Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Economie-Finante Marti 07 Iulie 2020 - 9942 vizitatori azi
21 decembrie - noul termen pentru declararea/ plata creantelor fiscale aferente lunii noiembrie.

Prin Ordonanta de urgenta a Guvernului a fost completata Ordonanta Guvernului nr.92/ 2003 privind Codul de procedura fiscala, in sensul ca dupa art.111 din OUG nr.92/2003, a fost introdus art.111¹, potrivit caruia, creantele fiscale pentru care, potrivit Codului fiscal sau altor legi care le reglementeaza, scadenta si termenul de declarare se implinesc la 25 decembrie, sunt scadente si se declara pana la data de 21 decembrie.

 Aceste prevederi se aplica pentru obligatiile aferente lunii noiembrie 2012 al caror termen de declarare si plata devine 21 decembrie 2012.

De asemenea, s-a aprobat devansarea termenului de declarare si scadenta a creantelor fiscale pana la data de 21 decembrie, avand in vedere ca zilele de 24, 25, 26 si 31 decembrie sunt zile nelucratoare.

`Informatii detaliate se pot obtine la:

- telefonic la birourile pentru asistenta contribuabililor din cadrul administratiilor finantelor publice

 

p. Director executiv,

                    Ec. Pantea Valentin Crin                    

           

  Compartiment Presa si Relatii Publice

                                    Ec. Biris Maria.

 

 

 

 

Directia Generala a Finantelor Publice Bistrita Nasaud informeaza contribuabilii ca, pe siteul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la adresa www.anaf.ro, categoria legislatie/Transparenta decizionala a fost publicat urmatorul proiect de act normativ:

Proiect de ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea Procedurii de inregistrare, din oficiu, in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare si a Procedurii de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare,precum si a modelului si continutului unor formulare

Prin dispozitiile art.1563 alin.(11) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, persoana impozabila care aplica sistemul TVA la incasare are obligatia sa depuna la organele fiscale competente, pana la data de 25 ianuarie inclusiv, o notificare din care sa rezulte ca cifra de afaceri din anul calendaristic precedent nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei.

De asemenea, prin art.II din Ordonanta Guvernului nr.15/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal s-au stabilit dispozitii tranzitorii, in sensul ca persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania, a carei cifra de afaceri in perioada 1 octombrie 2011-30 septembrie 2012 inclusiv nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei, care aplica sistemul TVA la incasare incepand cu data de 1 ianuarie 2013, depune notificarile pana la data de 25 octombrie 2012.

Mentionam ca, prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.1529/2012 a fost aprobat modelul si continutul formularului (097) "Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare".

In situatia in care contribuabilul care trebuie sa aplice sistemul TVA la incasare, nu depune notificarea, acesta va fi inregistrat din oficiu de organele fiscale competente in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare.

Totodata, potrivit prevederilor alin.(12) al aceluiasi articol, persoana impozabila care aplica sistemul TVA la incasare si care depaseste in cursul anului calendaristic curent plafonul de 2.250.000 lei are obligatia sa depuna la organele fiscale competente, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare perioadei fiscale in care a depasit plafonul, o notificare din care sa rezulte cifra de afaceri realizata, in vederea schimbarii sistemului aplicat.

Daca persoana impozabila care depaseste plafonul nu depune notificarea, atunci aceasta va fi radiata, din oficiu, de organele fiscale din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, incepand cu data inscrisa in decizia de radiere.

            Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise in scris la Directia de Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media - cu mentiunea "Conf.Legii nr.52/2003", la urmatoarele adrese:

  • Prin scrisori la adresa postala: Agentia Nationala de Administrare Fiscala, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 - la Directia de Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media;
  • Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
  • Prin fax la numarul: 021-319.98.57.

 

p. Director executiv,

                    Ec. Pantea Valentin Crin    

                

             Compartiment Presa si Relatii Publice

                                   Ec. Biris Maria

1 comentariu1680 vizualizări14 decembrie 2012
rss 2.0
rss 2.0