Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Justitie Joi 17 Ianuarie 2019 - 10828 vizitatori azi
Hotararile 42 si 43/16.05.2016 ale BEJ BN.

Hotararea nr. 42/16.05.2016 privind solutionarea contestatiei  formulate de Partidul Ecologist Roman -Filiala Judeteana  Bistrita-Nasaud  impotriva Hotararii nr.35/13.05.2016 a Biroului Electoral de Circumscriptie Municipala nr.1 Bistrita.  Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteana nr.6 Bistrita-Nasaud, intrunit in sedinta la data de 16.05.2016 orele 13:00, in prezenta unui numar de 14 din cei 15 membri, constata urmatoarele:

             La data de 15.05.2016, orele 10:07, s-a inregistrat contestatia formulata de Partidul Ecologist Roman -Filiala Judeteana Bistrita-Nasaud, impotriva Hotararii nr.35/13.05.2016 a Biroului Electoral de Circumscriptie Municipala nr.1 Bistrita, prin care contesta ca prin hotararea sus-amintita Biroul Electoral de Circumscriptie Municipala nr.1 Bistrita a admis plangerea formulata de Partidul National Liberal Filiala Bistrita-Nasaud, impotriva modului de aplicare a afiselor electorale de catre Partidul Ecologist Roman- Filiala Bistrita-Nasaud, pe panoul electoral amplasat in Bistrita, str. Liviu Rebreanu nr.1, dispunand indepartarea de pe panoul electoral, a afisului electoral aplicat la pozitia 8, atribuita prin tragere la sorti  Partidului National Liberal -Filiala Bistrita-Nasaud .

 In motivare, se invedereaza ca hotararea data nu este fundamentata in fapt si in drept, fiind discriminatorie si de natura a impiedica Partidul Ecologist Roman -Filiala Bistrita-Nasaud in a-si desfasura campania electorala in conditiile prevazute de lege, ca Biroul Electoral de Circumscriptie Municipala nr.1 Bistrita nu face distinctia intre locul special pentru afisaj elecoral si panou electoral.

Se mai arata ca, nici procedura atribuirii panourilor si nici pretentia petentului de a alege locul pe un anumit spatiu special destinat nu are acoperire in litera legii, mai mult legea nu da posibilitate primarilor de a aloca panouri electorale in cadrul locurilor speciale de afisaj.

             Analizand contestatia formulata, Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteana nr. 6, constata urmatoarele:

            Potrivit dispozitiilor art. 80  alin. 4 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali, impotriva hotararilor pronuntate de birourile electorale in materia campaniei electorale se poate face contestatie in termen de 48 de ore de la data afisarii, si se depune la biroul electoral ierarhic superior.

             Se constata de catre membrii Biroului Electoral Judetean ca, Partidul Ecologist Roman- Filiala Bistrita-Nasaud, a formulat contestatia in termenul prevazut de lege.

            Cu privire la temeinicia contestatiei, Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteana nr.6 Bistrita-Nasaud retine din considerentele  hotararii Biroului Electoral de Circumscriptie Municipala nr.1 Bistrita, faptul ca, pe panoul electoral, amplasat in Municipiul Bistrita, strada Liviu Rebreanu, nr.1, a fost aplicat la pozitia 8 (aferenta Partidului National Liberal prin tragere la sorti ) de catre Partidul Ecologist Roman- Filiala Bistrita-Nasaud, un afis electoral reprezentand reproducerea infatisarii fizice a candidatului PER la functia de primar, respectiv a domnului Mircea Archiudean.

