Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Economie-Finante Duminica 12 Iulie 2020 - 11280 vizitatori azi
Modificari la Codul fiscal.Regimul de declarare derogatoriu.

Referitor la aplicarea prevederilor art. 34 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, Directia Generala a Finantelor Publice a judetului Bistrita Nasaud va comunica urmatoarele:Potrivit prevederilor art. 34 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu data de 1 ianuarie 2013, contribuabilii, altii decat: societatile comerciale bancare - persoane juridice romane si sucursalele din Romania ale bancilor - persoane juridice straine;organizatiile nonprofit; contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice si a cartofului, pomicultura si viticultura, pot opta pentru declararea si plata impozitului pe profit anual, cu plati anticipate, efectuate trimestrial.           

Optiunea pentru sistemul anual de declarare si plata a impozitului pe profit se efectueaza la inceputul anului fiscal pentru care se solicita aplicarea prevederilor de mai sus.

Conform art. 34 alin. (6) din Codul fiscal, nu pot opta pentru declararea si plata impozitului pe profit anual, cu plati anticipate, efectuate trimestrial, contribuabilii care, in anul precedent, se aflau in una din urmatoarele situatii:

a) nou-infiintati;

b) inregistreaza pierdere fiscala la sfarsitul anului fiscal precedent;

c) s-au aflat in inactivitate temporara sau au declarat pe propria raspundere ca nu

desfasoara activitati la sediul social/sediile secundare, situatii inscrise, potrivit prevederilor legale, in registrul comertului sau in registrul tinut de instantele judecatoresti competente, dupa caz;

d) au fost platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor, in anul pentru
care se datoreaza impozitul pe profit aplica sistemul de declarare si plata prevazut la
alin. (1) al aceluiasi articol. in sensul prezentului alineat nu sunt considerati contribuabili
nou-infiintati cei care se inregistreaza ca efect al unor operatiuni de reorganizare
efectuate potrivit legii.

In cazul in care, contribuabilii au optat pentru declararea si plata impozitului pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial si, ulterior, au constatat ca se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 34 alin. (6) din Codul fiscal, pot solicita indreptarea erorii materiale, prin depunerea, la organul fiscal competent, a unei cereri, insotita de dovada incadrarii in una din situatiile prevazute de lege. 

Pe baza cererii si a documentelor anexate, organul fiscal competent va intocmi un referat prin care va propune indreptarea erorii materiale, potrivit prevederilor art. 48 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura, cu modificarile si completarile ulterioare.

Referatul, aprobat de conducatorul organului fiscal competent, constituie documentul pe baza caruia se opereaza corectia in evidenta electronica a contribuabililor care au optat pentru declararea si plata impozitului pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial.

Daca din cererea contribuabilului si din documentele anexate, nu rezulta incadrarea in prevederile art.34 alin.(6) din Codul fiscal, organul fiscal competent va intocmi un referat prin care va propune respingerea solicitarii de indreptare a erorii materiale. Contribuabilul va fi instiintat cu privire la modul de solutionare a cererii de indreptare a erorii materiale.

               

 

 


Directia Generala a Finantelor Publice Bistrita Nasaud informeaza contribuabilii ca, pe siteul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la adresa www.anaf.ro, categoria legislatie/Transparenta decizionala a fost publicat urmatorul proiect de act normativ:

 

              Proiect de ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea Procedurii de inregistrare fiscala a contribuabililor nerezidenti care desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente, precum si a formularului "Declaratie de inregistrare fiscala / Declaratie de mentiuni pentru contribuabilii nerezidenti care desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente"

Incepand cu data de 1 iulie 2013, prin Legea nr. 168/2013 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, s-a introdus obligatia persoanelor juridice straine care desfasoara activitatea prin intermediul mai multor sedii permanente in Romania sa stabileasca unul dintre aceste sedii ca sediu permanent desemnat pentru indeplinirea obligatiilor care ii revin potrivit Titlului II din Codul fiscal. De asemenea, in situatia in care persoana juridica straina isi desfasoara activitatea in Romania printr-un singur sediu permanent, acesta este si sediul permanent desemnat pentru indeplinirea obligatiilor care ii revin potrivit aceluiasi titlu din Codul fiscal.

