Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Politie Vineri 28 Februarie 2020 - 13144 vizitatori azi
Siguranta in scoala.

PLAN DE MASURI  pentru asigurarea climatului de siguranta publica in incinta si in zona adiacenta unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza judetului Bistrita-Nasaud, in anul scolar 2013-2014.

Siguranta elevilor si a personalului didactic in incinta unitatilor de invatamant preuniversitar si in zona adiacenta acestora, constituie una din conditiile fundamentale pentru organizarea unui proces educational de calitate performant.

Pentru anul scolar 2013-2014, "Siguranta in scoala", este una din prioritatile Politiei Romane stabilite in activitatea de prevenire a criminalitatii, derulata prin structurile de specialitate. Scoala este alaturi de familie un mediu important de formare al caracterelor tinere, de asimilare a unor cunostinte teoretice, dar si de socializare si educare. Din aceste considerente politia actioneaza in parteneriat cu unitatile de invatamant, cu reprezentantii organizatiilor de parinti, cu autoritatile publice cu atributii in domeniu, pentru mentinerea unui climat de siguranta in scoli si pentru derularea unor campanii si proiecte de informare a elevilor in vederea evitarii comportamentelor de risc victimal sau infractional.

Avand in vedere faptul ca delincventa juvenila are implicatii deosebite, cu efecte pe termen lung asupra celor care savarsesc fapte antisociale, iar inregistrarea unor astfel de incidente in scoli induce un sentiment de insecuritate cu implicatii negative asupra procesului educational, imbunatatirea climatului de siguranta in incinta si zona adiacenta unitatilor de invatamant preuniversitar reprezinta un obiectiv prioritar, cu caracter permanent pentru politia romana si implicit pentru Inspectoratul de Politie Judetean Bistrita-Nasaud.

In urma analizei faptelor antisociale savarsite in incinta si in zona adiacenta unitatilor de invatamant preuniversitar in anul scolar 2012-2013, se constata faptul ca au fost sesizate 33 de fapte penale (-19 comparativ cu anul scolar 2011-2012, ceea ce inseamna o scadere exprimata procentual de 36,6%).

Majoritatea acestora s-au petrecut in scolile din mediul urban (27, in scadere fata anul scolar 2011-2012, cand au fost sesizate 40), reprezentand 81,8% si 6 in mediul rural (si aici scaderea este substantiala, -60% fata de anul scolar 2011-2012, cand au fost sesizate 15).

Referitor la locul comiterii acestor fapte, 32 s-au petrecut in incinta si 1 in zona adiacenta unitatilor de invatamant preuniversitar.

Pe genuri de infractiuni, comparativ cu anul solar 2011-2012, situatia se prezinta astfel:

 • infractiuni savarsite cu violenta = 6 (-6, in scadere cu 50%), toate fapte de lovire si alte violente;

 • furtul = 23 (-16, in scadere cu 41,1%)

 • alte genuri de infractiuni = 4

Numarul elevilor victime ai infractiunilor a scazut cu 26,9% (de la 41 la 30), numarul elevilor autori de infractiuni a scazut cu 44,5% (de la 18 la 10).

In judetul Bistrita-Nasaud, in urma evaluarii realizate la inceputul anului scolar 2012-2013, existau 381 unitati de invatamant preuniversitar, respectiv 28 licee, 222 scoli generale si 131 gradinite situate in 378 locatii (84 in mediul urban si 294 in mediul rural), din care:

 1.  
  • nr. licee, colegii, scoli profesionale = 31 locatii (21 in mediul urban si 10 in mediul rural);

  • nr. scoli generale, C.S.E.I. = 226 locatii (29 in mediul urban si 197 in mediul rural);

  • nr. gradinite = 121 locatii (34 in mediul urban si 87 in mediul rural).

 

Avand in vedere riscurile si impactul deosebit al faptelor comise in zona unitatilor de invatamant sau ale caror victime sunt elevi, se impune continuarea actiunilor politienesti pentru asigurarea securitatii elevilor si profesorilor in cursul anului scolar 2013-2014, concentrarea activitatilor de prevenire in unitatile de invatamant preuniversitare din mediul urban.

 

 1. Structura anului de invatamant 2013-2014

 

Anul de invatamant preuniversitar, este structurat in doua semestre, dupa cum urmeaza:

Semestrul I: 16 septembrie 2013 - 20 decembrie 2013;

6 ianuarie 2014 - 31 ianuarie 2014

Vacante:

 • 2 noiembrie - 10 noiembrie 2013 - clasele din invatamantul primar si grupele din invatamantul prescolar;

 • 21 decembrie 2013 - 5 ianuarie 2014 - vacanta de iarna;

 • 1 februarie 2014 - 9 februarie 2014.

 

Semestrul II: 10 februarie 2014 - 11 aprilie 2014;

23 aprilie 2014 - 20 iunie 2014.

Vacante:

 • 12 aprilie 2014 - 22 aprilie 2014;

 • 21 iunie 2014 - 14 septembrie 2014.