Potrivit  art. 79, alin.(1)-(3), (5) din Legea nr.115/2015, primarii sunt obligati ca pana la inceperea campaniei electorale sa stabileasca, prin dispozitie, locuri speciale pentru afisaj electoral si sa asigure amplasarea de panouri electorale in cadrul acestora, tinand seama de numarul partidelor politice, organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliantelor politice si aliantelor electorale care declara ca depun liste de candidati, candidaturi pentru functia de primar, precum si de candidatii independenti. Aceste locuri trebuie sa fie situate in zone frecventate de cetateni, fara stanjenirea circulatiei pe drumurile publice si a celorlalte activitati din localitatile respective; Primarii sunt obligati sa monteze panouri pentru afisajul electoral in fiecare subdiviziune a unitatii administrativ-teritoriale; utilizarea locurilor de afisaj electoral este permisa partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale sau organizatiilor minoritatilor nationale care participa la alegeri si candidatilor independenti; Pe un panou electoral fiecare patid politic, alianta politica si alianta electorala sau organizatie a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri , ori candidat   independent poate aplica un singur afis electoral.

 Prin Dispozitia Primarului Municipiului Bistrita nr.326/22.04.2016 au fost stabilite locurile speciale de afisaj electoral pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale din anul 2016, fiind asigurate un numar de 14 locuri speciale de afisaj.

La data de 04.05.2016 a avut loc tragerea la sorti a ordinii pe panourile din locurile speciale pentru afisaj, Partidului Ecologist Roman-Filiala Bistrita-Nasaud revenindu-i panoul cu nr.9, iar Partidului National Liberal, panoul cu nr.8, tragere la sorti care nu a fost contestata.

Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteana nr.6 Bistrita-Nasaud nu are in competenta analizarea legalitatii sau temeiniciei unui act administrativ dat de primarul  autoritatii administrative locale .

Interpretand sistematic dispozitiile legale mai sus enunate, se poate constata ca legea  face distinctie intre locuri speciale pentru afisaj si amplasarea de panouri electorale in aceste locuri, primarul fiind obligat  sa tina seama  la amplasarea panourilor  de numarul partidelor politice, organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliantelor politice si aliantelor electorale care declara ca depun liste de candidati, candidaturi pentru functia de primar, precum si de candidatii independenti.  

Competitorii electorali participa pe baza de egalitate la campania electorala si beneficiaza de drepturi egale in folosirea mijloacelor de informare in masa.

Oricarui competitor electoral trebuie sa i se aplice acelasi tratament nediscriminatoriu, sa-i fie respectat principiul egalitatii de sanse , sa aiba posibilitatea sa fie promovat cu sanse egale, fara a-i crea o pozitie dominanta sau mai favorabila. Legea trebuie interpretata si aplicata in litera si spiritul pentru care a fost adoptata. Interpretarea textului legal in lumina data de contestatoare ar insemna incalcarea principiilor mai sus enuntate in conditiile in care, raportat la dimensiunile unui  panou publicitar, acesta nu asigura pentru toti competitorii electorali din municipiul Bistrita posibilitatea aplicarii a cate unui afis.

 Fata de cele ce preced si avand in vedere si  dispozitiile art. 79 alin. 4 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali care statueaza ca pe un panou electoral fiecare partid politic, alianta politica si alianta electorala sau organizatie a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri,  ori candidat independent poate aplica un singur afis electoral, cu majoritatea de voturi a membrilor prezenti :

 BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE JUDETEANA NR.6 BISTRITA-NASAUD HOTARASTE

                     Art.1. Respinge ca neintemeiata contestatia formulata de Partidul Ecologist Roman-Filiala Judeteana Bistrita-Nasaud impotriva Hotararii nr.35/13.05.2016 a Biroului Electoral de Circumscriptie Municipala nr.1 Bistrita . 

             Art.2. Prezenta hotarare va fi comunicata Partidului Ecologist Roman-Filiala Judeteana Bistrita-Nasaud, pe adresa de e-mail prezentata pe site-ul organizatiei, respectiv per-bistrita@zab.ro si Autoritatii Electorale Permanente-Biroul Bistrita-Nasaud.

 Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul si pe pagina de internet a Prefecturii Judetului Bistrita-Nasaud si se va publica in presa locala.

