Justitie Joi 21 Iunie 2018 - 2250 vizitatori azi
Hotarari BEJ BN nr. 21-33 din 2016.

Hotararea nr.21 din 26.04.2016

privind  inregistrarea listei de candidati  pentru functia de consilieri judeteni la Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteana nr. 6 Bistrita-Nasaud  propusi  din partea Partidului Alianta Liberalilor si Democratilor - Bistrita-Nasaud pentru alegerile autoritatilor administratiei publice locale  din anul 2016

 Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteana nr.6 Bistrita-Nasaud,  intrunit in sedinta la data de 26.04.2016, constata urmatoarele:                                                                       

La data de 25.04.2016 s-a inregistrat sub nr. 153 la Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteana nr.6 Bistrita-Nasaud dosarul de candidatura cuprinzand lista cu 39 de candidati pentru functia de consilieri judeteni  propusi din partea Partidului Alianta Liberalilor si Democratilor - Bistrita-Nasaud, la functia de consilieri judeteni pentru judetul Bistrita-Nasaud.

Avand in vedere  prevederile  dispozitiilor art.7, art.45, art.46, art.47, art.48, art.49 si art.51 din Legea  nr.115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali ;

In  conformitate cu dispozitiile Hotararii nr. 3/H/30.03.2016 a Biroului Electoral Central privind documentele pe care trebuie sa le contina dosarele de candidatura care vor fi depuse la birourile electorale de circumscriptie la alegerile locale din anul 2016 ;

Vazand ca cererea de inregistrare este insotita de lista de sustinatori prevazuta de art.50, alin.(1) din Legea  nr.115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali ;

 Constatand, in urma analizei  listei de candidati  pentru functia de consilieri judeteni  propusi din partea Partidului Alianta Liberalilor si Democratilor - Bistrita-Nasaud, ca toate cele 39 de persoane desemnate  intrunesc  toate conditiile prevazute de lege mai sus mentionate pentru a candida ,

In temeiul art.52 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali,

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE JUDETEANA NR.6 BISTRITA-NASAUD HOTARASTE

            Art.1 Inregistreaza lista cu cei 39 de candidati pentru functia de consilieri judeteni propusi din partea Partidului Alianta Liberalilor si Democratilor - Bistrita-Nasaud pentru alegerile autoritatilor administratiei publice locale  din anul 2016 .

            Art.2 Dispune  afisarea in termen de 24 ore a  unui exemplar al propunerii de candidatura  la sediul  Biroului  Electoral de Circumscriptie Judeteana nr. 6 Bistrita-Nasaud, la loc vizibil.

Art.3 Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul si pe pagina de internet a Biroului  Electoral de Circumscriptie Judeteana nr. 6 Bistrita-Nasaud.

            Cu drept de contestatie in termen de 48 de ore de la inregistrare la  Tribunalul Bistrita-Nasaud. 

 Presedinte: Petrisor Alexandru Dorin _______________

Loctiitor: Tertis Liliana-Maria ________________

Membru: Partene Valerica, reprezentant AEP _______________

Membru: Buhai Marius Nicolae, reprezentant PSD __________

Membru: Dipsan Mihail, reprezentant PNL ______________

Membru: Stoica Petruta, reprezentant UNPR ______________

Membru: Macarie Remus, reprezentant ALDE ______________

Membru: Szekely Vilhelm, reprezentant UDMR _____________

 

.

 

Hotararea nr.22 din 26.04.2016

privind  inregistrarea listei de candidati  pentru functia de consilieri judeteni la Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteana nr. 6 Bistrita-Nasaud  propusi  din partea  Uniunii Democrate Maghiare din Romania  - Organizatia Judeteana  Bistrita-Nasaud pentru alegerile autoritatilor administratiei publice locale  din anul 2016

 Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteana nr.6 Bistrita-Nasaud,  intrunit in sedinta la data de 26.04.2016, constata urmatoarele:        

La data de 26.04.2016 s-a inregistrat sub nr. 160 la Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteana nr.6 Bistrita-Nasaud dosarul de candidatura cuprinzand lista cu 37 de candidati pentru functia de consilieri judeteni  propusi din partea Uniunii Democrate Maghiare din Romania  - Organizatia Judeteana  Bistrita-Nasaud, la functia de consilieri judeteni pentru judetul Bistrita-Nasaud.

Avand in vedere  prevederile  dispozitiilor art.7, art.45, art.46, art.47, art.48, art.49 si art.51 din Legea  nr.115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali ;

In  conformitate cu dispozitiile Hotararii nr. 3/H/30.03.2016 a Biroului Electoral Central privind documentele pe care trebuie sa le contina dosarele de candidatura care vor fi depuse la birourile electorale de circumscriptie la alegerile locale din anul 2016 ;

Vazand ca cererea de inregistrare este insotita de lista de sustinatori prevazuta de art.50, alin.(1) din Legea  nr.115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali ;

 Constatand, in urma analizei  listei de candidati  pentru functia de consilieri judeteni  propusi din partea Uniunii Democrate Maghiare din Romania - Organizatia Judeteana  Bistrita-Nasaud, ca toate cele 37 de persoanele desemnate  intrunesc  toate conditiile prevazute de lege mai sus mentionate pentru a candida ,

In temeiul art.52 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali,

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE JUDETEANA NR.6 BISTRITA-NASAUD HOTARASTE

             Art.1 Inregistreaza lista cu cei 37 de candidati pentru functia de consilieri judeteni propusi din partea Uniunii Democrate Maghiare din Romania - Organizatia Judeteana Bistrita-Nasaud pentru alegerile autoritatilor administratiei publice locale  din anul 2016 .

