Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Economie-Finante Miercuri 08 Iulie 2020 - 8246 vizitatori azi
Declaratia de inregistrare fiscala. Penalitati de intarziere.

Directia Generala a Finantelor Publice a judetului Bistrita Nasaud reaminteste contribuabililor  ca, pana miercuri, 10 iulie a.c. inclusiv, dupa caz, trebuie depuse la Fisc; 

- Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica, formular 010. Se depune de catre persoanele juridice care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire. Reglementare: art. 152 alin. (6) Cod Fiscal; OMEF nr. 262/2007;

- Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru persoane fizice romane, formular 020. Se depune de persoanele fizice, altele decat persoanele fizice romane care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire. Reglementare: art. 152 alin. (6) Cod Fiscal; OMEF nr. 262/2007;

- Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, formular 070. Se depune de catre persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire. Reglementare: art. 152 alin. (6) Cod Fiscal; OMEF nr. 262/2007;

- Declaratia de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in vederea aplicarii regimului de scutire prevazut la art. 152 din Codul Fiscal, formular 096. Se depune de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 cu perioada fiscala luna sau trimestrul care solicita scoaterea din evidenta platitorilor de TVA. Reglementare: art. 152 alin. (7) Cod Fiscal; OPANAF nr. 1.768/2012.

 

 

 

Directia Generala a Finantelor Publice a judetului Bistrita Nasaud informeaza contribuabilii ca, in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 320 din 03.06.2013  a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/29.05.2013 privind reglementarea unor masuri fiscale.

Prezentam mai jos, sinteza noilor modificari legislative, referitoare la Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata,

 Incepand cu 01.07.2013, pentru obligatiile de plata scadente dupa aceasta data, procentul penalitatilor de intarziere pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare este de 0,02% pentru fiecare zi de intarziere. Se abroga astfel, penalitatea fixa de 5% si 15% pentru intarzieri mai mari de 30 zile, respectiv 90 zile de la scadenta.

  • Pentru obligatiile de plata cu scadenta pana la data de 1 iulie 2013 care se sting dupa aceasta data, se aplica nivelul de penalitate de intarziere potrivit legislatiei in vigoare pana la data de 1 iulie 2013.
  • Penalitatea de intarziere nu inlatura obligatia de plata a dobanzilor. Dobanda de intarziere ramane aplicabila in procent de 0,04%, conform art. 120 alin. (7) din Codul de procedura fiscala.
  • Penalitatile de intarziere reprezinta sanctiunea pentru neindeplinirea obligatiilor de plata la scadenta si se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.
  • Bunurile imobile trecute in proprietatea publica sunt date in administrare in conditiile legii, cu conditia mentinerii, pe o perioada de 5 ani, a uzului si a interesului public. Pana la intrarea in vigoare a actului prin care s-a dispus darea in administrare, imobilul se afla in custodia institutiei care a solicitat preluarea in administrare. Institutia care are bunul in custodie are obligatia inventarierii acestuia, potrivit legii.
  • Dobanzile reprezinta echivalentul prejudiciului creat titularului creantei fiscale ca urmare a neachitarii de catre debitor a obligatiilor de plata la scadenta si se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Baza legala:

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.50/2013 privind reglementarea unor masuri fiscale publicata in MO nr.320/3.06.2013, pentru modificarea si completarea OG nr.92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala

                        

  Director executiv,

Ec. Pantea Valentin Crin.

             

      Compartiment Presa si Relatii Publice

                  Ec. Biris Maria.

.

Foto - arhiva Marius Chiuzan.

530 commentarii5152 vizualizări04 iulie 2013
rss 2.0
rss 2.0