 

 1. Masuri preventive:

Consideram ca si anul de invatamant 2013-2014 trebuie sa aiba ca obiectiv "Siguranta in scoala".

In consecinta, in perioada anului scolar 2013-2014, pentru imbunatatirea sigurantei scolare, structurile de ordine publica, politie rutiera, investigatii criminale, investigarea fraudelor, analiza si prevenire a criminalitatii si analiza a informatiilor, vor organiza si desfasura actiuni pentru asigurarea unui climat corespunzator de ordine si siguranta publica in incinta unitatilor de invatamant si in zona adiacenta a acestora si vor desfasura urmatoarele activitati:

 

A. La nivelul Inspectoratului de Politie Judetean Bistrita-Nasaud

 

 1. Nominalizarea unui ofiter cu experienta care va participa atat la elaborarea sistemului cadru de asigurare a protectiei unitatilor scolare, a sigurantei elevilor si personalului didactic;

Executa: seful SOP

Raspunde: adjunctul inspectorului sef pe probleme de O.P.

Termen: 09.09.2013

 

2. Analizarea faptelor antisociale savarsite in incinta si zona adiacenta unitatilor de invatamant preuniversitar, evidentierea cauzelor si imprejurarilor favorizante. Concluziile vor fundamenta informari ce vor fi transmise si celorlalte institutii cu atributii in domeniu, dar si proiectele/campaniile de prevenire a delincventei in mediul scolar.

Executa: scms. Moise Constantin

ofiter coordonator CAPC

Raspund: seful SOP

ofiter coordonator CAPC

Termen: semestrial (15 ianuarie, 15 iulie)

 

3. Initierea unor proiecte/campanii/planuri comune de actiune, impreuna cu reprezentantii Inspectoratelor Scolare Judetene, Politiei Locale, ONG-uri, etc., in vederea desfasurarii unor activitati preventive in scoli;

Executa: sefii SOP si SR;

ofiterul coordonator al CAPC;

sefii politiilor municipale, orasenesti, birouri/sectii de politie urbane/rurale;

Raspunde: adjunctul inspectorului sef pe probleme de O.P.

Termen: permanent

 

4. Realizarea si distribuirea in scoli a unor materiale preventive: pliante, brosuri, flyere, afise, ghiduri, etc., in scopul informarii elevilor, parintilor acestora si cadrelor didactice asupra problematicii delincventei juvenile si a victimizarii elevilor;

Executa: politistii din structurile de prevenire, proximitate si cei de la posturile de politie comunale;

Raspund: ofiterul coordonator al CAPC;

sefii politiilor municipale, orasenesti, birouri/sectii de politie urbane/rurale;

Termen: permanent

 

 1.  
  1. Desfasurarea de actiuni pentru prevenirea abandonului si absenteismului scolar, in colaborare cu cadrele didactice, institutiile si organizatiile nonguvernamentale care actioneaza in acest domeniu;

Executa:politistii de proximitate, cei din structurile de prevenire si cei de la posturile de politie comunale;

Raspund: sefii politiilor municipale, orasenesti, birouri/sectii de politie urbane/rurale;

Termen: permanent

 

 1.  
  1. Identificarea si mediatizarea celor mai bune practici in domeniul prevenirii si combaterii delincventei juvenile in incinta unitatilor de invatamant preuniversitar;

Executa: scms. Moise Constantin

ofiterii CAPC

Raspund: seful IPJ Bistrita-Nasaud

Termen: permanent

 

 1.  
  1. Initierea si derularea unor campanii de sensibilizare a opiniei publice, privind prevenirea delincventei juvenile si a victimizarii minorilor;

Executa: scms. Moise Constantin

ofiterii CAPC

Raspund: seful SOP

ofiterul coordonator al CAPC

Termen: permanent

 

 1.  
  1. Desfasurarea, in zone cu risc criminogen, a unor activitati de prindere in flagrant a autorilor de infractiuni. Acestea sunt identificate in baza analizelor tactice realizate de structurile de analiza a informatiilor;

Executa: politistii din cadrul structurii de analiza teritoriala a informatiilor si politistii din zona de competenta;

Raspund: seful UTAI

sefii politiilor municipale, orasenesti, birouri/sectii de politie urbane/rurale;

Termen: lunar

 

 1.  
  1. Transmiterea de indata a fisei evenimentului, in format electronic, pe calea IPJ:T/ nume judet/SOP, la Directia de Ordine Publica, atunci cand se inregistreaza un caz deosebit in zona de competenta teritoriala pe acest domeniu ;

Executa: scms. Moise Constantin

Raspunde: seful SOP

Termen: permanent

 

B. La nivel local (politii municipale, orasenesti, birouri/sectii de politie rurale si posturile de politie comunale)

 

 1. Analizarea situatiei fiecarei unitati de invatamant aflata in zona de competenta, avand in vedere: starea infractionala inregistrata in anul scolar precedent, numarul de apeluri primite prin SNAU 112, sesizarile parintilor, elevilor, cadrelor didactice, situatia asigurarii pazei si a iluminatului public, zona unde este amplasata unitatea de invatamant, etc.;