            Art.2 Dispune  afisarea in termen de 24 ore a  unui exemplar al propunerii de candidatura  la sediul  Biroului  Electoral de Circumscriptie Judeteana nr. 6 Bistrita-Nasaud, la loc vizibil.

Art.3 Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul si pe pagina de internet a Biroului  Electoral de Circumscriptie Judeteana nr. 6 Bistrita-Nasaud.

            Cu drept de contestatie in termen de 48 de ore de la inregistrare la  Tribunalul Bistrita-Nasaud. 

 Presedinte: Petrisor Alexandru Dorin _______________

Loctiitor: Tertis Liliana-Maria ________________

Membru: Partene Valerica, reprezentant AEP ______________

Membru: Buhai Marius Nicolae, reprezentant PSD _________

Membru: Dipsan Mihail, reprezentant PNL ______________

Membru: Stoica Petruta, reprezentant UNPR ______________

Membru: Macarie Remus, reprezentant ALDE ______________

Membru: Szekely Vilhelm, reprezentant UDMR _____________

 

.


Hotararea nr.23 din 26.04.2016

privind  inregistrarea listei de candidati  pentru functia de consilieri judeteni la Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteana nr. 6 Bistrita-Nasaud  propusi  din partea  Partidului Verde  - Organizatia Judeteana  Bistrita-Nasaud pentru alegerile autoritatilor administratiei publice locale  din anul 2016

 Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteana nr.6 Bistrita-Nasaud,  intrunit in sedinta la data de 26.04.2016, constata urmatoarele:                                                              

La data de 26.04.2016 s-a inregistrat sub nr. 169 la Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteana nr.6 Bistrita-Nasaud dosarul de candidatura cuprinzand lista cu 34 de candidati pentru functia de consilieri judeteni  propusi din partea Partidului Verde - Organizatia Judeteana  Bistrita-Nasaud, la functia de consilieri judeteni pentru judetul Bistrita-Nasaud.

Avand in vedere  prevederile dispozitiilor art.7, art.45, art.46, art.47, art.48, art.49 si art.51 din Legea  nr.115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali ;

In  conformitate cu dispozitiile Hotararii nr. 3/H/30.03.2016 a Biroului Electoral Central privind documentele pe care trebuie sa le contina dosarele de candidatura care vor fi depuse la birourile electorale de circumscriptie la alegerile locale din anul 2016 ;

Vazand ca cererea de inregistrare este insotita de lista de sustinatori prevazuta de art.50, alin.(1) din Legea  nr.115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali ;

 Constatand, in urma analizei  listei de candidati  pentru functia de consilieri judeteni  propusi din partea Partidului Verde  - Organizatia Judeteana  Bistrita-Nasaud, ca toate cele 34 de persoanele desemnate  intrunesc  toate conditiile prevazute de lege mai sus mentionate pentru a candida ,

In temeiul art.52 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali,

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE JUDETEANA NR.6 BISTRITA-NASAUD HOTARASTE

             Art.1.Inregistreaza lista cu cei 34 de candidati pentru functia de consilieri judeteni propusi din partea Partidului Verde - Organizatia Judeteana Bistrita-Nasaud pentru alegerile autoritatilor administratiei publice locale  din anul 2016.            

Art.2 Dispune  afisarea in termen de 24 ore a  unui exemplar al propunerii de candidatura  la sediul  Biroului  Electoral de Circumscriptie Judeteana nr. 6 Bistrita-Nasaud, la loc vizibil.

Art.3 Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul si pe pagina de internet a Biroului  Electoral de Circumscriptie Judeteana nr. 6 Bistrita-Nasaud .

            Cu drept de contestatie in termen de 48 de ore de la inregistrare la  Tribunalul Bistrita-Nasaud. 

 Presedinte: Petrisor Alexandru Dorin _______________

Loctiitor: Tertis Liliana-Maria ________________

Membru: Partene Valerica, reprezentant AEP ______________

Membru: Buhai Marius Nicolae, reprezentant PSD _________

Membru: Dipsan Mihail, reprezentant PNL ______________

Membru: Stoica Petruta, reprezentant UNPR ______________

Membru: Macarie Remus, reprezentant ALDE ______________

Membru: Szekely Vilhelm, reprezentant UDMR _____________

 

.

