Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Mediere Luni 28 Noiembrie 2022 - 14587
S-au reluat sedintele online saptamanale ale CdM cu reprezenatntii CPMJ-urilor din tara.

I. In aceasta perioada se discuta propunerile de modificare a Legii Medierii. Aveti atasate cateva propuneri aduse de catre colegii nostrii mediatori.
Va invit sa ne trimiteti propunerile d-voastra pentru a putea fi introduse in dezbatere. Intr-o prima etapa, puteti face aceasta pana luni  (24.08.2015). Ulterior va vom trimite pe email draftul cu propunerile centralizate in urma sedintei din 25.08.2015.

II. Presedintele CdM, d-ul Mugur Mitroi, ne-a informat care este stadiul accesarii proiectului POCA. Incepand cu ianuarie 2016 CPMJ-urile vor avea fonduri pentru:
    1. publicitate/ promovarea medierii (sait, monitor instanta, conferinte de presa, mese rotunde, seminarii etc.).Vom aduce medierea in constiinta publica mult mai sustinut;
    2. inchirierea unui sediu. Mediatorii vor putea sa informeze publicul si sa ne desfasuram activitatile specifice profesiei.

Pentru informatii suplimentare, ma puteti contacta telefonic sau prin email.

Cu consideratie,
Razvan Citu

_ _ _ 
Razvan CITU- vicepresedinte Corpul Profesional al Mediatorilor din Judetul Bistrita- Nasaud
?tel.:  +4(0)744.935.478, fax: +4(0)318.161.068 
e-mail: cpmj.razvan.citu@gmail.com / mediere.org@gmail.com

 

.

 

 

Propuneri de modificare a Legii medierii, CPMJ IASI + CA

ART. 60 ind.1 ,DE ADAUGAT
    (1) Liberul acces la justitie presupune parcurgerea anumitor mijloace procedurale prin care se infaptuieste justitia, iar partile, persoanele fizice si/sau persoane juridice, recurg la mediere ca procedura prealabila.
Aceasta procedura prealabila a procesului de judecata reprezinta o incercare efectiva de solutionare a conflictului prin mediere, partile convenind sa solutioneze pe aceasta cale cauzele care au ca obiect:
    a) cererile privitoare la desfacerea casatoriei;
    b) cererile privind incredintarea copilului minor sau incuviintarea parintelui de a avea legaturi personale cu acesta, precum si cererile de inapoiere a copilului minor de la persoanele care il detin fara niciun drept;
    c) cererile privind obligatia legala de intretinere;
    d) cererile avand ca obiect administrarea cladirilor cu mai multe etaje, apartamente sau spatii aflate in proprietatea exclusiva a unor persoane diferite, precum si cele privind raporturile juridice stabilite de asociatiile de proprietari cu alte persoane fizice sau persoane juridice, dupa caz;
    e) cererile de evacuare;
    f) cererile referitoare la servitutile privind zidurile si santurile comune, distanta constructiilor si plantatiilor, dreptul de trecere, precum si la alte servituti ori ingradiri ale dreptului de proprietate prevazute de lege, stabilite de parti ori instituite pe cale judecatoreasca;
    g) cererile privitoare la stramutarea de hotare, cererile in granituire, precum si cererile privind posesia si orice alte litigii care privesc raporturile de vecinatate;
    h) cererile posesorii;
    i) cererile privind obligatiile de a face;
    j) cererile de imparteala judiciara, indiferent de valoare;
    k) orice alte cereri evaluabile in bani, indiferent de calitatea partilor, profesionisti sau neprofesionisti;
    l) conflictele ce decurg din contractele individuale de munca, contractele colective de munca, raporturile de serviciu si alte pretentii conexe in legatura cu munca pentru altul;
    m) conflictele ce decurg din munca zilierilor, din contractele de ucenicie, din activitatea agentilor de munca temporara, precum si din contractele de formare profesionala a adultilor;
    n) cererile de malpraxis si cele privind atragerea raspunderii profesionale, in cazul profesiilor cu libera practica;
    o) conflictele ce decurg din legislatia privind protectia mediului;
    p) conflictele de natura transfrontaliera;
    q) orice alte cereri care conduc la stingerea unor conflicte;
    r) cererile in cauzele penale care privesc infractiuni pentru care, potrivit legii, retragerea plangerii prealabile sau impacarea partilor inlatura raspunderea penala, precum si solutionarea laturii civile pentru orice cauza penala, in conditiile legii;
    s) cereri in materia conflictelor din domeniul protectiei consumatorilor, in cazul in care consumatorul invoca existenta unui prejudiciu ca urmare a achizitionarii unor produse sau servicii defectuoase, a nerespectarii clauzelor contractuale ori a garantiilor acordate, a existentei unor clauze abuzive cuprinse in contractele incheiate intre consumatori si operatorii economici ori a incalcarii altor drepturi prevazute de legislatia nationala sau a Uniunii Europene in domeniul protectiei consumatorilor.
    (3) In contenciosul administrativ, in cazul cererilor in materie de proprietate intelectuala, a drepturilor de autor si a drepturilor conexe, a asigurarilor sociale si a conflictelor ce decurg din domeniul bancar, al asigurarilor si reasigurarilor, procedura medierii este asimilata procedurilor administrative prealabile obligatorii.
    (4) Nu pot face obiectul medierii drepturile strict personale, cum sunt cele privitoare la starea civila, capacitatea persoanelor, dezbaterea succesorala, precum si orice alte drepturi de care partile, potrivit legii, nu pot dispune prin conventie sau prin orice alt mod admis de lege.