Executa: sefii politiilor municipale/orasenesti, birouri/sectii de politie urbane/rurala

Raspunde: seful SOP

Termen: 09.09.2013

 

 1. Includerea fiecarei unitati de invatamant in Planul unic de ordine si siguranta publica, pe itinerariile de patrulare auto si pedestra, ca punct obligatoriu de stationare, in special pe timpul sosirii si plecarii elevilor;

Executa: sefii politiilor municipale/orasenesti, birouri/sectii de politie urbane/rurala

Raspunde: seful SOP

Termen: la intocmirea planului

 

 1. Stabilirea, impreuna cu Politia Locala a unitatilor de invatamant preuniversitar, la care aceasta structura urmeaza sa desfasoare activitati de mentinere a ordinii si sigurantei publice, conform art. 6, lit. "b" din Legea nr. 155/2010 - legea politiei locale;

Executa: sefii politiilor municipale/orasenesti, birouri/sectii de politie urbane/rurala

Raspunde: seful SOP

Termen: 09.09.2013

 

 1. Desemnarea unui politist pentru fiecare unitate de invatamant preuniversitar, care va raspunde in mod direct de prevenirea si combaterea fenomenului antisocial specific acestui domeniu. Acestia vor face parte din Comisia pentru prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar, constituita la nivelul unitatii scolare. In situatia in care acest lucru nu este posibil, se pot repartiza doua sau mai multe unitati de invatamant unui politist cu experienta;

Executa: sefii politiilor municipale/orasenesti, birouri/sectii de politie urbane/rurala

Raspunde: adjunctul inspectorului sef pe probleme de O.P.

Termen: 09.09.2013

 

 1. Reactualizarea informatiilor, postate la avizierele unitatilor scolare, cu privire la: numarul de telefon pentru apelul de urgenta 112 si a celui alocat protectiei drepturilor copilului (la nivel national si teritorial), modalitatile de semnalare a unor evenimente, datele de contact ale politistilor cu atributii in acest domeniu, precum si a subunitatii de politie din care acestia fac parte;

Executa: politistii de proximitate, politistii desemnati

Raspund: sefii politiilor municipale/orasenesti, birouri/sectii de politie rurala

Termen: permanent

 

 1. Verificarea semnalizarii rutiere verticale si orizontale din zonele unitatilor de invatamant si informarea administratiilor locale pentru remedierea deficientelor, in cazul existentei acestora;

Executa: politistii desemnati

Raspund: seful SR, sefii politiilor municipale/orasenesti,

Termen: permanent

 

 1. Sprijinirea conducerii unitatilor de invatamant preuniversitar pentru elaborarea si reactualizarea Planului de Paza, conform prevederilor Legii nr. 333/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;

Executa: ofiterii SOP, politistii de proximitate si sefii posturilor de politie comunale

Raspund: sefii politiilor municipale/orasenesti, birouri/sectii de politie urbane/rurala

Termen: permanent

 

 1. Stabilirea, in colaborare cu conducerea unitatilor de invatamant, a modului de cooperare, procedeelor de anuntare a evenimentelor, numirea persoanelor responsabile din cadrul scolii, precum si a modalitatilor de actiune in cazul in care, in incinta sau in vecinatatea unitatii, sunt comise fapte antisociale, de natura sa perturbe desfasurarea normala a procesului didactic, situatie in care se vor aplica prevederile procedurii PRO-PS/POP 18/2009 privind interventia politiei in unitatile de invatamant;

Executa: politistii din dispozitivele politienesti si dupa caz cei desemnati pentru relatia cu unitatile de invatamant

Raspund: sefii politiilor municipale/orasenesti, birouri/sectii de politie urbane/rurala

Termen: 23.09.2013

 

 1. Cunoasterea de catre politistii de proximitate si cei de la sectiile si posturile de politie comunale, a prevederilor Regulamentului de Ordine Interioara si a semnelor distinctive: ecuson, uniforma, esarfa, e.t.c., a unitatii scolare avuta in responsabilitate, potrivit prevederilor art. 3 si art. 5 din Legea nr. 35/2007;

Executa: politistii de proximitate, agentii de siguranta publica, cei de la posturile comunale si cei din compartimentele sisteme de paza

Raspund: sefii politiilor municipale/orasenesti/sectii de politie urbane/rurala

Termen: permanent

 

 1. Adaptarea permanenta a dispozitivelor de ordine si siguranta publica in functie de programul unitatii de invatamant, evenimentele si examenele din mediul scolar, activitatile extracurriculare, precum si de concluziile rezultate din analiza situatiei operative in acest domeniu;

Executa: sefii politiilor municipale/orasenesti, birouri/sectii de politie urbane/rurala

Raspunde: seful SOP

Termen: permanent

 