 

Hotararea nr.24/26.04.2016

privind  solutíonarea cererii de acreditare a observatorilor interni depusa  de catre

ASOCIATIA EXPERT FORUM

            In temeiul prevederilor art.128 si 129din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali  ;

 Constatand ca cererea formulata de petenta nu intruneste/ intruneste cerintele prevayute de art.83 alin.3 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001,art.2 din Hotararea BEC nr.15/18.04.2016 intrucat asociatia petenta are /nu are ca scop unic ,apararea drepturilor omului ,la cerere sunt anexate lista persoanelor pentru care se solicita acreditarea si declararea acestora pe proprie raspundere ,in sensul ca aceste persoane au drept de vot si nu sunt membre ale vreunui partid politic din Romania.,

Avand in vedere prevederile art.27 si art.32 din  Legea  nr.115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali,  

 BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE JUDETEANA NR.6 BISTRITA-NASAUD

HOTARASTE

 Art.1 Admite cererea de acreditare depusa de ASOCIATIA EXPERT FORUM,, pentru un observator intern- doamna GRAMA Cezara-Luciana, la alegerile autoritatilor administratiei publice locale din anul 2016.

             Art.2 Prezenta hotarare poate fi contestata la Biroul Electoral Central , in termen de 48 de ore de la comunicare  . 

 Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica persoanelor interesate si se afiseaza  la sediul si pe pagina de internet a Biroului  Electoral de Circumscriptie nr. 6 Bistrita-Nasaud. 

Presedinte: Petrisor Alexandru Dorin _______________

Loctiitor: Tertis Liliana-Maria ________________

Membru: Partene Valerica, reprezentant AEP ______________

Membru: Buhai Marius Nicolae, reprezentant PSD _________

Membru: Dipsan Mihail, reprezentant PNL ______________

Membru: Stoica Petruta, reprezentant UNPR ______________

Membru: Macarie Remus, reprezentant ALDE ______________

Membru: Szekely Vilhelm, reprezentant UDMR _____________

 

.

 

Hotararea nr.25/26.04.2016

privind  solutíonarea cererii de acreditare a observatorilor interni depusa  de catre

SOCIETATEA TIMISOARA

            In temeiul prevederilor art.128 si 129 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali  ;

 Constatand ca cererea formulata de petenta nu intruneste/ intruneste cerintele prevayute de art.83 alin.3 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001,art.2 din Hotararea BEC nr.15/18.04.2016 intrucat asociatia petenta are /nu are ca scop unic ,apararea drepturilor omului ,la cerere sunt anexate lista persoanelor pentru care se solicita acreditarea si declararea acestora pe proprie raspundere ,in sensul ca aceste persoane au drept de vot si nu sunt membre ale vreunui partid politic din Romania.,

Avand in vedere prevederile art.27 si art.32 din  Legea  nr.115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali,  

 BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE JUDETEANA NR.6 BISTRITA-NASAUD

HOTARASTE

 Art.1 Admite cererea de acreditare depusa de SOCIETATEA TIMISOARA pentru un observator intern- domnul IEREMEIOV Laurian, la alegerile autoritatilor administratiei publice locale din anul 2016.

             Art.2 Prezenta hotarare poate fi contestata la Biroul Electoral Central , in termen de 48 de ore de la comunicare  . 

 Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica persoanelor interesate si se afiseaza  la sediul si pe pagina de internet a Biroului  Electoral de Circumscriptie nr. 6 Bistrita-Nasaud. 

Presedinte: Petrisor Alexandru Dorin _______________

Loctiitor: Tertis Liliana-Maria ________________

Membru: Partene Valerica, reprezentant AEP _____________

Membru: Buhai Marius Nicolae, reprezentant PSD ________

Membru: Dipsan Mihail, reprezentant PNL _____________

Membru: Stoica Petruta, reprezentant UNPR ______________

Membru: Macarie Remus, reprezentant ALDE _____________

Membru: Szekely Vilhelm, reprezentant UDMR ___________

  Hotararea nr.26/26.04.2016

privind solutionarea solicitarii formulate de Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei -Organizatia Judeteana Bistrita-Nasaud, inregistrata la Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteana nr.6 Bistrita-Nasaud sub nr.161/26.04.2016

 Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteana nr.6 Bistrita-Nasaud, intrunit in sedinta la data de 26.04.2016, constata urmatoarele:

 Prin adresa nr.268 din data de 25.04.2016 inregistrata la Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteana nr.6 Bistrita-Nasaud sub nr.161/26.04.2016, Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei - Organizatia Judeteana Bistrita-Nasaud a solicitat inlocuirea reprezentantului sau in Biroul Electoral de Circumscriptie Comunala nr.44 Romuli, respectiv a doamnei Barta Rafila cu doamna Moldovan Livia, pentru motive de incompatibilitate. In acelasi sens este si adresa nr. 37 din 26.04.2016 intocmita de Biroul Electoral de Circumscriptie Comunala nr.44 Romuli, inregistrata la Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteana nr.6 Bistrita-Nasaud sub nr.166/26.04.2016.

Potrivit art.4 din Hotararea nr.13/H/13.04.2016 a Biroului Electoral Central, nu pot fi membri ai birourilor electorale de circumscriptie municipala, de sector, oraseneasca sau comunala din unitatea administrativ-teritoriala unde s-a depus candidatura la functia de primar sau de consilier local, candidatul, respectiv sotul, sotia, rudele, afinii pana la gradul al II-lea inclusiv. 