Noua declaratie este necesara ca urmare a unor noi reglementari fiscale aplicabile de la 1 iulie care prevad ca, incepand cu aceasta data, persoanele juridice straine ce isi desfasoara activitatea in Romania prin intermediul mai multor sedii permanente au obligatia sa desemneze doar unul dintre sedii pentru indeplinirea obligatiilor fiscale care le revin tututor.
Potrivit Codului fiscal, sediul permanent este un loc prin care se desfasoara integral sau partial activitatea unui nerezident.
Un sediu permanent presupune, conform art. 8 din Codul fiscal:
        un loc de conducere,
        o sucursala,
        un birou,
        o fabrica,
        un magazin,
        un atelier,
        o mina, un put de titei sau gaze,
        o cariera sau alte locuri de extractie a resurselor naturale,
        locul in care continua sa se desfasoare o activitate cu activele si pasivele unei persoane juridice romane care intra intr-un proces de reorganizare.
        un santier de constructii, un proiect de constructie, numai daca santierul sau proiectul dureaza mai mult de 6 luni.
Practic, de la 1 iulie, fiecare firma nerezidenta, care are mai multe sedii permanente, isi va desemna unul singur prin intermediul caruia se va achita de toate obligatiile fiscale ce ii revin pe teritoriul Romaniei din punct de vedere al impozitului pe profit.
Astfel, conform noilor reguli aplicabile de la inceputul lunii iulie, sediul permanent desemnat in Romania calculeaza, declara si plateste impozitul pe profit pe baza veniturilor si cheltuielilor inregistrate de toate sediile permanente care apartin aceleiasi persoane juridice straine.

Totodata, potrivit art. III din Legea nr.168/2013, contribuabilii nerezidenti care, la data de 30 iunie 2013, desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei prin unul sau mai multe sedii permanente, sunt obligati sa depuna declaratie de inregistrare fiscala in perioada 1-31 iulie 2013. Declaratia de inregistrare fiscala va fi insotita de Anexa la formular care cuprinde lista sediilor permanente inregistrare fiscala pana la data de 30.06.2013.

Avand in vedere aceste prevederi legale, este necesara aprobarea modelului si continutului unui formular, care sa fie utilizat de contribuabilii nerezidenti prin sediul permanent desemnat, pentru indeplinirea obligatiei de inregistrare fiscala, prevazuta de lege. Page 2 of 2

Prin prezentul proiect de ordin se propune aprobarea procedurii de inregistrare fiscala a contribuabililor nerezidenti care desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente, precum si a formularului "Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru contribuabilii nerezidenti care desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente" (013).

            Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise in scris la Directia de Comunicare, Relatii Publice si Mass-media - cu mentiunea "Conf.Legii nr.52/2003", la urmatoarele adrese:

  • Prin scrisori la adresa postala: Agentia Nationala de Administrare Fiscala, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 - la Directia de Comunicare, Relatii Publice si Mass-media;
  • Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
  • Prin fax la numarul: 021-319.98.57.

 

 

 

                Directia Generala a Finantelor Publice Bistrita Nasaud informeaza contribuabilii cu privire la Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu, urmare a declararii inactivitatii temporare la Oficiul Registrului Comertului.

 Generalitati

           Societatile comerciale care isi inregistreaza inactivitatea temporara la Oficiul Registrului Comertului (ORC), pot opta pentru regimul de declarare derogatoriu. Regimul de declarare derogatoriu se solicita de contribuabili, prin depunerea unei cereri la organul fiscal in a carei evidenta fiscala acestia sunt inregistrati ca platitori de impozite, taxe si contributii. Odata cu cererea se depune dovada inscrierii inactivitatii temporare, respectiv o copie a extrasului de registru emis de catre ORC privind starea societatilor comerciale, referitoare la suspendarea temporara a activitatii acestora.

           Pot opta pentru regimul derogatoriu si contribuabilii persoane fizice autorizate potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare sau persoane fizice a caror activitate este organizata si reglementata prin legi speciale. Odata cu cererea de acordare a regimului de declarare derogatoriu se depune dovada inscrierii inactivitatii temporare la ORC sau la organizatiile profesionale care au eliberat documentele de functionare in baza carora persoanele respective isi desfasoara activitatea, dupa caz.

 Procedura de aprobare

1. Perioada, conditii

           In caz de inactivitate temporara, organul fiscal competent poate aproba, la cererea contribuabilului, alte termene sau conditii de depunere a declaratiilor fiscale pentru impozitele, taxele si contributiile administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF).

            Depunerea declaratiilor fiscale poate fi aprobata pentru perioade mai mari de 12 luni, dar nu mai mult de 3 ani consecutivi.