 1. Identificarea tuturor societatilor comerciale, amplasate in imediata vecinatate a unitatilor de invatamant preuniversitare, care cad sub incidenta HG nr. 128/1994, si transmiterea numerica a acestora la Directia de Ordine Publica, pana la data de 30 septembrie 2012;

Executa: sefii politiilor municipale/orasenesti, birouri/sectii de politie urbane/rurala

Raspunde: seful SOP

Termen: 27.09.2013

 

 1. Verificarea societatilor comerciale amplasate in zona unitatilor de invatamant cu privire la respectarea categoriilor de produse ce pot fi comercializate minorilor, conform HG nr. 128/1994 privind unele masuri pentru asigurarea conditiilor de dezvoltare fizica si normala a elevilor si studentilor;

Executa: politistii din structurile de investigarea fraudelor, politistii de proximitate, agentii de ordine publica

Raspund: sefii politiilor municipale/orasenesti, birouri/sectii de politie urbane/rurale

Termen: permanent

 

 1. Informarea conducerii unitatilor de invatamant preuniversitar, a Inspectoratului Scolar Judetean Bistrita-Nasaud, a autoritatilor locale si a IGPR despre neregulile constatate si masurile legale aplicate cu ocazia actiunilor si controalelor efectuate in zona unitatilor de invatamant;

Executa: sefii birourilor si formatiunilor de ordine publica

Raspund: sefii politiilor municipale/orasenesti, birouri/sectii de politie urbane/rurale

Termen: permanent

 

 1. Stabilirea, impreuna cu conducerea unitatilor de invatamant, a agendei activitatilor instructiv-educative, asigurarea participarii politistilor la sedintele comitetului de parinti, la consiliile profesorale si la orele de dirigentie, in vederea prevenirii violentei in scoli si in zona adiacenta acestora, precum si a victimizarii elevilor si cadrelor didactice;

Executa: politistii desemnati sa relationeze cu scoala

Raspund: sefii politiilor municipale/orasenesti, birouri/sectii de politie urbane/rurale

Termen: permanent

 

 1. Asigurarea prezentei unor lucratori de politie rutiera in zona unitatilor de invatamant situate pe drumuri intens circulate ori unde s-au produs accidente rutiere in care au fost implicati elevi;

Executa: politistii desemnati din structurile rutiere

Raspund: seful SR, sefii politiilor municipale/orasenesti,

Termen: permanent

 

 1. Aplicarea cu fermitate a masurilor legale fata de persoanele ori grupurile de persoane care tulbura procesul de invatamant, agreseaza cadrele didactice sau elevii, ori produc distrugeri de bunuri;

Executa: politistii desemnati

Raspund: sefii politiilor municipale/orasenesti, birouri/sectii de politie urbane/rurale

Termen: permanent

 

 1. Destructurarea si dispersarea grupurilor de persoane cu comportament deviant care frecventeaza zonele unitatilor scolare si aduc atingere climatului de normalitate si siguranta civica;

Executa: agentii de siguranta publica

Raspund: sefii politiilor municipale/orasenesti, birouri/sectii de politie urbane/rurale

Termen: permanent

 

 1. Asigurarea unei interventii prompte la solicitarile reprezentantilor unitatilor de invatamant;

Executa: politistii de ordine publica

Raspund: sefii politiilor municipale/orasenesti, birouri/sectii de politie urbane/rurale

Termen: permanent

 

 1. Solutionarea cu operativitate a plangerilor penale si a sesizarilor privind infractiunile de natura judiciara comise in zona unitatilor de invatamant;

Executa: politistii din cadrul formatiunilor de investigatii criminale din zona de competenta si politistii de proximitate

Raspund: sefii politiilor municipala/orasenesti, birouri/sectii de politie urbane/rurale

Termen: permanent

 

 1. Intensificarea schimbului de date si informatii intre politistii de ordine publica si cei de antidrog in vederea realizarii unor actiuni comune pe linia traficului de droguri si a verificarii "magazinelor de vise" in zona unitatilor de invatamant;

Executa: politistii din structurile de ordine publica si antidrog

Raspund: sefii politiilor municipale/orasenesti, birouri/sectii de politie urbane/rurale si cei ai serviciilor si birourilor antidrog

Termen: permanent

 

 

SEFUL SERVICIULUI ORDINE PUBLICA

Comisar sef de politie  BOGDAN CONSTANTIN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            


 

 1. I.      Prezentare generala

 Mentinerea ordinii publice si imbunatatirea climatului de siguranta in incinta si zona adiacenta unitatilor de invatamant preuniversitar reprezinta un obiectiv prioritar al Ministerului Afacerilor Interne.

Acest domeniu constituie o preocupare permanenta atat din punct de vedere al prevenirii, cat si in ceea ce priveste combaterea criminalitatii, in ansamblul activitatilor desfasurate in cadrul prioritatii nationale care vizeaza delincventa juvenila si victimizarea minorilor.