ART 43 alin.2 ind.1 Procedura prealabila

Inainte de a se adresa instantei competente, partile aflate in conflict vor trebui sa faca dovada incercarii solutionarii conflictului pe cale amiabila prin folosirea unei metode alternative instantei de judecata .

Completare art.43

(1) Medierea poate avea loc intre doua sau mai multe parti, ca metoda alternativa de solutionare a conflictelor, fiind o procedura prealabila a procesului de judecata, in conditiile, imperative ale art. 193 - Procedura prealabila din Codul de procedura civila.
    (2) Dovada indeplinirii procedurii prealabile va fi emisa doar de mediatorul,organizat in una din formele de exercitare a activitatii mediatorilor, prevazute de prezenta lege, copiile inscrisurilor doveditoare vor fi certificate de parte pentru conformitate cu originalul, conform legii, si se vor atasa la cererea de chemare in judecata.
    (3) Neindeplinirea procedurii prealabile poate fi invocata de parat prin intampinare sau cerere reconventionala ori va fi invocata de instanta, din oficiu, in orice stare a procesului.
    (4) Fara sa puna in discutie fondul dreptului , exceptia lipsei procedurii prealabile, in acest caz, este mijlocul prin care, in conditiile legii, se invoca neregularitati procedurale privind incalcarea unor norme de ordine publica, fiind o exceptie procesuala de fond, peremptorie si absoluta.

ART. NOU
     1. Cheltuielile efectuate pentru investitii, dotari si alte utilitati necesare activitatii mediatorului se scad din veniturile impozabile pe o durata de 5 ani de la inceperea efectiva a activitatii.
2.Veniturile incasate vor fi scutite de la plata obligatiilor fiscale, pe o perioada de 5 ani de la data inregistrarii biroului la administratia financiara.

Corelarea dispozitiilor din lege cu prevederirile noului Statut in ceea ce priveste:

  • Infiintarea corpurilor profesionale a mediatorilor din fiecare judet si a reprezentatului de pe langa Curtea de Apel,

  • Cu art. 37 din Statut (cursuri de formare profesionala organizate de catre Institutul de Formare al Consiliului de Mediere),

  • Coordonarea atributiilor mediatorului debutant, mediatorul coordonator

0 comentarii1414 vizualizări20 august 2015
rss 2.0
rss 2.0