Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Economie-Finante Marti 07 Iulie 2020 - 10538 vizitatori azi
In atentia contribuabililor persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA.

Directia Generala a Finantelor Publice a judetului Bistrita - Nasaud, informeaza contribuabilii  ca in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 753/08.11.2012, a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 1071/06.11.2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal, modificari si completari care contin prevederi importante referitoare la aplicarea sistemului TVA la incasare.

                In acest sens, reamintim contribuabililor faptul ca,  incepand cu  1 ianuarie 2013 se introduce sistemul de plata TVA la incasare, care presupune colectarea taxei la momentul incasarii contravalorii livrarilor/prestarilor efectuate, precum si amanarea dreptului de deducere pana la plata facturilor primite atat de catre contribuabilii eligibili, cat si de  catre beneficiarii acestora.

            In anul 2013, persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania, a carei cifra de afaceri in perioada 1 octombrie 2011 - 30 septembrie 2012 inclusiv, nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei, aplica sistemul TVA la incasare, incepand cu data de 1 ianuarie 2013.

            In scopul aplicarii acestei prevederi, persoana impozabila, avea obligatia sa depuna la organele fiscale competente, pana la data de 25 octombrie 2012 inclusiv, o notificare din care sa rezulte ca cifra de afaceri realizata in perioada 1 octombrie 2011-30 septembrie 2012 inclusiv, nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei.

            In situatia in care persoana impozabila care trebuie sa aplice sistemul TVA la incasare, nu depune notificarea, aceasta va fi inregistrata din oficiu de organele fiscale competente in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, urmand a aplica acest sistem incepand cu data de 1 ianuarie 2013.

 

              In acest context, prin HG nr.1071/2012 mentionata mai sus, se aduc urmatoarele precizari:

            Persoana impozabila a carei cifra de afaceri in perioada 1 octombrie 2011 - 30 septembrie 2012 inclusiv nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei, dar nu mai este inregistrata in scopuri de TVA la data de 31 decembrie 2012, ca urmare a anularii inregistrarii in scopuri de TVA potrivit legii, sau face parte dintr-un grup fiscal unic, aceasta nu va mai fi inregistrata de organele fiscale competente in Registrul persoanelor care aplica sistemul TVA la incasare ori va fi radiata din acest registru, daca a fost deja inregistrata.

            Pentru anul 2013, in cazul persoanei impozabile obligata sa aplice sistemul TVA la incasare in baza cifrei de afaceri realizate in perioada 1 octombrie 2011 - 30 septembrie 2012 inclusiv, nu se aplica regula generala  referitoare la plafonul cifrei de afaceri din anul precedent prevazut la art. 134^2 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, respectiv nu se vor lua in considerare operatiunile realizate dupa data de 1 octombrie 2012 pentru determinarea plafonului.

            Persoanele impozabile care se inregistreaza in scopuri de TVA dupa data de 1 octombrie 2012,  vor depune notificare pana pe 25 ianuarie 2013 daca nu au depasit plafonul de 2.250.000 lei in anul 2012 si vor aplica sistemul TVA la incasare incepand  cu 1 februarie 2013, cei care au perioada fiscala luna, sau incepand cu 1 aprilie 2013, cei care au perioada fiscala trimestrul.

            Persoanele impozabile care au fost scoase din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153  alin.(9) din Codul fiscal,  iar inregistrarea in scopuri de TVA are loc dupa data de 1 octombrie 2012, vor depune notificare pana pe 25 ianuarie 2013 daca nu au depasit plafonul de 2.250.000 lei in anul 2012 si vor aplica sistemul TVA la incasare incepand  cu 1 februarie 2013, cele care au perioada fiscala luna, sau incepand cu 1 aprilie 2013, cele care au perioada fiscala trimestrul. Nu sunt luate in calculul plafonului realizat in  cursul anului 2012,  livrarile/prestarile efectuate in perioada in care persoana respectiva nu a  avut un cod valabil de TVA.