La nivel judetean au fost intreprinse demersuri in vederea reglementarii modului de colaborare intre structurile cu atributii in domeniu, fiind elaborate in acest sens:

 • Protocol de cooperare incheiat intre I.G.P.R. si M.E.N nr. 10/32.104/20.02.2013 privind prevenirea si combaterea delincventei juvenile in incinta si in zona adiacenta unitatilor de invatamant preuniversitar;
 • Protocol de colaborate incheiat intre I.P.J. BN si I.S.J. BN, privind prevenirea si combaterea delicventei juvenile in incinta si in zona adiacenta unitatilor de invatamant de pe raza judetului Bistrita Nasaud;
 • Sistemul cadru de asigurare a protectiei unitatilor scolare a sigurantei elevilor si personalului didactic si nedidactic din invatamantul preuniversitar din judetul Bistrita Nasaud pentru anul scolar 2012 - 2013;
 • Planului de masuri al I.G.P.R. nr. 342.754 din 20.08.2012, transpus la nivel judetean cu masuri specifice in Planul de masuri nr. 153.824 din 06.09.2012;
 • Planului de masuri pentru cresterea gradului de siguranta a elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar, elaborat la nivelul Inspectoratului General al Politiei Romane nr. 20347 din 20.04.2012;
 • Planul de masuri pentru cresterea gradului de siguranta a elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar, elaborat la nivelul Inspectoratului de Politie Bistrita Nasaud, nr. 1534 din 23.05.2013, avand ca si scop principal reducerea riscului de victimizare si de implicare a elevilor in activitatile infractionale, pentru perioada mai - septembrie 2013;

 

 

 1. a.    Situatia unitatilor de invatamant preuniversitar existente pe raza judetului.

 

In judetul Bistrita-Nasaud, in urma evaluarii realizate la inceputul anului scolar 2012-2013, existau 381 unitati de invatamant preuniversitar, situate in 378 locatii (84 locatii in mediul urban si 294 locatii in mediul rural), din care:

 • nr. licee, colegii, scoli profesionale = 28, in 31 locatii (21 in mediul urban si 10 in mediul rural);
 • nr. scoli generale = 222 in 226 locatii (29 in mediul urban si 197 in mediul rural);
 • nr. gradinite = 131 in 121 locatii (34 in mediul urban si 87 in mediul rural).

 

 1. b.    Modul de asigurare cu paza a unitatilor de invatamant preuniversitar.

Sub aspectul asigurarii cu paza a unitatilor de invatamant preuniversitar, din cele 378 locatii de scoli 22 sunt asigurate cu paza proprie (18 in urban si 4 in rural) si 11 sunt asigurate cu paza mixta (10 in urban si 1 in rural), pe raza judetului nefiind asigurata nici o scoala exclusiv prin societati specializate.

Totodata  mai sunt dotate 76 de unitati de invatamant preuniversitar cu sisteme de supraveghere video in interior (31 in urban si 45 in rural) si 61 in exterior (29 in urban si 32 in rural).

Un numar de 360 locatii de scoli, din cele 378, au garduri imprejmuitoare, iar cele  18 care au imprejmuiri necorespunzatoare sunt in diverse stadii de constructie sau renovare, functioneaza in incaperi ale unor blocuri ori sunt in diverse stadii de degradare si nu s-au alocat resurse financiare pentru repararea acestora.

 

 1. c.    Unitati scolare date in responsabilitatea structurilor de politie/politie locala/jandarmerie.

 

Unitati scolare in responsabilitatea politiei:

 • nr. licee, colegii, scoli profesionale = 27
 • nr. scoli generale = 219
 • nr. gradinite = 121

 

Unitati scolare in responsabilitatea jandarmeriei:

 • nr. licee, colegii, scoli profesionale = 3 (in municipiul Bistrita)
 • nr. scoli generale = 1 (in comuna Rodna)
 • nr. gradinite = 0

 

Unitati scolare in responsabilitatea politiei locale:

 • nr. licee, colegii, scoli profesionale = 1 (in comuna Prundu Birgaului)
 • nr. scoli generale = 6 (in municipiul Bistrita si comuna Prundu Birgaului)
 • nr. gradinite = 0

 

 1. II.               Masuri privind cresterea gradului de siguranta in scoli

 

1.  La nivelul judetului s-a realizat o evaluare a situatiei fiecarei unitati de invatamant din punct de vedere al sigurantei elevilor.

 

          2.S-a procedat la adaptarea dispozitivului de siguranta publica in zona unitatilor de invatamant in functie de incidentele produse si evolutia situatiei operative.

 

          3. Au fost incluse cu prioritate in itinerariile patrulelor de ordine publica si echipajelor de politie rutiera, pe timpul sosirii si plecarii elevilor la/de la cursuri, unitatile de invatamant, la care s-au inregistrat evenimente ori au fost situate in zone cu risc rutier crescut.

 

4. Coordonarea celor 12 patrulelor scolare de circulatie, constituite la nivelul unitatilor de invatamant din judet, in vederea diminuarii riscului implicarii elevilor in accidentele rutiere la intrarea-iesirea de la cursuri.