Potrivit dispozitiilor art.43, alin.(2) din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale , pentru motive temeinice , reprezentantii partidelor politice sau organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri in birourile electorale, pot fi inlocuiti, la cererea celor care i-au propus, cu aprobarea biroului electoral ierarhic superior.

Apreciindu-se ca solicitarea formulata intruneste cerintele legale ale textului sus mentionat, in temeiul dispozitiilor art.4  din Hotararea nr.2/H/28.03.2016 a Biroului Electoral Central privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2016, cu unanimitate de voturi a celor prezenti;

  BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE JUDETEANA NR.6 BISTRITA-NASAUD

HOTARASTE

  Aproba inlocuirea reprezentantului Uniunii Nationale pentru Progresul Romaniei -Organizatia Judeteana Bistrita-Nasaud, in Biroul Electoral de Circumscriptie Comunala nr.44  Romuli, doamna Barta Rafila cu doamna Moldovan Livia.        

 Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul si pe pagina de internet a Biroului Electoral de Circumscriptie Judeteana nr.6 Bistrita -Nasaud si se comunica persoanelor interesate.

Definitiva.

Presedinte: Petrisor Alexandru Dorin _______________

Loctiitor: Tertis Liliana-Maria ________________

Membru: Partene Valerica, reprezentant AEP ________________

Membru: Buhai Marius Nicolae, reprezentant PSD ______________

Membru: Dipsan Mihail, reprezentant PNL ______________

Membru: Stoica Petruta, reprezentant UNPR ______________

Membru: Macarie Remus, reprezentant ALDE ______________

Membru: Szekely Vilhelm, reprezentant UDMR ______________

 

.

 

Hotararea nr.27/26.04.2016

 privind solutionarea solicitarii formulate de Uniunea Democrata Maghiara din Romania - Organizatia Judeteana Bistrita-Nasaud, inregistrata la Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteana nr.6 Bistrita-Nasaud sub nr.170/26.04.2016

 Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteana nr.6 Bistrita-Nasaud, intrunit in sedinta la data de 26.04.2016, constata urmatoarele:

 Prin adresa nr. 22 din data de 26.04.2016 inregistrata la Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteana nr.6 Bistrita-Nasaud sub nr.170/26.04.2016, Uniunea Democrata Maghiara din Romania-Organizatia Judeteana Bistrita-Nasaud a solicitat inlocuirea reprezentantului sau in Biroul Electoral de Circumscriptie Comunala nr.24  Lesu , respectiv a domnului Pop Marius Simion cu domnul Ilovan Valer, si in Biroul Electoral de Circumscriptie Comunala nr.39 Poiana Ilvei a doamnei  Danila Veronica cu doamna Cosmi Cristina-Mariana, pentru motive de incompatibilitate.

Potrivit art.4 din Hotararea nr.13/H/13.04.2016 a Biroului Electoral Central, nu pot fi membri ai birourilor electorale de circumscriptie municipala, de sector, oraseneasca sau comunala din unitatea administrativ-teritoriala unde s-a depus candidatura la functia de primar sau de consilier local, candidatul, respectiv sotul, sotia, rudele, afinii pana la gradul al II-lea inclusiv. 

Potrivit dispozitiilor art.43, alin.(2) din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru motive temeinice , reprezentantii partidelor politice sau organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri in birourile electorale, pot fi inlocuiti, la cererea celor care i-au propus, cu aprobarea biroului electoral ierarhic superior.

Apreciindu-se ca solicitarea formulata intruneste cerintele legale ale textului sus mentionat, in temeiul dispozitiilor art.4  din Hotararea nr.2/H/28.03.2016 a Biroului Electoral Central privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2016, cu unanimitate de voturi a celor prezenti; 

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE JUDETEANA NR.6 BISTRITA-NASAUD

HOTARASTE

 Aproba inlocuirea reprezentantului Uniunii Democrate Maghiare din Romania-Organizatia Judeteana Bistrita-Nasaud, in Biroul Electoral de Circumscriptie Comunala nr.24  Lesu, respectiv a domnului Pop Marius Simion cu domnul Ilovan Valer, si in Biroul Electoral de Circumscriptie Comunala nr.39 Poiana Ilvei a doamnei Danila Veronica cu doamna Cosmi Cristina-Mariana.

  Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul si pe pagina de internet a Biroului Electoral de Circumscriptie Judeteana nr.6 Bistrita -Nasaud si se comunica persoanelor interesate.

Definitiva.

Presedinte: Petrisor Alexandru Dorin _______________

Loctiitor: Tertis Liliana-Maria ________________

Membru: Partene Valerica, reprezentant AEP ________________

Membru: Buhai Marius Nicolae, reprezentant PSD ____________

Membru: Dipsan Mihail, reprezentant PNL ______________

Membru: Stoica Petruta, reprezentant UNPR ______________

Membru: Macarie Remus, reprezentant ALDE ______________

Membru: Szekely Vilhelm, reprezentant UDMR _____________

 

.

