistrarea persoanei impozabile in scopuri de TVA din prima zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit termenul de depunere al celui de-al saselea decont de taxa.

Incepand cu decontul aferent trimestrului III al anului 2012, in cazul persoanei impozabile care are perioada fiscala trimestrul calendaristic si care nu a depus nici un decont de taxa pentru doua trimestre calendaristice consecutive, dar nu este in situatia de a fi declarata inactiva si nu a intrat in inactivitate temporara, organele fiscale competente anuleaza inregistrarea persoanei impozabile in scopuri de TVA din prima zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit termenul de depunere pentru cel de-al doilea decont de taxa.

Incepand cu decontul aferent lunii iulie 2012, anularea inregistrarii in scopuri de TVA a persoanei impozabile care are perioada fiscala luna calendaristica, daca in deconturile de taxa depuse pentru 6 luni consecutive nu au fost evidentiate achizitii de bunuri/servicii si nici livrari de bunuri/prestari de servicii, realizate in cursul acestor perioade de raportare, se face de catre organul fiscal competent din prima zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit termenul de depunere al celui de-al saselea decont de taxa.

Incepand cu decontul aferent trimestrului III al anului 2012, in cazul persoanei impozabile care are perioada fiscala trimestrul calendaristic, organele fiscale competente anuleaza inregistrarea persoanei impozabile in scopuri de TVA daca in deconturile de taxa depuse pentru doua trimestre calendaristice consecutive, nu au fost evidentiate achizitii de bunuri/servicii si nici livrari de bunuri/prestari de servicii, realizate in cursul acestor perioade de raportare, din prima zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit termenul de depunere al celui de-al doilea decont de taxa.

Baza legala:

- OUG nr.24/06 iunie 2012, pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiare,  publicata in MO nr.384/07.06.2012.

          

                                                p. Director executiv,

                                                Ec. Cicioc Dorina Sanda                                                                                                                    

0 comentarii3815 vizualizări19 iunie 2012
rss 2.0
rss 2.0