Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Economie-Finante Duminica 05 Iulie 2020 - 12844 vizitatori azi
Reglementarea unor masuri fiscale. Penalitati de intarziere.

Directia Generala a Finantelor Publice a judetului Bistrita Nasaud informeaza contribuabilii ca, in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 320 din 03.06.2013  a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/29.05.2013 privind reglementarea unor masuri fiscale. Prezentam mai jos, sinteza noilor modificari legislative, respectiv:

 Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata

     Se reitereaza faptul ca in scopul constituirii garantiei, valoarea bunurilor aduse drept garantie trebuie sa acopere valoarea pentru care s-a constituit ipoteca/gajul sau a fost instituit sechestrul, precum si sumele esalonate la plata, dobanzile datorate pe perioada esalonarii la plata, plus un procent de pana la 16% din sumele esalonate la plata, in functie de perioada de esalonare la plata.

·      Se extind cazurile cand se poate modifica decizia de esalonare la plata in perioada de valabilitate a esalonarii, prin includerea in esalonare a obligatiilor fiscale stabilite de organele de inspectie fiscala prin decizie de impunere, cu termene de plata dupa data comunicarii deciziei de esalonare la plata. Pana in prezent daca in urma unui control existau diferente ca urmare a controlului, esalonarea nu mai era aplicabila.

·      Extinderea termenului de la 30, respectiv 90 de zile, la 180 de zile in vederea achitarii obligatiilor care nu intra in sfera de acordare a esalonarii la plata, nestinse la data sau dupa data comunicarii deciziei si pentru care au fost comunicate somatii.

·      Completarea criteriilor in functie de care un contribuabil se incadreaza in categoria de contribuabil cu risc fiscal mic, prin introducerea conditiei ca persoanele juridice sa fi fost infiintate cu minimum 12 luni inainte de data depunerii cererii, pentru a preintampina posibilitatea accesarii unei esalonari la plata conform procedurii simplificate de catre contribuabilii nou infiintati si al caror comportament nu poate fi inca apreciat datorita informatiilor insuficiente cu privire la acest contribuabil.

·      Reglementarea situatiei in care organul fiscal constata ca, ulterior emiterii unei decizii de esalonare la plata in cazul contribuabililor cu risc fiscal mic, datele si informatiile prezentate de acestia nu corespund realitatii. In acest caz, organul fiscal emite decizie de anulare a deciziei de esalonare la plata care produce aceleasi efecte cu decizia de constatare a pierderii valabilitatii esalonarii la plata.

 

Reglementarea unei proceduri pentru contribuabilii care au de incasat sume certe, lichide si exigibile de la autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene in baza contractelor de finantare incheiate

 ·      Se poate solicita amanarea la plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv a obligatiilor accesorii administrate de ANAF sau transmise spre recuperare acesteia, in limita sumei de incasat de la autoritatile competente in gestionarea fondurilor europene, in ordinea vechimii obligatiilor fiscale.

 ·      Amanarea la plata nu se acorda:

- contribuabililor pentru care s-a deschis procedura insolventei;

- contribuabililor pentru care a inceput executarea silita de catre un alt creditor  prin poprirea sumelor de incasat de la autoritatile competente;

- contribuabililor care au in derulare o esalonare la plata.

·      In scopul amanarii la plata, se depune o cerere la organul fiscal competent impreuna cu documentul in original emis de autoritatea competenta, prin care se certifica cuantumul sumelor certe, lichide si exigibile pe care contribuabilul le are de incasat. Documentul se emite in termen de 5 zile de la data solicitarii si este valabil 20 de zile de la data emiterii.

·      La cererea de eliberare a documentului, contribuabilul poate anexa o notificare prin care renunta la dreptul de a percepe sau incasa dobanzi, penalitati sau accesorii de orice natura, aferente creantelor de incasat de la autoritatea competenta, aceasta confirmand in document ca a luat act de notificarea contribuabilului.

·      Pe perioada amanarii la plata, pentru obligatiile fiscale principale amanate la plata contribuabilii nu datoreaza dobanzi, penalitati sau accesorii de orice natura daca au renuntat la perceperea sau incasarea de dobanzi, penalitati sau accesorii de orice natura, aferente creantelor de incasat de la autoritatea competenta, in baza notificarii mentionate la alineatul precedent. In situatia in care contribuabilii nu au renuntat la perceperea sau incasarea de dobanzi, penalitati sau accesorii de orice natura aferente creantelor de incasat de la autoritatea competenta acestia datoreaza dobanzi, penalitati sau accesorii, pentru obligatiile fiscale principale amanate la plata.