 

 

Hotararea nr.28 din 27.04.2016

privind  inregistrarea candidaturi independente a domnului NEGRUSERI  VASILE  pentru functia de consilier judetean, la Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteana nr. 6 Bistrita-Nasaud  pentru alegerile autoritatilor administratiei publice locale  din anul 2016

 Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteana nr.6 Bistrita-Nasaud,  intrunit in sedinta la data de 27.04.2016, constata urmatoarele:

                                              La data de 26.04.2016 s-a inregistrat sub nr. 165 la Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteana nr.6 Bistrita-Nasaud dosarul de candidatura independenta a domnului NEGRUSERI  VASILE pentru functia de consilier judetean  pentru judetul Bistrita-Nasaud.

Avand in vedere  prevederile  dispozitiilor art.7, art.45, art.46, art.47, art.48, art.49 si art.51 din Legea  nr.115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali ;

In  conformitate cu dispozitiile Hotararii nr. 3/H/30.03.2016 a Biroului Electoral Central privind documentele pe care trebuie sa le contina dosarele de candidatura care vor fi depuse la birourile electorale de circumscriptie la alegerile locale din anul 2016 ;

Vazand ca cererea de inregistrare este insotita de lista de sustinatori prevazuta de art.50, alin.(1) din Legea  nr.115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali ;

 Constatand, in urma analizei candidaturii independente  a domnului NEGRUSERI  VASILE pentru functia de consilier judetean  pentru judetul Bistrita-Nasaud, ca sunt intrunite  toate conditiile prevazute de lege mai sus mentionate pentru a candida ,

In temeiul art.52 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali,

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE JUDETEANA NR.6 BISTRITA-NASAUD HOTARASTE

            Art.1 Inregistreaza candidatura independenta  a domnului NEGRUSERI  VASILE pentru functia de consilier judetean pentru judetul Bistrita-Nasaud la alegerile autoritatilor administratiei publice locale  din anul 2016 .

            Art.2 Dispune  afisarea in termen de 24 ore a  unui exemplar al propunerii de candidatura  la sediul  Biroului  Electoral de Circumscriptie Judeteana nr. 6 Bistrita-Nasaud, la loc vizibil.

Art.3 Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul si pe pagina de internet a Biroului  Electoral de Circumscriptie Judeteana nr. 6 Bistrita-Nasaud .

            Cu drept de contestatie in termen de 48 de ore de la inregistrare la  Tribunalul Bistrita-Nasaud . 

Presedinte: Petrisor Alexandru Dorin _______________

Loctiitor: Tertis Liliana-Maria ________________

Membru: Partene Valerica, reprezentant AEP ___________

Membru: Buhai Marius Nicolae, reprezentant PSD _______

Membru: Dipsan Mihail, reprezentant PNL ______________

Membru: Stoica Petruta, reprezentant UNPR ______________

Membru: Macarie Remus, reprezentant ALDE ____________

Membru: Szekely Vilhelm, reprezentant UDMR __________

 

.

 

Hotararea nr.29 din 27.04.2016

privind  inregistrarea listei de candidati  pentru functia de consilieri judeteni la Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteana nr. 6 Bistrita-Nasaud  propusi  din partea Partidului Blocul Unitatii Nationale  -Filiala Bistrita-Nasaud pentru alegerile autoritatilor administratiei publice locale  din anul 2016

 Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteana nr.6 Bistrita-Nasaud,  intrunit in sedinta la data de 27.04.2016, constata urmatoarele:                                             

La data de 26.04.2016 s-a inregistrat sub nr. 171 la Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteana nr.6 Bistrita-Nasaud dosarul de candidatura cuprinzand lista cu 10 candidati pentru functia de consilieri judeteni  propusi din partea Partidului Blocul Unitatii Nationale -Filiala Bistrita-Nasaud, la functia de consilieri judeteni pentru judetul Bistrita-Nasaud.

Avand in vedere  prevederile  dispozitiilor art.7, art.45, art.46, art.47, art.48, art.49 si art.51 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali ;

In  conformitate cu dispozitiile Hotararii nr. 3/H/30.03.2016 a Biroului Electoral Central privind documentele pe care trebuie sa le contina dosarele de candidatura care vor fi depuse la birourile electorale de circumscriptie la alegerile locale din anul 2016 ;

Vazand ca cererea de inregistrare este insotita de lista de sustinatori prevazuta de art.50, alin.(1) din Legea  nr.115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali ;

 Constatand, in urma analizei  listei de candidati  pentru functia de consilieri judeteni  propusi din partea Partidului Blocul Unitatii Nationale -Filiala Bistrita-Nasaud, ca toate cele 10 persoane desemnate  intrunesc  toate conditiile prevazute de lege mai sus mentionate pentru a candida ,

In temeiul art.52 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali,

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE JUDETEANA NR.6 BISTRITA-NASAUD HOTARASTE

             Art.1.Inregistreaza lista cu cei 10 de candidati pentru functia de consilieri judeteni propusi din partea Partidului Blocul Unitatii Nationale -Filiala Bistrita-Nasaud pentru alegerile autoritatilor administratiei publice locale  din anul 2016.             Art.2 Dispune  afisarea in termen de 24 ore a  unui exemplar al propunerii de candidatura  la sediul  Biroului  Electoral de Circumscriptie Judeteana nr. 6 Bistrita-Nasaud, la loc vizibil.