 

5. Organizarea unor actiuni in sistem integrat, impreuna cu jandarmeria, politia locala, inspectoratul scolar judetean, urmarindu-se cu prioritate:

- combaterea abandonului si absenteismului scolar;

- respectarea prevederilor H.G. nr. 128/1994 privind unele masuri pentru asigurarea conditiilor de dezvoltare fizica si normala a elevilor si studentilor referitoare la categoriile de produse ce pot fi comercializate minorilor;

- asigurarea unui climat de normalitate si siguranta civica, in zona adiacenta unitatilor de invatamant preuniversitar;

- respectarea prevederilor regulamentelor scolare interne si modul de executare a serviciului de catre personalul de paza.

 

6. Au fost organizate intalniri cu elevii in cadrul scolilor in vederea transmiterii de informatii destinate prevenirii delincventei juvenile si a victimizarii minorilor.

 

7. Au fost transmise mesaje preventive audio-video catre unitatile scolare.

 

          8. S-a participat la serbarile scolare organizate la finele anului de invatamant pentru transmiterea unor recomandari preventive si distribuirea catre elevi si parinti a unor materiale tematice.

 

          9. Au fost identificate locatiile unde s-au desfasurat banchetele de final de an scolar, in vederea prevenirii situatiilor conflictuale si a victimizarii minorilor.

 

10. Au fost asigurate masurile necesare prevenirii incidentelor in zona adiacenta a unitatilor de invatamant unde s-au sustinut examenele de capacitate in perioada 25 - 29 iunie 2013 si de bacalaureat in perioada 10 iunie - 12 iulie 2013.

 

11. Se desfasoara activitati informativ-preventive (distribuire de flyere, pliante, organizarea de concursuri tematice) in locuri publice frecventate de minori (parcuri, stranduri, etc.).

 

          12. Se organizeaza actiuni preventive in taberele scolare (dezbateri, distribuire de materiale educative, concursuri tematice).

 

          13. Se analizeaza permanent situatia operativa de pe raza de competenta, in special a faptelor antisociale in care au fost implicati elevi.

 

          14. Includerea zonelor frecventate de copii, adiacente drumurilor publice, in itinerariile de patrulare a efectivelor de politie rutiera.

 

 1. Efectuarea de controale privind modul de respectare a prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, la unitatile turistice in care sunt cazate grupuri de copii si dispunerea de masuri pentru remedierea deficientelor constatate.

 

16. S-a asigurat prezenta unor politisti rutieri la locurile de imbarcare in autocare a copiilor care au plecat in excursii/tabere, pentru instruirea responsabililor si a conducatorilor de autovehicule care executa transportul, cu privire la conduita pe timpul deplasarilor si obligativitatea respectarii normelor rutiere si a celor privind transportul public de persoane.

 

III. Activitatile preventive desfasurate in anul de invatamant 2012-2013

 

La inceputul anului scolar au fost desemnati politisti responsabili pentru fiecare scoala, fiind stabilite modalitati concrete de colaborare cu factorii responsabili din scoli.

Politistii inspectoratului au desfasurat activitati ce au constat in instituirea masurilor de supraveghere a traseelor de afluire/defluire pentru 144 din cele 378 locatii unitati de invatamant (gradinite, scoli generale, licee, colegii, scoli profesionale), organizarea si desfasurarea de actiuni preventiv proprii si in comun cu reprezentantii unitatilor de invatamant pentru prevenirea si combaterea delincventei juvenile, actiuni pentru prevenirea si combaterea absenteismului si efectuarea de controale in unitatile economice identificate in zona imediat adiacenta a unitatilor de invatamant, care fac obiectul HG nr. 128/1994, astfel:

 • actiuni pentru prevenirea si combaterea delincventei juvenile = 1.390 (sedinte si dezbateri cu elevi, cadre didactice si parinti, educatie anti-infractionala si pregatire anti-victimizare, actiuni si patrulari in zona scolilor etc.);
 • actiuni pentru prevenirea si combaterea absenteismului = 821, in cadrul carora au fost depistati 1.464 elevi absenti de la cursuri;
 • unitati economice identificate si controlate in zona adiacenta a unitatilor de invatamant = 1.078;
 • numar apeluri de urgenta prin S.N.U.Ap.U.-112 in care au fost semnalate incidente in incinta sau in zona adiacenta unitatilor de invatamant, in care au fost implicati elevi = 21;
 • constatari in urma actiunilor desfasurate in zona unitatilor de invatamant sau in urma evenimentelor in care au fost implicati elevi (tulburarea ordinii si linistii publice, scandaluri sau altercatii etc.):

-   infractiuni constatate = 4;

-   sanctiuni contraventionale aplicate = 52;

Au fost desfasurate activitati pentru asigurarea securitatii si ordinii publice in zona unitatilor scolare cu ocazia desfasurarii examenelor de certificare a competentelor profesionale, de absolvire la invatamantul postliceal, bacalaureat si evaluare nationala in perioada mai-iulie 2013, activitati derulate in baza Planurilor de masuri  154.197 din 23.04.2013 si nr. 1.560 din 06.06.2013 ale I.P.J. Bistrita-Nasaud si au constat in asigurarea ordinii publice in perimetrul unitatilor de invatamant unde au fost stabilite centre de examen si evaluare, fara a se inregistra evenimente pe toata perioada derularii examenelor.

