Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Economie-Finante Duminica 05 Iulie 2020 - 11420 vizitatori azi
Formularul 224 . Declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa.

Directia Generala a Finantelor Publice Bistrita Nasaud informeaza contribuabilii ca, pe siteul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la adresa www.anaf.ro, categoria legislatie/Transparenta decizionala a fost publicat urmatorul proiect de act normativ: Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.1950/2012 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa.

            Prin Legea nr.168/2013 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.8/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, au fost introduse prevederi referitoare la consolidarea veniturilor si cheltuielilor sediilor permanente ale aceleiasi persoane juridice straine care isi desfasoara activitatea in Romania.

           Astfel, persoana juridica straina care isi desfasoara activitatea prin intermediul mai multor sedii permanente in Romania are obligatia sa stabileasca unul dintre aceste sedii ca sediu permanent desemnat pentru indeplinirea obligatiilor care ii revin. Sediile permanente care aplica dispozitiile art.29^1 alin.(1) din Codul fiscal, inchid perioada impozabila pana la data de 30 iunie 2013 inclusiv.

           Calculul, plata si declararea impozitului pe profit datorat pentru profitul impozabil obtinut de fiecare sediu permanent in perioada 1 ianuarie 2013 - 30 iunie 2013 se efectueaza pana la 25 iulie 2013 inclusiv, prin exceptie de la prevederile art.34 si 35.

          In sensul modificarilor legislative sus mentionate, se impune adaptarea corespunzatoare a modelului si continutului formularului 101 "Declaratie privind impozitul pe profit", precum si a instructiunilor de completare a acestuia.

          Astfel, in continutul formularului se introduce rubrica "Perioada" care se va completa pentru anul 2013, in cazul persoanelor juridice care isi desfasoara activitatea prin mai multe sedii permanente, astfel: 01.01 - 30.06 pentru sediile permanente care inchid perioada impozabila la 30 iunie 2013 si depun formularul pana la data de 25 iulie 2013 si respectiv 01.07-31.12 in cazul sediului permanent desemnat, pentru perioada impozabila 1 iulie - 31 decembrie 2013.

           Totodata, in vederea identificarii situatiilor prevazute la Titlul IV^1 din Codul fiscal, pentru necesitati de administrare, rubrica se va completa si de catre:

         - persoanele juridice romane platitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2012 au indeplinit conditiile prevazute la art.112^1 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si incepand cu 1 februarie 2013 au fost obligate la plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor, iar in cursul anului devin platitoare de impozit pe profit, potrivit art.112^6 din Codul fiscal;

       - de catre contribuabilii platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor care in cursul anului incep sa desfasoare activitati de natura celor prevazute la art.112^2 alin.(6) si devin platitori de impozit pe profit.

           Prin prezentul proiect de ordin, se propune inlocuirea Anexei nr.2 "Declaratie privind impozitul pe profit", modificarea si completarea Anexei nr.7 "Instructiuni de completare a formularului 101", la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.1950/2012 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa, cu modificarile si completarile ulterioare.

            Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise in scris la Directia de Comunicare, Relatii Publice si Mass-media - cu mentiunea "Conf.Legii nr.52/2003", la urmatoarele adrese:

·   Prin scrisori la adresa postala: Agentia Nationala de Administrare Fiscala, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 - la Directia de Comunicare, Relatii Publice si Mass-media;

·   Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro

·   Prin fax la numarul: 021-319.98.57.

 

 

 

 

           In atentia contribuabililor - persoane fizice care desfasoara activitate in Romania

               Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Bistrita Nasaud  informeaza ca potrivit prevederilor art.60 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele fizice care isi desfasoara activitatea in Romania si care obtin venituri sub forma de salarii din strainatate precum si persoanele fizice romane care obtin venituri din salarii ca urmare a activitatii desfasurate la misiunile diplomatice si posturile consulare acreditate in Romania, au obligatia de a depune lunar,pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare, pentru care s-a realizat venitul,  formularul 224 -"Declaratie privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitatea in Romania si  de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania".

           Declaratia se completeaza de catre contribuabili sau de catre reprezentantii fiscali ai acestora, inscriindu-se cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute de formular, si se depune in format hartie la:

            - organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa/domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul in Romania;

             - organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit, pentru ceilalti contribuabili persoane fizice.

          Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal prin scrisoare recomandata.

          Declaratia se pune gratuit la dispozitia contribuabilului sau poate fi descarcata de pe portalul ANAF, la adresa: www.anaf.ro/asistenta contribuabili/formulare si programe utile/toate formularele cu explicatii.

Informatii detaliate se pot obtine la:

- compartimentul metodologie si asistenta contribuabili telefon 0263-210624, sau

- accesand pagina de Internet, site-ul www.anaf.ro.  

 

                         

Director executiv

 Ec. Pantea Valentin Crin                      

 

Compartiment Presa si Relatii Publice

     Ec. Biris Maria.

.

Foto - arhiva Marius Chiuzan.

0 comentarii2744 vizualizări18 iunie 2013
rss 2.0
rss 2.0