Art.3 Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul si pe pagina de internet a Biroului  Electoral de Circumscriptie Judeteana nr. 6 Bistrita-Nasaud .

            Cu drept de contestatie in termen de 48 de ore de la inregistrare la  Tribunalul Bistrita-Nasaud . 

Presedinte: Petrisor Alexandru Dorin _______________

Loctiitor: Tertis Liliana-Maria ________________

Membru: Partene Valerica, reprezentant AEP _____________

Membru: Buhai Marius Nicolae, reprezentant PSD ________

Membru: Dipsan Mihail, reprezentant PNL ______________

Membru: Stoica Petruta, reprezentant UNPR ______________

Membru: Macarie Remus, reprezentant ALDE _____________

Membru: Szekely Vilhelm, reprezentant UDMR ___________

.

 

Hotararea nr.30 din 27.04.2016

privind  inregistrarea listei de candidati  pentru functia de consilieri judeteni la Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteana nr. 6 Bistrita-Nasaud  propusi  din partea Uniunii Nationale pentru Progresul Romaniei-Organizatia Bistrita-Nasaud pentru alegerile autoritatilor administratiei publice locale  din anul 2016

 

Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteana nr.6 Bistrita-Nasaud,  intrunit in sedinta la data de 27.04.2016, constata urmatoarele:

                                                  

La data de 26.04.2016 s-a inregistrat sub nr. 178 la Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteana nr.6 Bistrita-Nasaud dosarul de candidatura cuprinzand lista cu 35 candidati pentru functia de consilieri judeteni  propusi din partea Uniunii Nationale pentru Progresul Romaniei-Organizatia Bistrita-Nasaud, la functia de consilieri judeteni pentru judetul Bistrita-Nasaud.

Avand in vedere  prevederile  dispozitiilor art.7, art.45, art.46, art.47, art.48, art.49 si art.51 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali ;

In  conformitate cu dispozitiile Hotararii nr. 3/H/30.03.2016 a Biroului Electoral Central privind documentele pe care trebuie sa le contina dosarele de candidatura care vor fi depuse la birourile electorale de circumscriptie la alegerile locale din anul 2016 ;

Vazand ca cererea de inregistrare este insotita de lista de sustinatori prevazuta de art.50, alin.(1) din Legea  nr.115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali ;

 

 Constatand, in urma analizei  listei de candidati  pentru functia de consilieri judeteni  propusi din partea Uniunii Nationale pentru Progresul Romaniei-Organizatia Bistrita-Nasaud, ca toate cele 35 persoane desemnate  intrunesc  toate conditiile prevazute de lege mai sus mentionate pentru a candida ,

 

In temeiul art.52 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali,

 

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE JUDETEANA NR.6 BISTRITA-NASAUD HOTARASTE

 

            Art.1.Inregistreaza lista cu cei 35 de candidati pentru functia de consilieri judeteni propusi din partea Uniunii Nationale pentru Progresul Romaniei-Organizatia Bistrita-Nasaud, pentru alegerile autoritatilor administratiei publice locale  din anul 2016.          

Art.2 Dispune  afisarea in termen de 24 ore a  unui exemplar al propunerii de candidatura  la sediul  Biroului  Electoral de Circumscriptie Judeteana nr. 6 Bistrita-Nasaud, la loc vizibil.

Art.3 Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul si pe pagina de internet a Biroului  Electoral de Circumscriptie Judeteana nr. 6 Bistrita-Nasaud .

 

            Cu drept de contestatie in termen de 48 de ore de la inregistrare la  Tribunalul Bistrita-Nasaud

 

Presedinte: Petrisor Alexandru Dorin _______________

Loctiitor: Tertis Liliana-Maria ________________

Membru: Partene Valerica, reprezentant AEP _____________

Membru: Buhai Marius Nicolae, reprezentant PSD ________

Membru: Dipsan Mihail, reprezentant PNL _____________

Membru: Stoica Petruta, reprezentant UNPR ______________

Membru: Macarie Remus, reprezentant ALDE _____________

Membru: Szekely Vilhelm, reprezentant UDMR ___________

 

.

Hotararea nr.31 din 27.04.2016

privind  inregistrarea listei de candidati  pentru functia de consilieri judeteni la Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteana nr. 6 Bistrita-Nasaud  propusi  din partea Partidului National Taranesc Crestin Democrat-Bistrita-Nasaud pentru alegerile autoritatilor administratiei publice locale  din anul 2016

 

Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteana nr.6 Bistrita-Nasaud,  intrunit in sedinta la data de 27.04.2016, constata urmatoarele:

                                                  

La data de 26.04.2016 s-a inregistrat sub nr. 180 la Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteana nr.6 Bistrita-Nasaud dosarul de candidatura cuprinzand lista cu 6 candidati pentru functia de consilieri judeteni  propusi din partea Partidului National Taranesc Crestin Democrat-Bistrita-Nasaud, la functia de consilieri judeteni pentru judetul Bistrita-Nasaud.