In perioada premergatoare si cu ocazia Zilei Politiei Romane (martie 2013), au fost desfasurate activitati de informativ-preventive, astfel:

 • Concursul de volei, sub deviza "Exprima-te prin sport, nu prin violenta";
 • in ziua de 22.03.2013, in Parcul Mihai Eminescu din municipiul Bistrita, a fost prezentat un stand expozitional cu tematica specifica muncii de politie (Politie Rutiera, Criminalistica, Serviciul pentru Actiuni Speciale si Compartimentul pentru Analiza si Prevenirea Criminalitatii);
 • in ziua de 25.03.2013 - Ziua Portilor Deschise la I.P.J. Bistrita Nasaud.

 

Proiecte, campanii preventive, parteneriate derulate pe parcursul anului scolar 2012-2013:

 • Campania "Impreuna pentru siguranta copiilor!" de mediatizare a modalitatilor de prevenire si interventie in cazul disparitiei de copii - septembrie - decembrie 2012;
 • Campania "Nu lasa violenta sa te transforme in infractor!" - octombrie - decembrie 2012. Au fost distribuiti peste 500 de fluturasi in mediul liceal. Au fost organizate intalniri cu  26 de clase de-a IX-a, X-a, XI-a si XII-a din Colegiul National "Andrei Muresanu" Bistrita;
 • Proiectul "Siguranta la scoala 2013" implementat in comuna Telciu , in colaborare cu Primaria Telciu,  Inspectoratul Scolar judetean si Liceul tehnologic Telciu. Valoarea proiectului este de 3500 lei - asigurata de Consiliul Local Telciu, numarul de beneficiari este de 1600 elevi de clasele I - XII.
 • Proiectul "Un mediu virtual mai sigur pentru copii si tineri 2013 - 2014"  - parteneriat cu Inspectoratul de Politie Judetean Suceava , Fundatia ANA Suceava (aplicant) si Asociatia IMPACT Bistrita. Beneficiari: copiii si tinerii din mediul rural al judetului Bistrita Nasaud. Valoarea proiectului: 300.000 euro, finantare din CIPS/ISEC 2012;
 • Campania de prevenire informare "Scoli sigure",  14 - 18 ianuarie 2013;
 • Campania "Nu lasa violenta sa te transforme in infractor!" - etapa informare - ianuarie -februarie 2013;
 • Campania "Nu lasa violenta sa te transforme in infractor!" - etapa concurs de eseuri - martie 2013;
 • Campania de informare in scoli 6 - 8 martie 2013;
 • realizarea unui spot video pe linie de prevenire victimizare pietoni in colaborare cu Serviciul Rutier, Realitatea TV Bistrita si elevii voluntari I.P.J. BN;
 • Campania nationala "Impreuna pentru siguranta copiilor!"- aprilie - august 2013;
 • Campania de informare in scoli "O  Europa mai sigura!" realizata in cadrul Expo casa  & security;
 • Campania de prevenire in scoli "Vacanta in siguranta" - mai - august 2013;
 • 26 iunie "Ziua mondiala de lupta impotriva traficului si consumului de droguri" - emisiune Transilvania Look;
 • Campania "Sa stii mai multe, sa fi mai bun" - scoala altfel - 1-5 aprilie;
 • Campania "Educatie rutiera , educatie pentru viata"- 7 iunie.

In conformitate cu prevederile Dispozitiei I.G.P.R./D.O.P. nr. 1.306.563 din 26.02.2013 au fost incluse toate unitatile de invatamant in "Planul unic de ordine si siguranta publica" al judetului si in planurile de ordine si siguranta publica de la nivelul municipiului si oraselor.

 

IV. Evolutia criminalitatii sesizate, pe genuri de fapte si trendul acestora

 

Pe  parcursul anului scolar 2012 - 2013, au fost sesizate 33  de fapte penale   in incinta si in zona adiacenta unitatilor de invatamant preuniversitar, (-19 infractiuni, in scadere cu 36,6%).

Majoritatea acestora s-au petrecut in scolile din mediul urban, 27 infractiuni, (in scadere cu 13 infractiuni, respectiv cu 32,5%), si 6 in mediul rural (in scadere cu 9 infractiuni, respectiv cu 66,6%).

Referitor la locul comiterii 32 infractiuni au fost comise in incinta scolilor si o infractiune in zona adiacenta acestora.