Definitiva.

 Pronuntata azi, 16.05.2016 la sediul Biroului Electoral de Circumscriptie Judeteana nr.6 Bistrita-Nasaud.

  Presedinte: Petrisor Alexandru Dorin _______________

Loctiitor: Tertis Liliana-Maria ________________

Membru: Partene Valerica, reprezentant AEP ________________

Membru: Dipsan Mihail, reprezentant PNL ______________

Membru: Stoica Petruta, reprezentant UNPR ______________

Membru: Macarie Remus, reprezentant ALDE ______________

Membru: Szekely Vilhelm, reprezentant UDMR ___________

Membru:Chilom Ion Liviu, reprezentant ALDE_______________________

Membru:Stere Florentina Stefania, reprezentant PMP_________________

Membru:Grapini Dumitru, reprezentant PNTCD____________________

Membru:David Ioan , reprezentant BUN__________________________

Membru:Baciu Octavian, reprezentant PSD__________________

Membru:Gales Pavel- reprezentant PER_________________________

 


.

 

 

Hotararea nr. 43/16.05.2016

privind solutionarea contestatiei  formulata  de Partidul Alianta Liberalilor si Democratilor-Filiala Judeteana Bistrita-Nasaud impotriva Hotararii nr.36/13.05.2016 a Biroului Electoral de Circumscriptie Municipala nr.1 Bistrita  

              Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteana nr.6 Bistrita-Nasaud, intrunit in sedinta la data de 16.05.2016 orele 13:00, in prezenta unui numar de 14 din cei 15 membri, constata urmatoarele:

             La data de 15.05.2016, orele 12:07, s-a inregistrat contestatia  formulata de Partidul Alianta Liberalilor si Democratilor-Filiala Judeteana Bistrita-Nasaud,  impotriva Hotararii nr.36/13.05.2016 a Biroului Electoral de Circumscriptie Municipala nr.1 Bistrita, prin care contesta ca prin hotararea sus-amintita Biroul Electoral de Circumscriptie Municipala nr.1 Bistrita a admis plangerea formulata de Partidul National Liberal Filiala Bistrita-Nasaud, impotriva modului de aplicare a afiselor electorale de catre Partidul Alianta Liberalilor si Democratilor -Filiala Judeteana Bistrita-Nasaud, pe panourile electorale amplasate in Bistrita, str. Liviu Rebreanu nr.1 si Imparatul Traian nr.57, dispunand indepartarea de pe panoul electoral , a afiselor electorale ce depasesc numarul legal permis .

In motivare, se invedereaza ca in cazul in care o formatiune politica are candidati pe toate cele 3 buletine de vot, aplicand art.79 alin.4 ad literam, acestia se vor afla in imposibilitatea de a se promova cu sanse egale, ori interpretarea textului legal se face si in spiritul sau, legiuitorul neprevazand o sanctiune pentru amplasarea mai multor afise pe un panou electoral .

             Analizand contestatia formulata, Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteana nr. 6, constata urmatoarele:

            Potrivit dispozitiilor art. 80  alin. 4 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, impotriva hotararilor pronuntate de birourile electorale in materia campaniei electorale se poate face contestatie in termen de 48 de ore de la data afisarii , care se depune la biroul electoral ierarhic superior.

            Se constata de catre membrii Biroului Electoral Judetean ca, Partidul Alianta Liberalilor si Democratilor-Filiala Judeteana Bistrita-Nasaud, a formulat contestatia in termenul prevazut de lege.

            Cu privire la temeinicia contestatiei Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteana nr.6 Bistrita-Nasaud retine din considerentele  hotararii Biroului Electoral de Circumscriptie Municipala nr.1 Bistrita, faptul ca, pe panourile electorale,  amplasate in Municipiul Bistrita, strada Liviu Rebreanu, nr.1 si Imparatul Traian nr.57, au fost aplicate la pozitia 12 de catre Partidul Alianta Liberalilor si Democratilor-Filiala Judeteana Bistrita-Nasaud, un numar de 3 afise electorale reprezentand reproducerea infatisarii fizice a candidatului ALDE la functia de primar, respectiv a domnului Moldovan Vasile (un afis)  si respectiv infatisarea fizica a candidatilor ALDE la functia de consilier locali (2 afise).