 Baza legala:

          - HG nr.1071/2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 (publicata in M.O. nr.753/08.11.2012)

     -    Ordonanta de Guvern nr. 15/23.08.2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal (publicata in M.O. nr. 621/29.08.2012);

 
 p. Director executiv,

Ec. Pantea Valentin Crin

                      

 

 

 

 

Directia Generala a Finantelor Publice Bistrita Nasaud informeaza contribuabilii ca, pe siteul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la adresa www.anaf.ro, categoria legislatie/Transparenta decizionala a fost publicat urmatorul proiect de act normativ:

Proiectul de ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa  

Ca urmare a prevederilor Codului fiscal, aplicabile incepand cu 1 ianuarie 2013, a aparut necesitatea actualizarii modelului si continutului formularelor utilizate in prezent pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa, cat si a instructiunilor de completare a acestora.

Modificarile legislative au vizat, in principal, urmatoarele aspecte in ceea ce priveste impozitul pe profit:

- posibilitatea unor categorii de contribuabili de a opta pentru declararea si plata impozitului pe profit anual, cu plati anticipate, efectuate trimestrial;

- modalitatea de stabilire a platilor anticipate, efectuate trimestrial, in cazul contribuabililor care au optat pentru declararea si plata impozitului pe profit anual, cu plati anticipate, efectuate trimestrial sau care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara;

- modalitatea de stabilire si declarare a impozitului pe profit si a platilor anticipate, precum si modalitatea de recuperare a pierderii, in cazul persoanelor juridice supuse unor operatiuni de reorganizare la nivel national sau implicati in operatiuni transfrontaliere (divizari, fuziuni, transferuri de active etc.);

- modalitatea de definitivare a impozitului pe profit anual in cazul persoanelor juridice straine si persoanelor fizice care desfasoara activitate in Romania intr-o asociere cu sau fara personalitate juridica.

Fata de cele de mai sus, prin prezentul proiect de ordin se propun urmatoarele:

- modificarea instructiunilor formularului 100 "Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat" privind modul de declarare si stabilire a impozitului pe profit pentru veniturile realizate incepand cu 1 ianuarie 2013, precum si definitivarea impozitului pe profit anual pentru anul fiscal 2012, in cazul persoanelor juridice straine si persoanelor fizice care desfasoara activitate in Romania intr-o asociere cu sau fara personalitate juridica;

- modificarea continutului formularului 101 "Declaratie privind impozitul pe profit" prin introducerea unor randuri suplimentare, pentru evidentierea unor indicatori specifici cuprinsi la elemente similare veniturilor/cheltuielilor, in cazul contribuabililor care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, precum si pentru evidentierea pierderii transferate in cazul operatiunilor de reorganizare;

- modificarea formularului 104 "Declaratie privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor", prin includerea unei sectiuni C "Date privind definitivarea impozitului pe profit" care va cuprinde informatii privind definitivarea impozitului pe profit anual in cazul persoanelor juridice straine si persoanelor fizice care desfasoara activitate in Romania intr-o asociere cu sau fara personalitate juridica;

- introducerea metodei de declarare on-line, pentru formularul 104 "Declaratie privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor";

- modificarea denumirii unor obligatii din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat  si din formularul 120 "Decont de accize" .

Totodata, avand in vedere faptul ca Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.101/2008 prin care au fost aprobate modelul si continutul unor formulare utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa a fost modificat si completat in mod substantial in perioada 2008-2012, ca urmare a modificarilor legislative introduse la nivelul Codului fiscal si Codului de procedura fiscala, pentru eliminarea dificultatilor cu care se confrunta contribuabilii si organele fiscale operative, generate de existenta mai multor acte normative care reglementeaza domeniul si de existenta unor referinte legislative repetate, care confera un caracter greoi aplicarii actelor normative, se propune cuprinderea, in prezentul proiect de ordin, a dispozitiilor integrale, in vigoare, privind formularele de declaratii si instructiunile de completare si nu numai a modificarilor prezentate mai sus.

 

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise in scris la Directia de Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media - cu mentiunea "Conf.Legii nr.52/2003", la urmatoarele adrese:

  • Prin scrisori la adresa postala: Agentia Nationala de Administrare Fiscala, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 - la Directia de Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media;
  • Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
  • Prin fax la numarul: 021-319.98.57.

 

p. Director executiv,

                    Ec. Pantea Valentin Crin                    

             Compartiment Presa si Relatii Publice

                                                                                              Ec. Biris Maria

0 comentarii2828 vizualizări13 noiembrie 2012
rss 2.0
rss 2.0