Avand in vedere  prevederile  dispozitiilor art.7, art.45, art.46, art.47, art.48, art.49 si art.51 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali ;

In  conformitate cu dispozitiile Hotararii nr. 3/H/30.03.2016 a Biroului Electoral Central privind documentele pe care trebuie sa le contina dosarele de candidatura care vor fi depuse la birourile electorale de circumscriptie la alegerile locale din anul 2016 ;

Vazand ca cererea de inregistrare este insotita de lista de sustinatori prevazuta de art.50, alin.(1) din Legea  nr.115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali ;

 

            Constatand, in urma analizei  listei de candidati  pentru functia de consilieri judeteni  propusi din partea Partidului National Taranesc Crestin Democrat-Bistrita-Nasaud, ca doar 5 din cele 6 persoane desemnate  intrunesc  toate conditiile prevazute de lege mai sus mentionate pentru a candida , doamna Radeanu Naomi, nominalizata la pozitia 3 din lista de candidati, neindeplinind conditia privind varsta minima legala pentru a candida, asa cum este prevazuta de art.37 aliniatul 2 din Constitutia Romaniei.

 

In temeiul art.52 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali,

 

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE JUDETEANA NR.6 BISTRITA-NASAUD HOTARASTE

 

            Art.1. Admite in parte, dispune inregistrarea lista pentru 5 din cei 6 candidati propusi pentru functia de consilieri judeteni propusi din partea Partidului National Taranesc Crestin Democrat-Bistrita-Nasaud, pentru alegerile autoritatilor administratiei publice locale  din anul 2016.          

            Art.2.Respinge propunerea de candidatura pentru doamna Radeanu Naomi, nominalizata la pozitia 3 din lista de candidati, intrucat nu indeplineste conditia privind varsta minima legala pentru a candida

Art.3.Dispune  afisarea in termen de 24 ore a  unui exemplar al propunerii de candidatura  la sediul  Biroului  Electoral de Circumscriptie Judeteana nr. 6 Bistrita-Nasaud, la loc vizibil.

Art.4.Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul si pe pagina de internet a Biroului  Electoral de Circumscriptie Judeteana nr. 6 Bistrita-Nasaud .

 

            Cu drept de contestatie in termen de 48 de ore de la inregistrare la  Tribunalul Bistrita-Nasaud . 

 

Presedinte: Petrisor Alexandru Dorin _______________

Loctiitor: Tertis Liliana-Maria ________________

Membru: Partene Valerica, reprezentant AEP _____________

Membru: Buhai Marius Nicolae, reprezentant PSD ________

Membru: Dipsan Mihail, reprezentant PNL ______________

Membru: Stoica Petruta, reprezentant UNPR ______________

Membru: Macarie Remus, reprezentant ALDE ______________

Membru: Szekely Vilhelm, reprezentant UDMR ____________

 

.

 

Hotararea nr.32 din 27.04.2016

privind  inregistrarea listei de candidati  pentru functia de consilieri judeteni la Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteana nr. 6 Bistrita-Nasaud  propusi  din partea Partidului Ecologist Roman-Filiala Judeteana Bistrita-Nasaud pentru alegerile autoritatilor administratiei publice locale  din anul 2016

 

Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteana nr.6 Bistrita-Nasaud,  intrunit in sedinta la data de 27.04.2016, constata urmatoarele:

                                                  

La data de 26.04.2016 s-a inregistrat sub nr. 181 la Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteana nr.6 Bistrita-Nasaud dosarul de candidatura cuprinzand lista cu 37 candidati pentru functia de consilieri judeteni  propusi din partea Partidului Ecologist Roman-Filiala Judeteana Bistrita-Nasaud, la functia de consilieri judeteni pentru judetul Bistrita-Nasaud.

Avand in vedere  prevederile  dispozitiilor art.7, art.45, art.46, art.47, art.48, art.49 si art.51 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali ;

In  conformitate cu dispozitiile Hotararii nr. 3/H/30.03.2016 a Biroului Electoral Central privind documentele pe care trebuie sa le contina dosarele de candidatura care vor fi depuse la birourile electorale de circumscriptie la alegerile locale din anul 2016 ;

Vazand ca cererea de inregistrare este insotita de lista de sustinatori prevazuta de art.50, alin.(1) din Legea  nr.115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali ;

 

 Constatand, in urma analizei  listei de candidati  pentru functia de consilieri judeteni  propusi din partea Partidului Ecologist Roman-Filiala Judeteana Bistrita-Nasaud, ca toate cele 37 persoane desemnate  intrunesc  toate conditiile prevazute de lege mai sus mentionate pentru a candida ,

 

In temeiul art.52 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali,

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE JUDETEANA NR.6 BISTRITA-NASAUD HOTARASTE

 

            Art.1.Inregistreaza lista cu cei 37 de candidati pentru functia de consilieri judeteni propusi din partea Partidului Ecologist Roman-Filiala Judeteana Bistrita-Nasaud, pentru alegerile autoritatilor administratiei publice locale  din anul 2016.          