Pe genuri de infractiuni, comparativ cu anul scolar 2011-2012, situatia se prezinta astfel:

 • infractiuni savarsite cu violenta = 6 (-6, in scadere cu 50%), toate fapte de lovire si alte violente;
 • furtul = 23 (-16, in scadere cu 41,1%);
 • alte genuri de infractiuni = 4;

Numarul elevilor victime ai infractiunilor a scazut cu 26,9% (de la 41 la 30), numarul elevilor autori de infractiuni a scazut cu 44,5% (de la  18 la 10).

Analiza accidentelor de circulatie, in care au fost implicati elevi, produse la nivelul judetului Bistrita-Nasaud  in anul scolar 2012-2013 comparativ cu perioada similara a anului trecut, releva un trend descendent (-14,3%, de la 56 accidente la 48).

 

 

 

 In cele 48 de accidente rutiere au fost implicati un numar de 52 de elevi, 28 (53,84%) fara vinovatie si 24 (46,15%) cu vinovatie.

 

 

Scaderea substantiala a numarului infractiunilor savarsite in incinta unitatilor de invatamant, a victimizarii elevilor si a situatiilor in care autorii sunt elevi, se datoreaza si implicarii active a politistilor in activitatile si actiunile cu caracter preventiv, dar si reactiv de la nivelul judetului si a structurilor subordonate, cat si a bunei colaborari cu I.J.J. BN, I.S.J. BN, conducerea institutiilor de invatamant preuniversitar si corpului profesoral.

 

V. Cauzele care au favorizat producerea faptelor antisociale

 

 • neluarea masurilor de securitate a bunurilor elevilor in timpul pauzelor sau cat acestia desfasoara activitati in afara clasei;
 • lipsa de paza sau ineficienta personalului de paza si control acces la unitatile de invatamant, conform Legii nr. 333/2003, usurinta cu care unele servicii de paza permit accesul in unitatile scolare altor persoane decat celor autorizate;
 • permisivitatea cu privire la detinerea si folosirea telefoanelor mobile pe perioada participarii la cursuri, in incinta unitatilor de invatamant;
 • supravegherea superficiala sau lipsa de supraveghere a elevilor de catre cadrele didactice in timpul orelor sau a profesorului de serviciu pe timpul pauzelor;
 • influenta negativa a unor publicatii/ programe din mass-media, asupra comportamentului copiilor si adolescentilor, prin copierea de catre acestia a unor tipare de comportament indezirabile pentru scoala si societate;

 

VI. Concluzii

 

 • infractiunile sesizate in incinta si zona adiacenta unitatilor de invatamant scad comparativ cu perioada anului scolar 2011-2012 (-36,6%);
 • majoritatea faptelor penale continua sa fie comise in incinta unitatilor de invatamant;
 • numarul accidentelor in care au fost implicati elevi au scazut cu 14, 3 %;
 • nu au fost identificati factori de risc majori, ce ar putea pune in pericol viata sau integritatea elevilor si a cadrelor didactice, ori derularea procesului instructiv-educativ;
 • continuarea existentei unor unitati de invatamant preuniversitar care au imprejmuirile necorespunzatoare sau nu au luat masurile necesare de asigurare a obiectivelor si bunurilor;

 

VII. Propuneri pentru imbunatatirea climatului de siguranta publica pentru anul scolar 2013-2014

 

 1. 1.    Identificarea unitatilor de invatamant in care se savarsesc, in mod constant, infractiuni comise in incinta si contactarea conducerii acestora, in vederea stabilirii de comun acord a unor masuri adecvate care sa contribuie la prevenirea acestor fapte;

 

 1. 2.    Evaluarea riscurilor posibile fiecarei zone si unitati de invatamant pentru  adaptarea corespunzatoare a dispozitivului de siguranta publica in zona adiacenta acestora, functie de modificarile care intervin in programul de desfasurare a cursurilor si celelalte activitati specifice mediului scolar;

 

 1. 3.    Efectuarea demersurilor necesare pentru asigurarea unitatilor de invatamant preuniversitar care au fost identificate ca avand imprejmuirile necorespunzatoare, intocmindu-se informari institutiilor abilitate in acest sens, conform prevederilor art. 4 alin (1) din Legea nr. 35/2007;

 

 1. 4.    Cooptarea structurilor de jandarmi si politie locala pentru sporirea unitatilor scolare luate in responsabilitate de catre acestea, mai ales in orasele Beclean, Nasaud si Singeorz Bai;

 

 1. 5.    Derularea unor campanii preventive in ceea ce priveste problematica victimizarii minorilor, in care accentul va fi pus atat pe evitarea comportamentelor de risc cat si pe protectia minorilor in spatiu public (in special in scoli si zona adiacenta acestora) si privat (familie si centre de ocrotire).

 

 

SEFUL INSPECTORATULUI

Comisar sef de politie,

 

            MURESAN IOAN OVIDIU

 

 

 

SEFUL SERVICIULUI CABINET                         SEFUL SERVICIULUI O.P. 

          Comisar sef de politie,                             Comisar sef de politie,

       ANDREICA IOAN VALER                                 BOGDAN CONSTANTIN

 

1 comentariu4739 vizualizări22 august 2013
rss 2.0
rss 2.0