Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Economie-Finante Sambata 11 Iulie 2020 - 8886 vizitatori azi
Aprobarea procedurii de inregistrare a contractelor de fiducie si a acordurilor privind declararea si plata contributiilor sociale.

Directia Generala a Finantelor Publice Bistrita Nasaud informeaza contribuabilii ca, pe siteul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la adresa www.anaf.ro, categoria legislatie/Transparenta decizionala a fost publicat urmatorul proiect de act normativ:

Proiect de ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea Procedurii de inregistrare a contractelor de fiducie, precum si a Procedurii de inregistrare a contractelor de locatiune

 

Prin art.780 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a prevazut ca, sub sanctiunea nulitatii absolute, contractul de fiducie si modificarile sale trebuie sa fie inregistrate la cererea fiduciarului, in termen de o luna de la data incheierii acestora, la organul fiscal competent sa administreze sumele datorate de fiduciar bugetului general consolidat al statului.

Totodata, potrivit art.1798 din acelasi act normativ contractele de locatiune incheiate prin inscris sub semnatura privata, care au fost inregistrate la organele fiscale, precum si cele incheiate in forma autentica constituie titluri executorii pentru plata chiriei la termenele si in modalitatile stabilite in contract sau, in lipsa acestora, prin lege.

In acelasi timp, prevederile art.1798 din Codul civil reglementeaza forta executorie a contractului de locatiune, recunoscuta in situatia in care acesta este incheiat sub forma unui inscris sub semnatura privata, inregistrat la organul fiscal, ori sub forma unui inscris autentic. Pentru a avea putere executorie, toate contractele de locatiune incheiate prin inscris sub semnatura privata trebuie inregistrate la organul fiscal, deci si in situatia in care locatorul este profesionist (spre exemplu, o societate care a incheiat contracte de inchiriere).

Prin prezentul proiect de ordin se propune, aprobarea procedurilor aplicabile in vederea inregistrarii celor doua tipuri de contracte sus - mentionate de catre organul fiscal competent.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise in scris la Directia de Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media - cu mentiunea "Conf.Legii nr.52/2003", la urmatoarele adrese:

  • Prin scrisori la adresa postala: Agentia Nationala de Administrare Fiscala, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 - la Directia de Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media;
  • Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
  • Prin fax la numarul: 021-319.98.57.

p. Director executiv,

      Ec. Pantea Valentin Crin                                

 Compartiment Presa si Relatii Publice

                  Ec. Biris Maria.

 

 

 

Directia Generala a Finantelor Publice Bistrita Nasaud informeaza contribuabilii ca, pe siteul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la adresa www.anaf.ro, categoria legislatie/Transparenta decizionala a fost publicat urmatorul proiect de act normativ:

 Proiect de ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea Procedurii de inregistrare a acordurilor privind declararea si plata contributiilor sociale, incheiate de angajatorii nerezidenti cu persoane fizice rezidente sau nerezidente care isi desfasoara activitatea in Romania si obtin venituri din salarii, precum si pentru reglementarea unor aspecte procedurale.

Prin Ordonanta Guvernului nr.15/ 2012 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr.621 din 29 august 2012, au fost introduse noi prevederi in ce priveste contributiile sociale obligatorii, aplicabile in cazul salariatilor care desfasoara activitate in Romania si obtin venituri din salarii de la angajatori nerezidenti.

Potrivit noilor prevederi, obligatiile fiscale declarative si de plata a contributiilor sociale obligatorii le revin fie salariatilor, fie angajatorilor nerezidenti, dupa cum urmeaza:

a) in situatia in care exista un acord, incheiat intre angajat si angajatorul nerezident, privind achitarea contributiilor sociale obligatorii, salariatului ii revine obligatia declararii si platii contributiilor sociale individuale si ale angajatorului;

b) in situatia in care nu exista un acord incheiat intre angajat si angajatorul nerezident care nu are sediul social sau reprezentanta in Romania si care datoreaza contributiile sociale obligatorii in Romania, potrivit instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte, angajatorului ii revine obligatia privind achitarea contributiilor sociale datorate in calitate de angajator, retinerea si virarea contributiilor sociale individuale, precum si declararea acestora la organul fiscal competent direct sau printr-un reprezentant fiscal/imputernicit.

Totodata, in mod similar au fost prevazute obligatiile persoanelor fizice romane care obtin venituri din salarii, ca urmare a activitatii desfasurate la misiunile diplomatice si posturile consulare acreditate in Romania, in cazul in care misiunile si posturile respective nu opteaza pentru indeplinirea obligatiilor declarative si de plata a contributiilor sociale, potrivit legii.

Avand in vedere cele de mai sus, pentru clarificarea noilor prevederi din legea fiscala si pentru a veni in sprijinul contribuabililor si al organelor fiscale teritoriale, a fost elaborat prezentul proiect de ordin, prin care se propune:

a) aprobarea Procedurii de inregistrare a acordurilor privind declararea si plata contributiilor sociale, incheiate de angajatorii nerezidenti cu persoane fizice rezidente sau nerezidente care isi desfasoara activitatea in Romania si obtin venituri din salarii, care stabileste:

- obligatiile de inregistrare fiscala si cele declarative care le revin persoanelor fizice care au incheiat un acord, privind plata contributiilor sociale, cu angajatorul nerezident;

- organul fiscal competent pentru administrarea acestei categorii de salariati; 

- pentru reducerea obligatiilor declarative pentru aceasta categorie de salariati, se propune ca in formularul 112 "Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate" sa se declare si impozitul pe venitul din salarii datorat potrivit legii, fiind eliminata obligatia depunerii formularului 224 "Declaratie privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania".

b) precizarea unor aspecte procedurale referitoare la obligatiile privind inregistrarea fiscala care le revin angajatorilor nerezidenti care nu au sediul social sau reprezentanta in Romania si care datoreaza contributiile sociale obligatorii in Romania, potrivit instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte si care nu au incheiat un acord privind plata contributiilor sociale, cu angajatii care desfasoara activitatea in Romania.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise in scris la Directia de Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media - cu mentiunea "Conf.Legii nr.52/2003", la urmatoarele adrese:

  • Prin scrisori la adresa postala: Agentia Nationala de Administrare Fiscala, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 - la Directia de Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media;
  • Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
  • Prin fax la numarul: 021-319.98.57.

 p. Director executiv,

                    Ec. Pantea Valentin Crin                    

             Compartiment Presa si Relatii Publice

                                Ec. Biris Maria

3 commentarii2597 vizualizări02 noiembrie 2012
rss 2.0
rss 2.0