·      Daca, anterior finalizarii amanarii la plata, autoritatile competente notifica organului fiscal ca suma inscrisa in documentul emis nu mai este datorata, in intregime sau in parte, amanarea la plata isi pierde valabilitatea, total sau partial. In acest caz, contribuabilul datoreaza dobanzi, penalitati de intarziere sau accesorii de orice natura pe intreaga perioada de amanare la plata.

·      Pe perioada amanarii la plata:

- nu incepe sau se suspenda procedura de executare silita pentru obligatiile fiscale amanate la plata;

- nu se sting obligatiile fiscale ce fac obiectul amanarii la plata, cu exceptia situatiei in care contribuabilul opteaza pentru stingerea acestora.

·      In situatia in care sumele individualizate in deciziile emise de organul fiscal competent se sting in totalitate, acesta comunica contribuabilului decizia de finalizare a amanarii la plata. Daca operatorul economic a renuntat la perceperea sau incasarea de dobanzi, penalitati sau accesorii de orice natura, aferente creantelor de incasat de la autoritatea competenta, organul fiscal emite si decizia de anulare a dobanzilor, penalitatilor de intarziere sau accesoriilor de orice fel, aferente obligatiilor fiscale principale amanate la plata.

·      Daca in termen de 2 ani de la data comunicarii deciziilor de amanare la plata a obligatiilor fiscale principale si a dobanzilor, penalitatilor de intarziere sau accesoriilor de orice fel, aferente obligatiilor fiscale principale, amanarea la plata nu a fost finalizata, aceasta inceteaza, iar organul fiscal comunica contribuabilului decizia de incetare a amanarii la plata. In acest caz, contribuabilul datoreaza dobanzi, penalitati de intarziere sau accesorii pe intreaga perioada de amanare la plata.

 

Baza legala:

- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.50 din 29 mai 2013 privind reglementarea unor masuri fiscale,    571 10 201   0 18>publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 320/03.06.2013;

- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.29 din 20 martie 2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata,    571 10 201   0 18>publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 200/22.03.2011.

 

 

 

Directia Generala a Finantelor Publice a judetului Bistrita Nasaud informeaza contribuabilii ca, in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 320 din 03.06.2013  a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/29.05.2013 privind reglementarea unor masuri fiscale.

Prezentam mai jos, sinteza noilor modificari legislative, referitoare la Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata,

 

  • Incepand cu 01.07.2013, pentru obligatiile de plata scadente dupa aceasta data, procentul penalitatilor de intarziere pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare este de 0,02% pentru fiecare zi de intarziere. Se abroga astfel, penalitatea fixa de 5% si 15% pentru intarzieri mai mari de 30 zile, respectiv 90 zile de la scadenta.
  • Pentru obligatiile de plata cu scadenta pana la data de 1 iulie 2013 care se sting dupa aceasta data, se aplica nivelul de penalitate de intarziere potrivit legislatiei in vigoare pana la data de 1 iulie 2013.
  • Penalitatea de intarziere nu inlatura obligatia de plata a dobanzilor. Dobanda de intarziere ramane aplicabila in procent de 0,04%, conform art. 120 alin. (7) din Codul de procedura fiscala.
  • Penalitatile de intarziere reprezinta sanctiunea pentru neindeplinirea obligatiilor de plata la scadenta si se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.
  • Bunurile imobile trecute in proprietatea publica sunt date in administrare in conditiile legii, cu conditia mentinerii, pe o perioada de 5 ani, a uzului si a interesului public. Pana la intrarea in vigoare a actului prin care s-a dispus darea in administrare, imobilul se afla in custodia institutiei care a solicitat preluarea in administrare. Institutia care are bunul in custodie are obligatia inventarierii acestuia, potrivit legii.
  • Dobanzile reprezinta echivalentul prejudiciului creat titularului creantei fiscale ca urmare a neachitarii de catre debitor a obligatiilor de plata la scadenta si se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Baza legala:

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.50/2013 privind reglementarea unor masuri fiscale publicata in MO nr.320/3.06.2013, pentru modificarea si completarea OG nr.92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala

 

 

  Director executiv,

                    Ec. Pantea Valentin Crin               

     

             Compartiment Presa si Relatii Publice

                                   Ec. Biris Maria

 

 

.

Foto - arhiva Marius chiuzan.

0 comentarii4662 vizualizări07 iunie 2013
rss 2.0
rss 2.0