Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Justitie Luni 01 Iunie 2020 - 5190 vizitatori azi
Deschiderea procedurii de insolventa in contextul starii de urgenta.

In confruntarea cu pandemia de Sars-Cov-2, autoritatile nationale au luat rapid masuri pentru a atenua impactul social si economic produs de raspandirea acestui virus. La data 16.03.2020 a fost decretata starea de urgenta in Romania pe o perioada de 30 de zile, iar masurile adoptate prin Decretul nr. 195/2020 sunt de imediata aplicare si obligatorii. In cele ce urmeaza vom prezenta efectele masurilor adoptate in domeniul justitiei, cu precadere in ceea ce priveste judecarea cererilor de deschidere a procedurii insolventei.

 "Dupa cum bine stim, procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa sunt reglementate prin Legea nr. 85/2014. Insolventa este definita ca fiind acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata creantelor certe, lichide si exigibile, peste valoarea prag de 40.000 lei. Procedura insolventei incepe in baza unei cereri introduse la tribunal de catre debitor, de catre unul sau mai multi creditori, ori de catre persoanele sau institutiile prevazute expres de lege. Distingem asadar intre cererea de deschidere a procedurii insolventei formulata de catre debitor si cea formulata de catre creditor." afirma Alina Tiocan, avocat Iordachescu & Asociatii

 

Deschiderea procedurii insolventei la cererea debitorului 

 Este de mentionat ca debitorul aflat in stare de insolventa are obligatia de a se adresa instantei competente in termen de maximum 30 de zile de la aparitia starii de insolventa cu o cerere pentru a fi supus dispozitiilor reglementate de Legea nr. 85/2014. Apreciem ca obligatia debitorului de a depune cererea de deschidere a procedurii insolventei nu este suspendata pe perioada starii de urgenta. In conformitate cu reglementarile in vigoare, o astfel de cerere ar trebui sa se judece de urgenta, in termen de 10 zile, in camera de consiliu, fara citarea partilor.

Printre masurile adoptate in domeniul justitiei prin Decretul nr. 195/2020 regasim si modalitatea de stabilire a cauzelor ce se judeca pe perioada starii de urgenta. Potrivit art. 42 alin. (1) din Decret "(1) Pe durata starii de urgenta, activitatea de judecata continua in cauzele de urgenta deosebita. Lista acestor cauze se stabileste de Colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru cauzele de competenta acesteia si, respectiv, de colegiile de conducere ale curtilor de apel pentru cauzele de competenta lor si pentru cauzele de competenta instantelor care functioneaza in circumscriptia lor teritoriala, putand fi, dupa imprejurari, actualizata. Consiliul Superior al Magistraturii da indrumari, in vederea asigurarii unei practici unitare, colegiilor de conducere ale instantelor mentionate cu privire la modul de stabilire a cauzelor care se judeca pe durata starii de urgenta."

 

Existand o practica neunitara la nivelul Colegiile de Conducere ale Curtilor de Apel, la data de 24.03.2020 Consiliul Superior al Magistraturii a adoptat Hotararea nr. 417 privind activitatea de judecata a instantelor in materie nonpenala ce vizeaza judecarea in fond sau in caile de atac a cauzelor, in functie de competenta acestora, pe durata starii de urgenta. Este de mentionat ca potrivit dispozitiilor din decret, Consiliul Superior al Magistraturii poate da doar indrumari, iar aceasta hotarare pare a fi mai mult decat o indrumare. Cu toate acestea, potrivit hotararii, in materia insolventei tribunalele judeca doar suspendarea provizorie a oricaror proceduri de executare silita a bunurilor debitorului. In lumina celor mentionate mai sus, ar rezulta ca solutionarea cererii de deschidere a procedurii insolventei formulata de catre debitor ar fi exclusa pe perioada starii de urgenta. 

 Desi se afla pe lista excluderii, apreciem ca o astfel de cerere ar putea fi solutionata in temeiul alin. (2) al art. 1 conform caruia "Pe durata starii de urgenta, instantele pot solutiona in materie nonpenala si alte cauze, care potrivit legii, se judeca fara citarea partilor." Dupa cum rezulta din dispozitiile art. 66 alin. (10) din Legea nr. 85/2014, cererea de deschidere a procedurii insolventei formulata de catre debitor se judeca in camera de consiliu, fara citarea partilor.

 Chiar daca unul dintre scopurile acestei hotarari a fost asigurarea unei practici unitare la nivelul Colegiilor de Conducere ale Curtilor de Apel, opinam ca acesta nu poate fi atins. Cu titlu exemplificativ, mentionam Hotararea nr. 25 din data de 25.03.2020 pentru actualizarea Hotararii nr. 24 din data de 19.03.2020 adoptata de Colegiul de Conducere al Curtii de Apel Cluj. Prin aceasta hotarare s-a exclus solutionarea cererilor privind deschiderea procedurii de insolventa formulate de catre debitori, ba mai mult, sunt excluse si cererile ce pot fi solutionate fara citarea partilor. In mod similar, prin Hotararea nr. 65/26.03.2020 s-a stabilit aceeasi practica si la nivelul Colegiului de Conducere al Curtii de Apel Bucuresti. Se prevede in mod expres ca pricinile care, potrivit legii, se judeca fara citarea partilor, nu vor fi solutionate. 

 In atare conditii, opinam ar fi binevenita interventia legiuitorului pentru a se dispune suspendarea prevederilor ce vizeaza obligatia debitorului de a introducere o cerere pentru a fi supus dispozitiilor Legii nr. 85/2014, in termen de 30 de zile de la aparitia starii de insolventa.

 

Deschiderea procedurii insolventei la cererea creditorului 

 Cererea de deschidere a procedurii insolventei formulata de creditorul care detine impotriva debitorului o creanta certa, lichida, exigibila de mai mult de 60 de zile, peste valoarea-prag de 40.000 lei va urma calea unei proceduri contencioase judiciare. Cererea va fi comunicata debitorului, acesta putand contesta sau recunoaste starea de insolventa. Avand un caracter contencios, pe perioada starii de urgenta, o astfel de cerere nu va fi solutionata. Chiar daca o astfel de cerere prezinta o urgenta in solutionare, vom asista in perioada urmatoare la stabilirea unor termene lungi, putand ajunge chiar si la 6 luni.

0 comentarii1379 vizualizări10 aprilie 2020
rss 2.0
rss 2.0