Art.2 Dispune  afisarea in termen de 24 ore a  unui exemplar al propunerii de candidatura  la sediul  Biroului  Electoral de Circumscriptie Judeteana nr. 6 Bistrita-Nasaud, la loc vizibil.

Art.3 Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul si pe pagina de internet a Biroului  Electoral de Circumscriptie Judeteana nr. 6 Bistrita-Nasaud .

 

            Cu drept de contestatie in termen de 48 de ore de la inregistrare la  Tribunalul Bistrita-Nasaud  

Presedinte: Petrisor Alexandru Dorin _______________

Loctiitor: Tertis Liliana-Maria ________________

Membru: Partene Valerica, reprezentant AEP ______________

Membru: Buhai Marius Nicolae, reprezentant PSD _________

Membru: Dipsan Mihail, reprezentant PNL ______________

Membru: Stoica Petruta, reprezentant UNPR ______________

Membru: Macarie Remus, reprezentant ALDE ______________

Membru: Szekely Vilhelm, reprezentant UDMR _____________

 

.

Hotararea  nr.33 din 27.04.2016

privind  inregistrarea listei de candidati  pentru functia de consilieri judeteni la Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteana nr. 6 Bistrita-Nasaud  propusi  din partea Partidului Social Romanesc pentru alegerile autoritatilor administratiei publice locale  din anul 2016

           

Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteana nr.6 Bistrita-Nasaud,  intrunit in sedinta la data de 27.04.2016, constata urmatoarele:

                                                  

La data de 26.04.2016 s-a inregistrat sub nr. 179 la Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteana nr.6 Bistrita-Nasaud dosarul de candidatura cuprinzand lista cu 7 candidati pentru functia de consilieri judeteni  propusi din partea Partidului Social Romanesc, la functia de consilieri judeteni pentru judetul Bistrita-Nasaud.

Potrivit art.52 din Legea nr.115/2015 Biroul Electoral de Circumscriptie examineaza respectarea conditiilor legale pentru ca o persoana sa poata candida, nerespectarea conditiilor de fond si de forma  ale listelor de candidati, precum si ale listelor de sustinatori, atrage inregistrarea sau respingerea inregistrarii candidaturile depuse. 

Partidului Social Romanesc a depus la Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteana nr.6 Bistrita-Nasaud un numar de 4 dosare, 2 originale, 2 copii, continand inscrisurile prevazute de Hotararea nr. 3/H/30.03.2016 a Biroului Electoral Central, si 2 dosare unul original si unul in copie cuprinzand un numar de 2728  de sustinatori.

Pentru a putea fi inregistrate, dispozitiile art.49 alin.2 din Legea nr.115/2015 prevad ca pentru fiecare lista de candidati pentru consiliul judetean era necesara prezentarea unei liste de sustinatori care trebuia sa cuprinda minimul de 1% din numarul total de alegatori inscrisi in Registrul electoral si in listele electorale complementare.

Pentru candidaturile de consilieri judeteni ai judetului  Bistrita-Nasaud numarul minim de sustinatori trebuia sa fie de 2612.

Partidul  Social Romanesc a depus o lista la Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteana nr.6 Bistrita-Nasaud cu un numar de 2728 de sustinatori. Modelul listei de sustinatori a fost stabilit prin Hotararea nr. 3/H/30.03.2016 a Biroului Electoral Central.

Analizand listele depuse membrii Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteana nr.6 Bistrita-Nasaud constata ca doar  un numar de 1544 de sustinatori intrunesc cerintele legale cuprinse explicit in modelul de lista mai sus aratat. Un numar de 1184  de sustinatori nu aveau completata adresa, lipseau semnaturi, serie si/sau numar act de identitate, si un numar mare de liste au fost fotocopiate, nefiind originale.

 

Atfel, fata, de cele ce preced, nefiind intrunite cumulativ conditiile prevazute de  art.45, art.46, art.47, art.48, art.49 si art.51 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali  ; 

        

In temeiul art.52 din Legea  nr.115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali, 

 

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE JUDETEANA NR.6 BISTRITA-NASAUD

HOTARASTE

 

            Art.1 Respinge inregistrarea  listei de candidati pentru functia de consilieri judeteni propusi din partea Partidul Social Romanesc pentru alegerile autoritatilor administratiei publice locale  din anul 2016 .

            Art.2 Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul si pe pagina de internet a Biroului  Electoral de Circumscriptie Judeteana  nr. 6 Bistrita-Nasaud .

         

            Cu drept de contestatie pentru candidati si Partidul Social Romanesc,  in termen de 48 de ore de la inregistrare la  Tribunalul Bistrita-Nasaud . 

Presedinte: Petrisor Alexandru Dorin _______________

Loctiitor: Tertis Liliana-Maria ________________

Membru: Partene Valerica, reprezentant AEP _____________

Membru: Buhai Marius Nicolae, reprezentant PSD ________

Membru: Dipsan Mihail, reprezentant PNL ______________

Membru: Stoica Petruta, reprezentant UNPR ______________

Membru: Macarie Remus, reprezentant ALDE ______________

Membru: Szekely Vilhelm, reprezentant UDMR _____________

 

 

0 comentarii8218 vizualizări29 aprilie 2016
rss 2.0
rss 2.0