Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Economie-Finante Sambata 11 Iulie 2020 - 8122 vizitatori azi
Impozit pe venit de 2% si CASS 5,5% asupra valorii produselor agricole livrate.

In atentia contribuabililor care obtin venituri din valorificarea produselor agricole obtinute dupa recoltare, in stare naturala, de pe terenurile agricole proprietate privata sau luate in arenda, catre unitati specializate pentru colectare, unitati de procesare industriala sau catre alte unitati, pentru utilizare ca atare. Directia Generala a Finantelor Publice a judetului Bistrita - Nasaud, aminteste contribuabililor care obtin venituri din valorificarea produselor agricole obtinute dupa recoltare, in stare naturala, de pe terenurile agricole proprietate privata sau luate in arenda, catre unitati specializate pentru colectare, unitati de procesare industriala sau catre alte unitati, pentru utilizare ca atare, ca datoreaza impozit pe venit de 2% si contributia de asigurari sociale de sanatate (CASS) 5,5% asupra valorii produselor livrate.

Obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului si contributiei de asigurari sociale de sanatate revine platitorilor de venit, respectiv unitati specializate pentru colectare, unitati de procesare industriala sau alte unitati pentru utilizare ca atare.

Baza de calcul pentru impozit si CASS o reprezinta valoarea produselor livrate. Daca acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza CASS, baza lunara de calcul pentru CASS nu poate fi mai mica decat un salariu de baza minim brut pe tara (700 lei).

 Atentie! In cazul persoanelor care realizeaza venituri din agricultura sub nivelul salariului de baza minim brut pe tara lunar si nu fac parte din familiile beneficiare de ajutor social, baza lunara de calcul a CASS reprezinta o treime din salariul de baza minim brut pe tara (233 lei = 1/3 din 700 lei).

 Important! In cazul persoanelor care au optat pentru contabilitate in sistem real si pentru care organul fiscal emite decizie de impunere pe baza declaratiei de venit, platitorul de venit va solicita prezentarea deciziei de impunere D260 fara a mai retine contributii si nici impozit de 2%.

             Impozitul ce trebuie retinut se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut.

Contributiile se vireaza pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost platit venitul, respectiv a lunii urmatoare trimestrului in care s-a platit venitul, in functie de perioada aleasa de platitorul de venit.

 Declararea impozitului si contributiei individuale de asigurari sociale de sanatate se face prin completarea formularului 112 "Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate", Sectiunea C,  formular care se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanta. In acest caz, platitorul de venit trebuie sa detina un certificat calificat, eliberat in conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.

            Unitatile specializate pentru colectare, unitatile de procesare industriala sau alte unitati pentru utilizare ca atare, au obligatia sa depuna o declaratie privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat - formular 205.

   Baza legala:  - Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata in M.O. nr. 927/23.12.2003.

- Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 190/2009 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea si plata impozitului pe veniturile banesti din agricultura realizate prin valorificarea produselor vandute catre unitati specializate pentru colectare, unitati de procesare industriala sau catre alte unitati, pentru utilizare ca atare, cu modificarile si completarile ulterioare, publicat in M.O. nr. 464/06.07.2009.

     p. Director executiv,

Ec. Pantea Valentin Crin

                                                                         

0 comentarii2443 vizualizări26 octombrie 2012
rss 2.0
rss 2.0