Potrivit  art. 79 alin.(3)-(5) din Legea nr. 115/2015 utilizarea locurilor de afisaj electoral este permisa partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale sau organizatiilor minoritatilor nationale care participa la alegeri si candidatilor independenti; este interzisa utilizarea de catre un partid  politic , alianta politica si aliantelor electorale sau organizatie a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri, ori candidat independent a locurilor speciale de afisaj electoral, astfel incat sa impiedice folosirea acestora de catre un alt partid politic , alianta politica si aliantelor electorale sau organizatiilor minoritatilor nationale care participa la alegeri si candidatilor independenti. Pe un panou electoral fiecare partid politic, alianta politica si alianta electorala sau organizatie a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri, ori candidat independent poate aplica un singur afis electoral; un afis electoral amplasat in locurile prevazute la alin. 1 nu poate depasi dimensiunile de 500 mm  o latura si 350 mm cealalta latura, iar cel prin care se convoaca o reuniune electorala 400 mm o latura si 250 mm cealalta latura.

 Interpretand sistematic dispozitiile legale mai sus enuntate, se poate constata ca legea nu face distinctie , iar acolo unde legea nu distinge, nici noi nu trebuie sa distingem (ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus), generalitatea formularii textului legal  duce la generalitatea aplicarii.

Fata de cele ce preced si avand in vedere si  dispozitiile  art. 79 alin. 4 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali care statueaza ca pe un panou electoral fiecare partid politic, alianta politica si alianta electorala sau organizatie a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri , ori candidat   independent poate aplica un singur afis electoral, cu unanimitate de voturi a membrilor prezenti:

 BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE JUDETEANA NR.6 BISTRITA-NASAUD HOTARASTE

                         Art.1. Respinge ca neintemeiata contestatia formulata de Partidul Alianta Liberalilor si Democratilor -Filiala Judeteana Bistrita-Nasaud ,  impotriva Hotararii nr.36/13.05.2016 a Biroului Electoral de Circumscriptie Municipala nr.1 Bistrita .

             Art.2. Prezenta hotarare va fi comunicata Partidului Alianta Liberalilor si Democratilor-Filiala Judeteana Bistrita-Nasaud si Autoritatii Electorale Permanente-Biroul Bistrita-Nasaud.

  Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul si pe pagina de internet a Prefecturii Judetului Bistrita-Nasaud si se va publica in presa locala.

Definitiva.

Pronuntata azi, 16.05.2016 la sediul Biroului Electoral de Circumscriptie Judeteana nr.6 Bistrita-Nasaud.

 
 Presedinte: Petrisor Alexandru Dorin _______________

Loctiitor: Tertis Liliana-Maria ________________

Membru: Partene Valerica, reprezentant AEP ________________

Membru: Dipsan Mihail, reprezentant PNL ______________

Membru: Stoica Petruta, reprezentant UNPR ______________

Membru: Macarie Remus, reprezentant ALDE ______________

Membru: Szekely Vilhelm, reprezentant UDMR ___________

Membru:Chilom Ion Liviu, reprezentant ALDE_______________________

Membru:Stere Florentina Stefania, reprezentant PMP_________________

Membru:Grapini Dumitru, reprezentant PNTCD____________________

Membru:David Ioan , reprezentant BUN__________________________

Membru:Baciu Octavian, reprezentant PSD__________________

Membru:Gales Pavel- reprezentant PER_________________________

 

0 comentarii10920 vizualizări16 mai 2016
rss 2.0
rss 2.0