             Pentru a beneficia de regimul de declarare derogatoriu, contribuabilii trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:

- sa nu desfasoare nici un fel de activitate;

- sa nu obtina venituri din exploatare, venituri financiare, venituri extraordinare si/sau alte elemente similare veniturilor;

- sa nu dispuna de personal angajat si sa nu plateasca venituri cu regim de retinere la sursa a impozitului;

- sa figureze, in evidenta fiscala, cu toate obligatiile declarative si de plata indeplinite;

- sa nu aiba in curs de solutionare un decont cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare sau o cerere de restituire a impozitelor, taxelor si contributiilor;

- sa nu faca obiectul unei actiuni de inspectie fiscala, in curs de derulare;

- sa nu fie inscrisi in lista contribuabililor declarati inactivi.

           In cerere, contribuabilul declara pe propria raspundere ca indeplineste conditiile enumerate mai sus si mentioneaza perioada pentru care solicita regimul de declarare derogatoriu.

           Cererea se solutioneaza de organul fiscal in termen de 30 de zile de la data depunerii. Pentru cererile aprobate, decizia va cuprinde atat perioada pentru care regimul de declarare derogatoriu a fost aprobat, cat si conditiile in care acesta a fost aprobat.

           Decizia privind aprobarea/respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu se comunica potrivit art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

            Pe perioada de aplicare a regimului de declarare derogatoriu, organul fiscal poate face oricand cercetari privind respectarea conditiilor mentionate mai sus. In situatia in care, in perioada aprobata pentru aplicarea regimului de declarare derogatoriu, organul fiscal constata neindeplinirea conditiilor, contribuabilul va reintra in regimul normal de declarare. In aceasta situatie, organul fiscal competent va notifica contribuabilul cu privire la incetarea regimului de declarare derogatoriu.

            Obligatiile de declarare aferente activitatii desfasurate anterior perioadei de aplicare a regimului de declarare derogatoriu se mentin.

 2. Sfera de aplicare, termen de depunere

             Sunt supuse regimului de declarare derogatoriu urmatoarele declaratii:

- formularul 100 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat", cod 14.13.01.99/bs, aprobat prin OPANAF nr. 1.950/2012;

- formularul 101 "Declaratie privind impozitul pe profit", cod 14.13.01.04, aprobat prin OPANAF nr. 1.950/2012;

 - formularul 104 "Declaratie privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor", cod 14.13.01.01/dv, aprobat prin OPANAF nr. 1.950/2012;

- formularul 112 "Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate", aprobat prin OMFP nr. 1.045/2012;

- formularul 120 "Decont privind accizele", cod 14.13.01.03, aprobat prin OPANAF nr. 1.950/2012;

- formularul 130 "Decont privind impozitul la titeiul din productia interna", cod 14.13.01.05, aprobat prin OPANAF nr. 1.950/2012;

- formularul 300 "Decont de taxa pe valoarea adaugata", cod 14.13.01.02, aprobat prin OPANAF nr. 1.790/2012.

          Regimul de declarare derogatoriu se solicita pentru toate obligatiile de declarare cuprinse in formularele mentionate mai sus si care sunt inscrise in vectorul fiscal al contribuabilului.

         Pe perioada aplicarii regimului de declarare derogatoriu, contribuabilii nu au obligatia depunerii declaratiilor prevazute mai sus, cu urmatoarea exceptie:

- pentru fractiunea de an fiscal aflata in afara perioadei de aplicare a regimului de declarare derogatoriu, contribuabilii au obligatia depunerii urmatoarelor declaratii la termenele prevazute de lege:

101 "Declaratie privind impozitul pe profit";

120 "Decont privind accizele";

130 "Decont privind impozitul la titeiul din productia interna".

3. Administrare

          Informatia privind aplicarea regimului de declarare derogatoriu si cea privind incetarea regimului de declarare derogatoriu se inscriu in vectorul fiscal al contribuabilului.

          Contribuabilii care au obligatia depunerii pentru o fractiune de an a Declaratiilor 101, 120 si 130, dupa caz, sunt supusi procedurilor curente de notificare pentru nedepunerea in termen a declaratiilor de impunere din oficiu.

          Pentru celelalte obligatii fiscale sau declaratii informative, altele decat cele mentionate mai sus, pentru care contribuabilii au, potrivit legii, obligatia depunerii la organele fiscale, termenele de depunere si procedurile de administrare aplicabile sunt cele prevazute de legislatia fiscala in vigoare.

 

Baza legala: Ordinul presedintelui ANAF nr. 1.221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

 

 

Director executiv,

                    Ec. Pantea Valentin Crin     

             

             Compartiment Presa si Relatii Publice

                                        Ec. Biris Maria

        

 

0 comentarii3234 vizualizări05 iulie 2013
rss 2.0
rss 2.0